Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Työlista

Hintze: Helsingfors 1871. G. W. Edlunds förlag. Titelblad och 5 illustrationer, pennteckningar i sepia med täckvitt , litogr. av F. Tilgmann, Helsingfors. 1. Titelbild: En mor berättande sagor för 4 barn; texten inramad av en arabesk av sagogestalter som stiger upp ur brinnande lampa. 2. Prins Florestan väcker Törnrosa, signerad med monogram. AE 3. Olle på skidor 4. Mirza och Mirjam i öknen 5. Pekkas äventyr med vargen 6. Finbul fångar solens barn

3 / Bokillustrationer Johan Ludvig Runeberg: Julqvällen


Hintze: Helsingfors. G. W. Edlunds förlag. 1876. 1. Augustas möte med Pistol. 2. Majoren välkomnar Augusta. 3. Augusta läser för kaptenskan. 4. Pistol berättar i stugan. 5. Kaptenens hemkomst. 6. Pistol och majoren. På beställning av förläggaren G. W. Edlund utfördes teckningarna i Paris i april–september 1875, tecknades på stockar av Edelfelt och skars i trä av Charles Baude. Träsnitten trycktes i en upplaga av 1000 exemplar av tryckaren Claye i Paris; en del av upplagan retuscherad för hand av Edefelt.

5 / Bokillustrationer: Finland i 19:de seklet.

Hintze: Utgivare Leo Mechelin. Helsingfors 1893. Förutom reproduktioner av oljemålningar och akvareller, särskilt angivna i förteckningen över Edelfelts målningar, ingå följande teckningar såsom illustrationer: 1. Upprotad tall på Borgbacken i Borgå, sid. 15. 2. Från Sörnäs hamn, sid. 28. 3. Vy av Borgå (laverad) tuschteckning efter oljemålningen H387 från 1886), sid. 29. 4. Borgå bro, sid. 29. 5. Talludden, Hangö, sid. 31. 6–7. Två parkmotiv från Monrepos, sid. 38–39. 8. Laxpata i Vallinkoski, sid. 39. 9–10. Karelare, sid. 55. 11. Nyländsk skäribo, sid. 56. 12. Svedjad mark, sid. 58. 13. Ruokolaksklockstapel, sid. 73 (samma teckning ingår i Harper's New Monthly Magazine, febr. 1891). 14. Vänå kyrka, sid. 76. 15. Marknads bild från Helsingfors, sid. 154. 16. Vinjett "Viribus unitis", sid. 189. 17. Olofsborg, sid. 207 (även i Harper's New Monthly, februari 1891). 18. Vinjett "F.M. Franzén–J.L. Runeberg–Z. Topelius" med insjölandskap, sid. 260. 19. Porträtt av F.M. Franzén, sid. 261. 20. Kung Fjalar vid Hjalmars lik, sid 276. 21. Döbeln vid Jutas, sid. 277. 22. Vintergatan, sid. 284. 23. Aleksis Kivi, sid 311. 24. Vinjett "Excelsior", sid. 327. Arbetets upplaga: svenska exemplar 6 600, finska 2 000, ryska 530, tyska 400, engelska 300, franska 300.

6 / Bokillustrationer: Carl Snoilsky: Svenska Bilder


Hintze: Hugo Gebers Förlag. Stockholm 1894. Titelblad samt 101 illustrationer och vinjetter, utförda 1891—1894 för 5,000 kr. Talrika förstudier i skissb. A II 1517: 5 i Ateneum.

7 / Bokillustrationer Johan Ludvig Runeberg: Kung Fjalar


Hintze: G.W. Edlunds Förlag. Helsingfors 1895. Titelblad och 21 illustrationer, huvudsakligen i akvarell, utförda november 1894–september 1895 (brev till Pietro Krohn, Helsingfors 16 augusti 1895). 1. Titelblad. 2. Jul kommit (gästabud hos Fjalar). 3. Vinjett till I sången (Fjalar och hans kämpar. 4. Dargar. 5. Sjolf borför Gärda. 6. Fjalar med Hjalmar i högsätet. 7. Vinjett med två barn. 8. Vinjett till II sången (Oihonna i Shelmas borg). 9. Oihonna med Morannals sönder vid havet. 10. Vinjett med ett seglande drakskepp. 11. Vinjett till III sången (Oihonna jagande i skogen). 12. Oihonna och Gylnandyne vid en skjuten hjort. 13. Fjalars gamla drakskepp vid stranden. 14. Striden mellan vikingaskeppen. 15. Fjalar försöker dräpa Hjalmar. 16. Vinjett (harpa). 17. Vinjett till IV sången (Hjalmars kamp). 18. Morannal och Oihonna. 19. Vinjett till V sången (Hjalmar och Oihonna). 20. Fjalar och Dargar vid Hjalmars lik. 21. Vinjett (solnedgång på havet). 22. Slutvinjett med runslinga. De akvarellerade teckningarna till N:ris 2, 4, 9, 11 och 12 var exponerade på Finska Konstnärsutställningen 1896 (N:o 9 utanför katalogen). Samtliga teckningar avtrycktes i förminskad skala i Novij Mir 1903, N:o 109.

Hintze: Söderströms & C:o, Helsingfors 1898–1900. Med 120 målade eller tecknade illustrationer och helsidesplanscher, 66 vinjetter (av vilka 10 för de ursprungliga häftesomslagen) och 55 initialer av Edelfelt. Utgiven i 10 häften à 3:50; det första utkom 12 december 1898, häften 2–6 år 1899 samt 7–10 år 1900. Illustrationerna, som efter förstudier 1894–97 utfördes 1897–1900 på beställning av Söderström & C:o, inköptes år 1903 från förläggaren av Antellska delegationen för 15 000 mark. Flertalet förstudier i Ateneum (skissboken A II 1517:1). Samtliga slutliga illustrationer utställdes i maj 1901 i Kunstindustrimuseet i Köpenhamn, på Edelfelts exposition i Helsingfors februari 1902, i Åbo stadshus festsal mars 1902, i Nationalmuseum i Stockholm mars–april 1902, i Tammerfors oktober 1903, i Galerie Schulte, Berlin november–december 1903, på Minnesutställning 1910, N:o 245. Den för Sverige avsedda delen av den svenskspråkiga upplagan som inalles uppgick till 2 000 exemplar, utgavs på Albert Bonniers Förlag, Stockholm. Samtidigt utkom en finskspråkig upplaga hos Werner Söderström, Borgå. En särskild lyxupplaga på handgjort papper och bunden i helläder trycktes i 4 exemplar för Edelfelt och för hans mor, för förlagets dåvarande chef, kammarrådet Lennart Söderström, samt för dess konstnärlige ledare, arkitekt Jac. Ahrenberg.

10 / Bokillustrationer De geillustreerde Bijbel

Hintze: utgiven av Namloze Genootshap Geillustreerde Bijbel, Amsterdam 1901. I detta internationella bibelverk ingår tre helsidesillustrationer av Edelfelt, utförda i gouache; de slutliga provtrycke förelåg i november 1900. 1. Herdarnas bebådelse, 1899 (original i Ateneum; H857). 2. Konungarnas tillbedjan, 1899 (H858). 3. Jesus tvår lärjungarnas fötter, 1898 (original i Nationalmuseum, Stockholm; H856). Dessa illustrationer ingår – jämte reproduktioner av oljemålningar med nytestamentliga motiv av Edelfelt – i Nya Testamentet illustrerat af nordiska konstnärer, Stockholm och Helsingfors 1906.

Hintze: Bröstbild av en ung flicka i fas åt höger med utslaget brunt hår. Ljus, höghalsad klänning. Oval. Signerad in duplo: A. Edelfelt 1872. På baksidan antagligen av Edelfelt: Till Karin von Born 1891. Målad i Helsingfors vårvintern 1872.

Hintze: Illustrerad af finska och svenska konstnärer. Stockholm. Albert Bonniers Förlag 1901–1903. Med 19 illustrationer av Edelfelt: 1–4) Gamla stugan. 5–6) Adalminas pärla. 7–12) Prinsessan Linda-gull. 13) Gossen från Pernå. 14–15) Jungru Marias nyckelpiga. 16) Rida ranka. 17–18) Lilla Genius. 19) Pikku Matti. Originalteckningarna (tuställda i Ateneum november 1904–januari 1905) utfördes i Paris våren 1901 och senare, på beställning från 1897.

Hintze: Bröstbild i fas åt höger av en sittande, vithårig gumma med skarpa rynkor i ansiktet. Brun klänning och svart sidenschal med lilafärgat mönster. Gråbrun fond. 58 x 45. Sign: A. Et 1872. Målat i Helsingfors vårvintern 1872. Belönat med II premien vid Finska Konstföreningens dukattävlan 1872.

Hintze: Lutad mot en kudde till höger ligger en ung dam läsande ett brev, som hon håller i vänstra handen. Halvfigur i profil åt vänster. Etsning och torrnål. 164 x 209. I plåtej A. E. Plåten i konsthandeln. Sällsynt i signerade exemplar, mycket vanlig i osignerade avdrag. Signerat exemplar i Ateneum (med Edelfelts anteckning "min första etsning 1899").

Hintze: En äldre, svartklädd man med godmodigt uttryck. Kal hjässa med krans av grått hår. Halvfigur vänd åt vänster. Grå, neutral bakgrund. 75 x 60. Signerad: A. Edelfelt 1872. Målat i Borgå våren 1872 på beställning av Professor Wallgren, som enligt uppgift satt modell endast några gånger.

Hintze: Dam med blåa ögon och mörkt, nästan svart hår, iklädd en ljus, gråblå sidenklänning med vit spetskrage; vid kragen ett diamantsmycke. Kring halsen ett smalt, svart sammetsband med en guldmedaljong. Bröstbild. 59 x 43 (oval) Målat på Granbäck invid Jönköping sommaren 1872.

Hintze: Bröstbild vänd åt höger av en vithårig man med hög ansiktsfärg. Mörkblå generalsuniform med många ordenstecken och ljusblått Serafimerband över börstet. Ljusgrå fond. Rentoilerad. 75 x 62 cm. Signerad (otydligt): A. Edelfelt. På beställning av Borgmästaren C. M. Holm i Borgå målat i september på Gripsholm, efter C. V. Nordgrens där befintliga, 1846 utförda kopia av K. F. von Bredas original från 1815. En av Edelfelt senare utförd replik, målad på beställning av fabrikanten C. A. Lewin för Kiala.

Hintze: Bröstbild i fas av en ung, dekolletterad dam, rikt smyckad med pärlor i det uppsatta håret, vid öronen, kring halsen och på den dyrbara dräkten. Höga ögonbryn, stora, tunga ögonlock, stor näsa. Mörk bakgr. 62 x 51. Dat: 1872. På baksidan intyg av Berta Edelfelt. Detta porträtt har liksom övriga original eller gamla repliker förest. samma person (två på Gripsholm, ett på Skokloster, ett i Sinebrychoffska samlingen) tidigare ansetts föreställa Ebba Brahe , men har numera identifierats såsom föreställande kung Karl I av England gemål. Kopierat i september 1872 på Gripsholm efter n:o 1744 i samlingarna (Kat. 1927) som sannolikt återgår på ett kopparstick av Van Dyck.

Hintze: Den 27 november 1900 skriver Edelfelt till sin mor, att han föregående dag varit på "trägravyrafton" hos Ville Vallgren. "Var och en skulle rita, skära och trycka ett originalträsnitt. Jag gjorde ett porträtt av Ville Vallgren, som väckte allmän munterhet". Av detta träsnitt är intet avdrag känt.

Hintze: Oljemålning, utförd i Finland omkring 1872-1873.

Hintze: Scen från Salutorget i Helsingfors vid "Kejsarinnans sten" en grå vinterdag. I förgrunden till vänster en jude i stövlar, skärmmössa och lång "kaftan" med pälskrage; han visar en stövel åt en bonde och hans pojke som sitter vid ett lass till höger. Några stövlar ligger på marken i förgrunden till vänster, till höger en hund. Bakom denna grupp sitter en gubbe och en gumma vid ett tekök. Längst i bakgrunden skymtar den obebyggda Skatudden. Kolorit i gråbrundt på ljus grund med enstaka ljusblå accenter på himlen och den sittande bondens byxor. 39 x 44,5. Signerad Alb. Edelfelt. Hfors - 73. Målad i Helsingfors i början av 1873. Vid Finska Konstföreningens dukattävlan belönad med "mention honorable".

Toimituskunta: "Bland verk ur Edelfelts kvarlåtenskap har några odaterade akvareller föreställande påklädda modeller bevarats. Ryss i lång kaftan, modellstudie (Ateneum) föreställer samma ryska jude i en identisk ställning och klädsel som avbildats i Jude som säljer stövlar. Modellen är porträtterad lutande mot en stav och skuggningen mot väggen, samt det plana modellbordet han står på berättar om hur målningspraktiken gått till." Marina Catani, Bukowskis, Helsingfors auktion F161, 300. Albert Edelfelt, Jude som säljer stövlar.

Hintze: Skisserad studie i brunt och grått. En gammal, rysk pepparkaksförsäljare i lång, blå överrock och skärmmössa sitter till vänster och röker en kritpipa, medan en gosse och en flicka till höger betraktar innehållet i hans låda. Oljemålning. 22 x 18. Målad kring årsskiftet 1872–73. Enligt uppgift av fröken Annie Edelfelt identisk med den studie "Cigarettförsäljare", som deltog i Minnesutställningen 1910.

Hintze: I ett dricksglas, till hälften fyllt med vatten, står en bukett med en mörkröd pion, några små ljusröda rosor samt några lilafärgade aklejor. Neutral, gråbrun fond. 27 x 25. Daterad 30/6 73.

Hintze: Bröstbild i helfas av en äldre, kraftigt byggd man med bruna ögon, gråbrunt hår och gråbruna mustascher samt rödaktig ansiktsfärg. Svart rock och svart kravatt mot vitt skjortbröst. Grå fond. Målat på Kiala sommaren 1873.

