Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Från en öppen, av låga, gråblå stenmurar inhägnad plats i förgrunden ser man ut över Medelhavet ; en hög gråblå bergsudde i bakgrunden till vänster och en liten segelbåt längst till höger. Till vänster en gammal pinje, vars tudelade krona fyller bildens övre del. Kolorit i grått, gulbrunt, blågrått och grågrönt. 33,5 x 51. Signerad AE. Beaulieu 15 mars 86.

Esiintymiset kirjeissä

Monte Carlo d. 21 mars 86 21. maaliskuuta 1886
De har gjort utfärd till Beaulieu; Edelfelt har målat en studie där; det är omöjligt att måla annat än landskap eftersom folket inte är intressant .