Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Replik, dagmått 157 X 127, av kataog nummer 328, målad i Paris i december 1886–maj 1887, delvis med biträde av Helene Schjerfbeck. Skänkt av Edelfelt åt Louis Pasteur.

Esiintymiset kirjeissä

Paris, tisdag d. 11 maj 86 11. toukokuuta 1886
Edelfelt lockas av möjligheten att få porträttet av Pasteur till Luxembourgmuseet, men tycker inte om att kopiera sig själv, det är nästan lika förfärligt som att måla efter fotografi.

Paris d. 14 maj 1886 14. toukokuuta 1886
Pasteur har gått med på att porträttet säljs till staten, bara han får en reproduktion. Edelfelt gick med Pasteurs besked till Turquet; men Jean Baptiste Pasteur har berättat att familjen har ändrat sig: Madame Pasteur d.ä. och d.y., Madame Vallery-Radot och hennes man; de är rädda för att reproduktionen aldrig blir av. Beskedet till Turquet är: staten får porträttet av Louis Pasteur först då Edelfelt har målat repliken; alla är nöjda med denna lösning; Edelfelt skickar Jean Baptiste Pasteurs svar till Alexandra Edelfelt som bevis för detta.

Paris, tisdag d 18 maj 86 18. toukokuuta 1886
Porträttet av Pasteur för 5000; repliken för 2000.

Paris d. 9 Juli 86 9. heinäkuuta 1886
Edelfelt har fått springa hos administrationer och byråer för att få ut porträttet av Pasteur, som denne vill ha tills kopian är färdig. Edelfelt har sex månader på sig att måla kopian av porträttet av Pasteur.

2 dec. torsdag, Café de la Regence 2. joulukuuta 1886
Edelfelt har talat med Helene Schjerfbeck om kopierandet av porträttet av Pasteur.

Paris lördag d. 4 dec. 86 kl. 2. 4. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck besökte Edelfelt denna dag; Edelfelt inleder arbetet med kopian av porträttet av Pasteur tillsammans med henne på måndag. Edelfelt måste fråga någon annan eller kopiera porträttet av Pasteur själv, ifall det inte lyckas med fröken Schjerfbeck.

Paris d. 7 dec 86 7. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck arbetar med porträttet av Pasteur i Edelfelts ateljé.

Paris lördag d. 11 dec 86 11. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck målar kopian av porträttet av Pasteur; Edelfelt har själv målat det svåraste, d.v.s. händerna och huvudet.

Paris d. 14 dec 86 14. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck målar kopian av porträttet av Pasteur; Edelfelt ska måla de viktigaste partierna och är rädd för att han inte ska få ansiktet att likna.

Paris d. 18 dec. 86. 18. joulukuuta 1886
Edelfelt har fått en påminnelse från ministeriet att snart lämna tillbaka porträttet av Pasteur; Turquet gav tillstånd att hålla det hur länge som helst; Edelfelt hoppas att hans efterträdare låter tala med sig. Fröken Schjerfbeck arbetar i ateljén med kopian av porträttet av Pasteur.

Paris Onsdag d. 22 dec 1886 22. joulukuuta 1886
Edelfelt turas om att måla kopian av porträttet av Pasteur tillsammans med fröken Schjerfbeck; det ser ut att bli bra. Turquets efterträdare har skrivit och reklamerat porträttet av Pasteur; Turquet menar att Edelfelt inte ska bry sig om det. Det var först meningen att fröken Schjerfbeck skulle måla i den lilla ateljésalongen, men nu är det för kallt där; Edelfelt vill inte köpa en extra kamin som inte behövs senare; fröken Schjerfbeck kommer inte då Edelfelt har seance för ett porträtt. Ateljén börjar bli för liten; det är trångt med "I Luxembourgträdgården", "Skeppsbyggare" och de båda porträtten av Pasteur.

