Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Samma motiv som föregående, men sett från andra sidan. Medelhavet till vänster, till höger en i ett brant bergsmassiv inhuggen väg; vid en stenbarriär längst till höger en ung dam i ljust. I bakgrunden en bergsudde som sluttar mot havet. 54,5 x 46. Målad omkr. 20 mars 1886.

Esiintymiset kirjeissä

Monte Carlo d. 25 Mars 1886 25. maaliskuuta 1886
Edelfelt har målat mycket de senaste dagarna, men har bara lyckats med en studie; de andra är "skrala" och inte "karaktäristiska" för södern; det fordras tid för att ställa in sig i en ny trakt. Edelfelt har målat på dagarna, varit på Casino på kvällarna, där det är konsert eller opera varje kväll.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.