Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Två blad, storlek 36 x 28, bägge signerade Albert Edelfelt 13 nov. 1900, från frånsidan försedda med verser av Leo Mechelin tillägnade Aino Ackté. På den förra bilden står sångerskan i vitt vid ett brinnande altare med Finlands vapen, på den senare sitter hon vid spinnrocken utanför ett gammalt tegelstenshus med monogramet A. A. på fönstret. Akvareller. Överlämnade åt Aino Ackté vid en middag i Paris 13 november 1900 såsom erkänsla för hennes insats i Finlands kulturpolitiska propaganda i Frankrike.

Esiintymiset kirjeissä

Paris 10 november 1900 10. marraskuuta 1900
Nu skall jag börja kläda mig för middagen hos Aino Ackté för Mechelin

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.