Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Laboratorieinteriör från Pasteur-Institutet i Paris. Lutad mot ett bord med flaskor och andra laboratorieföremål står Pasteur iakttagande ett stycke hundryggmärg i en glasflaska, som han håller i högra handen. I vänstra handen en anteckningsbok. Knäfigur i fas åt höger, lätt böjd ställning. Starkt dagsljus från ett fönster till höger. Vid ett fönster längst i bakgrunden ett bord med flaskor. Kolorit i gråbrunt, rödbrunt, pärlgrått. 158 x 130. Signerad A. Edelfelt 1885. Målat i Pasteur-institutet i Paris i maj–juni 1885. Talrika tecknade förstudier och utkast i Ateneum. Jämför repliken H412 från 1887. Inköpt vårsommaren av franska staten, ursprungligen för Luxembourg-museet, men deponerad i Sorbonneuniversitetet. År 1904 beställde franska staten av Edelfelt en kopia för Pasteur-institutets räkning, varvid originalet skulle överlämnas till Luxembourgmuseet. Genom Edelfelts död förföll planen. År 1922 införlivades porträttet – såsom det bästa porträttet av Louis Pasteur – med samlingarna i Louvremuseet och deponerades först i Musée du Jeu de Paume, sedermera i Musée de Versailles.

Toimituksen kommentit

Porträttet kom till på Edelfelts eget initiativ. Edelfelt kände sedan tidigare Louis Pasteurs son Jean Baptiste Pasteur och kontakten knöts via honom. Edelfelt var imponerad av Pasteurs forskning och utarbetade porträttet i samråd med Pasteur. Edelfelt hade planerat att skänka porträttet åt Pasteur. Medan Edelfelt höll på med arbetet beställde den danska ölbryggaren Jacobsen ett porträtt av Pasteur, som skulle utföras av den franska konstnären Léon Bonnat, som var äldre än Edelfelt och en erkänd porträttkonstnär. De båda porträtten ställdes ut på Salongen i Paris i maj 1885 och kritikernas och publikens jämförelse mellan porträtten utföll till Edelfelts fördel. Franska staten köpte porträttet och Edelfelt utförde 1886–1887 en replik (H412) tillsammans med Helene Schjerfbeck. Edelfelt skänkte repliken åt Pasteur.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 22 april 85 22. huhtikuuta 1885
Inget är bestämt om porträtt av Pasteur; Edelfelt är ledsen över att tidningarna i Finland skrivit om det; Pipping har berättat om tidningarnas skriverier. Edelfelt har varit i Pasteurs laboratorium; Pasteur har visat Edelfelt runt i laboratoriet och talat om sina experiment [forskning om rabies]; Edelfelt har i laboratoriet sett hundar, apor, marsvin och höns som Pasteur experimenterar med; Pasteur har funderat på när och hur porträttet ska målas; han är mycket upptagen och hans många assistenter frågade honom hela tiden om något under Edelfelts besök. Nästa söndag är Edelfelt bjuden på middag hos Pasteur. Pasteur är "på vippen" att göra sin största upptäckt, att finna ett vaccin mot rabies; Edelfelt har i laboratoriet fått se hundar och apor i alla stadier av rabies; Edelfelt skulle vilja måla Pasteur i laboratoriet eller framför "sina kräk" [försöksdjuren]. Edelfelt funderar om han ska kunna besvära Pasteur med porträttet, "villrådig" och "osäker". Om måndag ska Edelfelt gå till Pasteurs laboratorium igen: Edelfelt vill absolut måla Pasteur i hans laboratorium, i hans rätta omgivning; "gubben Pasteur" i frack och kraschaner vore löjligt.

Paris. d. 26 April 1885 26. huhtikuuta 1885
Var föregående kväll på middag hos Pasteur. Arbetet med porträttet av Pasteur kan inledas efter Italienresan;det blir ett svårt och tidskrävande arbete, men bra; Edelfelt hoppas kunna "skörda mycken ära" om porträttet blir bra. Familjen Pasteur har tagit emot förslaget om porträttet med glädje. Pasteur har "mycken vänskap" för Edelfelt; Edelfelt konstaterar: det är bra för seanserna tråkar alltid ut modellen.

Paris d. 7 maj 85 7. toukokuuta 1885
Edelfelt inleder arbetet med porträttet av Pasteur följande vecka. Porträttet av Pasteur ska bli bra; Edelfelt har varit i hans laboratorium för att se i vilket rum det skulle bli bäst att måla; i källaren med djuren skulle Pasteur se ut som en veterinär, Pasteur står alltid då han är vid mikroskopet; skrivrummet ser ut som vilket som helst kabinett. Pasteur har lovat vara en bra modell. En ung doktor Loir, som är Pasteurs nevö [Pasteurs hustrus systerson], har lovat hjälpa Edelfelt med "råd och dåd". Pasteur kan stå modell tre eftermiddagar i veckan, ifall det behövs också en fjärde.

