Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Södra hamnen i Helsingfors, sedd från sjösidan; solsken. I förgrunden till vänster en vitmålad roddbåt med en roende kvinna och två eleganta damer, som vinka farväl åt en stor ångbåt, vilken halft avskäres av högra bildranden. Hamnen är uppfylld av ångfartyg och segelbåtar; längst i bakgrunden framträda diffust de vita byggnaderna vid Salutorget. Oljemålning i höjdformat. Målad halvfärdig i Helsingfors aug.–sept. 1889 och ursprungligen avsedd för Kejsar Alexander III, som beställt ett hamnmotiv av Edelfelt, men slutligen valde katalog nummer 559. Kopparstick 1891 av J. E. Buland; träsnitt, sannolikt av Baude, omkr. 1890.

Esiintymiset kirjeissä

Köbenhavn 18 sept. 89 18. syyskuuta 1889
Epävarma yhteys Krohn tycker mycket om "Portas by", "Ida som ror", "Interiör från en nyländsk bondstuga", trodde att "Hfors tavlan" kunde bli riktigt bra.

Paris 16. okt 89 16. lokakuuta 1889
Bulla beställde också ett verk för 2500 franc efter skissen till "Sista avskedet" med Annie Edelfelt, Hanna [Juntunen?] och Ida i aftonsolens sken; Bulla var vänligt stämd och talade om ytterligare beställningar efter skisserna från Helsingfors hamn; Bulla menar att affärerna kommer att gå bra, att Edelfelt är i ropet bland den amerikanska publiken; framgången med "Julmorgon" och hedersmedaljen har gjort sitt till, trots att medaljerna häcklats av många i Finland. Epävarma yhteys Edelfelt tycker att hans konstverk från i år är bättre än de från förra året; alla som sett dem tycker lika.

Lördag 4 januari 1890 4. tammikuuta 1890
Epävarma yhteys Inredningan av våningen, sjukligheten har lett till att Edelfelt inte har hunnit måla något för utställningen på Mirlitons, som har vernissage den 1 februari; funderar på att skicka "Portas by", porträttet av Ellan eller på att snabbt måla porträttet av den peruanska pojken; "Ida i båten" tycker Edelfelt inte om.

Midsommardagen 1890 24. kesäkuuta 1890
Det ska bli skönt med lugn och ro i Finland; det är oklart om det kommer att bli någon ro i Helsingfors där Edelfelt kommer att vara en stor del av sommaren: Bulla har nämligen beställt ett verk från Helsingfors; Edelfelt målade en "atlantångare" i Helsingfors i höstas och den håller nu på att graveras i stort format; nu vill Bulla ha en pendang.

Paris 6 Maj 1891 6. toukokuuta 1891
kl. 11 reste jag från det idylliska familjelifvet der till Paris mödor och besvär. Som sagdt – intrycket var kusligt – och blef ej förbättradt genom de många temmeligen kyliga kritiker öfver Petits exposition som lågo i höga staplar på mitt bord. Och så alla dödsbudskapen med svarta kanter – många som dött under detta år af mina bekanta. Beer, den enda granne jag träffat har varit sjuk i influenza och såg eländig ut. Han sade att vintern varit olidlig här.