Hintze: Studie av en stor, murad ugn med en gryta i träarm över elden. På spiselkappan står en butelj. Till höger ett träspann på en liten bänk. Kolorit i grått, brunt och gult. 32 x 39. Sannolikt fri förstudie till "Hemkomsten från jakten" (N:o 26 i Hintzes katalog).

Hintze: I en bondstuga med hålkakor på stänger i taket sitter en ung mor med sitt barn i famnen; bredvid till höger en vagga. I fondväggen ett fönster med utsikt över sommargrönska; starkt solsken på en ugnsmur längst till höger. Under fönstret en soffa, längre till vänster en säng. I taket hänger en ljusröd tröja. 31,5 x 33,5. Sannolikt fri förstudie till "Hemkomsten från jakten" (N:o 26 i Hintzes katalog).

29 / Grafiska arbeten Typer från stora deputationen 1899


Hintze: Fem av plåtraden delvis avskurna huvuden av äldre allmogemän, två i övre raden, tre nedtill. Etsning. 106 x 87. I plåten: Edelfelt, April 1899. Plåten (zink) i Ateneum. Ej sällsynt. Utförd 1902 efter teckning från 1899.

Toimituskunta: Teckningar av medlemmarna i den stora deputationen, med representanter från alla Finlands kommuner, som i mars 1899 åkte till Sankt Petersburg för att räcka över massadressen, som en protest mot kejsarens februarimanifest från samma vår.

Hintze: Stående manlig modell med naken överkropp, huvudet i halv fas åt vänster. Halvfigur i naturlig storlek. Vänstra handen vid sidan. 92 x 72. Signerad AE 31 X 73. Edelfelts första målade studie efter naken modell, utförd i oktober 1873 vid akademin i Antwerpen.

Toimituskunta: Samma modell verkar återkomma i senare studier efter naken modell.

Hintze: Bröstbild av en omkring 50 års man i brun kostym och stor, svart halsduk, hitvänd profil åt vänster. Benat, grått hår, kort grått skägg och små mustascher. Brun bakgrund. 45 x 37. Signerad (delvis mycket otydligt): Albert Edelfelt Antwerpen 1873 (signeringen gjord omkring 1903). Ett av de tre "Studiehuvuden från Antwerpen", som under nummer 10 deltog i Finska Konstföreningens utställning 1876.

Toimituskunta: Skomakaren hade suttit modell på konstakademien i Antwerpen hösten 1873, troligen identisk med "Studie av en man i brunt", Hintze nr. 31.

32, 33, 34 Studiehuvud

Hintze: 32: Bröstbild av en ung dam i ljusblå sidenklänning med guldbrosch och svart spetsschal. Kring halsen ett svart sidenband med guldmedaljong. Inom målad oval. 32 x 27. Signerad AE 73. Sannolikt ett av de tre studiehuvuden från Antwerpen som ställdes ut under no 10 på Finska konstföreningens exposition 1876 33: Bröstbild i profil åt vänster av en ung italienska. Över axlarna en schal med gröna, rosa och grå ränder. Grå bakgrund. 37 x 32. Signerad AE 73. Utställd på samma exposition 34: Dam i svart. Bröstbild i profil åt höger av en ung dam med svart hår och böjd näsa, svarta ögonbryn och mörka ögon. Svart klänning med smal svart spetskrage kring halsen, svart stenkolsbrosch. I örat svarta stenkolspärlor. Svart bakgrund. 47 x 37. Signerad A. E. Antwerpen 1873.

Hintze: Ett bord med röd duk, en ryttarpistol, en kaukasisk dolk, en revolver, en långpipa med porslinshuvud m.m. Gråviolett fond. 39 x 48,5. Signerad: A. E. 1873.

Hintze: I ett odaterat brev från Antwerpen, anfört av Söderhjelm i "Profiler" (1913, s. 194), omnämner Edelfelt att han i december 1873 utfört en akademikomposition med ett tiotal figurer. I handteckningssamlingen i Ateneum finns en kartongteckning i kol, signerad och daterad Anvers II/XII 73, med sju draperade figurer församlade i ett rum, i vilket aposteln Petrus inträder med handen utsträckt till välsignelse, medan en kvinna håller en brinnande lampa framför honom. Sannolikt identisk med den av Edelfelt omnämnda kompositionen.

Toimituskunta: Kan kompositionsövningen som nämns i brevet från 19 november 1873 vara en första idé och utkast till Hintze nr 38?

Hintze: Sittande gubbe med naken överkropp, halvfigur i naturlig storlek, profil åt vänster. Målad vid akademin i Antwerpen för dess tävlan i måleri i mars 1874

Hintze: Skisserad kopia av Rubens' målning "Le Christ à la paille" från 1617–18 i museet i Antwerpen. I mitten Maria med den döde Kristus, t.v. Maria med barnet, t.h. evangelisten Johannes med örnen. Brett målad oljeskiss på kartong. Dagm: 17,9 x 26,2; 17,9 x 7,6; 17,9 x 7,6. Målad i Antwerpen i mars 1874.

Hintze: Liten, skisserad kopia av Rubens' målning från 1619 i museet i Antwerpen. Målad i Antwerpen i mars 1874.

Hintze: Interiör från Attilas bröllopsgemak; hunnerna intränga och finna drottningen lutad över Attilas blodiga lik. Kompositionsteckning i kol, utförd i Antwerpen mars - april 1874. Edelfelts avsikt var att efter denna kartong utföra en oljemålning med omkring 30 cm höga figurer.

Hintze: I ett stort rum ligger Alexander den store efter att ha tömt "den dryck hans läkare Philippos givit honom, oaktat han erhållit ett varnande brev" av Pamenios. Till höger står läkaren med det hopkramade brevet, till vänster tre män. Utom bädden i mitten bestå accesoarerna endast av en vas på golvet bredvid en sköld. Dagmått 85 x 123. Signerad: Albert Edelfelt fecit Antverpiae MDCCCLXXIV. Kartong utförd i april 1874 och prisbelönad vid konstakademiens i Antwerpen tävlan i historisk komposition.

Toimituskunta: Utförd med början i mars 1874

Hintze: Midjebild av en ung naken gosse med mörkt lockigt hår och mörka ögon (samma modell som i "Flöjtspelande gosse" nr 56). Kroppen i helfas, huvudet vänt åt höger. Vänstra armen upplyftad, den högra nedhängande. Signerad AE juin 1874. Målad i Gérômes ateljé.

Hintze: En gammal man med långt grått hår och stort helskägg, knäfigur vänd åt höger. Mörk fond. 45 x 37. Signerad: AE juillet 74. Akademistudie från Gérômes ateljé.

Toimituskunta: Enligt Hintzes proveniens identisk med "Brummers beställning". Edelfelt har helt enkelt gett en av sina studiearbeten åt familjen Brummer, som minne av deras Parisvistelse, så som beställningen lydde.

Hintze: Rokokointeriör; vid ett förgyllt konsolbord t.v. står en ung dam, halvfigur, i gul sidenklänning med lilafärgat blomstermönster, skrivande ett brev. På bordet en blomsterbulkett och en "billet doux". På väggen en tavla av amoretter efter en tavla av Boucher i Louvren. 114,5 x 87,5. Signerad Alb. Edelfelt Paris 1874. Målad i Paris juli - september 1874 på en beställning av borgmästeren C. M. Holm i Borgå efter en skiss, utförd i Antwerpen våren samma år. Vid Finska konstföreningens dukattävlan 1875 belönad med dåvarande högsta priset 20 dukater.

Toimituskunta: Beställningen gjord redan då Edelfelt reste till konstakademien i Antwerpen hösten 1873, men motivet klarnade först senare

Hintze: Studie till "Rokokodam". Bröstbild i fas åt höger av en ung sydländsk kvinna med mörka ögon och svart hår. Svart 1870-tals klänning med ljusblå insats och hög vit krage, ett band av svarta stenkolspärlor kring halsen, guldring i örat, svart hatt med svart plym och vit blomma. Röd bakgrund. Dagmått 45 x 37. Signerad: AE:t mai 1874. Edelfelts sista i Antwerpen, eventuellt första i Paris utförda målning.

Toimituskunta: Edelfelts första målning i Paris.

Hintze: Bröstbil i fas åt höger av en ynglig med högburet huvud, blå ögon och mörkt, på de starkast belysta ställena gråskiftande hår. Gråblå rock och vit dubbelkrage. Ljus från vänster. Grå fond. Rentoilerad 1926. 49,8 x 40 (före rentoileringen 49 x 39). Signerad A. Edelfelt Paris 1874. Målat i Paris augusti–september 1874. Antecknat på baksidan av den nya duken: "Albert Edelfelts porträtt ramponerat under röda upproret i Heinola. Restaurerat 1926 av Eric O. W. Ehrström."

Toimituskunta: Påbörjat i september 1874.

Hintze: Akvarellskiss, målad i Paris i augusti 1874

Toimituskunta: Scen från 1808 som beskrivs i Fänrik Ståls sägner i dikten Wilhelm von Schwerin. I diktens tre sista strofer beskrivs den scen som Edelfelt återgav: Han hade sitt sextonde år ej nått, På bår ren lagd. Långt var det liv dock, han leva fått, Om liv är bragd. Ack, mången grånat i ärans glans, Som fäst med glädje sin strålande krans På den femtonåriges hjässa, Om i byte han vunnit hans. Han hade sitt sextonde år ej nått, Ja, ung han dog; Dock sörjde en blödande här hans lott, Själv prövad nog; Dock stod kring hans läger i tyst förbund Av krigets ädlaste kämpar en rund, Och vad för de tappre han varit, Det syntes i denna stund: Ej veklig klagan, blott saknad tung, Blott sorg var spord. Till hjältens ära, som dog så ung, Ej föllo ord; Men Vegesack prisade livets vår, Och Adlercreutz smekte den bleknades bår, Och ur Druva såg man pressas Rart vin — en stor, klar tår. Edelfelt återkom till temat senare och målade hösten 1893 den döde Wilhelm Schwerin för bokverket "Finland i 19:de seklet". Scenen har återgetts också av andra konstnärer. Helene Schjerfbeck, som 1886 i Paris deltog i arbetet med att måla en replik av Edelfelts porträtt av Louis Pasteur, målade samma år Wilhelm von Schwerins död. Hon återvände till temat 1927.

Hintze: Skiss med motiv från 1808–1809 års krig, målad i Paris i september 1874.

Toimituskunta: Edelfelt övervägde att måla tavlan tillsammans med Berndt Lindholm.

Hintze: Ofullbordad studie med ett vinterlandskap i aftonbelysning. På en strand i förgrunden till vänster sitter en finsk soldat och lyfter till avskedshälsning sin hand mot Sveaborg, som syns i bakgrunden till höger omgivet av is. Bredvid honom står en annan soldat med ryggen mot fästningen och knutna nävar. På den gråblå, molnhöljda himlen ett rosafärgat skimmer av den nedgående solen. 22 x 30. Målad i Paris hösten 1874.

Toimituskunta: Motivet börjat i början av november 1874. Edelfelt återkom till detta motiv i början av år 1877, då han var missnöjd med Drottning Blanka. Han menade att han för följande tavla ville måla studier i Finland i lugn och ro. Albert Edelfelt till Alexandra Edelfelt 23.2.1877.

Hintze: Scen från år 1630. Kring ett bord på borggården i ett tyskt slott sitter ett tiotal finska soldater vid ett dryckeslag. En soldat till vänster springer upp och utbringar sin skål "Den första bägaren, hurra, kamrater, skall Finland ha!" Färgskiss (till en icke utförd akvarell), målad i Paris hösten 1874.

Hintze: Antagligen akvarell, målad i Paris hösten 1874. Den ena modellen var målaren J. A. Weir, med vilken Edelfelt från hösten 1874 till följande höst delade bostad och ateljé 5 rue du Pont de Lodi. Den andra modellen var antagligen målaren J. S. Sargent, som hörde till samma krets. Andra manliga, amerikanska vänner omnämner Edelfelt ej i sina brev från denna tid. En laverad teckning med två konstnärer arbetande vid lampljus i ateljén vid rue du Pont de Lodi, möjlien en fri förstudie till porträttet, finnes i Ateneum.

Toimituskunta: Det rör sig egentligen om två skilda porträtt, ett miniatyrporträtt av amerikanen Dewey Bates och ett större av Julian Alden Weir. Teckningen med de två konstnärerna föreställer Weir och Edelfelt och sändes som julklapp till Alexandra Edelfelt julen 1874. På teckningen står "Rue du Pont de Lodi 5, au sixième à 10 heure du soir" [Rue du Pont de Lodi 5, på sjätte våningen klockan 10 på kvällen], "Les deux bonshommes que voilà Ils sont Weir et moi" [Här är de två gentlemännen, det är Weir och jag].

Hintze: Helfigur av en stående naken man, sedd från ryggen. Armarna nedhängande. Mörk, olikgrön fond. 73 x 54. Signerad AE octobre -74. Akademistudie, målad i Gérômes ateljé.

Toimituskunta: Troligen målad under concoursen, inträdestävlingen, till aftonskolan för naken modell i École des Beaux-Arts, oktober 1874.

Hintze: Ung stående naken modell med ett vitt draperi kring höfterna. Halvfigur. Olivgrön bakgrund. 79,5 x 64. Signerad AEt. Novembre -74. Akademistudie, målad i Gérômes ateljé.

Hintze: På en stenmur i en trädgård med mörk grönska sitter en brunhyad naken yngling spelande flöjt; helfigur i helfas. Till höger några stora blommor. Kolorit i gråbrunt. 79 x 58. Signerad AE Décembre 1874. Målad i Paris.

Hintze: Halvfigur av en yngre naken man i fas åt vänster med gulbrun hudfärg, mörkt hår och smala mustascher. Olivgrön fond. På kilramen intyg av Fröken Berta Edelfelt samt anteckning med rödkrita "Paris 1874". 30 x 28. Akademistudie målad i Gérômes ateljé.