Paris d 10 maj 85 10. toukokuuta 1885
Edelfelt kan ägna sig helt åt porträttet av Pasteur, då utställningen hos Petit är öppnad. Pasteur kan stå modell bara tre dagar i veckan. Ska börja croquiserna [skisserna] till porträttet av Pasteur i övermorgon; Edelfelt har de bästa föresatser. Pasteur, Hugo, Lesseps är de tre populäraste stormännen för närvarande; ett bra porträtt av Pasteur är det bästa sättet att göra sitt namn allmänt känt, konstaterar Edelfelt.

d. 16 maj kl. ½ 5 e.m. 16. toukokuuta 1885
Har haft första seansen med Pasteur, som sitter bra, men blir sömning. Edelfelt önskar att Pasteur kunde posera i en operationssal med den speciella belysningen som finns i dessa salar, men där görs många operationer på några timmar. Har ritat i en annan byggnad, men teckningarna fick en "vanlig porträttprägel" på grund av den vanliga inredningen; Edelfelt vill undvika detta; ska återkomma på tisdagen med en fotograf, som fotograferar Pasteur i laboratioriesalarna. Fotografiet underlättar arbetet och minskar antalet seanser. Pasteur har suttit trettio gånger för skulptören Paul Dubois och femton gånger för ett porträtt av Lafon, som Edelfelt menar är dåligt. Pasteur sitter modell på tisdag och lördag eftermiddagar och de torsdagar han inte är på Academie Francaise. Vill först måla porträttet av Pasteur, som ska bli riktigt bra.

Paris d 22 mai 85. 22. toukokuuta 1885
Edelfelt har kommit igång med porträttet av Pasteur; målar honom i laboratoriet, starkt upplyst från höger. Har träffat Jarl Hagelstam oftare, i samband med att ha varit i Quartier Latin hos Pasteur. Edelfelt har låtit fotografera Pasteur; fotografiet kommer att vara till nytta vid teckningen av kläder och assecoirer. Hoppas vara färdig med porträttet av Pasteur om tre veckor; duken blir stor, har mycket att måla förutom Pasteur själv.

Paris, söndag d. 31 maj 85. 31. toukokuuta 1885
Porträttet av Pasteur framskrider; det kunde vara färdigt om en vecka om Edelfelt skulle få arbeta med det hela tiden. Pasteur och hans kolleger tycker att porträttet redan är likt. Ljuset i Pasteurs laboratorium är dåligt.

Café Voltaire fredag d. 5 Juni 85 kl. 6 e.m. 5. kesäkuuta 1885
Edelfelt har just kommit hem från Pasteur, har målat hela eftermiddagen. Porträttet av Pasteur torde bli bra; men ljuset i laboratoriet är dåligt och åstadkommer mörka reflexer i Pasteurs ansikte. Följande dag fortsätter arbetet med Pasteur.

Paris, söndag d. 7 juni 1885 fortsatt 8 juni 7. kesäkuuta 1885
Arbetet med porträttet av Pasteur går bra; Pasteur är älskvärd.

Paris d. 12 Juni 1885 sent på aftonen. 12. kesäkuuta 1885
Måste måla porträttet av Pasteur och porträttet av Chambures svärmor färdiga. Porträttet av Pasteur går framåt, men det tar tid, eftersom det är lika stort som porträttet av fru Sinebrychoff. Pasteur hade tandvärk denna dag, men satt modell trots det. Porträttet av Pasteur torde vara färdigt till midsommar. Alexandre Dumas menar att det är en god idé att måla porträttet av Pasteur. Edelfelt förstår konsten, men kan inte åstadkomma det han vill; han tycker sig ha vaknat från en två månaders dvala, och tycker att de påbörjade verken är "skräp". "Fête des fleurs" är i morgon, men Edelfelt målar då hos Pasteur.

Paris d. 17 juni 85. 17. kesäkuuta 1885
Edelfelt har arbetat med porträttet av Pasteur trots hettan som han trots allt klarar bra. Det är varmt i laboratoriet, eftersom Pasteur har lidit av tandvärk och "nevralgie" [neuralgi] och inte har velat ha drag från öppna fönster. Edelfelt måste få porträttet av Pasteur färdigt inom åtta dagar. Hos Pasteurs är alla nöjda med porträttet; t.o.m. vaktmästaren på laboratoriet; Madame Pasteur är mycket nöjd. Pasteur själv är intresserad av porträttet; Pasteur föreslår förändringar som är bra, eftersom han själv har erfarenhet av att måla.

Paris 18 juni 85 18. kesäkuuta 1885
Edelfelt ska måla Pasteur följande dag och på lördag.

Paris d. 27 Juni 85 27. kesäkuuta 1885
Denna dag är sista seansen hos Pasteur. Pasteur är nöjd med porträttet. Pasteur har beordrat Edelfelt att måla honom med en glaskupa med ryggmärg av hund, som hör till hans pågående forskning. Edelfelt är glad över att Pasteur har kallat honom "ihärdig arbetare". Edelfelt är missnöjd med mycket i porträttet av Pasteur.

Paris söndag d. 28 juni 85 på aftonen 28. kesäkuuta 1885
Edelfelt har jobbat mycket och har ibland haft seanser med både Pasteur och Madame Saussine samma dag. Har varit så trött på kvällarna, suttit "som en idiot" på "min" restaurang på Avenue des Villiers ”och låter en rysk målare, Wyllie, f.d. gardesofficer, prata för mig utan att begripa hvad han säger. Denne Wyllie är rigtigt en typ på den der aimabla, pratsamma, sliskigt-vänliga ryska verldsmannen, med gester, axlar och ögonbryn som flyga upp till väders, munnen som skjutes ut och ögonen som bli så pliriga när det skall vara rigtigt skämtsamt.". Det var sista avtalade seansen med Pasteur i går, men Edelfelt tror att Pasteur måste sitta ännu följande vecka. Edelfelt har fått Pasteurs autograf för systern Annie Edelfelt. Denna dag går Edelfelt till Pasteur.

