Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

I en egyptisk palats- eller tempelinteriör sitter en mörkbrun kvinna i sträng frontalställning på en tron, hållande en spira i högra handen. Egyptisk huvudbonad, väst över axlar och bröst, naket mellangärde, vit kjortel och rött skärp kring höfterna. Bakom henne en mörkbrun vägg med antydda lotusornamnet. Starkt solsken från vänster. Nedtill till vänster lysande färger i rött, ljusgrönt och vitt. Ofullbordad komposition, målad 1877 eller 1878.

Toimituksen kommentit

Datering troligare maj-juni 1882.

Esiintymiset kirjeissä

Fredag 11 maj 1882 11. toukokuuta 1882
Epävarma yhteys Huru länge jag stannar här i frankrike vet jag ej – möjligen målar jag en tafla har under sommarmånaderna och kommer hem först mot hösten

Paris, tisdag d. 23 maj 1882. 23. toukokuuta 1882
Min Faraos dotter, är jag nu redan led åt, det blir svårt att komma någon hvart med henne. Hvar gång jag ser ut åt himlen, på landskapet, hvar gång jag ser ett ansigte som intresserar mig, en ställning som är bra – tänker jag hvad angår mig Faraos dotter och Polens affärer. Då icke ämnet empoignerar en i historiemålning, är kostymen icke tillräcklig för att hålla intresset uppe. – Dagnan som också målat historiska saker i tiden talte med mig häromdagen. Tiden är dyrbar sade han, och vi ha mycket att göra med allt det vi ser omkring oss – och på sitt halft satiriska sätt sade han: et pour les grande hommes d'autrefois, il n'ont qu'à revenir, je ne demande pas mieux que de les peindre.

Fragment 23. kesäkuuta 1882
Jag har målat en spanska på lediga stunder, men det blir dåligt, rigtigt dåligt, så att jag tror jag lemnar henne och Faraos dotter i deras värdt.