Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

"Diverse illustrationer", Hintze s. 248–249: Arton illustrationer i träsnitt i Harper’s New Monthly Magazine, Februari 1891, s. 330–353, med text av Edelfelt (väsentligt beskuren av tidskriftens redaktion). 1. Utsikt över Haikofjärden (akvarell från 1887, Kat. ,N:o 428). 2. Insjölandskap från Punkaharju (akvarell från 1887, Kat. N:o 418). 3. Hamnbild från Helsingfors med ryska katedralen i bakgrunden, pennteckning i tusch. 4. På havet (oljemåln. från 1883, Kat. N:o 242). 5. Interiör från en bondstuga i svenska Finland, pennteckning i tusch, signerad A. Edelfelt. 6. Vinterdag i fiskhamnen i Helsingfors (akvarell från 1888, Kat. N:o 436). 7. Strandbodarna och domkyrkan i Borgå (akvarell från 1888, Kat. N:o 466). 8 Elli Jäppinen vid spiseln (oljemålning från 1887, Kat. N:o 421). 9. Elli Jäppinens två söner återvända från höbärgningen, pennteckning i tusch, signerad A. Edelfelt. 10. Finsk bondgård, lavering. 11. Rutta, en skönhet från Ruokolaks, sittande halvfigur, blyerts eller tusch. 12. Gammal bondkvinna i Ruokolaksdräkt, pennteckning i tusch, signerad A. Edelfelt. 13. Bondpojke med näverskor och näverkont, signerad A. Edelfelt. 14. Vid kyrkstranden i Ruokolaks (oljemålning från 1887, Kat. N:o 422). 15. På kyrkogården i Ruokolaks, laverad tuschteckning signerad A. Edelfelt (avbildad i Finland i 19:de seklet, s. 73). 16. Bonde från Harakka, bröstbild, blyerts, signerad A. Edelfelt. 17. Finsk bonde slöjdande en selbåge, blyerts, signerad A. Edelfelt. 18. Olofsborg, pennteckning i tusch, signerad A. Edelfelt (avbildad i Finland i 19:de seklet, sid. 207). N:ris 8—18 utfördes på uppdrag av Harper’s Magazine under en resa i östra Finland i juli 1887 och utställdes på Finska Konstnärernas utställning 1891 (andra upphängningen, se Finland 7. 2.1891). Samtliga arton illustrationer jämte Edelfelts text i sammandrag ingår i Ny Illustrerad Tidning 1891, N:ris 32—35.

Toimituksen kommentit

Som framgår av Hintzes förteckning över illustrationerna har nummer 1, 2, 4, 6, 7, 8 och 14 också lett till verk som har fått egna nummer i Hintzes konstverksregister. Enligt detta register ska också en av Edelfelt i tuschteckning utförd reproduktion av målningen nr 387 Borgå, vy av Borgå i starkt solsken, sett från Näsebacken, målad sensommaren 1886, ha ingått i serien Sketches in Finland.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 24 mars 87 24. maaliskuuta 1887
Harper's Magazine har beställt en illustrerad resa i Finland: femton små teckningar till 3500 franc; text på 10000 ord till 600 franc; vill Annie Edelfelt skriva texten tillsammans med Edelfelt? Vill Annie och Berta Edelfelt komma med på resan? De skulle vara bättre att ha med än Tavaststjerna, och skulle kanske skriva bättre än han.