Paris, måndag d. 30 nov. 1885 30. marraskuuta 1885
Ölbryggaren Jacobsen från Köpenhamn har beställt ett porträtt av Pasteur av Bonnat; Edelfelt konstaterar: förargligt att få en sådan medtävlare. Pasteur tror inte att Bonnats porträtt kan bli bättre än Edelfelts.

Paris d. 5 December 5. joulukuuta 1885
Pasteur har prisat porträttet, han menar att Edelfelt tryggt kan tävla med Bonnat. Edelfelt vill ge porträttet åt Pasteur som gåva; Edelfelt menar att de bästa porträtten inte görs på beställning, utan för äran; Edelfelt är övertygad om att Pasteur på något sätt kommer att vedergälla honom. Alla bekanta tycker om porträttet av Pasteur och menar att jämförelsen med Bonnats porträtt av Pasteur bara kommer att vara till fördel för Edelfelt. Dagnan säger: porträttet av Pasteur är det bästa Edelfelt har gjort.

Paris lördag d. 12 dec 85 12. joulukuuta 1885
Porträttet av Pasteur får beröm av alla; de flesta tycker att det är bra att det blir jämfört med Bonnats porträtt av Pasteur.

Paris 27 dec 85 27. joulukuuta 1885
Hellen menar att porträttet av Pasteur och "Lördagskväll vid Hammars" är bra; Hellen brukar inte slösa med lovord.

Måndag 1 mars 86 1. maaliskuuta 1886
Edelfelt retuscherar ett fotografi av porträttet av Pasteur för Baude; det är sämre än Nyblins fotografi.

Paris d. 3 april 86 3. huhtikuuta 1886
Alla konstnärer berättar att porträttet av Pasteur har blivit väl emottaget av Salongens jury.

Paris, Tisdag d. 6 april 86 6. huhtikuuta 1886
Bonnat som är president i Salongsjuryn har ställt sig positiv till Edelfelts porträtt av Pasteur; porträttet har blivit antaget med 1, som är ovanligt; ger rätt till god placering på utställningen. Bokstaven E kommer att vara i samma sal som för tre år sedan, då Edelfelt ställde ut porträttet av Louise Reuterskiöld; salen är inte på en framträdande plats; bokstävernas placering bestäms med lottning. Hoppas att Wolff skriver bra om porträttet av Pasteur; han har ett starkt inflytande på opinionen.

Paris, Onsdag d. 14 april 1886 14. huhtikuuta 1886
Gérômes och Edelfelts förhållande; Gérôme har kommenterat porträttet av Pasteur, Bonnats porträtt av Pasteur, talat om Finland; menade att Edelfelt borde gifta sig.

Paris Påskafton 86 24. huhtikuuta 1886
Edelfelt har litet Salongsfeber; blir glad om han har framgång och om "I Luxembourg-trädgården" blir bra.

Paris d. 28 april 86 28. huhtikuuta 1886
Edelfelt har Salongsfeber; har försökt ta reda på placeringen på Salongen.

Söndag 2 maj 86 2. toukokuuta 1886
Edelfelt har fått den framgång han alltid önskat sig på Salongen. Har fått beröm av alla dem vars omdöme han sätter värde på för porträttet av Pasteur och för porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström. Alla jämförde Bonnats och Edelfelts porträtt av Pasteur till Edelfelts fördel. På vernissagedagen, på fredagen vaknade Edelfelt tidigt, men fick tidningen Le Figaro med Wolffs recension först halv åtta och kunde lugna sig. Wolff skrev negativt om de flesta, hans positiva omdöme om Edelfelt måste betraktas som ett stort erkännande. Edelfelt har haft samma känsla som alltid på Salongen inför sina egna konstverk; han ångrade att han hade ställt ut "Lördagskväll vid Hammars", tyckte att porträttet av Pasteur kunde ha varit bättre placerat, konstaterade att porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström hade vunnit på att få en ram; sedan skyndadade han att se Bonnats porträtt av Pasteur. Cazin har gratulerat till "grande succés". Vernissagepubliken tyckte bättre om Edelfelts porträtt av Pasteur än om Bonnats. Den skandinaviska frukosten på restaurang Ledoyen: det var bara Larsson och Pauli som gratulerade; Salmson, Hagborg, Wahlberg och alla andra såg arga ut. Neiglick, Söderhjelm och Chambure är förtjusta över succén; Benjamin Constant, Baude; Emile Bastien har gratulerat. Skulle ha varit roligt om Alexandra Edelfelt hade varit i Paris nu. Soaré hos Ehrenborg: de svenska "knoddarna" och löjtnanterna var tarvligare än vanligt; alla svenska bildkonstnärer utom Larsson och Pauli var där, och alla teg om Salongen. Det skulle vara olyckligt att bli ovän med Bonnat på grund av porträtten av Pasteur. Pressen är enstämmig i sitt beröm; Edelfelt skickar tidningsurklipp hem. Edelfelt hoppas framgången botar hans likgiltighet. Meissonier har gratulerat; han menar att Edelfelts porträtt av Pasteur är bättre än Bonnats; Edelfelt beskriver sin glädje över Meissoniers uttalande.