Hintze: En gammal man med naken överkropp, yvigt skägg och långt gråbrunt hår, bröstbild i profil åt höger. Brun fond. 41 x 33. Målad sannolikt 1874 i Paris.

Hintze: Sittande naken yngling med ett brunt och vitt draperi över benen. Med bägge händern håller han ett kort, blodigt svärd, som ligger över knäna. Gulbrun karnation med mörk, grå och brun fond. 89 x 71. Antecknat på kilramen (ej Edelfelt): A. Edelfelt. Studie 1874. Akademistudie, målad i Gérômes ateljé.

Toimituskunta: Tavlan är möjligen målad redan på konstakademien i Antwerpen i början av 1874 och modellen densamma som finns på skisser daterade 1873 och Anvers, 5/1 1874. I brev från 8.1.1874 står det att en tidigare konststudent Van den Bergh sagt att Edelfelt blir bra bara han undviker de "smutsiga tonerna i öfvergångarne". Beträffande "smutsigheten" skriver Edelfelt 2.2.1874 att hans vän Sidney Adams "menade att smutsigheten i mina ljuspartier kommer av att jag använder alldeles för små penslar, och råddar hela färgskalan på en punkt där han ej såg mera än en färgton". På nakenstudierna från Paris verkar han ha fått bukt på "smutsigheten", de är i jämförelse klarare och enklare i ljuspartierna. De bruna och vita skynkena kring höften återkommer på andra nakenstudier från Antwerpen. Se H30, H39, samt H59.

Hintze: En kraftigt byggd medelålders man med naken överkropp och armarna korslagda över bröstet; svart hår, bruna mustascher och brunt pipskägg. Huvudet i profil åt höger. Halvfigur. Gulbrun karnation mot bakgrund i grått och brunt. 89 x 72. Akademistudie, målad sannolikt 1874 i Gérômes ateljé.

Toimituskunta: Modellen verkar identisk med mannen på skissen, som är signerad Albert Edelfelt, Antverpen, samt med mannen på hans första tavla från Antwerpen, H30 Manlig modell. Det är möjligt att han målade tavlan redan under studierna vid konstakademien i Antwerpen 1873-1874. I jämförelse med Edelfelts nakenstudier från Gérômes ateljé i Paris har denna tavla i likhet med H58 Manlig modell med svärd i handen "smutsiga toner i öfvergångarne" som han under studierna i Antwerpen uppmanades att försöka arbeta bort. De bruna och vita skynkena kring höften återkommer på andra nakenstudier från Antwerpen. Se H30, H39, samt H58.

Hintze: På en stol, täckt av ett vitt draperi, sitter en naken svarthårig man med nedböjt huvud och och händerna hopknäppta kring högra knäet. Helfigur i profil åt vänster. Huvudet i fas åt vänster. Brun karnation mot mörk, olivgrön bakgrund. 81 x 65. Målad 1874 eller 1875 i Gérômes ateljé. Förvärvad åt 1876 från konstnären till Ateneum.

Hintze: En äldre naken man, stående helfigur, med klubba i högra handen, den vänstra handen på bröstet. Olivgrön fond. 73 x 59,5. Antagligen på kilramen: A. Edelfelt. Målad 1874 eller 1875 i Gérômes ateljé. Förvärvad år 1876 från konstnären till Ateneum.

Hintze: Knäfigur i helfas av en sittande naken åldring med mager kropp, långt ljusgrått skägg, mustascher och yvigt grått hår. Pergamentaktig karnation mot grågrön fond. 55,5 x 46,5. Antagligen på kilramen: A. Edelfelt. Målad 1874 och 1875 i Gérômes ateljé. Förvärvad 1876 från konstnären till Ateneum.

Hintze: Oljemålning, utförd i Paris december 1874 – januari 1875. Refuserad på Salongen 1875. Tillägg: I en mörk karmstol sitter målaren Berndt Lindholms lille son med en Kasperdocka i vänstra handen; halvfigur i helfas. Han har ljusgult hår, dräkt i ljusrött och svart samt vitt förkläde. Dockan i klara, röda och blå toner. Mörk bakgrund, skiftande i lila. 47 x 39. Signerad A. Edelfelt.

Hintze: Skiss med motiv från 30-åriga kriget. I förgrunden av ett slagfält i skymning böjer sig en ryttare ned över en stupad fanbärare, vars lik delvis är höljt av en trasig blå-gul fana. På en låg kulle i fonden avtecknar sig siluetterna av några soldater mot en brandgul himmel. 28 x 38. Målad i Paris i januari–februari 1875.

Hintze: Akademistudie, sannolikt i halv naturlig storlek, målad i februari 1875 i Gérômes ateljé.

Hintze: En stående naken man, helfigur i fas åt höger, med vänstra foten på en klots. Fonden ljusgrå och olivgrön. 80 x 64. Signerad AE le 15 mai 1875. Målad i Gérômes ateljé. Förvärvad 1876 till Ateneum.

Hintze: Stående ung naken kvinna med brunt hår, helfigur, profil åt vänster. Svart och brun bakgrund. 81 x 65. Målad sannolikt 1875 i Gérômes ateljé.

Hintze: Bröstbild i fas åt höger av en yngre man med brunt hår, stora bruna mustascher och blå ögon. Dräktpartiet endast upptecknat i sepia. Mörkbrun fond. Olja på trä. 24 x 19. Signerad med monogram AE. På baksidan anteckning med främmande hand att porträttet är målat 1877. Då porträttet knappast kan vara gjort efter foto, och doktor Eneberg avled år 1876, är det likväl sannolikt att det har målats under Enebergs studievistelse i Paris 1874–75, där E. hörde till Edelfelts umgängeskrets och därifrån han 1875 reste till London och Tyskland.

Toimituskunta: Hintze har fel i sitt antagande att porträttet skulle vara målat 1874–1875. Edelfelt nämner i början av juni 1877 att han ska "börja på" Enebergs porträtt. Det är oklart varför Hintze antar att porträttet inte kan vara målat efter fotografi. Troligen är det målat mer eller mindre efter fotografi, åtminstone med ett fotografi som stöd för minnet.

Hintze: Bröstbild av en 16 års flicka, vänd åt vänster, med långt nedfallande brunt hår, blå ögon och vit blus med gult mönster. Brun fond. 39 x 28. Målad i Helsingfors i oktober 1875.

Hintze: Bröstbild i helfas av en omkring 6-årig flicka med vit klänning, bara armar, ljusbrunt hår, blå ögon och runda kinder. Ljus, gråbrun kolorit mot mörkgrå fond; inom målad rundel. 40 x 37. Målad i Helsingfors kring årsskiftet 1875–1876.

Hintze: Rollporträtt som Lea i Kivis skådespel med samma namn, vari den rikssvenska skådespelerskan första gången uppträdde på finska. Hon är framställd sittande, med händerna korslagda över bröstet och huvudet energiskt vänt åt höger. Halvfigur i naturlig storlek. Mörkröd kjol, vit blus med vida ärmar, mörk huvudbonad på mörkbrunt, skruvlockigt hår, som faller ned över den vita blusen. I bakgrunden ett vitt, i blågrått skiftande, veckat sidendraperi. Dagmått: 85 x 71. Signerad: A. Edelfelt pinxit 1876. Målat i Helsingfors november 1875–vårvintern 1876 på beställning av Finska Nationalteatern.

Hintze: En gammal, krafigt byggd och reslig man i rikt ordensprydd, mörkblå generallöjtnantsuniform står med vänstra handen vid sabelfästet och den högra stödd mot ett bord på vilkett ett par vita handskar ligga. Knäfigur, kroppen i fas åt vänster, huvudet vänt åt höger. Mörk, rödbrun fond. 128 x 102. Signerad A. Edelfelt pinxit 1876. Målad på beställning i Helsingfors senhösten 1875 – vårvintern 1876. Edelfelt önskade ställa ut detta porträtt på Salongen i Paris 1876, men beställaren vägrade, då han fruktade att i motsatt fall anses fåfäng. Belönat med silvermedalj på Konst- och industriutställningen i Helsingfors 1876.

Hintze: Gammal dam i svart sidenklänning med vita spetsmanchetter och vit spetskrage; mörkgrått hår med svart spetsslöja och två mörkröda rosor. Huvudet lutat mot den vänstra handen, en spetsnäsduk i den högra. Sittande halvfigur i halv fas åt höger. Neutral, mörkgrå fond. Oval, dagmått: 87,5 x 75. Signerad A. Edelfelt 1876. Målat i Helsingfors vårvintern 1876.

Hintze: Sittande ung flicka i ljus, gråbrun klänning med vit krage, vita manschetter och en svart medaljong i svart band kring halsen. Händerna vilar i famnen. Knäfigur i halvfas åt vänster. I bakgrunden stora mörkgröna bladväxter. 57 x 45. Signerad A. Edelfelt. 1876. Målad på Hindhår sommaren 1876, fonden fullbordad i Paris våren 1877.

Toimituskunta: Edelfelt ansåg att porträttet var färdigt i ett tidigare skede än Hintze uppger; jfr Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt 8.12.1876. Då har porträttet redan blivit fotograferat. Men Dagnan, Simi, Gérôme har rått honom att måla om fonden efter det, jfr Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt 11.12.1876.

Hintze: Sittande ung dam med långa mörkbruna lockar, ljusgrå klänning med vit krage och guldmedaljong i svart band kring halsen. Halvfigur i halvfas åt höger. I högra handen en bok. Mörkgrå bakgrund. 80 x 67. Signerad: A. Edelfelt 1876. Målat i september 1876 för 500 mk i enlighet med en beställning som Edelfelt fått 1874 av dåvarande konsul Eklöf.

Toimituskunta: Beställningen gällde inte porträttet från början, därför bollar Edelfelt med olika idéer i Paris.

Hintze: I en gotisk slottsinteriör sitter en ung, blond kvinna – föreställande konung Magnus Smeks gemål – i vit atlasklänning med röda, guldstickade sammetsärmar. På hennes knä rider en gosse iklädd guldbrun blus och ljusgrå strumpor. På golvet till höger en björnfäll, till vänster ett emaljerat skrin med brokigt silkesgarn. På ett bord längst till vänster ligger ett broderi i rött och grönt. Drottningens ljusa gestalt avtecknar sig mot ett mörkt, snidat ekskåp. På väggarna bonader i mörkgrönt och mörkrött samt en del av en målad triptyk. 96,5 x 76. Signerad Albert Edelfelt 1877. Målad i Paris vintern och våren 1877. Modellen var en ung kvinna från Elsass, gossen en blond italienare.

Toimituskunta: Idén föddes redan i november 1876, kanske redan tidigare. Då skriver Edelfelt att hans kollega Bourgain hade sett Edelfelts skisser och uppmuntrat honom att fortsätta med motivet, Edelfelt gjorde studier i Cluny.

Hintze: I en egyptisk palatsinteriör går Josef, iklädd en dyrbar dräkt, med utbredda armar mot sina bröder, som i en sluten krets stå eller ligga på knä i förgrunden till höger. Gråbrun kolorit. 45,5 x 55. Signerad A. Et. Paris -77. Målad i mars 1877 såsom akademistudie i kompositionsmålning.

Toimituskunta: Skissuppgift i Gérômes ateljé i mars 1877.

Hintze: Nausikaa och hennes tärnor spela boll, medan den skeppsbrutne Odysseus står på stranden och betraktar dem. Tävlingsskiss i kompositionsmålning, utförd i Gérômes ateljé 19 mars 1877

Toimituskunta: Edelfelt skrev om ämnet redan tidigare; brev till Alexandra Edelfelt 15.12.1876.

Hintze: Bröstbild i halvfas åt vänster av en ung flicka av sydländsk typ med mörkt hår, stora, mörka ögon och mössa med plymer. Kring huvudet och halsen en vit slöja, knuten över högra axeln. Grå jacka med broderad krage, insats och metallknappar. Mörk, blågrön bakgrund. 43 x 36. Signerad A. Edelfelt 1877. Målad i Paris i april 1877.

Hintze: Motiv från Paris år 1793. Framför en husvägg i ljusgrått och grålila med anslag och inskriptioner med krita, bl.a. "À bas Robespierre", har en ung, mörkhårigt kvinna, halvfigur i profil åt höger stannat, med en dramatisk gest knytande högra handen vid bröstet och vändande huvudet mor vänster. Hon är iklädd hög, mörkgrön filthatt med en tricolor kring kullen, stor, vit fichu och mörkgrön rock med breda uppslag och smala, vita manchetter. I vänstra haden en svart spatserkäpp. Längst till vänster en smal gränd. 60 x 45,5. Signerad A. Edelfelt. Paris 1877. Målad i Paris april–juni 1877. Förvärvad från konstnären av friherrinnan W. Mellin.

Hintze: Framför ett ljusgrönt sidendraperi står en page i 1500-talsdräkt av svart sammet med vit spetskrage och vita manchetter, böjande en florett. Till högerett mörkt ekbord i renässansstil, på vilket ett par gråbruna handskar och en florett ligga. På en stol till vänster en svart mantel, bredvid stor en florett. På golvet en matta i rött, blått och gult. 76 x 54. Signerad A. Edelfelt -77. Målad i Paris maj–juni 1877.

Hintze: Ofullbordad, delvis minutiöst utförd studie. Bröstbild med antytt axelparti av en tungsint blickande man i fas åt vänster med mörkt lockigt hår, mörkbrunt helskägg, mörkbruna ögon och mustascher. Rockpartiet mörkbrunt. Mörkgrön fond. 27 x 21,5. Målad sannolikt i Paris våren 1877.

Hintze: Studie till katalog nummer 93. I en i varma röda och gråbruna toner hållen krog i tysk renässansstil med mässingskronor och skeppsmodeller i taket sitter vid ett bord i förgunden en man i moderna kläder. På bordet framför honom står en ölstonka. I fondväggen till vänster ett stort solbelyst fönster med små rutor. Jämförelsevis brett målad. Olja på duk, uppfodrad på kartong. 32 x 26. Signerad A. Edelfelt. Målad i Lübeck juli 1877. Restaurerad och uppfodrad på kartong 1919 av Erik O. W. Ehrström.

