Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Motiv från Haiko fjärd i vindstilla och aftonsol. I en vit roddbåt i förgrunden sitta två unga, eleganta damer, den ena, Berta Edelfelt, på mittoften, bortvänd och med armarna i famnen, den andra, Annie Edelfelt, i aktern, styrande båten med en åra. Grön slagskugga från båten på det blå vattnet. Vid stranden i bakgrunden förankrade fartyg. 33 x 40. Signerad AE 86. Målad på Haiko juli 1886.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 14 dec 86 14. joulukuuta 1886
Epävarma yhteys Edelfelt har fått sina tavlor uppspända på ramar.

Paris d. 25/I 87 25. tammikuuta 1887
Epävarma yhteys Prins Eugen tyckte om "solnedgångsskissen med båten"; han snokade i ritböcker, gick omkring och vände på studier som stod vända mot väggen i ateljén.

Paris d. 12 maj 87 12. toukokuuta 1887
"Flickor i båt", "Augusti", "Timmerflotte", "Paris i snö", "I Luxembourgträdgården" och porträttet av grevinnan Lewenhaupt, som alla är utställda hos Petit har mer framgång än Edelfelt trodde att de skulle ha.

Paris d. 5 juni 87 5. kesäkuuta 1887
Edelfelt fänner sig plågad vid tanken på utställningen hos Petit; ingen av de små tavlorna är såld.