Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

En medelålders man med yvigt, svartbrunt hår, mörkbruna mustascher, gråblå ögon, fylliga, röda läppar och tärda anletsdrag; bröstbild i fas åt höger. Det lysande, gulbleka ansiktet är målat i mjuka, genomskinlig toucher. Dräkt i moderniserad 1830-talsstil med svart rock, djupt nedskuren, mörkbrun väst och bred, högt omlindad kravatt med mörkröd kråsnål. Mörkgrå fond. 60 x 40,5. Singerad: à M:lle Fanny Flodin. A. Edelfelt 1897. Målat i Helsingfors oktober 1897 samt skänkt åt sedermera Fru Fanny Leclercq.

Esiintymiset kirjeissä

Paris 1 Maj 99 1. toukokuuta 1899
först och främst ta sig mina taflor bra ut, om de också äro för små och för få (och för naturliga och konstlösa) för att ha någon större succès.

Paris 4 maj 99 4. toukokuuta 1899
Någon särdeles succès har jag ej på Salongen, efter hvad jag tycker. Också var det dumt att jag ej har några fler taflor.

Paris 10 november 1900 10. marraskuuta 1900
Med utställningarna i Köpenhamn och Dresden tycks det gå bra så till vida att de på hvartdera stället bestyra om assurancer och transporter, och lyckligtvis ha vi ej så mycket taflor att man ej kan hålla reda på dem. Som sagdt. Nordströms härvaro är mig till stor tröst.

Paris 27 nov. 1900 27. marraskuuta 1900
En sorts tillfredsställelse erfor jag att se att mina senaste taflor Fiskarne, Leclercq, Paraske och Mme Pasteur voro betydligt bättre än Kristus och Magdalena. Alla ha vi gått framåt (vi finnar) sedan 1889 i dekorativ verkan. – Och det fins nationer, slaviska och romaniska, som absolut ingenting lärt sedan dess, och som de just ingenting kunde förut heller, så är det klent bestämdt med deras konst.

Paris 23 dec. (da’n före julafton) söndag. 1900. 23. joulukuuta 1900
Vill Mamma ta upp Ernst Nordström i telefon och säga att han skall kungöra för vederbörande konstnärer huru urvalet för köpenhamnsutställningen försiggått – så näml. att jag helt och hållet öfverlät åt den danska kommissarien Hr Jastrau, att välja, annars skulle de flå mig hemma, alla de som icke fingo vara med. – Westerholm är Vittne på detta. Jag var icke ens der när urvalet gjordes.

Paris 23 jan. (onsdag) 1901 23. tammikuuta 1901
Krohn skrifver att vår finska utställning nu är öppnad i Khmn och att mitt porträtt af honom och Mario har mycken succès.

Paris 24 jan. 1901 kl. ½ 7 på morgonen. 24. tammikuuta 1901
Samtidigt skref Krohn, som skall hålla ett föredrag om finsk konst i Köpenhamn i anledning af den nu öppnade finska utställningen, att han önskade upplysningar om den finska konstens utveckling, födelseår, statistiska data, anekdoter m.m. hvilket allt tillsammans blef 16 tättskrifna sidor som jag skickade till honom.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.