Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Skiss av Pierre Petit-Gerard, Gunnar Berndtson och Ferdinand Gueldry.

Esiintymiset kirjeissä

Paris d. 10 Jan. 78. 10. tammikuuta 1878
Gunnar Berndtson, Ferdinand Gueldry och Pierre Petit Gerard gör en nakenstudie hos Petit Gerard; den senaste veckan har de alla ätit tillsammans på en restaurang i närheten; de utgör tydligen intelligentian och aristokraterna där; det är bara av dem som värden frågar om de är nöjda, följer dem till dörren och önskar på återseende.