Paris, tisdag d. 11 maj 86 11. toukokuuta 1886
Skickar tidningsurklipp om succén med porträttet av Pasteur. Franska ministern för de sköna konsterna Turquet vill diskutera inköp av porträttet av Pasteur till staten. Jean-Baptiste Pasteur tror att Louis Pasteur ogärna skiljs från porträttet, ifall Edelfelt inte målar en replik. Det är roligt att Pasteur vill ha Edelfelts porträtt, trots att han får Bonnats som gåva. Edelfelt lockas av möjligheten att få porträttet av Pasteur till Luxembourgmuseet, men tycker inte om att kopiera sig själv, det är nästan lika förfärligt som att måla efter fotografi. Pasteur vill betala Edelfelt för porträttet. Edelfelt har gjort visit hos Madame Lurcy tillsammans med Chambure; blev överöst av komplimanger av alla närvarande: bl.a. gammal baron Larrey, son till Napoleon I:s ryktbare läkare, och d’Arcel, direktör för [Musée de] Cluny.

Paris d. 14 maj 1886 14. toukokuuta 1886
Tackar för Alexandra och Annie Edelfelts glada brev om succén med Pasteurs porträtt. Pasteur har gått med på att porträttet säljs till staten, bara han får en reproduktion. Edelfelt gick med Pasteurs besked till Turquet; men Jean Baptiste Pasteur har berättat att familjen har ändrat sig: Madame Pasteur d.ä. och d.y., Madame Vallery-Radot och hennes man; de är rädda för att reproduktionen aldrig blir av. Har inte varit på välgörenhetsbalen till följd av affären kring porträttet av Pasteur; Turquet hade bett om svar följande dag. Beskedet till Turquet är: staten får porträttet av Louis Pasteur först då Edelfelt har målat repliken; alla är nöjda med denna lösning; Edelfelt skickar Jean Baptiste Pasteurs svar till Alexandra Edelfelt som bevis för detta. Affären med Pasteurs porträtt visar att man alltid ska lyssna på sitt samvete. Edelfelt har gjort visit hos Léon Bonnat med Jean Baptiste Pasteur på Louis Pasteurs uppmaning; Bonnat var "utmärkt hygglig"; han menar att Edelfelt och Krøyer är det bästa skandinaverna som ställer ut i Paris just nu. Bonnat är en gentleman; talade om sitt och om Edelfelts porträtt av Pasteur. Edelfelt har fått ett långt och uppsluppet "skaldebref" av Tavaststjerna som gratulation för framgången med porträttet av Pasteur. Tacka alla för deras fröjd över succén med porträttet av Pasteur; tante Gadd, Berta, Annie, Tajta. Edelfelt har varit på kulturministeriet hos Turquet för att tala om porträttet av Pasteur och dess möjliga försäljning till franska staten.

Paris, tisdag d 18 maj 86 18. toukokuuta 1886
Porträttet av Pasteur för 5000; repliken för 2000. Alexandra Edelfelt kanske förvånar sig över att porträttet av Pasteur är värderat till 5000 franc; inget är ännu avgjort; 5000 är ett bra pris av staten; Edelfelt vill inte begära mera för att Pasteur inte skall tro att Edelfelt vill slå mynt på affären, vill inte förskräcka Turquet; Edelfelt har hört ryktas om hederslegionen.

Paris d. 23 maj 86 23. toukokuuta 1886
Porträttet av Pasteur och porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström gör fortfarande succé; tidningarna är enstämmiga.

Paris lördag d. 29 maj 86 29. toukokuuta 1886
Edelfelts verk på Salongen är inte så bra som han ville att de skulle bli, tycker han själv.

Paris, Kristihimmelsfärdsdag. 86. 3 juni 3. kesäkuuta 1886
"Granna ord" om Edelfelt i tidningen l’Intransigeant; samtidigt som [tidningsägaren] Rochefort spyr galla över Pasteur; kan Alexandra Edelfelt ge artikeln åt [redaktören] Axel Berndtson; B.O. Schauman har fått tillräckligt för tidningen Finland. Porträttet av Pasteur graveras av Leopold Flameng, som är Frankrikes bästa gravör; Flameng har fått medaille d’honneur i gravyr i år; Edelfelt skickar Flamengs svar på Edelfelts lyckönskningsbrev till Alexandra Edelfelt.

Paris lördag 3 juli 86 3. heinäkuuta 1886
Edelfelt har fått förslag från olika håll om att ta porträttet av Pasteur på utställningsturné och visa upp den i Gent, i Nantes, i Amerika; Hodges har lovat en riklig ersättning för det; Edelfelt vet att Turquet och Pasteur inte skulle gå med på det.

Paris d. 9 Juli 86 9. heinäkuuta 1886
Edelfelt har fått springa hos administrationer och byråer för att få ut porträttet av Pasteur, som denne vill ha tills kopian är färdig. Edelfelt har sex månader på sig att måla kopian av porträttet av Pasteur. Har fått brev från fru Reuterskiöld, som inte trivs i Amerika; hon vill höra om Salongen och ha fotografi av porträttet av Pasteur.

2 dec. torsdag, Café de la Regence 2. joulukuuta 1886
Edelfelt har hämtat porträttet av Pasteur. Edelfelt har talat med Helene Schjerfbeck om kopierandet av porträttet av Pasteur.

Paris lördag d. 4 dec. 86 kl. 2. 4. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck besökte Edelfelt denna dag; Edelfelt inleder arbetet med kopian av porträttet av Pasteur tillsammans med henne på måndag. Edelfelt måste fråga någon annan eller kopiera porträttet av Pasteur själv, ifall det inte lyckas med fröken Schjerfbeck.

Paris lördag d. 11 dec 86 11. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck målar kopian av porträttet av Pasteur; Edelfelt har själv målat det svåraste, d.v.s. händerna och huvudet.

