Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Interiör i skymningsljus och lampsken. I förgrunden till höger sitter en gammal, svartklädd dam – fru Adelaide Gadd – lyssnande till två unga, vitklädda damer till vänster, av vilka den ena står och sjunger, medan den andra ackompanjerar vid en flygel. På flygeln en brinnande oljelampa på hög fot. Oljemålning i breddformat. Signerad A. Edelfelt (årtal?). Målad i Helsingfors kring årsskiftet 1888–89; färdig i febr. 1889.

Esiintymiset kirjeissä

Paris 30 mars 89 30. maaliskuuta 1889
Har haft bestyr med att avsända tavlor och göra de sista retoucheringarna enligt Dagnans råd; Dagnan tycker om "Julmorgon" och "En ungdomsmelodi"; skickat båda till Mirlitons på hans inrådan. Nyfiken att se vilket intryck tavlorna gör.

Paris 24 nov. 89 24. marraskuuta 1889
Världsutställningens lotteri köpt "En ungdomsmelodi" för 1800 franc; skrivit både till direktionen och Londén, men har inte fått pengarna ännu; befinner sig därför i "penningförlägenhet".

Paris 27 nov. 89 27. marraskuuta 1889
Blir tvungen att telegrafera till Alexandra Edelfelt om pengar; vill inte låna av Chambure; har inte fått pengar för porträttet av Marti och "En ungdomsmelodi"; måste därför låna av sig själv, d.v.s. sälja några obligationer; har fullt upp med arbete, så någon nöd inför framtiden är det inte frågan om; men det är ledsamt att vara tvungen att gömma sig för hantverkarna som kommer med sina räkningar, eller be dem återkomma om 14 dagar; ledsamt att besvära Alexandra, Annie och Berta Edelfelt; om Edelfelt vore frisk, skulle han ha "bättre kurage".

Paris tisdag 3 December 89 3. joulukuuta 1889
Tackar för telegrafväxeln; Edelfelt har blivit rörd av att Alexandra och Annie Edelfelt och tant Gadd "skrapat ihop" 500 mk; han hoppas de har fått igen sina pengar genom Standertskiölds betalning; pengarna var välbehövda: Edelfelt måste ha ved och kol och betala räkningar; galet att tre inkomstposter på 2000 mk har slagit fel: 1) statens betalning som inte kommer, 2) porträttet av Marti och 3) verket för Bulla, som inte blivit gjort eftersom Edelfelt varit sjuk.

Paris Söndag 8 december 89 8. joulukuuta 1889
Brev från Londén: betalningen för "En ungdomsmelodi" är på kommande; Edelfelt glad för att kunna betala sina räkningar med pengarna; att installera sig i våningen har kostat pengar, trots att det hela inte är "Hugoskt, Ruuthskt eller Rothschildskt"; mycket återstår fortfarande före familjen kan ta emot gäster i sitt hem, främst möbler och "ridåer".

Fredag 13 dec. 89. 13. joulukuuta 1889
Fått brev från administrationen för världsutställningen om att skicka in räkning för "En ungdomsmelodi". Edelfelt har lidit av att vara utan pengar och plågats av tanken att Alexandra Edelfelt haft det ekonomiskt svårt; Alexandra Edelfelts tystnad har varit ett oroande tecken; "ödets skickelse" att Edelfelt inte fått in de 6000 mk som han räknat med redan för en månad sedan; målningen av ateljén för 250 franc och den enkla, men ändå dyra installationen i den nya våningen har tagit största delen av alla de små summor som Edelfelt haft att förfoga över.