Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Osäkert om solfjädern någonsin blev dekorerad

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 11 Augusti 74. 11. elokuuta 1874
Edelfelt är inte säker på om han berättat för Alexandra Edelfelt om lilla Johan Wilhelm Brummers beställning; Edelfelt har i uppdrag att måla en träsolfjäder, avsedd för någon av Brummers flammor. Herrskapet Bosin har redan rest, så Edelfelt får vänta med den "fatala solfjädern" fram till dess Adolf von Becker åker.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.