Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Bröstbild i fas åt vänster av en ung, fyllig kvinna med mörkt hår och vit 1700-talsmössa av spets eller tyll. djup urringning. Bröst- och axelpartierna endast antydda. Pastell. Ca 60 x 50. Signerad: A. Edelfelt. Målad sannolikt 1884. Jämför N:o 269. Tillhört samling Sjöstrand, Stockholm.

Esiintymiset kirjeissä

Måndag d. 10 mars 1884 10. maaliskuuta 1884
Epävarma yhteys Jag tänkte ett ögonblick skicka upp en pastell som jag gjort på Salongen – men vet ej om det lönar mödan och ramen.

Paris d. 20 mars 84 20. maaliskuuta 1884
Epävarma yhteys Jag tänkte möjligtvis skicka upp den Levinska spanskan som Mamma såg och det lilla sommarlandskapet, gjordt på Haiko, samt 2 här gjorda pasteller.

Paris d. 24 mars 84 24. maaliskuuta 1884
Epävarma yhteys Alla dessa bjudningar hindra mig icke att komma i säng kl. 11 – hvilket är absolut nödvändigt om jag skall kunna arbeta. – Det är vanvettigt att hoppas att 1 tafla och 2 pasteller skola kunna bli färdiga till nästa söndag, men det går ju än att försöka.

Paris, fredag d. 28 mars 84 28. maaliskuuta 1884
Epävarma yhteys Interiören blir ej bra. Jag skyndar mig fjäskar målar öfver och har nu att göra med ett tjockt lager af smutsig och halftorr färg – det är för otäckt. Jag tror derföre att jag låter den vara och skickar upp endast andra saker. Så tillvida är det dumt, att jag möjligen skulle ha kunnat sälja denna tafla – hvilket hade varit en bra sak, under det att bland de andra sakerna endast 1 pastell är att sälja, ty en har jag skänkt till det svenska lotteriet och den andra är en skizz gjord hos Noël och tillhörande honom. Epävarma yhteys förgyllarne äro nu här för att sätta pastellerna i ram.

Paris d. 31 Mars 84 31. maaliskuuta 1884
Epävarma yhteys Det ser ut som om jag ändå ej skulle komma med i Petits utställning. Då jag senaste onsdag ännu ej hade gifvit bestämdt svar, tryckte de affischerna utan mitt namn, och det skulle ju då se ut som om jag kommit med på nåder eller för att fylla några luckor. Då jag dessutom ej hade annat än några pasteller den Levinska spanskan o.d att skicka, tycker jag att förlusten är ringa. Epävarma yhteys Jag skall i alla fall försöka att utställa hos Goupil eller någon annan, de två senaste pastellerna, jag gjort. Jag tror nemligen, att de bevisa ett stort framsteg. Jag liksom tycker på mig, att jag ser en massa ting klarare och bättre nu. Gud låte mig verkligen vara "en progrès". Jag skall i alla fall försöka att utställa hos Goupil eller någon annan, de två senaste pastellerna, jag gjort. Jag tror nemligen, att de bevisa ett stort framsteg. Jag liksom tycker på mig, att jag ser en massa ting klarare och bättre nu. Gud låte mig verkligen vara "en progrès".

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.