Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Vy över solbelysta, röda och blågrå hustak i en liten stad med rik grönska. I mittplanet längst till höger en kyrka. Gouache. Dagmått: 47 x 29. Signerad: A. Edelfelt Goslar 19 maj 98.

Esiintymiset kirjeissä

Berlin N.W., den 15 Maj 1898 kl. 11 f.m 15. toukokuuta 1898
Vi resa näml. om 2 timmar till Braunschweig, för att derifrån göra utfärder i morgon till Harz, Goslar, Hildesheim o.s.v. – om vädret är någorlunda drägligt. Jag ville gerna göra en aqvarell eller två i dessa gamla städer. får se om Zorn också får lust att måla – Jag gör det för att förtjena den nya fracken som jag behöfver i Paris – det mest krasst egoistiska motiv således. I Braunschweig finns ett vackert museum som det skall bli roligt att se. Jag har alltid längtat att få måla något i någon gammal tysk stad måtte jag få det denna gång. 2 eller 3 dagar spendera vi på hela färden, fara så till Strassburg och der vägen till Paris.

Paris 1 Maj 99 1. toukokuuta 1899
först och främst ta sig mina taflor bra ut, om de också äro för små och för få (och för naturliga och konstlösa) för att ha någon större succès.

Paris 4 maj 99 4. toukokuuta 1899
Någon särdeles succès har jag ej på Salongen, efter hvad jag tycker. Också var det dumt att jag ej har några fler taflor.