Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Strandmotiv från Haiko. På en stock i förgrunden, som går diagonalt över bildytan, sitter en pojke betraktande en tvåmastad barkbåt, som manövreras av en annan, på stocken liggande pojke. På den solbelysta, vindstilla fjärden ligga i bakgrunden några segelskutor och ångbåtar i lätt dis. Längst till vänster en ångsåg. Blå himmel med lätta moln. 90 x 108. Signerad A. Edelfelt 1884. Målad på Haiko i augusti–oktober 1884.

Toimituksen kommentit

Edelfelt och hans danska konstnärsvän P.S. Krøyer sysselsatte sig båda vid den här tiden med motivet barn vid vattenbrynet. Kort före Edelfelt åkte för att fira sommaren i Haiko, där han målade "Lekande pojkar på stocken" och "Lekande pojkar på stranden", hade han tillbringat en tid i London tillsammans med Krøyer. Breven berättar inte om diskussion kring detta motiv, men det ter sig sannolikt att de två konstnärerna har samtalat om motivet. Både Edelfelt och Krøyer sände sina "Lekande pojkar på stranden" till Stockholm, där det var meningen att de skulle ställas ut vårvintern 1885, men utställningen blev inte av. För Edelfelt blev verket "Lekande pojkar på stranden" både i Stockholm och Paris en källa till missnöje med det egna skapandet. "Lekande pojkar på stocken" verkar han ha varit mera tillfreds med.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 8 maj 84. 8. toukokuuta 1884
De der nöten till amerikanska konsthandlare bestämma sig ej. De ha mig göra 3 à 4 taflor färdiga för att senare se om de vilja ta dem.

Paris d 17 mai 84 17. toukokuuta 1884
Ack om jag finge lof att göra de taflor som konsthandlarne beställa (ty 2 ha de lofvat beställa) i Finland. Jag skulle då kunna komma hem redan i slutet af Juni. Absolut säkert är att jag arbetar bättre hemma än här, att jag är mindre störd och på allt sätt känner mig lyckligare. – Nervös är jag ej, det kan jag försäkra – ej ditåt som i fjol. Endast litet nedslagen ibland, och detta alltid af rimliga skäl.

Odaterat fragment 1. tammikuuta 1885
Cormon som är medlem av Salongsjuryn berättat att "Lekande pojkar på stocken" har blivit antagen med nummer ett.

Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30. maaliskuuta 1885
Konstutställningen i Köpenhamn öppnar följande dag.

Paris d. 8 april 85 8. huhtikuuta 1885
De som har sett "Lekande pojkar på stocken" tycker att den är bra i färgen.

Paris. d. 26 April 1885 26. huhtikuuta 1885
Intresset för Salongen avtar med åren; Dagnan och Edelfelt har konstaterat: Salongen liknar alltid föregående års Salong; de egna verken ser alltid "tarfliga, småaktiga, hårda, oartisktiska" ut. Förgyllaren sade att Edelfelts verk är väl placerade på Salongen och tar sig bra ut.

Paris d. 1sta Maj 1885 1. toukokuuta 1885
Salongen är öppnad: "Lekande pojkar på stocken" och porträttet av Berta Edelfelt är bra placerade; verken är "inte ägnade att framkalla någon större succes", men Edelfelt behöver inte skämmas för dem heller. Konstkritikern och journalisten Wolff har skrivit i tidningen Figaro om "Lekande pojkar på stocken"; han anser att färgen och belysningen är vacker, men teckningen "défectueux", bristfällig; Edelfelt förstår inte vad han menar med det.

Paris d. 4 maj 1885 4. toukokuuta 1885
"Lekande pojkar på stocken" anses för "obetydlig"; Edelfelt tycker det själv också.

d. 16 maj kl. ½ 5 e.m. 16. toukokuuta 1885
"Lekande pojkar på stocken" är såld till en samlare i Philadelphia via amerikanen Harrison för 5000 franc; köparen ville först att Edelfelt skulle sänka priset p.g.a. den amerikanska tullen på 30%. Det är ingen verklig framgång för Edelfelt på Salongen i år: verken är "för obetydliga".

Paris d. 17 juni 85. 17. kesäkuuta 1885
Johnson, som har köpt "Lekande pojkar på stocken", har en av de bästa konstsamlingarna i Amerika; han har inte varit i Paris på fem år, men känner väl till "Gudstjänst i nyländska skärgården" och "På havet". Har fått 5000 franc från Amerika i går för "Lekande pojkar på stocken"; skickar hem största delen. "Lekande pojkar på stocken" hos Petit är såld för 5 000 åt greve Wladimir Scheremetieff som "troligen bror till vår Heydenian"; ingen av "pojktaflorna" kommer till Helsingfors; är osäkert om de hade behagat kejsaren och Alfthan; Edelfelt ska måla färdigt "I barnkammaren" som han hoppas kunna sälja till kejsarfamiljen; det är ont om tid, men ska ändå gå; hoppas vara klar att resa den 6 eller 7 juli, senast den 10 juli.