Paris d. 4 jan 1887 4. tammikuuta 1887
Kopian av Edelfelts porträtt av Pasteur blir bra; fröken Schjerfbeck målar det samvetsgrant; Edelfelt undrar hur han ska betala henne. Fröken Schjerfbeck äter frukost i ateljén varje dag; hon lär ha sagt åt Runebergs att hon lär sig av arbetet med kopian av porträttet av Pasteur och att det är roligt.

fredag d. 7 fortsatt lördag d. 8 januari 1887. 7. tammikuuta 1887
Fröken Schjerfbeck målar det mesta av kopian av porträttet av Pasteur.

Paris d. 18 januari 87 18. tammikuuta 1887
Edelfelt ska dessutom betala fröken Schjerfbeck; betalar inte mer än 500, snarare mindre.

Paris d. 1 februari 1887 1. helmikuuta 1887
Edelfelt levererar porträttet av Pasteur först i april då Pasteur själv har kommit tillbaka.

Paris d. 14 februari 1887 14. helmikuuta 1887
Arbetet med kopian av porträttet av Pasteur närmar sig sitt slut; originalet har fått patina på bara ett år; arbetet har varit svårt.

Paris d. 12 maj 87 12. toukokuuta 1887
Pasteur har återvänt till Paris; han har varit med sin fru i Edelfelts ateljé och sett kopian av porträttet; Pasteur vill ha små ändringar.

Paris d. 5 juni 87 5. kesäkuuta 1887
Det är många och långa omständigheter med betalningen av porträttet av Pasteur; Edelfelt kan få mera pengar tidigast den 10 [juni].

Paris måndag 30 maj 1895 [april] 30. huhtikuuta 1895
I lördags var jag af några finska målarinnor bjuden på en kostymbal i deras (elev)atelier – atelier Delécluse der Cazin och Delance äro lärare. Mamma skulle ha sett min ståtliga entré. Ungdomen bildade haie när jag kom in och applåderade – jag märkte således att jag var populär. Den samma äran vederfors Delance, lärarn och Cazin, när de kommo. Många af de yngre kommo och talade med värme om mina taflor – ända från Pasteurs porträtt – de tidigare visste de naturligtvis ingenting om. Några mycket vackra kostymer bl.a. en mörk engelska i en kostym (äkta) från Betlehem – Den hade otroligt mycken karaktär, isynnerhet slöjan, och jag är ledsen att jag ej såg den innan jag gjorde madonnan.

Paris 27 maj, (måndag) 95 27. toukokuuta 1895
I lördags var jag i Institut Pasteur och hörde på Roux' föreläsning i bakteriologi – der voro åhörare från alla verldens trakter t.o.m. från Australien. Jag satt och observerade Roux och fick den allra starkaste lust att måla honom. Får se om jag icke gör det. Det är ju jemt 10 år sedan jag målade Pasteur, samma tid på sommaren och detta porträtt har ju varit mig till så stor välsignelse. Jag kände samma hänförelse som då, denna beundran för hjelten, denna lust att återge en märkelig man, och jag tyckte, såsom man alltid tycker då man erfar den känsla af lust och initiativ och förmåga som kallas inspiration, att det skulle gå mycket lätt. I hvarje fall tror jag ej att det skulle ta af mig mera än 14 dagar, högst tre veckor – Ännu har jag ej börjat och vet ej om det blir af, men om Vår Herre låter Er och Ellan och pojken vara friska hvar på sitt håll så skulle jag icke ha något emot att blifva här litet längre att igen försöka göra något rigtigt godt.

Söndag 30 maj 1897 30. toukokuuta 1897
För resten har jag arbeta rätt dugtigt i Paris, ehuru det mest gällt att putsa upp gammalt. Lefflers porträtt har sig målat om så godt som helt och hållet. Muenier som bor i 147 och som varit min trogne vän, kom upp och underströk litet sin förtjusning öfver porträttet, i Lefflers närvaro. Det hade en vådlig effekt, och L. nämnde om i sitt tal till alla matematikerna vid Institutet, att "le celèbre peintre Muenier, que vous connaissez tous; Messieurs o.s.v. – alltnog att han sagt att detta porträtt var jämförligt med Pasteurs. Det tycker jag inte, men låt gå. Jag har dessutom sedan målat upp Schuvaloff och gjort häststudier till Kejsarn. Då Jag varit bortbjuden så godt som hvarje dag, måste man ju säga att det ändå blifvit något gjordt.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.