Hintze: Strandlandskap med ett älskande par i medeltidsdräkter. I förgrunden ligger en yngling på marken och betraktar en sittande ung flicka i blå och vit klänning, som böjer sig ned över honom. Till vänster en uppdragen båt med hög, drakformig stäv. Olja på duk, på parketterad pannå. Sign: A. Edelfelt –77.

Toimituskunta: Studie till fonden gjorde Edelfelt i Kajsaniemi 1876.

Hintze: Bröstbild i fas åt höger av en ung dam med utslaget ljusbrunt hår, gråblå ögon, gulbrun ansiktsfärg samt gråblå blus med vit krage. Mörkröd bakgrund. Samma modell förekommer i "Svärmeri" (H96). 29,5 x 24. Signerad med monogram: AE -77. Antagligen identisk med "Miss Mary", Finska Konstföreningens utställning våren 1878 no 43, då tillhörig intendenten B. O. Schauman.

Toimituskunta: Kan detta vara Mary Austin?

Hintze: Utkast. Vinterlandskap i aftonbelysning. På isen i förgrunden ligger den döde biskopen, iförd full ornat i ljusgrönt, blågrått och rött samt blödande från ett sår i pannan. Bredvid står Lalli till höger på skidor med en blodig yxa i handen betraktande sitt offer; han bär en allmogedräkt i mörkbrunt, mörkblått och rött. I bakgrunden en skenande häst med en tom släde. Längst i fonden en mörk, blågrå skogskontur under ljusröd aftonrodnad på blågrå himmel. 27 x 40,5. Anteckning på kilramen, ej av Edelfelt: St. Henriks död. 1878. A. Edelfelt. På baksidan av duken intyg av Ellan von Born (tidigare Ellan Edelfelt). Målad i Paris hösten 1877 (förevisad åt Gérôme 6 december 1877).

Hintze: Motiv från kriget i Finland mellan hertig Karl och Sigismund. Tidpunkt 1597, då Ebba Stenbock efter sin makes, Klas Flemings frånfälle, överlämnat Åbo slott åt hertigen, som i sitt hat mot Fleming låtit öppna dennes kista, vilken, placerad snett mot bildplanet, står på en katafalk i slottskyrkan. Med ryggen vänd mot kistan och bröstet mot betraktaren griper hertigen med en dramatisk åtbörd sin döde fiende i skägget; till höger står dennes änka och den unga, svartklädda Sigrid Stålarm, längst till höger vid ingången en gammal tjänare med nycklar. Under ett litet fönster i bakgrunden längst till vänster en grupp soldater med hillebarder. På väggen bakom mittgruppen, som står i skarp belysning framifrån, hänger till vänster Flemings i sorgflor insvepta vapensköld samt ett krucifix över en pulpet med en uppslagen bok. För den unga soldaten till vänster, som står lutad över kistlocket, har konstnären Aukusti Uotila stått modell. Kolorit i gult, blått, svart och brunt mot grå fond. 157 x 202. Signerad: Albert Edelfelt 1878. Målad i Paris dec. 1877 – mars 1878. Belönad 1878 med Finska statens pris i figurmålning 1200 mk. Inköpt hösten 1879 av Finska Konstföreningen för 4 000 mark.

Hintze: Bröstbild av en kraftigt byggd man med lockigt grått hår och yviga nötbruna mustascher iklädd harnesk med blått och gult skärp, rock av purpursammet med gråverksbräm samt stor, veckad vit krage. Huvudet är vänt åt höger. Brun fond. 46 x 38. Målad i Paris kring årsskiftet 1877–1878.

Hintze: En medelålders, kraftigt byggd man med lockigt hår och yviga, gulbruna mustascher; halvfigur i fas åt höger, huvudet i halvprofil åt höger. Högra armen avskuren av bildranden vid axeln, den vänstra vid armbågen. Dräkt av purpursammet – utan harnesk – med bräm av gråverk samt vit veckad krage. Neutral, gulbrun bakgrund. Dagmått: 77,5 x 60,5. Signerad A. Edelfelt Paris 1878. Målad i Paris i januari 1878.

Toimituskunta: Troligen påbörjad redan i slutet av 1877, eftersom Edelfelt redan den 4 januari i ett brev till Alexandra Edelfelt skriver att Pampin stått färdigt.

Hintze: På en divan med ljusbrunt täcke sitter en ung dam i ljusgrått med svart sammetsrosett , smal vit spetshalsduk och vita manchetter. I händerna en vit spetsnäsduk. Fylligt ansikte, ljust, guldbrunt hår och gråblå ögon. Knäfigur i fas åt höger. I bakgrunden en vägg med fält i ljust gråbrunt och mörkt gråbrunt. I högra övre hörnet synes en del av en tavla i i bred guldram. På ett litet bord till höger lilafärgade syrener i en japansk vas i ljusblått, rött och mörkblått. Bredvid ligger en bok i rött band. 61 x 46. Signerad Albert Edelfelt. 1878. Målat i Paris mars–april 1878 på beställning av sedermera professor Aspelin-Haapkylä.

Hintze: På en saftigt grön gräslinda med gamla lövträd stå tre delvis solbelysta stenskulpturer till höger. Genom ett järnstaket till vänster framskymtar en solbelyst gata. Kolorit i grönt. Signerad: Albert Edelfelt 1878. Målad i Paris sannolikt april 1878.

Toimituskunta: Hintze daterar tavlan till april 1878 utifrån brevet från skärtorsdagen 1878. Han hade emellertid inte tillgång till alla brev, utan utgick från brevutgåvan "Drottning Blanca och Hertig Carl" (1917). Tavlan torde snarare dateras till juni 1878 utifrån brevet till Alexandra Edelfelt pingstdagen 1878.

Hintze: En ung, sittande kvinna i grå klänning med smal vit krage; halvfigur i bortvänd profil åt vänster. Ljusbrunt hår och svart hatt med två ljusgrå plymer med några lätta toucher av rosa. Fond i ljusgrönt och gult. Duken har ursprungligen varit större nedtill och torde på det bortskurna partiet ha funnits konstnärens signatur och dedikation till Torsten Waenerberg. På baksidan intyg av Torsten Waenerberg och Berta Edelfelt. Rentoilerad. 63 x 52. Målad i Paris våren 1878. Samma modell i identisk kostym förekommer tillsammans med Antonia Bonjean i Gunnar Berndtsons "music de chambre", utställd på Salongen 1878. Skänkt av Edelfelt åt Intendenten Torsten Waenerberg, som senare beskurit duken och sålt den åt Konsul Victor Hoving, av vilken Professor Werner Söderhjelm förvärvat målningen.

Toimituskunta: Edelfelt verkar ha gjort skisser av modellerna som satt för Berndtsons tavla "Music de chambre".

Hintze: Mot bakgrund av en gräsbevuxen skogsbacke med saftigt gröna lövträd står i klart solsken en ung, brunhårig dam – Antonia Bonjean – i dräkt från slutet av 1700-talet; i händerna en gul korg med körsbär. Stor, grön hatt med plymer, grön, blommig klänning och bred, vit krage över axlarna. Halvfigur vänd åt höger. 65 x 54. Signerad A. Edelfelt 1878 (årtalet nästan utplånat). Figuren målad i Paris våren 1878, landskapet huvudsakligen på Hindhår sommaren samma år. Tavlan fullbordad i Paris i mars 1879. Såldes i Paris 1879 av Edelfelt till greve C. Mannerheim, men återköptes i början av följande år för 2000 francs av Edelfelt, som försökte sälja den genom Keller & Schönes konsthandel i S:t Petersburg. Genom konsthandlaren Reitlinger i Paris 1880 såld till en amerikansk samlare, vid vars sterbhusauktion den köptes av konsthandlaren Brandus i New York, som skänkte den åt Aino Ackté under hennes gästspel i New York 1905. År 1929 i konsthandeln, Stockholm (10 000 kronor). Förvärvad från Ing. Th. Sommers, Tammerfors av bergsrådet E. Aaltonen, Tammerfors.

Toimituskunta: Edelfelt fick en förhandsbetald beställning av Carl Mannerheim redan i juni 1877, men det slutliga motivet klarnade först senare. Tavlan är påbörjad i Paris först i slutet av juni 1878. Edelfelt kom troligen under hösten 1878 överens med Mannerheim om att denne skulle få Körsbärsflickan, eftersom köparen inte nämns före det och är ett faktum i breven från januari 1879.

Hintze: På en gräsbevuxen, solbelyst vårlig skogsbacke ligger en ung, elegant man – Gunnar Berndtson – i ljusblå kostym och vit väst, hållande en cigarett i handen och betraktande en ung, brunhårig parisiska – Antonia – som sitter lutad mot ett träd i förgrunden till vänster läsande för honom. Hon bär en rosafärgad klänning med volanger, stor gul hatt med plymer, körbärfärgade strumpor och svarta skor. På gräset ligger mannens gula halmhatt. I bakgrunden ljusgröna buskar och två gråbruna trädstammar. Ljus kolorit i grönt, blått, gult, grågrönt och gråbrunt. Breddformat. Signerad A. Edelfelt 1878. Målad i Meudon och Paris våren 1878 samt fullbordad på Hindhår sommaren samma år.

Toimituskunta: Målad sommaren 1878 i trakterna av Val d'Aulnay, Sceaux och Fontenay-des-Roses, inte Meudon. Gunnar Berndtson agerade modell för mannen, men ersattes av någon annan av Edelfelts vänner då denne målade färdigt tavlan i Finland. "Idyll" målades på beställning av Heimbürger och ställdes ut på Ryska konstakademiens utställning i Sankt Petersburg 1879.

Hintze: Vårsommarlandskap med en skogsbacke, på vilken Gunnar Berndtson i grå dräkt ligger utsträckt bredvid en ung dam i gul hatt och vit klänning. Till höger en grov trädstam. Olja på trä. 18 x 23. Signerad A. Edelfelt 1878.

Hintze: Börstbild i hitvänd profil åt höger av en äldre, sittande korpulent man med mustascher, skägg och turkisk fez på huvudet. Röd rock, mörkbrun fond. 54 x 45. Signerad Albert Edelfelt 1878. Målad i Paris 1878 – senast i augusti – för M. Alfred Koechlin-Schwartz. Skänkt av General Koechlin-Schwartz till Musée municipal des beaux-arts, Vannes, Morbihan.

Hintze: I en egyptisk palats- eller tempelinteriör sitter en mörkbrun kvinna i sträng frontalställning på en tron, hållande en spira i högra handen. Egyptisk huvudbonad, väst över axlar och bröst, naket mellangärde, vit kjortel och rött skärp kring höfterna. Bakom henne en mörkbrun vägg med antydda lotusornamnet. Starkt solsken från vänster. Nedtill till vänster lysande färger i rött, ljusgrönt och vitt. Ofullbordad komposition, målad 1877 eller 1878.

Toimituskunta: Datering troligare maj-juni 1882.

Hintze: Mot en mörk, rödbrun bakgrund står en gammal ordensprydd man med kommendörsband över bröstet, iklädd adelsuniform utan hatt och hållande lantmarskaksstaven i högra handen och ett papper i den vänstra. Knäfigur i fas åt höger. Upptill till vänster det von Bornska vapnet. 125 x 95. Signerad A. Edelfelt pinxit Anno MDCCCLXXVIII. Målat på uppdrag av Ridderskapet och adeln i Helsingfors september–november 1878.

Hintze: Fri replik i civil frack med ordnar av katalog n:o 112. Halvfigur i fas åt höger. Rödbrun fond. 75 x 60. Signerad: A. Edelfelt 1878. Målat i Helsingfors i november - december 1878 efter friherre von Borns död på uppdrag av dennes familj.

Hintze: Bröstbild av en sittande 2-års gosse i gråbrun dräkt med korta ärmar. Mörkröd bakgrund. Sign: 18 AE 78. Målat i Helsingfors senhösten 1878.

Hintze: Bakom en snöhöljd klippa i förgrunden, som utfyller större delen av bildytan, har en bondfamilj gömt sig: en gammal gubbe sitter längst till höger lutad mot sitt armborst, bredvid honom en förskrämd pojke och längre till vänster en ung, barhuvad kvinna i päls, som över klippans krön spejar ut mot bakgrunden, där man längst till vänster ser en skara soldater lämna några brinnande bondgårdar. Dagmått 124 x 199. Signerad Albert Edelfelt 1879. Målad i Paris januari–mars 1879. Landskapsstudierna utfördes i Brunnsparken i Helsingfors i december 1878. Teckningar: a) I Ateneum flera kompositionsutkast med varierande gruppering av figurerna, dito studier av den snöhöljda klippan (Brunnsparken dec. 1878), tusch och täckvitt, dito minutiösa studier för den sittande gubben och kvinnan i olika ställningar samt naketstudier till kvinnan och pojken. b) Modellstudie till gubbens huvud, svartkrita. c) Två studiehuvuden, använda vid urformningen av den gamla gubbens typ, tecknade i Karelen 1877, tusch och blyerts, i Borgå museum och Ateneum. Skänkt 1881 av konstnären till Cygnaei Galleri, Helsingfors.

Hintze: I skydd av en snöhöljd klippa sitter till höger en gammal bonde lutad över sitt armborst. Bredvid står en ung kvinna med sitt spädbarn i famnen och en yxa i handen. Till vänster ligger en pojke och spejar över klippan ut mot en skara förbidragande soldater, tecknade i sepia. Längst i bakgrunden till vänster är ett brinnande hus antytt. 20,5 x 34. Testamenterat 1935 av fröknarna Annie och Berta Edelfelt till Konstsamlingarna i Ateneum.

