Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Toimituksen kommentit

Antecknat: Edelfelt, Hôtel Skandia, Drottningg. 25. I Stockholm.

Esiintymiset kirjeissä

Stockholm onsdag afton 11. marraskuuta 1896
På Skandia har jag nu salong och liten sängkammare – mycket fint I går var Wåhlin hos mig.