Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Mer utarbetad förstudie till »Sista avskedet» samt till »Nyländska Jaktklubbens båthanm», katalog nummer 868. Den solglittrande hamnen är uppfylld av jakter under segel. I förgrunden en öppen slup utan segel. I mittplanet till höger Nyländska Jaktklubbens brygga med några roddbåtar. I bakgrunden framträder staden i lätt soldis med ryska katedralen längst till höger och Storkyrkan i mitten. Lätta moln. 37 x 59,5. Signerad A. Edelfelt. Målad 1888 eller 1889.

Esiintymiset kirjeissä

Köbenhavn 18 sept. 89 18. syyskuuta 1889
Epävarma yhteys Krohn tycker mycket om "Portas by", "Ida som ror", "Interiör från en nyländsk bondstuga", trodde att "Hfors tavlan" kunde bli riktigt bra.

Paris 16. okt 89 16. lokakuuta 1889
Bulla beställde också ett verk för 2500 franc efter skissen till "Sista avskedet" med Annie Edelfelt, Hanna [Juntunen?] och Ida i aftonsolens sken; Bulla var vänligt stämd och talade om ytterligare beställningar efter skisserna från Helsingfors hamn; Bulla menar att affärerna kommer att gå bra, att Edelfelt är i ropet bland den amerikanska publiken; framgången med "Julmorgon" och hedersmedaljen har gjort sitt till, trots att medaljerna häcklats av många i Finland.