Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

En dam sittande i en salong iklädd lilafärgad klänning; genom en halvöppen dörr ser man in i en matsal. Naturlig storlek. Ca 127 x 100. Målat på beställning i Köpenhamn i slutet av april och början av maj 1892 för 2200 kr.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 12 maj 87 12. toukokuuta 1887
Jean Baptiste Pasteur ber Edelfelt måla ett porträtt av deras bekanta fru Holmblad i Köpenhamn för 2500 franc; Edelfelt skulle i så fall måla fyra timmar om dagen, frun skulle inte orka sitta mer än så, och sedan skulle han kunna umgås med Alexandra, Annie och Berta Edelfelt; porträttbeställningen skulle inskränka en vecka på den finska resan.

Paris d. 5 juni 87 5. kesäkuuta 1887
Edelfelt hinner inte måla porträtt av fru Holmblad i i Köpenhamn.

Köpenhamn 2 maj 92 2. toukokuuta 1892
Pastell-Porträttet af "Generalkonsulinde" Holmblad är nu temmeligen färdigt. Det har ej tagit 14 dagar. och de sjefva äro mycket förtjusta – Krohn tycker att ställning och färg är bra, men att likheten lemna, åtskilligt öfrigt att önska – nå ja – är det olikt så är det "en beau" och det är just det de vilja ha. Hon är 35 år, lång med stor krokig näsa något drottninglikt stelt i hållning och – blond. Skulle jag haft litet mera tid på mig, så skulle det nog har blifvit bättre. Hon måste emellertid nu resa – om torsdag – till Aix i Savoyen för att der undergå en badkur. Måtte nu mitt porträtt bli skapligt. Fru Holmblad är slåtlig men icke pittoresk – hennes färg t.ex är mycket vanlig ljuslett karnation. Ljuset i deras våning der jag målar är dessutom dåligt och brådskan gör att jag ej rigtigt kan arbeta som jag ville –

Köpenhamn 7 maj 92 7. toukokuuta 1892
Som en galning arbetade jag de sista dagarna på fru Holmblads porträtt – det blef färdigt så att hon kunde resa torsdag afton. D. v. s. Jag har ännu litet (2 dagars) arbete – på kostymen, men hufvud och händer äro färdiga – – fru Holmblads porträtt är i pastell, rätt raskt gjort vackert i färgen och elegant – för elegant tycker jag och icke rigtigt likt, såsom jag nu känner henne, men de äro sjelf förtjusta, och det är ju redan mycket. De säga att ingen dansk målare skulle ha kunnat göra henne så bra. Hon är framstäld i malvafärgad, decolleterad sidenklädning, med fond af rummet och en fil af våningen sålunda:

Köpenhamn 13 maj 92 13. toukokuuta 1892
Fru Holmblads porträtt är nu i glas och ram och de äro mycket förnöjda, tycks det. Jag är dugtigt trött af det forcerade arbetet här af det ständiga resandet ut och in och enerverad af Krohns oändliga bråk och brådska – som jag ändå måste beundraty något mera oigennyttigt har jag aldrig sett. Hans balett, tableaux vivants i Comertpalatset, fackeldansen af officerarna, allt arrangeras af honom Mest är det synd om honom sjelf, men han älskar nu engång denna febrila verksamhet, och skulle vantrifvas utan den. Ändå värre är det för frun och barnen, som nästan aldrig få se honom. Att han icke öfveranstränger sig är och blir en gåta för mig, att han kan hålla ut i dagar månader och år –

Kjobenhavn lördag afton d. 14/5 92 14. toukokuuta 1892
När man då arbeta som en galning som jag gjort, dessutom varit ute på middagar om qvällarna och ej sofvit en natt på en vecka, så blir man så gräsligt enerverad som jag nu är. Jag skall resa i morgon, emedan jag annars ej får tag i Coquelin – jag börjar svära i detta ångmåleri, som väl ändå blir bara skräp.

Köpenhamn måndag 16 maj 1892 16. toukokuuta 1892
Jag är nu utled vid fru Hs porträtt – jag tror det är elegant men något konstverk af rang är det ej. Emellertid äro de (d.vs hennes man och familj) mycket nöjda, och försäkra att ingen dansk målare skulle ha gjort det så 3000 kronor fick jag för det och det är ju mycket ordentligt för en pastell. Det var Schou som sade att jag var "gal, bindegal, tosset og afsindig" som jag tog ett öre mindre han tyckte jag skulle ta 5000.

Paris 5 juni 1893 5. kesäkuuta 1893
Till Köpenhamn kan jag ju komma senare tillbaka efter Norge, men jag kan ej denna gång igen lemna Rydberg. I Köpenhamn måste jag dessutom stanna 2 dagar för att retouchera fru Holmblads ögon. – det är ett öde med dessa porträtt i olika länder!

Torsdag d. 15 juni 15. kesäkuuta 1893
Fru Holmblads porträtt har jag återsett och finner det rätt bra – måtte jag vara lika nöjd med Rydbergs! – Det der Rydbergs porträtt och koikandet ut till Djursholm är en rigtig mara för mig. I morgon retoucherar jag fru Holmblads ena öga och äter middag hos dem på Solbakken" heter stället vid Skodsborg.

Kobenhavn måndag 19 juni 1893 19. kesäkuuta 1893
Otur har jag haft med fru Holmblad, som haft först tandvärk, tandfistel, svullet kindben m. m., så att hon först om torsdag kan sitta.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.