Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Ofullbordad friluftsstrudie från Haiko. I en stor, bruntjärad roddbåt, som fyller hela förgrunden, sitter en liten flicka vid en åra, som hon håller med bägge händerna. I bakgrunden en skisserad, skogsbevuxen strand. Olja på trä. 27 x 35. Daterad 1879.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 15 juni 1879 15. kesäkuuta 1879
Edelfelt har fått i sitt huvud att han skall måla sjömän och "skäriboar" [skärgårdbor].