Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Bröstbild i profil åt höger av en i eldsken läsande man. Pastell (något skadad). 42,5 x 25,7. Signerad "K. A. T.stjerna. A. Edelfelt 1885". Målat i Helsingfors i början av 1885.

Esiintymiset kirjeissä

Paris 25 april 88 25. huhtikuuta 1888
Det är bra att Alexandra Edelfelt inte har "bråkat" med att avsända porträttet av Tavaststjerna till utställningen i Köpenhamn; Edelfelt har korresponderat med Tavaststjerna; Edelfelt ska skriva till Ahrenberg; vad är det för idéer om att ställa ut Edelfelts verk utan att fråga honom, undrar Edelfelt.