Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Mellan mörka tallstammar och grenar synes i bakgrunden domkyrkan och till höger de röda strandbodarna i starkt solsken. Brett målad skiss. Olja på trä. 22,2 x 34,7. Målad sommaren 1898.

Esiintymiset kirjeissä

Min namnsdag, d. 6 Juli 1898, hos Koki Etter 6. heinäkuuta 1898
Tråkigt om Thyra varit en dålig fogde i ateliern Jag ber er dock ej tro på Rosqvists historier, för enligt honom äro alla mer eller mindre underhaltiga – Emellertid är jag glad öfver att genast få nyckeln hos Er gårdsvakt, ty jag måste strax tänka på arbete igen när jag kommer och skall ta en massa saker till Haiko.