Paris d. 14 dec 86 14. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck målar kopian av porträttet av Pasteur; Edelfelt ska måla de viktigaste partierna och är rädd för att han inte ska få ansiktet att likna. Turquets efterträdare vill troligen göra tvärtom mot vad Turquet har gjort: återstår att se om porträttet av Pasteur kommer till Luxembourgmuseet; Edelfelt hoppas bli "räddad" genom Pasteurs prestige.

Paris d. 18 dec. 86. 18. joulukuuta 1886
Edelfelt har fått en påminnelse från ministeriet att snart lämna tillbaka porträttet av Pasteur; Turquet gav tillstånd att hålla det hur länge som helst; Edelfelt hoppas att hans efterträdare låter tala med sig. Fröken Schjerfbeck arbetar i ateljén med kopian av porträttet av Pasteur.

Paris Onsdag d. 22 dec 1886 22. joulukuuta 1886
Edelfelt turas om att måla kopian av porträttet av Pasteur tillsammans med fröken Schjerfbeck; det ser ut att bli bra. Turquets efterträdare har skrivit och reklamerat porträttet av Pasteur; Turquet menar att Edelfelt inte ska bry sig om det. Det var dumt att sälja porträttet av Pasteur; nu sägs det att det ska komma till Sorbonne, eftersom ett porträtt av en levande person inte kan komma till Luxembourg. Edelfelt väntar på att Pasteur ska komma tillbaka; Edelfelt litar på Pasteurs inflytande, som denne kan använda också i porträttfrågan; vill inte oroa sig i förväg den här gången. Det var först meningen att fröken Schjerfbeck skulle måla i den lilla ateljésalongen, men nu är det för kallt där; Edelfelt vill inte köpa en extra kamin som inte behövs senare; fröken Schjerfbeck kommer inte då Edelfelt har seance för ett porträtt. Ateljén börjar bli för liten; det är trångt med "I Luxembourgträdgården", "Skeppsbyggare" och de båda porträtten av Pasteur.

Palmsöndag 1887 1. tammikuuta 1887
Gérôme talade om impressionisterna och det senaste modet inom konsten "och inte utan bitterhet", om Dagnan, det sköna och det eviga, om porträttet av Pasteur. Edelfelt hoppas att han inte går tillbaka i utvecklingen som konstnär efter porträttet av Pasteur; han har inte känt sig väl till mods de senaste dagarna.

Paris d. 4 jan 1887 4. tammikuuta 1887
Kopian av Edelfelts porträtt av Pasteur blir bra; fröken Schjerfbeck målar det samvetsgrant; Edelfelt undrar hur han ska betala henne. Fröken Schjerfbeck äter frukost i ateljén varje dag; hon lär ha sagt åt Runebergs att hon lär sig av arbetet med kopian av porträttet av Pasteur och att det är roligt.

fredag d. 7 fortsatt lördag d. 8 januari 1887. 7. tammikuuta 1887
Fröken Schjerfbeck målar det mesta av kopian av porträttet av Pasteur.

Paris d. 1 februari 1887 1. helmikuuta 1887
Edelfelt levererar porträttet av Pasteur först i april då Pasteur själv har kommit tillbaka.

Paris d. 14 februari 1887 14. helmikuuta 1887
Arbetet med kopian av porträttet av Pasteur närmar sig sitt slut; originalet har fått patina på bara ett år; arbetet har varit svårt.

Paris d. 13 mars 87 13. maaliskuuta 1887
Det har "kostat på" Edelfelt att inte ha något bra att ställa ut på Salongen, Edelfelt har inte mått bra av det, men han inser att det skulle kunna inverka negativt på den position han har tillvunnit sig i konstvärlden om han ställde ut en tavla som inte håller samma nivå som de han ställde ut året innan [porträttet av Pasteur och porträttet av Ville och Antoinette Vallgren] .

Paris d. 15 mars 87 15. maaliskuuta 1887
Edelfelt känner sig illa till mods över att inte ställa ut på Salongen; han är rädd för att ha gått bakåt i sin konst, för att inte längre kunna måla något sådant som porträttet av Pasteur. Edelfelt har ställt porträttet av grevinnan Lewenhaupt bredvid porträttet av Pasteur; han gjort sorgliga betraktelser.

Paris d. 18 april 87 18. huhtikuuta 1887
Den chilenska herrn verkar stormrik; han har följt med konsten i Paris också då han har varit "därborta"; han talade om Edelfelts målningar "På havet" och porträttet av Pasteur som om gamla bekanta; han beställde en tavla av Dagnan, utan att fästa sig vid priset.

Paris d. 12 maj 87 12. toukokuuta 1887
Pasteur har återvänt till Paris; han har varit med sin fru i Edelfelts ateljé och sett kopian av porträttet; Pasteur vill ha små ändringar.

Paris d. 5 juni 87 5. kesäkuuta 1887
Det är många och långa omständigheter med betalningen av porträttet av Pasteur; Edelfelt kan få mera pengar tidigast den 10 [juni].

Paris d. 8 juni 87 8. kesäkuuta 1887
Pengarna för porträttet av Pasteur kommer först om tre veckor; Chambure är inte i Paris då, Edelfelt vill inte besvära Courtois som har erbjudit sig att ta ut pengarna; Edelfelt tvekar att ge färghandlaren Barque fullmakt att lyfta en så stor summa. Edelfelt är arg över att det dröjer med pengarna för porträttet av Pasteur: tänk att ha 16000 franc att få ut för ett arbete som är värt mera, men inte få något alls nu.

