Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Förstudie till »Sista avskedet». Soldisig sommareftermiddag i Södra hamnen i Helsingfors. I förgrunden till vänster en förfallen stockbrygga, bakom vilken man ser en skisserad ångbåt, till höger en roddbåt, avskuren av bildranden. Längre bort en förankrad segeljakt. I fonden framträda diffust ryska katedralen till höger samt Storkyrkan i mitten. I hamnen några segelfartyg. Solglittrande vatten och lätt bris. Bred och flytande teknik. 38 x 60. Målad 1888 eller 1889.

Esiintymiset kirjeissä

Köbenhavn 18 sept. 89 18. syyskuuta 1889
Epävarma yhteys Krohn tycker mycket om "Portas by", "Ida som ror", "Interiör från en nyländsk bondstuga", trodde att "Hfors tavlan" kunde bli riktigt bra.

Paris 16. okt 89 16. lokakuuta 1889
Bulla beställde också ett verk för 2500 franc efter skissen till "Sista avskedet" med Annie Edelfelt, Hanna [Juntunen?] och Ida i aftonsolens sken; Bulla var vänligt stämd och talade om ytterligare beställningar efter skisserna från Helsingfors hamn; Bulla menar att affärerna kommer att gå bra, att Edelfelt är i ropet bland den amerikanska publiken; framgången med "Julmorgon" och hedersmedaljen har gjort sitt till, trots att medaljerna häcklats av många i Finland. Epävarma yhteys Edelfelt tycker att hans konstverk från i år är bättre än de från förra året; alla som sett dem tycker lika.