Hintze: I huvudsak identisk med föregående, men kvinnan är framställd sittande med sitt barn i famnen och yxa i handen. Gubben endast skissaktigt antydd. Kolorit i vitt, rött och brunt. 24 x 48. Intygad av Ellan von Born [tidigare Ellan Edelfelt]. Genom Konstsalongen L. Bäcksbacka förvärvad 1919 från friherrinnan Ellan von Born.

Hintze: Skiss i oljefärg av mindre format än föregående, förvärvad 1919 av Konstsalongen L. Bäcksbacka från friherrinnan Ellan von Born [tidigare Ellan Edelfelt].

Hintze: Invid några snöhöljda stenar står till höger en stolpkälke med ett ljust bylte kläder, ur vilket ett ljusrött tyg sticker fram. Från kälken leder spår mot förgrunden. 27 x 38. Målad i Helsingfors i december 1878.

Hintze: Förstudie till den sittande gubben i "Den brända byn". Bröstbild i fas åt höger av en äldre bonde med mörkt, yvigt hår, hakskägg, uppnäsa och bred mun med smala läppar; det vänstra ögat är blint. Ljus, neutral fond. 53 x 41. Signerad: A. Edelfelt. Målningen utgör en fri spegelbild av en tuschpennsteckning i Borgå museum, utförd i Jääskis i augusti 1877. Samma modell, tecknad i tusch, profil åt vänster, från 1877 i skissboken A II 1517:25 i Ateneum. Målad sannolikt 1877 eller 1878. Samma breda, kraftiga behandling återfinns i katalog nummer 92 och 110. Förvärcad från friherrinnan Ellan von Born till Vasa stads samlingar.

Hintze: Studie av den svenska sömmerskan Anna Törnblom - en ung, fyllig, leende kvinna, som håller en japansk solfjäder. Bakom henne ett draperi med en bråderad påfågel. Målad i Paris i slutet av mars och början av april 1879 (samtidigt målade Gunnar Berndtson en studie efter samma modell).

Hintze: I en nordtysk 1500-talsinteriör sitter en ung, vitklädd flicka vid sin sybåge, medan en landsknekt i rödbrun, slitsad uniform lutar sig mot flickans stol och skrattande viskar någonting åt henne. På bröstet har han ett vapen i rött och vitt med dubbelörn. I bakgrunden en väggpanel med blomsterdekor i fälten. Högt på väggen till vänster en blå blomstervas vi ett litet omålat fönster, genom vilket solsken faller in över figurerna. 30 x 40. Signerad A. Edelfelt -79. Målad i Paris april–maj 1879 på beställning av Friherre Axel Cedercreutz för 300 mk.

Toimituskunta: Detta motiv är en avlöpare till "Hertig Karl skymfar Klas Flemings lik" (H100). Edelfelt planerade motivet för familjen Cedercreutz i mars och april 1878. Cedercreutzarna hade gjort en beställning, utan att ange något särskilt motiv. I maj och juni 1878 funderade Edelfelt på att använda detta motiv för ett verk för Heimbürger som också hade gjort en beställning utan att önska sig ett särskilt motiv. I slutet av juni 1878 beställde konsthandlaren Goupil med representant från New York motivet av Edelfelt för 1000 franc. Ett år senare återkom Edelfelt till motivet som han målade för Axel Cedercreutz. Före Edelfelt målade "Ett frieri" för Axel Cedercreutz hade han för denne planerat en scen med tvätterskor i Paris.

Hintze: Fri variant av föregående. Interiör med ett stort, skulpterat renässansskåp till höger och ett fönster i fonden, smyckat med fyra små glasmålningar; genom rutorna synas de diffusa konturerna av ett kyrktorn och gönskande träd. Genom förntstret faller ett klart solljus över en sittande soldat i blågrönt och rött – med ett vapen i blått och silver på den gula bröstinsatsen – som skrattande lutar sig över en ung, sittande kvinna i citrongult, vitt och svart, som arbetar med med ett broderi i gult. 65,5 x 55. Signerad A. Edelfelt. 1879. Målad i Paris april–juni 1879 på beställning av en amerikansk konsthandlare (på baksidan av ramen finns hälften av en konsthandelsetikett från New York, Fifth Avenue, med konsthandlaren Brandus namn i blyerts). 1914 kom tavlan tillbaka från Amerika och var till salu i Axel Berndtsons konsthandel i Helsingfors.

Toimituskunta: Detta motiv är en avlöpare till "Hertig Karl skymfar Klas Flemings lik" (H100). Edelfelt planerade i mars och april motivet för familjen Cedercreutz som gjort en beställning, utan att ange något särskilt motiv de önskade sig. Axel Cedercreutz fick senare en variant av detta motiv, kallad "Ett frieri" (H122). I maj och juni 1878 funderade Edelfelt på detta motiv för Heimbürger som också gjort en beställning utan att önska sig ett särskilt motiv. I slutet av juni 1878 beställde konsthandlaren Goupil med representant från New York motivet av Edelfelt för 1000 francs.

Hintze: Landskekt med ett tvåhandssvärd iklädd blå uniform med Habsburgs vapen, röd kappa och röd tyghatt. Stående helfigur i fas åt vänster. Ljus, neutral fond. Olja på trä. Signerad: Albert Edelfelt Paris 1879. Bukowskis konstauktion i Stockholm 24-25 september 1931, nummer 37 (såld frö 445 kronor). Reproduktion i auktionskatalogen (uppgiften därstädes att målningen är daterad i Paris 1873 beror på felläsning; Edelfelt kom först 1874 till paris, där han 1879 målade "Ett fireri", i vilken en liknande figur med samma vapen förekommer.

Hintze: Fri variant av katalog nummer 89. I en starkt mörknad interiör med kungörelser på väggen till höger står en ung kvinna, knäfigur, med vänstra handen stödd mot ett ljusgrått bord och den högra energiskt knuten vid bröstet. Ljusgrön taftkjol, mörkgrön taftblus, skiftande i blått och rödviolett, vit halsduk och vita manchetter, mörk hatt med tricolorband kring den höga kullen. Dagmått: 90 x 64. Signerad: A. Edelfelt. Paris 1879. Målad i Paris i juni 1879 på beställning av senator W. Forsman.

Hintze: Porträttstudie av Antonia Bonjean, en ung, brunhårig dam i mörk klänning med stor rosett kring halsen och en tusensköna vid bröstet. Hon har bruna ögon och ett litet örhänge i vänstra örat. Halvfigur i halv fas åt höger. Mörk, neutral bakgrund. Kolorit i brunt och svart. 44,5 x 47,5. Signerad: A. Edelfelt. Paris 1879. Ursprungligen avsedd för Pietro Krohn, såsom portätt av Antonia, men överlämnad åt kommerserådet F. von Rettig för en tidigare beställning av denne.

Hintze: Förstudie till "Bellman spelande luta för Gustav III och G. M. Armfelt på Haga", katalog nummer 271 och 272, målade i Paris 1884. Bakom en saftig gräslinda i förgrunden syns till vänster en del av Haga slott i rosa, i mitten en skymt av Brunnsviken och till höger en grupp lövträd i djupgrönt. Klart solsken. Dagmått: 8 x 14. På baksidan anteckning av främmande hand: "Haga af A. Edelfelt 1876" (sic!) samt intyg av Berta Edelfelt. Målad på Haga i juli 1879.

Hintze: Motiv från Haiko fjärd en solig sensommarmorgon. I förgrunden en bruntjärad roddbåt med tre bondkvinnor, två män och en flicka samt en likkista, ställd snett mot mittoften. På den spegelblanka fjärden synes i bakgrunden en annan roddbåt och en liten ångbåt. Plastiskt tecknade figurer i starka lokalfärger. 120 x 205. Signerad: A. Edelfelt 1879. Målad i det fria på Haiko i augusti-september 1879. TVå figurer fullbordade i paris samma höst efter studier från Haiko. På Paris-salongen 1880 belönad med III-klassens medalj. Målningen ursprungligen avsedd att skildra en dopfärd i skärgården (ett kompositionsutkast, laverad blyertsteckning i privat ägo. Såld i St Petersburg 1881 åt doktor D. Botkin i Moskva; från dennes samling 1907 inköpt till Antellska samlingarna för 5 000 rubel (13 350 mk).

Toimituskunta: I skissboken A II 1517:26, där skisserna till "Ett barns likfärd" finns, ingår också en rad skisser av roende kvinnor. Möjligen har Edelfelt tänkt sig en komposition med roende kvinnor, men förkastat den. Möjligen är de skisser till ett helt annat verk. Samtidigt förebådar kvinnorna i båten kompositionsmässigt verket "På havet", målat i Haiko sommaren 1883.

Hintze: Replik av föregående i 1/4 skala - utan likkista. Beställd av en amerikansk konsthandlare. Påbörjad i Paris i maj 1880, fullbordad på Haiko och i Paris sommaren och hösten samma år.

Toimituskunta: Tavlan beställdes inte av en amerikansk konsthandlare, utan av amerikansk konstsamlare, som hade ett ombud i Paris. Det verkar som om Edelfelt började den slutliga duken på Haiko sommaren 1880, eftersom han 10.11.1880 skriver att Dopfärden är påbörjad på Haiko.

Hintze: Ofullbordad friluftsstrudie från Haiko. I en stor, bruntjärad roddbåt, som fyller hela förgrunden, sitter en liten flicka vid en åra, som hon håller med bägge händerna. I bakgrunden en skisserad, skogsbevuxen strand. Olja på trä. 27 x 35. Daterad 1879.

Hintze: Mot en mörkröd bakgrund sitter en gammal, korpulent dam med gråsprängt hår och bruna ögon. På huvudet en svart spetsmössa. Grönaktig klädesklänning med sidengarnering, mörkt petskrås och vit stärkkrage. Halvfigur i halv fas åt vänster. 70 x 60. Signerad: A. Edelfelt - 1879. Målat i Stockholm oktober-november 1879 på beställning av Bokförläggaren Zacharias Haeggström (på rekommendation av redaktör Fredrik Vult von Steijern).

Toimituskunta: Beställningen gjordes mera troligen av boktryckare Ivar Hæggström, son till Eva Fredrika Hæggström. Maken Zacharias Hæggström dog redan 1869.

Hintze: På en divan med ljust, gråbrunt överdrag vilar en ung, småleende brunett - modellen Virginie - lutad mot en ljus, beigefärgad japansk sidenkudde med svart foder. Knäfigur i fas åt vänster. Sidenklänning i ljus rosa med stor vit fichu samt vita spetsar vid kragen och på ärmarna. Hon håller en uppslagen bok, som ligger på kudden. I bakgrunden mörkgröna bladväxter. 54,5 x 65. Signerad: A. Edelfelt. Paris 1880. Målad vårvintern 1880 på beställning av en amerikansk konsthandlare. (Jfr även Gunnar Berndtsons samtidigt med Virginie som modell utförda "Parisiska".)

Toimituskunta: Målad i Paris sommaren 1880 på beställning av Tooth i London. Hintze har förväxlat "Läsande parisiska" I och II. Det verk som Hintze benämner med nummer II är i verkligheten det första, målat i Paris i januari-april 1880 för H. F. Antell. Hintze nämner att denna version är målad samtidigt som Gunnar Berndtsons "Parisiska". Berndtson anlände till Paris först 17.3.1880 (brev till Alexandra Edelfelt 16.3.1880) och fanns inte på plats under största delen av den tid då Edelfelt målade den första versionen av "Läsande parisiska". Det verk som Hintze benämner med nummer I är målat från och med andra hälften av juni 1880 på beställning av Tooth i London. Edelfelts och Berndtsons "Parisiska", som torde vara identisk med "Ja - nej, vilostund i ateljén", har många likheter, främst fonden och modellens dräkt, vilket gör att de ska dateras till samma tidpunkt, som enligt Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt är sommaren 1880. Enligt detta är dateringen 1879 för Berndtsons "Ja - nej, vilostund i ateljén" i utställningspublikationen "Gunnar Berndtson - salongsmålare" (Åbo Konstmuseum, 1998) felaktig.

Hintze: Förändrad replik av föregående. På en blott delvis synlig divan sitter en ung brunett – modellen Virginie – lutad mot en rödbrun kudde. Knäfigur i fas åt vänster, iklädd rosafärgad sidenklänning med vit spetskrage och vita manschetter. I händerna en uppslagen bok. På väggen bakom divanen är ett ljusgult, japanskt sidendraperi med broderade blommor och blad i grönt, blått och rosa. Längst till höger några stora, mörkgröna, flikformade blad. 80 x 99. Signerad A. Edelfelt 1880. Målad i Paris hösten 1880 – möjligen påbörjad där redan juni–juli samma år – på beställning av Tooths Gallery, London, men given i Paris hösten 1880 åt Med. dr. F. Antell för en beställning från december 1874. Tooths Gallery erhöll sannolikt den föregående varianten av samma komposition. Testamenterad 1893 av Dr. F. Antell till Finska Staten.

Toimituskunta: Målad för H. F. Antell i Paris i januari–april 1880. Hintze har förväxlat "Läsande parisiska" I och II. Det verk som Hintze benämner med nummer II är i verkligheten det första, målat i Paris i januari–april 1880 för H. F. Antell. Hintze nämner att denna version är målad samtidigt som Gunnar Berndtsons "Parisiska". Berndtson anlände till Paris först 17.3.1880 (brev till Alexandra Edelfelt 16.3.1880) och fanns inte på plats under största delen av den tid då Edelfelt målade den första versionen av "Läsande parisiska". Det verk som Hintze benämner nummer I är målat från och med andra hälften av juni 1880 på beställning av Tooth i London. Edelfelts och Berndtsons "Parisiska", som torde vara identisk med "Ja – nej, vilostund i ateljén", har många likheter, främst fonden och modellens dräkt, vilket gör att de ska dateras till samma tidpunkt, som enligt Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt är sommaren 1880. Enligt detta är dateringen 1879 för Berndtsons "Ja - nej, vilostund i ateljén" i utställningspublikationen "Gunnar Berndtson - salongsmålare" (Åbo Konstmuseum, 1998) felaktig.