Paris 21 mars 21. maaliskuuta 1888
Edelfelt har varit hos Antonin Proust för att tala om utställandet av porträttet av Pasteur i Köpenhamn; Edelfelt behöver inget annat att ställa ut i så fall.

Onsdag morgon 11 april 1888 11. huhtikuuta 1888
Edelfelt har varit hos Petit för att tala om porträttet av Pasteur; fransmännen lånar porträttet för att ställa ut det i Köpenhamn [Nordiska konstutställningen i Köpenhamn 1888], men danskarna vill inte att Edelfelts och Stevens verk ingår i den franska avdelningen, eftersom de inte är födda fransmän. Porträttet av Pasteur måste ställas ut i samma byggnad som de andra franska tavlorna, annars betalar franska staten inte försäkringen och frakten; Petit löste problemet:, han låtsas inte veta om danskarnas krångel och skickar porträttet av Pasteur och Stevens verk till Köpenhamn. Huvudsaken för Edelfelt är att få porträttet av Pasteur till Köpenhamn den enda gången han får ställa ut det i Norden; det skulle ha sett bättre ut i den franska avdelningen än bland Liljelunds och Marga Kiseleffs verk, men "schto djälats?", vad göra? Det värsta skulle vara om Sorbonne inte skulle gå med på att skicka porträttet av Pasteur, eller om Edelfelt skulle bli tvungen att betala för transporten.

Paris 1sta Maj 1888. 1. toukokuuta 1888
Folk gett komplimanger för verken på Salongen; Edelfelt menar själv att det är en medelmåttig succé; något sådant som porträttet av Pasteur kommer aldrig mera.

Paris 31 maj 1888 31. toukokuuta 1888
Hulda von Born har skrivit från Köpenhamn; hon menar att den finländska avdelningen på utställningen är usel, att Edelfelts verk är dåligt placerade och att den finländska avdelningen är för liten.

Paris 30 juni 88 30. kesäkuuta 1888
Vallery-Radot poserar med en bok som han skär upp, framför porträttet av Pasteur. I familjen Pasteur och Vallery-Radot ställer man vetenskapsmannen och konstnären högt; Pasteur ville själv bli konstnär; han är en sträng kritiker och kommenterade porträttet av sig själv och dottern medan Edelfelt målade; resultatet blev bra tack vare dessa anmärkningar.

Montbeliard 15 juli 88 fortsatt 18 juli 15. heinäkuuta 1888
Konstverken till världsutställningen ska lämnas in 20 december; det komplicerar alltsammans, eftersom det inte är troligt att Edelfelt får låna "På havet" av Fürstenberg, "Ett barns likfärd" av Botkin och "museitavlorna"; nu blir porträttet av Pasteur kanske det enda; har i 3-4 år planerat att denna världsutställning ska bli en succé; ser illusionen ramla som följd av egen oro.

Paris 25.4. 89 25. huhtikuuta 1889
Den ryska kommissionären föreslagit att Edelfelts tavlor, porträttet av Pasteur, "Julmorgon", porträttet av Madame Saussine, och ett litet porträtt av Portalis, ska komma på hedersplats i den ryska avdelningen; avslagit anbudet och inväntar Londén och Becker.

Verldsutställningen 7 nov. 89. 7. marraskuuta 1889
Sorgligt att se förstörelsen på världsutställningen; befinner sig på världsutställningen för att ge order om sina konstverk.

Paris 20 maj 1890 [med blyerts ändrat till 1891] 20. toukokuuta 1891
Häromaftonen voro vi på middag hos Emile Bastien. Dagnan med fru, Muenier med fru, Courtois, Aublet och Stetten. Det var så eget att tala om gamla minnen och sedan omkring sig se illustrationer till dem i de vackra taflor, så innerligt bekanta af Batien Lepage, rundt kring väggarna. – Dessa taflor förde alltjemnt min tanke till Mussets vers "Ce livre là est toute ma jeunesse" och jag behöfde ej skämmas för min entusiasm från fordom – Alla de tyckte om min utställning – Dagnan mest. Han har ännu aldrig (utom vid Pasteur) varit så ampelt erkännande. Om den lilla "i skogen" sade han admirable, exquit, d'un vrai peintre o.s.v. – och sade det till andra, utan att jag visste veta att jag hörde på. – Om ni visste hvad Dagnans tafla är utmärkt, storartad ja om parisarne, som se den, visste det! Det är ett karlatag! Han, Dagnan, Puvis de Chavannes och några andra rättfärdiga hindra ännu himmelens ilskor att slå med på all den rysliga medelmåttan i de två konsthallarna här.

Köpenhamn 2 maj 92 2. toukokuuta 1892
Jag hoppas jag kommer med nya intryck och friska krafter från Paris, och att måleriet i sommar går som en dans. Det skulle ej skada om jag nu igen kunde göra något rigtigt bra – det är så längesedan jag gjort något dugligt. Frustenberg talade bara om mitt Pasteurporträtt och pastellen af Vallgrens i Göteborg skulle jag då icke ha gjort något dugligt sedan dess.

Djursholm 1 juli 92 1. heinäkuuta 1892
Måtte bara porträttet bli – bra – jag bäfvar vid tanken på att jag kanske icke är så fullt entusiastisk för min sak som jag borde och skulle vara. Hvad Pasteur ändå var annorlunda – det var glöden under den sträfva ytan som då betog mig och som ännu gör att jag alltid liksom känner mig klokare, mera genomskådande med den gubben.

