Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Klar sommardag med svag vind och lätta moln i bakgrunden. På en fjärd i förgrunden ror en pojke en eka i riktning mot några förankrade segel- och ångfartyg vid en såg i bakgrunden till höger. Till vänster flyter en stor stockflotte; i mitten en bogserbåt med två pråmar, vars rök blandas med röken från sågens höga skorstenspipa. På stranden till vänster synes familjen Eklöfs villa Sjökulla. 49 x 69. Signerad A. Edelfelt 89. Målad sensommaren 1889 på beställning av kommerserådet August Eklöf.

Esiintymiset kirjeissä

lördag kl. 10 1. tammikuuta 1889
Informera Waenerberg om att Eklöfs "Från inloppet till Borgå" blir bortförd om onsdag; Edelfelt håller inte på med att ställa ut den, således får Waenerbegr avtala saken med Eklöf.

Kjöbenhavn 25. 1. tammikuuta 1889
"Från inloppet till Borgå" ska skickas till Eklöf med Runeberg.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.