136 Husandakt

Hintze: I en renässansinteriör i mörk, gråbrun ton sitter en gammal kvinna, halvfigur vänd åt vänster, läsande bibeln vid ett bord med mörkröd duk och blommor i en hög, cylindrisk vas till vänster. Klänning i 1500-talsstil av sammet med bred, vit krage och vita manschetter, svart huva. Olja på trä. 26 x 35. Signerad A. Edelfelt 1880. Målad i Paris december 1879-februari 1880 enligt en av General Gadolin förmedlad beställning av Herr Kotschubey i St Petersburg. Emedan tavlan målats i breddformat i stället för på höjden refuserades den av beställaren. I maj 1880 var den till salu "hos en konsthandlare vid Rue de la Paix". En icke definitiv pennteckning i tusch efter målningen avbildad i "Drottning Blanca och hertig Carl", vid s. 232. Förvärvad 1880 från konstnären av Kommerserådet W. Hackman.

Hintze: I en rokokolänstol sitter en äldre, kraftigt byggd man i svart långrock läsande en tidning; knäfigur i halv fas åt vänster; helskägg, mustascher och hög panna. I bakgrunden en mörk gobeläng. 120 x 100. Signerad: A. Edelfelt 1880. Målat i Paris januari – mars 1880. Beställt januari – februari 1879 av dåvarande mairen i VIII arrondisementet i Paris Koechlin-Schwartz.

Toimituskunta: Idén till porträttet kom från Koechlin-Schwartz hustru i januari 1879. Hon önskade att Edelfelt skulle måla makens porträtt som pendant till Léon Bonnats porträtt av henne själv.

Hintze: "En liten genretavla (Louis XIII)...en page 16 år, som gör sin kur för en 30-årig kokett. Några hovherrar, moquanta och småleende, i bakgrunden. De båda huvudfigurerna är placerade i en fönsternisch. (brev till modern 1 & 10 maj 1880). Sannolikt identisk med den historiska figurbild med interiör från Cluny-museet, kallad "L'Education d'un prince", som Edelfelt för en amerikansk konsthandlares räkning målade i Paris maj-juni 1880 (brev till modern 4 & 11 juni 1880). Jfr även brev till B. O. Schauman, Paris 15 maj 1880, Drottning Blanca och Hertig Carl s. 239 ff.

Toimituskunta: En skiss av en syende kvinna i skissboken A II 1517:26 hör möjligen ihop med detta verk.

Hintze: Solig sommardag vid Haiko fjärd. En dam i ljus klänning och en liten flicka på en brygga betrakta två barn som syssla med några vid bryggan förtöjda roddbåtar. Ljus kolorit. Medelstort format. Målad på Haiko sommaren 1880. Utkast i Ateneum, A III 2028:65 o. 314. Utställd i Finska konstföreningens galleri september-oktober 1880. Målningen var i februari 1881 till salu hos en konsthandlare i Paris.

Hintze: Lutad mot en balustrad vid konstnärens villa på Haiko står en ung flicka – antagligen konstnärens syster Annie – i ljusröd klänning med ett uppspänt japanskt parasoll. Oljemålning i litet format. Målad på Haiko sommaren 1880. Utställd i Finska konstföreningens galleri september-oktober 1880.

Hintze: Utanför konstnärens villa står en flicka – Berta Edelfelt – i röd klänning och gul hatt krattande en sandplan. Till höger en veranda i gulbrunt, till vänster utsikt över den solbelysta Haikofjärden: Dagm: 52,5 x 63. Signerad och daterad 1880.

Hintze: På en med höga lövträd bevuxen sluttning syns längst till höger konstnärens villa med upplysta fönster. Nedanför villan ligger till vänster en vik, som återspeglar skenet från den av uppdragande moln delvis dolda månen. Mörkblå natthimmel. I förgrunden en mörkgrön, öppen sänka. Olja på kartong. 15,7 x 21,6. Målad på Haiko sensommaren 1880 (enligt uppgifter av Fröken Berta Edelfelt).

145 "Tajta"

Hintze: Studie av trotjänarinnan Fredrika Snygg. På en stol sitter en gumma med vit blus, gråblå kjol, vit huvudduk med röda ränder; händerna i famnen. Knäfigur i halv fas åt vänster. Grå fond. Olja på trä. 32 x 23,6. Signerad: till Annie Edelfelt af Albert Edelfelt. Målad på Haiko sommaren 1880. Ett träsnitt av W. Meyer i Ny Illustrerad Tidning 11 september 1880, sid. 320 (efter pennteckning i tusch signerad A. Edelfelt Haiko 1880, utförd för "Per Brahes minne" och återgivande Tajta med en bok i händerna) återgår på H128.

Hintze: Mot bakgrund av ett solbelyst strandlandskap med en brygga längst till höger står en ung flicka, halvfigur i halv fas åt höger, i svart sammetsklänning med bred, vot krage och brunt lockigt hår. Dagmått: 58 x 49,5. Signerad: A. Edelfelt 90 (siffrorna nästan helt utplånade). Målat i det fria på Haiko i augusti 1880 på beställning av Generalskan S. A. von Etter. Utställd i Finska konstföreningens galleri september-oktober 1880; Första utställningen av "Société Internationale de Peintres et Sculpteurs" i Galerie Georges Petit, Paris dec. 1882.

Hintze: I ett rum med höga, vita liljor i bakgrunden till vänster sitter en ung dam med mörkbrunt, mittbenat hår och mörkbruna ögon; ljus, rosafärgad sidenklänning med vitt rysch och karminfärgat band. Halvfigur i halv fas åt vänster. Rödviolett fondvägg. 73 x 58. Signerad: A. Edelfelt Haiko 1880. Målat på Haiko augusti—september 1880 på beställning av godsägaren N. Manzey, St Petersburg. Utställd i Finska konstföreningens galleri september-oktober 1880.

Hintze: Flickhuvud, halv fas åt vänster, med brunt, lockigt hår. Dagmått: 24,5 x 18,5. Målat sannolikt 1880 och exponerat på en improviserad nordisk utställning i Walter Runebergs ateljé i Paris 5 februari 1881.

Toimituskunta: Målat sommaren 1880 i Haiko.

Hintze: Interiör från Edelfelts ateljé 147 Avenue de Villiers. På en divan ligger en ung naken kvinna – modellen Virginie – med underkroppen täckt av ett skynke och händerna under huvudet. Till vänster ett draperi, på fondväggen en barockspegel och till höger ett fönster. skiss i grått och brunt. Olja på trä. 37,5 x 46. Signerad: Ville Vallgren af A. Edelfelt. Målad i Paris hösten 1880 och skänkt samma år åt Professor Ville Vallgren. Jämför H149a.

Hintze: På en divan med ljusa sidenkuddar ligger en ung, sovande kvinna – modellen Virginie – med bara armar, vitt linne med bred spets och ett ljust, randigt sidendraperi över kroppen; knäfigur. 24 x 32. Signerad: A. Edelfelt. Målad i Paris kring årsskiftet 1880-1881 i anslutning till H149, sannolikt på beställning av en amerikansk konsthandlare.

Hintze: Interiör i rödbrunt från Edelfelts ateljé. På en divan sitter en ung, elegant modell - Virginie - berättande en rolig historia åt en rökande, ung man, bekvämt tillbakalutad på divanen. Till höger ett fönster och en bronsstatyett, till vänster ett skåp i renässansstil. 28 x 35. Signerad: A. Edelfelt. Paris - 1881. Omnämnd av Spada i Stockholms Dagblad 26.XI.1880 såsom nyss fullbordad. Förvärvad i London av Grosshandlare Gustav Park.

Toimituskunta: Målad på beställning av Londonkonsthandlaren Mac Lean. Börjad i december 1880. Modellen för den unga mannen var den svenska konstnären William Feron, som var Edelfelts granne i huset vid Avenue des Villiers.

Hintze: Målad i paris 1880 på en solfjäder av siden. Omnämnd av Spada i Stockholms Dagblad 26.11.1880.

Toimituskunta: Solfjädern var en gåva till Sophie Manzey, som Edelfelt "slog" för åren 1880-1884. Edelfelt valde ett 1700-talsmotiv, eftersom Sophie Manzey var särskilt förtjust i 1700-talets dräkter. Förutom 1700-talsscenen pryddes solfjädern av Sophie Manzeys namnschiffer.

Hintze: Bröstbild i helprofil åt vänster av modellen Virginie - en ung, slank brunett med randig sidenklänning i pärlgrått och ljuslila samt stor svart hatt med nejlikor i olika toner av rött. Stort vitt rysch. Vid bröstet håller hon en stor bukett nejlikor i rosa och djuprött. Ljus, blågrön fond. 24 x 19. Signerad: A. Edelfelt Paris 1880. Målad i slutet av 1880. Förvärvad 1927 av galerie Hörhammer från en privatsamling i München, vars ägare köpt målningen av Edelfelt i Paris.

Hintze: Bröstbild av en ung, skrattande, mörkhårig parisiska. Kring huvudet en röd och vit duk. Yppig till hälften blottad barm. Påbörjad hösten 1880. Omnämnd av Spada i i en korrespondens från Edelfelts ateljé i Stockholms Dagblad 26.XI.1880. Såld av Edelfelt i paris i mars 1883 åt en amerikansk konsthandlare.

154 Parisiska

Hintze: Bröstbild i fas åt höger av en ung dam (Virginie) i svart blus och stor, svart hatt med band under hakan. Rödbrun bakgrund. 41 x 32. Signerad: A. E. Målad i Paris sannolikt 1880.

Hintze: Bröstbild i fas åt höger av en ung dam - modellen Virginie - med mörka ögon, ljusbrunt hår, svart hatt med blå isättning samt gråbrun kappa med rött på högra axeln. Kring halsen vitt rysch i stor knut framtill. neutral bakgrund i grått med skiftningar i svart, svagt mörkblått och grå rosa. 24,5 x 19. Signerad: A. Edelfelt 1881. Målad i Paris kring årsskiftet 1880-1881 (i Stockholms Dagblad 26.XI.1880 omnämner Spada målningen såsom påbörjad). Testamenterad 1921 av fröken Ester Lindahl till Nationalmuseum, Stockholm.

Hintze: Mot en ljusgrå, neutral bakgrund sitter en ung, mörkhårig parisiska - modellen Virginie - i vit huva och med svart sidenband kring halsen. Hon har en rosafärgad 1700-talsklänning med pärlgrå ränder och håller en katt i famnen. Knäfigur i fas åt vänster. 46 x 37. Signerad: A. Edelfelt - 1881. Målad i Paris sannolikt vårvintern 1881 (efter hemresan till Finland sommaren 1881 återvände Edelfelt till Paris först i april 1882). Genom professor Tancred Borenius förvärvad från auktionen av colonel Fairfax Rhodes konstsamling på Sothebys & Co i London 11 juli 1934 till Gösta Serlachius konststiftelse, Mänttä.

Hintze: I förgrunden av en ateljéinteriör med en växande palm i fonden sitter en ung man, knäfigur i profil åt höger, målande en tavla på ett staffli längst till höger. 98 x 80. Signerad: A. Edelfelt (sannolikt även 1881). Målat i Paris i december 1880 - mars 1881 samt skänkt åt Dagnan-Bouveret (som gengåva erhöll Edelfelt 1887 Dagnans porträtt av Edelfelt, nu i Ateneum). En kompositionsstudie i Ateneum; två kompositionsstudier i skissboken A II 1517:10 i Ateneum.

Hintze: Porträttskiss, "en helt liten duk" i "förminskad skala" beställd av baron Roger de Portalis för 1,000 franc och målad i Paris under fem timmar på två dagar i början av februari 1881. I Ateneum en minutiös studie, kolteckning, 47 x 30,8. Bröstbild i fas åt höger av en sittande, något korpulent man i 50-års åldern med energiskt uttryck, kal hjässa och långa, raka mustascher.

Hintze: I en rikt möblerad interiör från Edelfelts första ateljé vid 147 Avenue des Villiers sitter en ung, elegant parisiska - modellen Virgienie - betraktande en gravyr och hållande en japansk solfjäder i vänstra handen. Helfigur vänd åt vänster, iklädd vårtoalett med åtsittande liv och vid kjol, rikt garnerad med volanger och spetsar. På händerna handskar med långa skaft. På en renässansstol i förgrunden till vänster en hög med gravyrer, till höger ett staffli med en inramad, bortvänd tavla. Vid väggen till vänster ett kabinettskåp i renässansstil på höga ben. I bakgrunden till höger ett endast delvis synligt ateljéfönster. Ca 96 x 76. Signerad på staffliets fot: A. Edelfelt. 1881. Målad i Paris i januari - mars 1881 (för sin komposition fick Edelfelt låna en klänning av furtsinnan Troubetskoy). Såld i Paris i maj 1881 genom konsthandlaren Reitlinger för 4,000 franc åt M. Leroux.

Hintze: Replik i halv storlek av föregående, beställd i mars 1881 av konsthandlaren Bulla såsom ombud för en konsthandlare i Nwe York (antagligen Knoedler).

Hintze: Studie i olja av en gammal zigenare, målad i Granada omkr. 15 april 1881.

Hintze: På en starkt solbelyst, gråtonad gård utan skuggor står i förgrunden till höger zigenaren Mariano i bred hatt samt röd och mörkblå dräkt lutad mot en murpelare. I en dörröppning i bakgrunden till vänster två sittande, skissaktigt antydda kvinnofigurer. Dagmått: 40 x 31,5. Signerad: AE. Granada — april 81. Målad omkring 15 april (brev till B. O. Schauman, Granada 18 april 1881). En akvarellstudie av Mariano — i Ateneum — avb. i Resor o. Intryck, vid sid. 72.

Hintze: I förgrunden av en gata, som mellan vita husrader leder in mot fonden, står en lastad mulåsna i lätt skugga. Längst i fonden en kulle med byggningar. Dagmått: 29 x 22,3. På frånsidan intyg av Berta Edelfelt 1933. Inramad inom samma kartong som nummer 164 & 165. MÅlad i Granada omkring 15 april 1881.

