Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Motiv från Holmens kanal en gråvädersdag med regndis. På akterdäcket av fregatten Sjaelland står längst i förgrunden en vitklädd matros hållande en tross, helfigur i profil åt höger. Bakom några vanter längst till höger framskymtar aktern av en lustjakt med Dannebrogen hissad. Mellan dessa två fartyg går snett mot bilddjupet en smal flottbro. Längst till vänster några gamla, avriggade örlogsfartyg med hventak, till höger några ångfartyg. I bakgrunden en diffus stadssilhuett. Kolorit i grått. Ca 95 x 150. Signerad A. Edelfelt. Påbörjad i Paris senhösten 1889 och fullbordad i Helsingfors hösten 1890 på beställning av Kejsarinnan Dagmar, som likväl enligt uppgift av Fru Saima Neovi torde ha funnit målningen alltför färglös och i stället beställde av Edelfelt katalog nummer 558 (Från Köpenhamns redd II).

Esiintymiset kirjeissä

Köbenhavn 18 sept. 89 18. syyskuuta 1889
I går med Krohn hos amiral Bragh på Holmen; fått tillträdeskort till varvet. Blivit bekant med kommendören för ett övningsskepp och officerare; får måla på akterdäcket, därifrån det går att måla två verk: en med Köpenhamn, en med Derjava på redden; båda är lika intressanta. Flottlöjtnanterna och kaptenerna varit vänliga; bjudit på frukost; haft matroserna att uträtta det som behövdes för Edelfelt. Krohn menar att Edelfelt inte ska tveka utan måla uppe från fregattens däck; visa skissen för kejsaren om två dagar då den är färdig. Måste måla igen; bor långt borta och har därför litet tid; målade igår från klockan 9 till klockan 3.

Kjöbenhavn d. 20 sept 89. Rosenvænget 20. syyskuuta 1889
Har målat alla dagar, utom idag då det hällregnat; de 2 utkasten blir färdiga imorgon; beger sig med dem till kejsaren på Fredensborg nästa vecka. Har det ypperligt på fregatten Själland; officerarna är sympatiska; ett kompani med matroser hjälper med att bära staffliet etc.; blivit bjuden på frukost varje dag. Fått låna målarpäls och läderdamasker av Henningsen för att inte förkyla sig; tillsvidare har det ändå sommarväder. Prinsessan Marie ville veta vad Edelfelt gör i Köpenhamn; hon är kejsarens bästa vän och kommer nog att berätta för honom att Edelfelt målar på Holmen.

Paris 12 oktober 89 12. lokakuuta 1889
Kan Alexandra Edelfelt ta ut av Edelfelts pengar och skicka så fort som möjligt? Lever nu på Ellans pengar; vet inte när Bulla betalar; betalar tillbaka med "kejsarpengarna".

Paris 16. okt 89 16. lokakuuta 1889
Epävarma yhteys Edelfelt tycker att hans konstverk från i år är bättre än de från förra året; alla som sett dem tycker lika.

Brüssel onsdag morgon 1. tammikuuta 1890
Epävarma yhteys Har haft "ett fasligt spring" i Paris de sista dagarna: allt var "på efterkälken", vädret var dåligt, det värsta var att komma hem till de öde rummen.

Lördag 4 januari 1890 4. tammikuuta 1890
Arbetade bra i Köpenhamn, men har inte arbetat mer än 14 dagar sammanlagt efter det; leker med tanken på att dra sig tillbaka till öknen eller urskogen där inga räkningar skulle finnas; det praktiska livet är svårt, svårare än i "urtiden".

Paris 8 mars 90 8. maaliskuuta 1890
Börjat kejsarinnans "Från Köpenhamns redd I", gör flera teckningar; har alltså arbete över "ögon och öron"; måste ta litet ledigt snart.

17 mars 1890. 17. maaliskuuta 1890
Kommer att få pengar för "Från Köpenhamns redd", men måste ju leva på något tills dess.

Paris 3 april 90 3. huhtikuuta 1890
Porträttet av Moltke har blivit som en mara, en "själssjukdom"; Edelfelt tror inte att det någonsin blir färdigt; "Från Köpenhamns redd" kommer att bli betald först om ett halvt år; Bulla vill inte beställa något; Edelfelt är således tvungen att ta ut av sina besparingar.

Paris 20 april 1890. 20. huhtikuuta 1890
Ska börja "Från Köpenhamns redd" den här veckan.

Paris 5 juni 1890. kl. 6 på morgonen. 5. kesäkuuta 1890
Porträttet av Marti är färdigt nu; återstår: porträttet av Madame Cohen, två "barnpasteller" och "Från Köpenhamns redd" för kejsarinnan.

Paris 7 juni 1890 7. kesäkuuta 1890
Orkar inte måla: vet inte om det beror på mycket arbete eller på det kalla vädret. Skulle helst resa till Finland nu; vila 14 dagar utan att tänka på hyra och flyttning; det går inte eftersom många beställningar fortfarande inte är färdiga; såg förra året hur det går då man skjuter upp ett arbete från ett år till ett annat.

Paris 14 [18?] juni 90. 14. kesäkuuta 1890
Arbetar regelbundet och flitigt, mest för att förtjäna pengar; är inte lika olycklig över sin konst som tidigare under liknande omständigheter; Edelfelt märker av detta att han nu är alldeles frisk och mindre nervös än vanligt.

Midsommardagen 1890 24. kesäkuuta 1890
Familjen rustar sig till avresa; Edelfelt målade kejsarinnans "Från Köpenhamns redd" hela dagen, men det enda resultatet var huvudvärk hela kvällen hos Dagnans; man kan inte måla "forcerat" och ifall man inte är Zorn, är det omöjligt att "svänga till en tafla ett tu tre".

Petersburg 10 (22) febr. 96 10. helmikuuta 1896
Epävarma yhteys På utställningen hörde jag att Scheremetieff köpt Paraske – jag är glad att jag satt ett ordentligt pris på henne.*) *) 1500 rubel – i Finland hade jag begärt 2000 mark. – Såväl gummorna som Paraske slå an här – det är typer som de känna. – Så såg jag de från Hfors anlända taflorna, som Mamma och Ellan haft bråk med. – Jo Helsingforsvyer och Sveaborg ställer jag ut, likaså Imatra – Men med den gulnade Köpenhamnsmarinen och blommorna gör jag ingenting. – Jag menade aqvarellpionerna och aqvarelltulpanerna. – Kan och vill Ellan ännu besvära sig med dessas afsändande (de äro upptagna i katalogen som aqvareller) så vore det bra.