Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

På en vit rokokostol sitter en ung, lutaspelande dam med pudrat hår och ljus rokokoklänning. Halvfigur sedd från ryggen, huvudet i profil åt vänster. Från ett fönster till vänster flödar solljus in i rummet. 63 x 48. Signerad A. Edelfelt 1883. Påbörjad på Haiko i september 1883 och fullbordad i Helsingfors i oktober–november 1883. Kompositionsstudie i skissboken A II 1517: 13 i Ateneum. Inköpt 1883 för 600 mk till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

Toimituksen kommentit

Edelfelt kretsade kring detta tema också i Paris och målade verket "Mandolinata" 1888, se skissbok A II 1517:32. Dessa skisser gjorda med modellen Mademoiselle Alda är införda här som relaterade skisser.

Esiintymiset kirjeissä

Petersburg onsdag – 12 dec. 83 12. joulukuuta 1883
à la bonne heure! ett gladt bref, glada underrättelser – tout est pour le mieux. Det var ju rigtigt bra att Tajta såldes åt konstföreningen

Paris 10 dec. sent på qvällen 10. joulukuuta 1889
Om lördag kommer Coquelin med son till Edelfelt och beställer "en tafla eller pastell"; Coquelin sade att det konstverk av Edelfelt som han velat ha i Helsingfors var köpt av museet; menade han "Dalins vårvisa"?; Coquelin har redan i tio år velat ha ett verk av Edelfelt; Edelfelt svarat med komplimanger.