Stockholm den 28 juni 1893 28. kesäkuuta 1893
I går reste jag ut med mitt bagage till Djursholm och måste använda hela min energi på att ta ihop med detta från början så föga intressanta arbete. Men jag sade mig: du har gjort Pasteur, du har haft succès i år i Paris, och du kan måla – du är dessutom frisk och sund – det måste bli bra". Jag målade om det hela på 2 timmar – det blef mycket bättre i färgen, och effekten mycket mera koncentrerad, om också vid ommålningen något af det öfversinliga, som fans der förut, gick bort. Nu tränar jag mig för att måla bra i morgon – jag lägger mig tidigt och ber Gud gifva mig det lugnt jag behöfver, den "serenité" och glädje som äro absolut nödvändiga. Fru Susens klappande, en ung baron Klinckowströms jams och hela den onaturligt tonen af "snälla, rara, lilla" der i huset gjorde mig litet nervös – men oläsligt tar jag det som en hederssak att icke bli arg och att bara måla lugnt, och så gick det. När denna Klinkowström med den mest käringaktiga sopran föredrog ett poem af honom sjelf om Valhalla gudar och sköld mör och dylikt, och här V. P. förklarade att denna tomma färglösa smörja var af en stor skald, utan ironi, då jäste det i mig igen. Svår meter rim kors och tvärs, form utan hjertligt innehåll, utan blod i ådrorna o hvad det plågar mig. Jag kommer från Paris der det fins lif, man må säga hvad man vill, och jag hörde för några dagar sedan Björnson som också lefver lifvet, sitt eget, norskt och besynnerligt ibland, men lif är det ändå – och så komma in i denna oppstoppade-fogel-atmosfer sedan jag sett konstens och diktens fjäderfä i granna båglinjer draga förbi under Guds fria himmel – nej det var inte roligt.

Stockholm söndag 1sta april 94 1. huhtikuuta 1894
I går var jag på en konstnärsfest med damer. Stämningen var entusiastiskt indignerad t. f. af riksdagens nedriga beslut att tvärt emot alla arkitekters vilja brygga riksdagshuset på Helgeandsholmen bakom butikerna på norrbro. Gunnar Wennerberg var der, rasande också han. Jag talade mycket med honom – han var trefligare än sist, under den goda stunden med brodren. Han talte om Magdalena om Mammas Pasteurs och Kurténs porträtt och sade mig saker som voro granna och som Mamma skulle ha hört med stolthet. Han, Nordenfalk, Björck m. fl. vilja nödvändigt ha min altartafla hit.

Petersburg 14 februari 95 14. helmikuuta 1895
Makovski höll talet för mig (på ryska) lyckligtvis förstod jag det ganska bra – mycket hjertligt, så att jag kom i stämning. Han prisade det nationella i den finska konsten – det icke akademiska. – Jag steg upp utan att så noga veta hvad jag skulle säga – men det gick bra. på talte på franska naturligtvis om den alltför stora ära som bevisades mig – att jag ej kunde fatta den som personlig, utan såsom en gärd af aktning för vår unga konst i Finland, och såsom ett bevis på den nya, generösa ande som besjälade den nya akademin – jag talte om den ryska litteraturen, om den djupa mensklighet och det medlidande, hvaraf den genomandades – derefter, vände jag mig till Rjepin och Makovski som i färger sagt verlden detsamma som Tolstoi och Dostojvski sagt den i ord och drack för den nya Akademin, och för detta illustra sällskap som var den säkraste borgen för att den ryska konsten nu slagit in på sin rigtiga, naturliga bana, – en konst som under den realistiska ytan dolde ett behof af, en längtar till det som är "au délà", till det eviga, till den stora kärleken. – Så kom det tal på tal. Rjepin talte så vackert till Finland, om detta poesirika land som nu höll på att skapa en ädel och nationel konst, och drack för Finland. – Grefve Tolstoi talte om kärleken till konsten och broderade på ett ryskt ordspråk "gde ljubof. tam Boch" – der kärlek finnes, der finnes och Gud – och så följde tal på tal. Gubben Semenoff talte på en alldeles ypperlig franska för den nya akademin. – Mycket vänligt sades om Finland – till slut utbrast någon: Nu fattas det bara att Suvorin (Novoje Vremjas redaktör) vore här – det skulle göra honom godt att höra hvad vi säga om Finland och finnarne. – Finland i 19 seklet har gjort susen: – de kallade den la plus belle manifistation nationale qu'on ait jamais vue. – Rjepin behagade mig oändligt. Han liknar alls ej porträttet i Harper. Han ser melankolisk ut – mager och mild. Jag talade åtminstone 10 gånger slutade med en slags improvisation öfver geniet – gudomligt till sitt ursprung – gudomligt till sina verkningar – och rigtade talet till Rjepin, tackade honom så hjertligt jag kunde. Och så började omfamningarna och det ryska pussandet – utan ända.

Paris lördag 4 maj 1895 4. toukokuuta 1895
Om fem dagar ungefär hoppas jag få något besked från Hegel i Kjöbenhavn och går då och talar med Lies. Jag vill gerna göra något lika godt som Pasteur af dem. Det är ju också en heder för mig som icke norsk eller dansk att bli vald af Hegel och Kröyer.

