Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Esiintymiset kirjeissä

Paris, onsdag d 27 jan. 86 27. tammikuuta 1886
Fru Kahn har bott i samma hus som gamla markisinnan de Chambure; en 20-årig vacker, livlig och rolig judinna med rödgult hår; Chambure menar att hon ska låta måla sig i pastell av Edelfelt.

fredag d. 7 fortsatt lördag d. 8 januari 1887. 7. tammikuuta 1887
Madame Kahn är sjuk och kan inte sitta för porträtt.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.