Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Strandmotiv från Haiko med flytande stockar i solsken. Till vänster en skogbevuxen udde, i bakgrunden till höger en öppen, gråblå fjärd. 36 x 59. Signerad A. Edelfelt 86. Målad på Haiko i juli–aug. 1886.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 14 dec 86 14. joulukuuta 1886
Epävarma yhteys Edelfelt har fått sina tavlor uppspända på ramar.

Paris d. 12 maj 87 12. toukokuuta 1887
"Flickor i båt", "Augusti", "Timmerflotte", "Paris i snö", "I Luxembourgträdgården" och porträttet av grevinnan Lewenhaupt, som alla är utställda hos Petit har mer framgång än Edelfelt trodde att de skulle ha.

Paris d. 5 juni 87 5. kesäkuuta 1887
Edelfelt fänner sig plågad vid tanken på utställningen hos Petit; ingen av de små tavlorna är såld.