Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bertel Hintzen kirjoitukset

Porträtt i olja, enligt katalogen över minnesutställningen 1910 utförd på 1900-talet; sannolikt målat i Paris i samband med världsutställningen 1900, där Wiesel var sekreterare vid det ryska Utställningskommissariatet.

Esiintymiset kirjeissä

Paris 28. (Jag tror det är den 28, onsdag är det i alla fall) mars 1900 28. maaliskuuta 1900
Jag har tills vidare kommit mycket bra öfverens med ryssarne Loboykoff och Wiesel, båda två i högsta grad beroende af min erfarenhet. Wiesel är mycket hygglig och erkänner när som helst finnarnes öfverlägsenhet i artistiska ting.

Paris 12 dec 1900. 12. joulukuuta 1900
I söndags bjöd Wiesel mig på afskedsmiddag för att tacka för godt samarbete. Efteråt gingo vi och sågo på den danska aktrisen o. dansösen Charlotte Wiehe, en förtjusande uppenbarelse som mimerar några historier à la Edgar Poe, alldeles förträffligt. En som heter la poupée, der hon uppträda som docka hvarannan minut och hvarannan som sig sjelf är alldeles ypperlig.

Tälle taideteokselle ei löydy kuvia.