Hintze: Stadsbild i solsken med byggningar till höger och det blånande Sierra Nevada i bakgrunden. I mittplanet till höger en kulle med hus och träd. Blå himmel. Dagmått: 25 x 17,3. Daterad: Granada 13 avril 81. På framsidan intyg av Berta Edelfelt 1933. Inramad inom samma kartong som nummer 163 & 165. Omnämnd av Edelfelt i brev 13 april 1881 (Resor och intryck, s. 55).

Hintze: Utsikt från Granada över ett moriskt tegelslott i mittplanet till höger och det snöhöljda Sierra Nevada i bakgrunden. I förgrunden till vänster en vit husknut. Starkt solsken och blå himmel. Dagmått 29 x 22,4. På frånsidan intyg av Berta Edelfelt 1933. Inramad inom samma kartong som nummer 163 & 164. Målad i Granada kring mitten av april 1881.

Hintze: Skiss. Från en sal i gråbrunt med ett grönt väggfält till höger ser man genom ett hästskoformigt fönster med smal mittpelare in i en starkt solbelyst sal. På baksidan antecknat: "Alhambra". 37 x 29. Målad omkring 15 april 1881 (brev till b. O. Schauman, Granada 18 april 1881).

Hintze: Oljemålning, utförd omkring den 15 april 1881 (brev till B. O. Schauman, Granada 18 april 1881). Skänkt av Edelfelt åt familjen von Etter och förstörd vid Haiko gårds brand.

Hintze: En i fullt solsken dansande, 13-årig zigenerska, knäfigur i fas åt vänster, med röd och vit mantilj, vita och röda blommor i det svarta håret, kjol av rött och vitt tyg. Ljus bakgrund, skiftande i ljusgrått, rosa och blått. 65 x 54. Signerad: A. Edelfelt. Granada 81. Målad på tre dagar kring mitten av april 1881.

Hintze: Akvarell. 46 x 29. Intygad av Berta Edelfelt. Sannolikt identisk med "en studie av en dansande flicka", som Edelfelt i brev till B. O. Schauman 18 april 1881 omnämner såsom målad i Granada samma dag.

Hintze: Bröstbild i profil åt höger av en ung dansös med vit mantilj över svart hår. Dagmått: 28,7 x 21. Signerad: Seville avril - 81. à Paul Etter son ami Albert Edelfelt. Målad i slutet av april 1881.

Hintze: Målad i slutet av april 1881.

Hintze: Mot bakrund av en antydd husvägg sitter en gitarrspelande spanjorska med svart mantilj över håret och axlarna; knäfigur i halv fas åt vänster. Starkt solsken. Akvarell i breddformat. Osignerad. Målad sannolikt i Sevilla i slutet av april 1881, troligen såsom förstudie till katalog nummer 172.

Hintze: Skisserad vy av en öppen, trädplanterad gata i starkt solsken med människovimmel i mittplanet samt en krenelerad mur med torn i bakgrunden. I förgrunden till vänster två unga kvinnor i röda och vita mantiljer samt två flickor i brokiga färger; figurernas fötter avskäras av nedre bildranden. Till höger inskrivet av Edelfelt: San Telmo Sevilla - recuerda della feria. 43 x 58. Målad i slutet av april 1881.

Hintze: Brett målad studie av promenerande figurer på en kaj i mittplanet med Guadalquivir i fonden. I förgrunden till vänster två gående kvinnor, avskurna vid knäna av bildranden. 26 x 33. Målad i Sevilla i slutet av april

Hintze: Stadsmotiv i fullt solksen. I förgrunden Guadalquivir skiftande i blått och rött med en brant stupande strand i ljusgrått och ljus rosa. I mitten en gammal stenbro. På stranden till vänster leder bron fram till en romersk port med kolonner. Genom brovalven synas i bakrunden vita hus inbäddade i grönska. Blå himmel. Dagmått: 22,2 x 28,7. Målad i Sevilla i slutet av april 1881.

Toimituskunta: Marie-Sofie Lundström har identifierat motivet som den romerska bron i Córdoba, som Edelfelt besökte på vägen mellan Sevilla och Toledo i slutet av april 1881. (Se Marie-Sofie Lundström, Travelling in a Palimpsest, 2007, 364–365)

Hintze: Studie av en patio. I förgrunden två kolonner, som uppbära ett tak, i fonden en port. 32 x 41,5. Bet: Toledo. Målad i slutet av april eller början av maj 1881. Skänkt 1922 av Friherrinnan Elsa von Born till Ateneum.

Hintze: Studie av en kort gränd med trevåningsbyggnader på sidorna, till vänster i blågrått, till höger i rosa och lila. I bakgrunden avslutas gränden av ett starkt belyst vitt hus med en mörkbrun dörr. Mellan hustaken framskymtar en mörkblå himmel. 34 x 23,5. Bet: Toledo. På frånsidan intyg av Berta Edelfelt 1933. Målad i slutet av april eller början av maj 1881.

178 Dolores

Hintze: Studiehuvud av en 15-årig flicka. Oljemålning utförd i Toledo 29 april 1881 (brev till modern, Toledo 30 april 1881: "denna studie är bland det bästa jag för med mig"). Möjligen identisk med "Toledoflicka".

Hintze: Studie av en 10-årig flicka, "en liten sylfid" med stora, vackra ögon samt "fint och livligt utessende". Hon bär vit mantilj och blommor i håret. Målad i Toledo omkring 1-4 maj 1881.

Hintze: Skänkt av Edelfelt åt flickans föräldrar.

Hintze: Målad i Toledo i början av maj 1881.

Hintze: Motiv från en sengotisk spansk klosteromgång. En liten flicka med en elegant ung dam ger en slant åt två gamla tiggare som sitta under en valvbåge i förgrunden till höger. Genom arkaderna till höger. Genom arkaderna till höger faller solskenet in mot bildens bakgrund. 80 x 59. Signerad: A. Edelfelt. Paris 1881. Målad i Paris maj-juni 1881 efter studier gjorda i Toledo i maj samma år. Såld till Förenta Staterna.

Hintze: Studie till katalog nummer 182, återgivande en gammal gubbe (Jmfr. brev till modern, Toledo 4 maj 1881).

Hintze: Studie till katalog nummer 182, målad i Toledo omkring 1-5 maj 1881.

Hintze: Skiss, målad i Madrid 13 maj 1881.

Hintze: En sittande medelålders man i högt uppknäppt, nedtill öppen rock samt ljusare väst och benkläder; i högra handen en brinnande cigarett. Helfigur (utan fötter) i fas åt höger. neutral fond. 87 x 53. Signerad: A. Edelfelt 1881. Målat i Paris i mars och juni 1881 på beställning av Louis Pasteur. En förstudie i svartkrita, 34,6 x 30,5 av J. B. Pasteur i en soffa, med en bok i famnen samt med antydda ateljédetaljer i fonden, i Gösta Stenmans handteckningssamling.

Hintze: På en gräsbevuxen strand med några stora, gråbruna stenar i förgrunden till höger samt några tallstammar och ett notskjul i mittplanet till höger står till vänster en gammal präst i svart kåpa vid ett improviserat altare i vitt, predikande för ett 20-tal fiskare, bondkvinnor och barn, som sitta i halvkrets till höger. Prästens gestalt avtecknar sig i skarp silhuett mot bakgrunden av Haiko fjärd, som skiftar i ljusblått, rosa och lila. Kvinnorna i förgrunden i rosa dräkter, huvudsakligen ljusblått och ljusrött, männen, som sitta längre bort, ha mörka kläder i svart eller blått. Rumsdjupet framhäves av några båtmaster, som synas bakom notskjulet. Gråväder med svaga skuggor; mellan de ljusa, rosaskiftande molnen enstaka blå fläckar. 122 x 178. Signerad: A. Edelfelt 1881. Målad i det fria på Nynäs udde, Haiko, juli-september 1881. På Paris-Salongen 1882 belönad med II klassens guldmedalj. Inköpt i maj 1882 för 3,000 franc av Franska staten för Luxembourg-museet. Efter 1913 överförd till museet i Lille.

Toimituskunta: Redan då Edelfelt stod i beråd att ställa ut "Ett barns likfärd" (H128)på Salongen i Paris våren 1880, funderade han på ett motiv med kvinnor i olika åldrar. Då tänkte han sig ännu ett historiskt motiv från Vasatiden. Vintern 1880-1881 skrev Edelfelt om att han ville måla något "större", "soligt och glatt" från Haiko. Efter resan till Spanien våren 1881 skrev Edelfelt att han ville måla "något dugligt och allvarsamt" i den karga finländska naturen.

Hintze: Interiör från konstnärens villa på Haiko. I en vit, gustaviansk soffa under ett fönster till vänster sitter konstnärens tolvåriga syster Berta lutad mot en blå sidenkudde och läser en stor bok i rött. Halft uppkrupen i hennes famn en vid pudel "Capi". På golvet en hatt med breda brätten och sidenband. På fönsterposten blommor i en smal glasvas på trefot av metall. Genom fönstret utsikt över solbelyst backe. Kolorit i ljusa röda toner. Oljemålning i höjdformat. Signerad A. Edelfelt. 1881. Målad på Haiko i juli–augusti 1881 på beställning av konsthandlaren Mac Lean i London. Inköpt av Kejsar Alexander III i februari 1882 i Gatschina för 700 rubel samt upphängd i kejsarens kabinett därstädes. Jfr replikerna nummer 202 (1882) och 223 (1883).

Toimituskunta: Färgskissen är signerad 1883 och hör ihop med Goda vänner III (Hintze 223)

192 Studie

Hintze: Sommarmotiv med konstnärens 15-åriga syster Annie som modell. Målad på Haiko sommaren 1881 och såld 1882 av konsthandlaren Norbert Vuy åt skådespelerskan Alice Regnault i Paris.

Hintze: Vy av Krämargatan i Borgå. Vid en länga med röda byggningar reser sig ett tvåvånigshus av trä med brutet tak. I förgrunden en gräslinda. Akvarell. Dagmått: 29 x 43. Målad 1881. Reproducerad i Finland i 19:de seklet.

Hintze: Bröstbild av en medelålders man i svart dräkt, fas åt höger; kort helskägg, mustascher och glasögon. Rödviolett bakgrund. 73 x 60,5. Signerad: A. Edelfelt 1881. Målat i Helsingfors september–oktober 1881 efter fotografi på beställning av finska Läkaresällskapet. Reproducerad i finland i 19:de seklet, s. 255 (fragmentariskt).

Hintze: Utsikt från Brunnsparken en gråvädersdag med lätt snö. I förgrunden till vänster går ett strandparti snett över bildytan ; i mittplanet till vänster en hög, snöhöljd klippa, Harakka. Mörkgrått vatten och gråmulen himmel. Vid den ljusnande horisonten i blågrönt synes Gråhara fyr. 38 x 70. Signerad. A. Edelfelt. Målad på en timme i början av november 1880.

Hintze: En ung flicka med bruna ögon och lockigt, mörbrunt hår; mörkbrun kappa samt mössa och muff av sealbisam. Sittande halvfigur. Mörkbrun bakgrund. 70 x 58. Signerad: A. Edelfelt 1881. Målat hos familjen Manzey i Sankt Petersburg oktober–november 1881 på beställning av Godsägaren N. Manzey.

Hintze: Interiörbild. På en soffa till höger sitter Kirill, helfigur med huvudet vänt åt vänster betraktande Boris, som leker på en stor björnfäll. "Bibeloter, dynor bl.a. en stor spetsdyna med kejserliga kronor". Färg i grått, ljusgult och laxrött. 56 x 46. Målat på beställning av Storfurst Wladimir i dennes palats i Zarskoje Selo november–december 1881. En skisserad teckning av den färdiga målningen ingår i Edelfelts brev till Charles Baude, Sankt Petersburg 17 december 1881 (Nationalbiblioteket i Helsingfors).

Hintze: Bredvid ett långt bord står ett litet barn – 2–3 år gammalt – i vit kolt med stor rosett baktill. Helfigur i fas åt höger. Mörkbrun fond. 56 x 40. Målat på beställning av Storfurst Wladimir i dennes palats i Zarskoje Selo december 1881. En skisserad miniatyrteckning av den färdiga målningen ingår i Edelfelts brev till Charles Baude, Sankt Petersburg 17 december 1881 (Nationalbiblioteket i Helsingfors).

Hintze: Interiör från kejsarinnan Dagmars kabinett i Gatschina. I en länstol sitter den sexåriga storfurstinnan Xenia med långt brunt hår, vit klänning och halvstrumpor. Bredvid står den fyraårige, blonde storfurst Miakel lutad mot stolen. Han är iklädd vit kolt med rött skärp och håller händerna på en stor, uppslagen bok, som ligger på en förgylld stol. På golvet till vänster sitter kejsarinnans vita spets. I bakgrunden bladväxter samt en grön avdelningsskärm till vänster. 75 x 61. Signerad: A. Edelfelt 1882. Målat på uppdrag av kejsarinnan Dagmar i Gatschina i januari-februari 1882 för 2,500 rubel. Skisser och studier utfördes i Gatschina i december 1881. Talrika kompositionsstudier i blyerts och akvarell i Ateneum, bl.a. A III 2022:62 samt i skissboken A II 1517:8. Porträttet hängde ursprungligen i kejserliga Anitschkoff-palatset i St Petersburg. Efter revolutiuonen 1918, då palatset tömdes, överfördes porträttet till Leningrads museu, historiska avdelningen, därifrån det 1929 genom "Antikvariat" i leningrad förvärvades av konsthandlaren Walter Sjöberg, Helsingfors. Förvärvat från denne av privatperson.

