Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Bröstbil i fas åt höger av en ynglig med högburet huvud, blå ögon och mörkt, på de starkast belysta ställena gråskiftande hår. Gråblå rock och vit dubbelkrage. Ljus från vänster. Grå fond. Rentoilerad 1926. 49,8 x 40 (före rentoileringen 49 x 39). Signerad A. Edelfelt Paris 1874. Målat i Paris augusti–september 1874. Antecknat på baksidan av den nya duken: "Albert Edelfelts porträtt ramponerat under röda upproret i Heinola. Restaurerat 1926 av Eric O. W. Ehrström."

Toimituksen kommentit

Påbörjat i september 1874.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 20 Sept. 1874 kl. 11 på afton 20. syyskuuta 1874
Edelfelt har börjat på ett självporträtt; han använde först Severin Nilssons spegel, men såg så rund och vind ut i ansiktet att han köpte en egen spegel för 5 francs; teckningen blev bra, men fördärvades då han började måla; han får börja om igen. Adolf von Becker menar att Edelfelt under våren borde måla några små akvareller som han kunde sälja till konsthandlare, åtminstone göra sitt namn känt hos dem; Becker är hygglig mot Edelfelt och lyckades muntra upp honom när han hade ett skov av melankoli till föjd av att självporträttet blev så dåligt.