Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Teckning från Albert Edelfelts resa med Carl Albert Edelfelt på Åland 1868.

Esiintymiset kirjeissä

Ombord på Grefve Berg d. 3 Juli 71. på resa till Åland 3. heinäkuuta 1871
Edelfelt har varit i Degerby och Mariehamn med Carl Albert Edelfelt 1868.