Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Kejsaren är iklädd Finska dragonregementets unifrom med Andreasordens band och ordensstjärna och sitter på ett brunt, finländskt halvblod. Huvudet i helfas, kroppen vänd till vänster. I bakgrunden ett insjölandskap i sommarbelysning med en mörblå fjärd till vänster. 270 x 190. Signerad A. Edelfelt 1898. Beställt av Finlands senat för 6 000 mark. Målat i Helsingfors och Paris februari 1897september 1898 efter en studie, gjord i Sankt Petersburg mars 1896; fonden efter ett fotografi Dysterniemi Udde invid Villmanstrand. Utförandet blott delvis egenhändigt. En minutiös kompositionsstudie i blyerts i Ateneum, A II 1618. Upphängt i Generalguvernöshuset i Helsingfors september 1898; överfört därifrån 1918 till Nationalmuseum, Helsingfors.

Esiintymiset kirjeissä

Paris 4 juni (tisdag) 1895 4. kesäkuuta 1895
Jo jag har fått Ahrenbergs bref. – han hoppas deri att jag icke skall åtaga mig att måla Kejsarens porträtt (Vidolfa kan ju göra de herrligaste häststudier på villa Haga, de ha ju egen iswostchik) – men hvad skulle kan säga om jag åtog mig det. I hvarje fall kan jag få de bästa källor då jag känner Rjepin så väl, och dessutom kunde jag kanske få några seancer! Jag har lust att åtaga mig arbetet bara för ro skull! Då jag ändå under vintern tänker på något sätt göra fortune i Petersburg, får vore det ej ur vägen att ha ett godt porträtt af Kejsaren på min exposition!

Petersburg fredag 13 mars. 13. maaliskuuta 1896
fastän det är en fredag, och den 13, och den 13 mars till, så har dagen varit mycket lycklig för mig, i det att jag blef färdig med mina skizzer och i tid kunde komma till palatset. Han tyckte om min skizz i finsk gardesuniform, (för universitetet) och bad mig i Zarskoïe göra en interiör (jag hade smort till en palatsinteriör de chic). Han bad mig äfven i Stallet göra ytterligare studier till hästen (i det andra porträttet, i dragonuniform)

Petersburg, onsdag 22 april 96. 22. huhtikuuta 1896
Den 15 är det vårparad (d.v.s. d. 27) och då skall Jag försöka, genom Vorontzoff, få stå nära så att jag får se kejsaren till häst.

Petersburg tisdag. 27. huhtikuuta 1896
I går var den stora vårparaden. Jag hade köpt 2 biljetter, men dessa pengar 8r.50 voro bortkastade, då jag ändå genom mina officersbekanta fick stå vid kejserliga tältet ibland generalerna – Grefve Schuvaloff Kræmer m.fl. – Jag såg nu kejsaren alldeles nära till häst, visserligen litet från ryggen, men kunde teckna af honom flere gånger. Det kejserliga tältet – invändigt rikt guldbroderadt vaktadt af kammarherrar i stor uniform, lifkosacker, lakejer i rödt och guld, tcherkesser i rödt och silfver grannt, grannt, grannt! Och så defilén: chevaliergadet med Gustaf Mannerheim (bland de ståtligaste officerare) lifhusarer (med Meyendorff), konnogardet, gula kyrassierer, blå kyrassierer och alla sorters kosacker, röda, blå, ljusblå, hallonfärgade – det var en prakt utan like – Infanteriet var långtrådigt. Kejsarn såg mera likgiltig ut än hemma hos sig – också måste det ju vara tröttsamt att sitta och se och ropa "spassiba, ulani" och "spassiba hussari" o.d. och så ropa de i takt "rádi staratsa – vásche – imperatorskoe velitschestvo" och detta i två timmar. Vädret var herrligt – I logen bakom sutto Manzeys-Volkoffs med Paul Etter, hvilken som kassör vid brigaden var befriad från att paradera.

Söndag 30 maj 1897 30. toukokuuta 1897
För resten har jag arbeta rätt dugtigt i Paris, ehuru det mest gällt att putsa upp gammalt. Lefflers porträtt har sig målat om så godt som helt och hållet. Muenier som bor i 147 och som varit min trogne vän, kom upp och underströk litet sin förtjusning öfver porträttet, i Lefflers närvaro. Det hade en vådlig effekt, och L. nämnde om i sitt tal till alla matematikerna vid Institutet, att "le celèbre peintre Muenier, que vous connaissez tous; Messieurs o.s.v. – alltnog att han sagt att detta porträtt var jämförligt med Pasteurs. Det tycker jag inte, men låt gå. Jag har dessutom sedan målat upp Schuvaloff och gjort häststudier till Kejsarn. Då Jag varit bortbjuden så godt som hvarje dag, måste man ju säga att det ändå blifvit något gjordt.

Torsdag 10 juni 1897 10. kesäkuuta 1897
Jag kan ej uppfylla alla mina löften Om jag än arbetade natt och dag, och nu är jag ju bunden af kontrakt till Söderström ang. Fänrik Stål. Jag ser redan i andanom då Söderströmmarne Ahrenbergs, barnet Lagerblad och Janne Thurman, alla som bilda &Comp., komma och slå mig i bojor och släpa mig till ett hemskt och dystert fängelse, der jag på den murknade halmen får sitta och begrunda faran att ta för sig mera än man kan få ur händerna. Det är ganska obehagligt detta, och jag talar alldeles allvarsamt då jag säger att det kommer mycket surt efter under denna höst. Och kejsarporträttet till häst. Jag har haft modell till hästen i Paris, låtit fotografera den o.s.v. men tiden att göra det!!!