Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Interiör från en skräddarverkstad med sju gossar, som sitter och arbetar kring ett långt bord. Färg i grått och brunt. Starkt solsken från ett fönster i bakgrunden. 43 x 54. Signerad Edelfelt 85. Målad i Helsingfors i början av 1885. I Ateneum en kompositionsstudie, kolteckning med tre figurer, reproducerad i Berta Edelfelts "Liv och Arbete", vid sidan 56.

Esiintymiset kirjeissä

Odaterat fragment 1. tammikuuta 1885
Teckningen av pojkarna på arbetshuset har köpts av tryckaren och etsaren Gillot.

Paris, Lördag 11 april 85 11. huhtikuuta 1885
Hoppas "Lekande pojkar på stranden" är avsänd från Stockholm; vill ställa ut den hos Petit tillsammans med "Interiör från Arbetshemmet för gossar i Helsingfors" och några skisser.

Paris d. 22 april 85 22. huhtikuuta 1885
Furstinnan Demidoff har genom M. Jaunez bett Edelfelt resa till henne i Pratolino utanför Florens för att måla hennes avlidne makes porträtt; hon anser att ingen har lyckats lika bra som Edelfelt med porträttet av henne; Edelfelt har svårt att bestämma sig för om han ska resa och när i så fall; Courtois och Dagnan råder honom att resa; utställningen hos Petit är tämligen klar; innan Salongen öppnar vill Edelfelt inte resa.

Paris d. 4 maj 1885 4. toukokuuta 1885
Epävarma yhteys Edelfelt väntar på herrskapet Ekelund-Mellin, som kommer för att se verken och ateljén.

Paris d 10 maj 85 10. toukokuuta 1885
Följande dag ska verken vara inlämnade för utställningen hos Petit. Edelfelt väntar på förgyllaren, som skulle hämta ramarna redan på morgonen. Edelfelt väntar också på färghandlaren, som ska föra verken till Petit. Förgyllaren och färghandlaren kommer inte: Edelfelt får åka omkring själv; till Pasteur och Petit, ska försöka hinna till Adele Ehrnrooth och Rose-Marie.

d. 16 maj kl. ½ 5 e.m. 16. toukokuuta 1885
Utställningen hos Petit har öppnat; Edelfelt tycker att de egna verken ser färglösa och gulgråa ut, t.o.m. "Lekande pojkar på stranden"; publiken tycker om "Interiör från Arbetshemmet för gossar i Helsingfors" och "Höslåtter". "Höslåtter" är det enda verket av dem på utställningen hos Petit som är sålt i förväg och det frågar folk om. Edelfelt har förstått sin egen "slapphet" på Petits utställning.

Paris d. 12 Juni 1885 sent på aftonen. 12. kesäkuuta 1885
Edelfelt oroar sig för kejsaren ankomst till Finland som Alexandra Edelfelt rapporterat om; undrar om han ska hinna till Finland till dess och vad han ska ha att visa upp; "Interiör från Arbetshemmet för gossar i Helsingfors" och "Lekande pojkar på stranden" är de enda, menar han .