Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Fri variant av »Från Köpenhamns redd I» med förändrad belysning och figurkomposition. Scenen är förflyttad något mer mot midskepps. På däcket står i förgrunden en sjömansgosse – på mössan läses »Sjaelland» – på huk, rullande samman en tross; längre akterut står en sjöman vid relingen och ser ut över hamnen. Bägge klädda i vitt. Bakgrunden ligger i grådis, men längst till höger bryter solskenet fram ur molnen och kastar ett blont ljus med kraftiga skuggor över däcket. Starkt solglitter på vattnet längst till höger. 41 x 59. Signerad A. Edelfelt 1890. Målad i Helsingfors i november 1890 på beställning av Kejsarinnan Dagmar.

Esiintymiset kirjeissä

Köbenhavn 18 sept. 89 18. syyskuuta 1889
I går med Krohn hos amiral Bragh på Holmen; fått tillträdeskort till varvet. Blivit bekant med kommendören för ett övningsskepp och officerare; får måla på akterdäcket, därifrån det går att måla två verk: en med Köpenhamn, en med Derjava på redden; båda är lika intressanta. Flottlöjtnanterna och kaptenerna varit vänliga; bjudit på frukost; haft matroserna att uträtta det som behövdes för Edelfelt. Krohn menar att Edelfelt inte ska tveka utan måla uppe från fregattens däck; visa skissen för kejsaren om två dagar då den är färdig. Måste måla igen; bor långt borta och har därför litet tid; målade igår från klockan 9 till klockan 3.

Kjöbenhavn d. 20 sept 89. Rosenvænget 20. syyskuuta 1889
Har målat alla dagar, utom idag då det hällregnat; de 2 utkasten blir färdiga imorgon; beger sig med dem till kejsaren på Fredensborg nästa vecka. Har det ypperligt på fregatten Själland; officerarna är sympatiska; ett kompani med matroser hjälper med att bära staffliet etc.; blivit bjuden på frukost varje dag. Fått låna målarpäls och läderdamasker av Henningsen för att inte förkyla sig; tillsvidare har det ändå sommarväder. Prinsessan Marie ville veta vad Edelfelt gör i Köpenhamn; hon är kejsarens bästa vän och kommer nog att berätta för honom att Edelfelt målar på Holmen.

Paris 12 oktober 89 12. lokakuuta 1889
Kan Alexandra Edelfelt ta ut av Edelfelts pengar och skicka så fort som möjligt? Lever nu på Ellans pengar; vet inte när Bulla betalar; betalar tillbaka med "kejsarpengarna".

Paris 16. okt 89 16. lokakuuta 1889
Epävarma yhteys Edelfelt tycker att hans konstverk från i år är bättre än de från förra året; alla som sett dem tycker lika.

Lördag 4 januari 1890 4. tammikuuta 1890
Arbetade bra i Köpenhamn, men har inte arbetat mer än 14 dagar sammanlagt efter det; leker med tanken på att dra sig tillbaka till öknen eller urskogen där inga räkningar skulle finnas; det praktiska livet är svårt, svårare än i "urtiden".

Fredag 13. 1. tammikuuta 1891
Dagnan tyckte mycket om fotografin af Magdalena. – Amic som jag träffade i Nizza sade att mina saker voro de bästa i rue de Sèze. –

Köpenhamn 7 maj 92 7. toukokuuta 1892
Ledsamt var det att jag misstagit mig på vernissagedagen, som är i dag d. 7de – det hade varit så roligt att vara der om mina taflor se skapliga ut, hvilket jag allt starkare betviflar. –

Petersburg fredag 13 mars. 13. maaliskuuta 1896
Han gör från början till slut intryck af "bättre folks barn" och en europé. Om Rjepins porträtt sade han: Il m'a torturé tout l'hiver dernier, Rjepin, – et tout ça pour aboutir à ce portrait à l'expression hautaine et dure – que je n'ai pas, je l'espère, sade han småleende. – Han är minst af allt hautain et dur. och har modrens ögon, hvilket jag sade honom. Han kom mycket väl ihog Gatschina och min målning der samt alla de taflor hans föräldrar ega af mig. Hans yttre är mycket mera fördelaktigt på nära håll. fin, ytterst jemn hy – icke gul, men blek – ljust skägg och vackra goda ögon, med samma omärkliga kastning som tant Leuhusen och kejsarinnan – . Han är ej kort egentligen, men då han alltid är omgifven af kusiner och onklar som äro långa som Ettrarne, ser han kortare ut.