Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Teckning från 1877.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 6 Nov. 77 6. marraskuuta 1877
Det måste vara sorgligt där hemma att ta emot dessa jobsposter från kriget; tidningarna har bara innehållit namnen på de sårade, Alexandra Edelfelts brev var således fullständigare; det är tur att "inte ha en trasa med i byket", Edelfelt sitter hellre i vilket som helst av världens fyra hörn än utanför Plevna; troligen är det inte sista dusten som [Finska] gardet får vara med om; Edelfelt hoppas att Mamma, som får direktunderrättelser från gardesfruarna i närheten, håller honom "au courant" [underrättad] om krigsnyheterna.

Paris d. 12 nov. 77 12. marraskuuta 1877
Ryssarna har på nytt vunnit en seger i kriget; att ligga bekvämt i sin säng är ingenting mot att lemlästad ligga på något av de genomblödda fälten kring Plewna; Edelfelt frågar efter nyheter om sårade från [Finska] Gardet; Alexandra Edelfelt har sagt att Torsten Lode skulle komma hem; Edelfelt sänder hälsningar till Ankepirre (Annie) och Blis (Berta) Edelfelt.

Paris d. 27. / XI 77 27. marraskuuta 1877
Edelfelt har inte sett finska tidningar på en månad, så han är tacksam för Alexandra Edelfelts notiser om kriget och finska gardet, samt lantdagen.