Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Antecknat: London juni.

Esiintymiset kirjeissä

London, 3 juni, aftonen 1884. 3. kesäkuuta 1884
Ypperliga saker att måla fins här – och de engelska konstnärerna, för hvilka jag har den största aktning, begagna sig nog deraf. Något så möjligt som lifvet på Thames kan ge flere målare stoff till taflor under hela deras lif.