Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

En stående medelålders gråhårig man i mörk päls med bred schalkrage, iklädd frack med vit halsduk och röd ordensknapp i vänstra uppslaget. Guldbågade glasögon och långa, nedhängande grå mustascher. I den behandskade vänstra handen en ljusgrå handske. Mörk bakgrund. 82,5 x 60. Målat efter foto på Haiko juli 1883 och fullbordat i Helsingfors sept.–okt. samma år

Esiintymiset kirjeissä

Petersburg måndag 10. joulukuuta 1883
I går och i dag har jag gjort croquiser till furstinnans porträtt hon blir i profil, hufvudet halfprofil, hållande öfver axeln en sobelbrämad gammalrysk mantel af guldbrokad – ena handen blir synlig Duken så stor som pappas porträtt. 2000 rubel sade jag åt Linder. Hon har ett aristokratiskt utseende (född Trubetskoi, dotter till den bekanta Lise Trubetskoi i Paris). Jag tror jag skall kunna göra detta porträtt mycket fort om hon bara sitter. Hon och hennes syster en liten ful, obetydlig en äro mycket vänliga.