Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

På en saftigt grön gräslinda med gamla lövträd stå tre delvis solbelysta stenskulpturer till höger. Genom ett järnstaket till vänster framskymtar en solbelyst gata. Kolorit i grönt. Signerad: Albert Edelfelt 1878. Målad i Paris sannolikt april 1878.

Toimituksen kommentit

Hintze daterar tavlan till april 1878 utifrån brevet från skärtorsdagen 1878. Han hade emellertid inte tillgång till alla brev, utan utgick från brevutgåvan "Drottning Blanca och Hertig Carl" (1917). Tavlan torde snarare dateras till juni 1878 utifrån brevet till Alexandra Edelfelt pingstdagen 1878.

Esiintymiset kirjeissä

Paris pingstdagen 1878 9. kesäkuuta 1878
Edelfelt känner sig på utmärkt humör efter att ha arbetat de senaste dagarna; Edelfelt har varit på Cluny för att göra studier till Heimbürgers tavla; motivet med landsknekten framstår som allt mer idiotiskt; då Henri Dütschold såg skissen med landsknekten och flickan som broderar kommenterade han ironiskt att det är "très gentil et neuf surtout" [mycket beskedligt och nytt framför allt]; för att göra det mera originellt kunde Edelfelt fördela ljuset på ett egendomligt sätt; på Cluny gjorde Edelfelt en teckning av fönstersmygen och en liten målad skiss av trädgården; han är nästan böjd att placera de Heimbürgerska figurerna ute i det fria; han tänker inte ödsla mycket tid och tankemöda på tavlan, huvudsaken är pengarna.