Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Midjebild av en ung naken gosse med mörkt lockigt hår och mörka ögon (samma modell som i "Flöjtspelande gosse" nr 56). Kroppen i helfas, huvudet vänt åt höger. Vänstra armen upplyftad, den högra nedhängande. Signerad AE juin 1874. Målad i Gérômes ateljé.

Esiintymiset kirjeissä

Paris , onsdag d 17 Juni 74. 17. kesäkuuta 1874
I Jean-Léon Gérômes ateljé får man komma och gå hur man vill; månadsrytmen är att mansmodell poserar 3 veckor och kvinnomodell 1 vecka; det är inte som i Tyskland där man försöker göra Schöne Studienköpfe [vackra studiehuvuden]; alla målar vad och hur de vill, Gérôme ger frihet bara det blir bra och riktigt; Gérôme är noggrann med teckningen, medan han bara gör allmänna anmärkningar om färgsättningen; Gérôme har kommenterat att Edelfelt ser naturen enkelt och att det redan är en merit; i utlandet ger lärarna aldrig beröm i ordets rätta betydelse, så det skall man inte vänta sig; i ateljén finns några unga målare som är ovanligt skickliga, studieteckningarna är genomtecknade och överdrivna, men när de målar tavlan blir resultatet fullt av karaktär och liv men samtidigt vackert tecknat och målat; Paris är den enda ort i världen där man kan se och lära allt.

Paris d. 24 Juni 1874. 24. kesäkuuta 1874
I ateljén går allt sin gilla gång; en unga amerikan, Julian Alden Weir, har fattat en vis högaktning och vänskap för Edelfelt efter att ha sett hans kompositionsutkast till Wilhelm von Schwerin. Edelfelt tycker ofta då han skärskådar sina studier att det ser mörkt ut med hans begåvning; han tröstar sig med att andra varit lika dåliga i början, i ateljén finns många som målar sämre och ändå tänker bli målare. *Jean-Léon Gérôme sade idag att Edelfelt var på god väg, och att han borde försöka fortsätta att måla enkelt; Edelfelt ska bjuda till; "Oh hvad konsten är svår!”

Paris d. 17 Februari 1875. 17. helmikuuta 1875
Eftersom Edelfelt inte hunnit måla under veckan har han bestämt sig för att skicka några nakenstudier till tävlingen i Helsingfors; Adolf von Becker understöder honom i beslutet; Edelfelt håller på att göra en landskapsfond till en liten spelande pojke för att göra det till ett mellanting mellan studie och tavla; Becker menar att han kan ställa ut pojken och Calle Holms flicka; till Finland sänder han studierna En spelande faun, en karlrygg och en kvinnotors, vilka alla har fått beröm av Jean-Léon Gérome; han skall skriva till Calle Holm för att be honom få tavlan från Borgå.

Paris 18 April 1875 18. huhtikuuta 1875
Den Lindholmska pojken kostade inget att måla; Berndt Lindholm har bekostat ramen och tillåter att tavlan ställs ut i Helsingfors; Edelfelt sänder även några nakenstudier som Alexandra Edelfelt får avgöra om de ställs ut eller inte.

Paris d. 12 Maj 1875 12. toukokuuta 1875
Edelfelt skall skicka porträttet av Berndt Lindholms pojke och några studier; Alexandra Edelfelt får avgöra om det lönar sig att ställa ut något annat än Lindholms pojke.

Paris d. 17 Maj på aftonen. (annandag pingst) 17. toukokuuta 1875
Edelfelt har tagit lös sina studier från ramarna för att skicka dem till Helsingfors. Idag sänder Edelfelt en låda med porträttet av Berndt Lindholms pojke och några studier till konsul Klingström i Lübeck för vidare befordran till Alexandra Edelfelt; han hoppas unge Lindholms porträtt hinner med på utställningen i Helsingfors.

Börjadt d. 25 Maj 1875, fortsatt senare. 25. toukokuuta 1875
Edelfelt ska snart skriva om de studier han sänt hem; han hoppas att studierna och porträttet av lilla Ragnar Lindholm kommer fram i tid; av studierna har han bara tänkt ställa ut två, Alexandra Edelfelt är säkert av samma åsikt.

Paris 31 Maj 1875. 31. toukokuuta 1875
Edelfelts studier borde lyckligen ha anlänt till Helsingfors; han borde ha förvarnat Alexandra Edelfelt på att flera av dem inte är ägnade för folks, systrarnas och fruarnas, blickar på grund av sin nakenhet; torserna, den lilla pojken som spelar flöjt och huvudena kan ju vem som helst se; han hade gärna velat måla draperier på de nakna gubbarna men då var det för sent, och målningen torkar ju inte på en dag.

Paris måndag d. 14 Juni 1875. 14. kesäkuuta 1875
Det var en stor uppmuntran att Alexandra Edelfelt finner inte Edelfelts studier alltför dåliga; de är alla hopsmetade på 5-6 förmiddagar och om han får mera tid kan han göra bättre; bara han blir säkrare i teckningen, i synnerhet i konstruktionen (proportioner, rörelsen o.s.v), så kommer måleriet också att gå lättare.