Paris 30 Juni 95 30. kesäkuuta 1895
– Som sagdt, jag hade satt mig i sinnet att måla Roux hastigt och lustigt, visa skizzen åt Dagnan och först sedan bestämma mig. Det var ej lätt att få R. att sitta. Så älskvärd han än var sjelf, blef han störd hvar minut af alla möjliga läkare, municipalråd och andra. Vallery Radot som en stund såg på detta elände menade att det borde kännas få mig ungefär som att måla på en omnibusstation – Emellrtid spände jag mina krafter så mycket jag kunde och fick just derför något intensivt och karakteristiskt in i skizzen, så att alla funno den mera lik än någon fotografi. Metchinkoff Chantemesse och flere af de unga läkarne och laboratorerne voro i extas. Jag förde i dag denna målning till Dagnan som rådde mig att fortsätta – han tyckte det kunde bli lika så bra som Pasteur, och mente att man ej skulle förlora tillfället då man kände sig en train. – Roux är verkligen en typ – något af student något af spansk munk; något af arabisk häst, koncentrerad fanatisk mycket cassent i sina korta meningar – utan någon pose i verlden – snarare litet studentikos, som sagdt. – Vallgrens ha lofvat ta hand om mig (de bo nära Institute Pasteur) de stanna här hela sommaren. likaså d. Chantemesse. Skulle jag få något fel på helsan – så har jag Europas bästa läkare omkring mig. – Det är så roligt att höra dem tala – hvar och en har sin specialitet. Metschnikoff studerar koleran, en ung, sympatisk blond dr Hiersaint Pesteu, Roux bråkar fortfarande med difterin – och elever från hela verlden – 2 ha tilltalt mig på svenska, och en af svenskarna (jag vet ej hvad han heter) sade: herr Edelfelt måste göra något lika bra som Pasteur nu igen – det blir en heder för hela norden! – Hela detta nya lif som Pasteur gifvit vetenskapen har något oändligt elektriserande – man känner sig midt i "le mouvement". Och så är det bra roligt att vara med menni-skor som lefva för ett högt mål, – vetenskapsmän och konstnärer – som ej sqvallra, ej tala om pengar och ej bry sig derom, som kunna lida för sin sak och som göra det utan prat, gladt, sans phrases.

Paris fredag 26 Juli 1895 26. heinäkuuta 1895
Nåväl – Roux' porträtt är i dag afslutadt till allmän belåtenhet på Institut Pasteur. Alla finna det mycket likt och karakteristiskt. Dagnan, som var och såg på det häromdagen, var mycket nöjd – sade genast när han såg det: ça y est, och rådde mig att endast så igenom konturen på kläderna och några småsaker. Ensemblen behagade honom mycket. Hos Pasteur institutets många läkare har porträttet som sagdt, väckt beundran. Chantimesse säger att det är bättre att Pasteurs porträtt.

Paris, söndag d. 28 Mars 1897 28. maaliskuuta 1897
Dagnan tycker att jag icke bör utställa porträttet af Kejsaren. han menar att då jag, med det oförtjent stora namn jag har, ställa ut ett porträtt af en så känd person, detta då bör kunna jemföras med Pasteurs porträtt. Han medger att det är likt, destingueradt i ställning och färg, men tycker ej om fonden och säger att det hela är svagare än mycket annat jag gjort. – Andra, likgiltiga menniskor vilja naturligtvis se det på Salongen. 8 dagar har jag ännu på mig att tveka. – Jag tror dock jag följer Ds råd, så mycket mera som jag hört efter och icke kan på något sätt få ut porträttet före den 30 Juni – då vore det hemma 15 20 Juli och han kan ju komma i början af juli till Helsingfors. Alla tala om Pasteurs porträtt, som verkligen tycks lefva i deras minne

Paris 8 mars 1901 8. maaliskuuta 1901
Benédite (direktören för Luxembourg) också han sjuk i influenza sedan veckor, har sagt till Ville Vallgren att han bara väntar på Ministerns bref ang. Pasteur-porträttet. Om några dagar får jag således besked om den närmaste framtiden.

Paris 21 april 1901 kl. 11 ½ på aftonen. 21. huhtikuuta 1901
Ack om Jag kunde sända Mamma litet af det herrliga sommarväder vi haft i går och i dag, litet af den stora glädje Jag erfarit då jag sett att jag begynt lefva upp igen som målare – ty jag har kännt succès'n igen, känt medhållet från konstnärerna och de bästa så starkt som jag icke gjort det sedan Pasteur, för 16 år sedan. Redan i går då jag kom upp till Grand Palais möttes jag af många lyckönskningar af folk som icke slösa sina komplimanger – i dag har det fortsatts hela dagen. Ack hvad jag är lycklig och hvad jag känner mig ha fått luft under vingarna igen! "Det är derför att Ni kommit tillbaka till Paris" säga de. Besnard, Boldini – menniskor som aldrig säga något behagligt om de ej måste säga det, ha båda kommit och sagt mig att fr. Acktés porträtt är bland det bästa jag gjort; många andra ha talt om att mitt måleri blifvit föryngradt – c'est toujours bien, ce que vous faites, mais il y à la note jeune, inquiète, chercheuse dans vos toiles de cette année qui prouve que vous avez encore beaucoup de temps devant vous – vous ne vous endormez pas sur vos lauriers etc. etc.

Paris 1 maj 1901 1. toukokuuta 1901
I går var jag, sedan jag målat flickan Camille på den andra salongens vernissage. Egendomligt nog fick jag höra ännu mera vackra saker der än på vår egen vernissage: Bastien Lepages bror sade bl.a. att jag aldrig haft en sådan succès förut, icke ens med Pasteur, att Jag var i ständigt framåtskridande o.s.v.