Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Under senare hälften av 1880 gjorde Edelfelt på eget initiativ och i samråd med C.G. Estlander "en förberedande skiss" till en projekterad väggmålning i Helsingfors universitets solennitetssal med ovannämnda motiv samt utarbetade den i en kartong av större format.

Esiintymiset kirjeissä

Paris onsdag afton 3 nov. 1880 3. marraskuuta 1880
I ateljén har Edelfelt gjort en skiss i pastel till fresken i Solennitetssalen, universitetets invigning; fröken ansåg att han absoult måste göra detta, att han gör något stort; även Edelfelt är inspirerad för denna målning och hoppas att universitetet beställer den.

Onsdag d. 10 Nov 1880 10. marraskuuta 1880
Edelfelt önskar att universitetet ville beställa den stora väggmålningen av honom; han känner för att måla något stort.