Hintze: Mot ett rödviolett fonddraperi sitter en lång, smärt dam med mörkbrunt hår och mörkbruna ögon; balklänning i vitt siden och hög, uppstående krage och stor spetsfichu. På bägge armarna flera guldarmband. Helfigur (utan fötter) i profil åt höger. 146 x 116. Signerad: A. Edelfelt 1882. S:t Petersbourg. Målat i St Petersburg i december 1881 och februari-mars 1882 för 2,500 rubel. Fonden retuscherad i Paris i december 1882.

Toimituskunta: Ursprungligen var det tänkt att Edelfelt skulle måla fru Miatleffs dotter.

Hintze: Något förändrad replik av "Goda Vänner", katalog nummer 191. Läsande en bok i rött och iklädd en ljusröd klänning med körsbärsröda strumpor sitter konstnärens tolvåriga syster Berta i en vit, gustaviansk soffa med rosafärgat övertåg och två kuddar i gult, grönt och rött. Bredvid henne en vit pudel på en brokig kudde. Genom ett fönster till vänster utsikt över ett solbelyst sommarlandskap. På fönsterbrädet står en keramikvas med blommor. Vit fönstergardin med mönster i rosa. Längst till höger en vägg i ljusgrönt och rosa. 40 x 32. Signerad A. Edelfelt 1882. Målad i Gatschina senare hälften av februari 1882 efter den vid samma tillfälle av kejsar Alexander III förvärvade "Goda vänner I". Såld i Paris i maj 1882 för 1 000 franc till den engelske konsthandlaren Mac Lean, på vars beställning "Goda vänner I" målats.

Toimituskunta: Färgskissen är signerad 1883 och hör ihop med Goda vänner III (Hintze 223)

Hintze: Under de solbelysta träden i Palais-Royals trädgård sitter modellen Virginie såsom en ung, elegant "merveilleuse", iklädd en stor, svart hatt med skärt underbrätte, vitt krås och röd sidenklänning. PÅ vänstra handen en gulbrun handske. Halvfigur vänd åt vänster. I bakgrunden träd i frisk grönska och en solbelyst, sandad väg. 70 x 63. Signerad: A. Edelfelt 1881. Påbörjad i Paris 1881, fullbordad där april-maj 1882. Fransk privatägo, förvärvad av konstnären.

Hintze: Studiehuvud av en ung parisiska i pälsverk. Påbörjat i Paris i april 1882.

205 Akvarell

Hintze: Målad på tre dagar i början av maj 1882 på beställning av konsthandlaren Mac Lean; avsänd till England samma månad.

206 Akvarell

Hintze: Beställd av konsthandlaren Mac Lean under förra hälften av maj 1882.

207 Aino

Hintze: Kalevala-motiv. I brev till B. O. Schauman, i Paris 19 juni 1882, omnämner Edelfelt att han gjort "några utkast till en Aino – en nordisk sommarnattstämning". Jämför H268.

Hintze: Målad i Paris i slutet av juni och början av juli 1882 på beställning av en amerikansk konsthandlare.

Hintze: Ung parisiska (Virginie), i djupt urringad, röd 1700-tals dräkt med vit spetskrage; Halvfigur i profil åt vänster. Utslaget brunt hår, en vit ros i barmen. Ljus, blågrön bakgrund, nedtill övergående i mörkare ton med bruna skiftningar. 62,5 x 49,2 (dagmått: 58 x 47,5). Signerad: A. Edelfelt 82. Målad i Paris i juli 1882. Jfr. äve katalog nummer 210 och katalog nummer 812. Förvärvad från konstnären av Dr. F. Antell.

Hintze: "En ung skönhet" i ljusröd, gustaviansk dräkt. Pastell, målad 1882. Sannolikt replik av katalog nummer 209 och identisk med nummer 812. Tillhörde änkefriherrinnan E. Cedercreutz

Hintze: Oljemålning, såld till Amerika. Målad 1882.

Hintze: "En kokett, parisisk kammarjungfru från 1750-talet à la Pompadour" (Hufvudstadsbl. 18.X.1882). Akvarell målad i Paris 1882.

Hintze: Bröstbild i fas åt höger av en ung, fyllig dam med mörkbrunt hår, ljus empiredräkt med korta axelpuffar; axlarna och övre delen av barmen bara. På huvudet en stor bahytt av svagt rosafärgat siden. Neutral, grågrön fond. 24 x 20. Signerad: A. Edelfelt. Målad i Paris troligen 1882. Möjligen studie till katalog nummer 211.

Hintze: På en solig, gräsbevuxen backe i sensommarfärger sitter en gammal gumma i ljusa kläder- familjen Edelfelts trotjänarinna Fredrika Snygg, "Tajta" - med en pärtkorg i famnen; halvfigur i halv fas åt vänster. I bakgrunden en rödmålad lada i ett skogsbryn. 82 x 60. Signerad: A. Edelfelt 1882. Målad på Haiko i augusti - september 1882. Inköpt 1883 för 1,500 mk av Finska Konstföreningen till Konstsamlingarna i Ateneum.

Hintze: Björkskogsinteriör. I förgrunden till höger sitter konstnärens 16-åriga syster Annie i vit klänning med en bok i famnen läsande för sin yngre syster Berta, som ligger på rygg i gräset till vänster. Mellan stammarna synes i bakgrunden den solglittrande Haikofjärden. Stort breddformat. Signerad A. Edelfelt 1882. Målad på Haiko i augusti–september 1882. (fullbordad i Paris i november–december samma år) på beställning av kejsarinnan Dagmar för 10 000 francs. Teckningar: Två studier av flickorna (den ena i Ateneum) reproducerad i "Resor och Intryck" vid s. 208 och 216; en pennteckning i tusch av den liggande flickan reproducerad i katalogen över utställningen hos Georges Petit 1882 (gjord efter målningen i Paris november 1882. Stor kompositionsstudie, A III 2028:312 i Ateneum. Målningen upphängdes först i Anitschkoff-palatset i S:t Petersburg men torde enligt uppgift av konstnärens systrar senare ha förts till ett slott i Polen.

Hintze: I ett brev från december 1882 omnämner Edelfelt, att konsthandlaren Bulla, agent för en amerikansk konsthandlare (sannolikt Knoedler) beställt en replik av "Under björkarna".

Hintze: Stående ung dam i balklänning av halmgul atlas med turnyr, över axlarna en tunn, vit spetsduk. Knäfigur. Brunt hår, uppsatt i en stor knut i nacken. I vänster handen en hopslagen solfjäder och ett par långa, ljusbruna handskar. I bakgrunden ett gobelängdraperi med blomstermotiv i dämpat gråbrunt med röda och gröna skiftningar. 120 x 80. Sign. A. Edelfelt. 1882. Målat i Helsingfors oktober 1882 för 3,000 mark. Kopia av A. Lindeblom (tillhör Clas och Monica Hagelstam. Studie i blyerts och tusch i Ateneum, A III 2028: 27.

Hintze: Sittande ung flicka - zigenerska eller judinna - med vit solfjäder i handen och vit spetsmantilj över mörkbrunt hår. Halfigur i profil åt höger. Bakgrund i ljusblått och lila. Dagmått: 58,5 x 44. Signerad: A. Edelfelt 1882. Målad i Helsingfors i oktober 1842

Hintze: Mot en enfärgad, gråbrun fondvägg står en ung, något fyllig dam med mörkbrunt hår och ljusblå ögon, iklädd en Louis XV-dräkt av ljust siden, skiftande i rosa och grönt, med stor urrigning och korta ärmar, garnerade med breda, vita spetsar. Vid barmen en stor, svart sidenrosett med ett diamantspänne. Kring halsen ett band av spets. I handen en vit, hopfälld solfjäder. Knäfigur i fas åt höger, huvudet och blicken vända åt vänster. Dagmått: 132 x 80. Signerad: A. Edelfelt 1883. Målat i Paris i februari - mars 1883 på beställning (från juli 1882) av legatonssekreteraren L. Reuterskiöld (händerna och armarna retuscherade i Paris 1884).

Hintze: Något förändrad replik målad efter fotografi av "Goda vänner I", katalog nummer 191. I en solig interiör sitter konstnärens tolvåriga syster Berta läsande en röd bok i en gustaviansk soffa med randigt, rosafärgat övertåg. Bredvid sitter en vit pudel. Till vänster ett fönster med utsikt över en solbelyst trädgård. På fönsterbrädet en hög, cylindrisk vas med blommor. I förgrunden till vänster en gulbrun stråhatt på golvet. Blå tapeter. 20 x 16. Signerad A. Edelfelt. 1883. Målad i Paris februari–mars 1883 på beställning av Doktor F. Antell.

Hintze: Porträtt av en ung flicka. Oljemålning i litet format. Målat på bestälnning i Paris i slutet av mars och början av april 1883.

Toimituskunta: Tre år efter att Edelfelt målat porträttet, fick han ett anbud om att gifta sig med Mlle Foulc.

Hintze: Ung flicka. Oljemålning i litet format. Målad på beställning i Paris i april 1883.

227 Virginie


Hintze: På en förgylld bambustol, över vars ryggstöd en guldfärgad japansk sidenschal är kastad, sitter en ung, leende parisiska - modellen Virginie - med huvudet och de bara armarna vilande på schalen. Ljusbrunt hår, bruna ögon, svart sidenklänning med vit spetskrage och vit spetsgarnering vid ärmarna samt ett guldarmband kring högra handleden. halvfigur i helfas. Bakom henne en ljus, japansk skärm med fåglar, bambuträd och blommor. Till höger ser man en del av Edelfelts ateljé i halvskymning - brunt och mörkrött - med en grön bronsstatyett vid ett fönster med röda gardiner. 70 x 90. Signerad: A. Edelfelt Paris 83. Målad i Paris våren 1883 samt enligt uppgift förvärvad av konstnären till en privatsamling i London. Inköpt i London sommaren 1836 av galerie Hörhammer. Kompositionsstudie i skissboken A II 1517:9 i Ateneum.

Hintze: På en bänk vid en stenvägg sitter en ung, mörk dam i svart hatt, karminröd mantilj och vit kjol, med en solfjäder i högra handen och den vänstra vid sidan. På bänken till höger en till hälften tömd vinflaska. Knäfigur vänd åt vänster, huvudet i fas åt höger. 45 x 37. Signerad: A. Edelfelt 1883. Målad i Paris i maj 1883 med konstnärens syster Annie som modell.

Hintze: Vid en dörröppning, genom vilken man ser ut mot en solbelyst trädgård, sitter en ung dam i ljusröd 1700-talsklänning och betraktar drömmande två vita duvor, som äta ur en skål på golvet i förgrunden till höger. På ett bord till vänster står en hög vas med blommor. Akvarell. Höjdformat. Signerad: A. Edelfelt 18 28/? 83. Målad i Paris våren 1883.

Hintze: Strandmotiv från Haiko i vindstilla och aftonbelysning. På en sten vid stranden till höger står en ung flicka i ljus klänning (fröken N. von Lerche) vänd mot en vitmålad båt med tre flickor klädda i svart, gråvitt samt rosrött och gulvitt (porträtt av fröknarna Aina Ehrnrooth, Lily von Etter och Berta Edelfelt), som närmar sig stranden. I vikbottnen i mittpartiet till höger en dam med ett barn. Gulröd fullmåne mot en gråblå, ställvis rödskimrande, lätt molnbetäckt himmel. Vattnets glitter reflekterar månen och molnen i lilaskiftande toner. I bakgrunden en midsommareld. 82 x 102. Signerad A. Edelfelt 1883. Målad på Haiko i augusti–september 1883 på beställning av konsul Alfred Jacobsson i Åbo för 4000 mk. Talrika, varierande kompositoinsutkast och studier i skissbok A II 1517:13 i Ateneum.

Hintze: Replik i mindre format av föregående, beställd i februari 1884 för 3000 franc av konsthandlaragenten Bulla för Knoedler i New York , målad i oktober 1884 i Finland. I Paris i april–maj 1885 på köparens begäran delvis omarbetad. Huvusakliga avvikelser: midsommarelden i bakgrunden och kvinnan med barnet på stranden längst till höger saknas. Signerad A. Edelfelt 1884.

Hintze: En lugn vik, vars botten t.h. beskuggas av träd. I förgrunden ett smalt, diagonalt strandparti, i mittplanet en liten, utskjutande udde, längst i bakgrunden en landkontur, avbruten av ett sund. Något starkare vågbildning än på den slutliga tavlan. Skymning. Breddformat. Målad på Haiko juli 1883.

Hintze: Studie till "I sommarkväll". Stående ung flicka i vit klänning, blårandiga halvstrumpor, gråbruna skor samt långt, brunt hår. Helfigur i halv fas åt vänster. Olja på trä 22 x 13. Signerad: à Madame la C:tesse N. Armfelt. A. Edelfelt. Haiko aout 83. Målad juli 1883.

Hintze: I en vitmålad, gustaviansk länstol sitter konstnärens 50-åriga mor i ett rum i villan på Haiko. Utsikt genom ett fönster till vänster mot en solbelyst, gräsbevuxen backe med träd längst i bakgrunden. Svart klänning, svart spetsmössa, mörkbrundt hår. I händerna en häftad bok. Halvfigur i fas åt vänster. 81 x 59. Signerad: A. Edelfelt 1883. Målat på Haiko i augusti - september 1882 samt bearbetet och signerat följande sommar. Testamenterat 1935 av Annie och Berta Edelfelt till Konstasmlingarna i Ateneum.

Hintze: En 14-årig flicka i ljusblå klänning och röd filthatt på mörkbrunt hår sitter med händerna hopknäppta över ryggstödet på en vit stol. Huvudet i fas åt vänster. Grön fond. Dagmått 71,5 x 49. Signerad A E -83. Målat på Haiko sommaren 1883.

Toimituskunta: Edelfelt målade flera porträtt och gjorde skisser av sina systrar. Porträtten av Berta Edelfelt i röd hatt är från sommaren 1883 respektive 1884 (Hintze 284). Det senare porträttet förefaller vara en vidareutveckling av porträttet i pastell (Hintze 240) från 1883. Flickan vid pianot är uppenbarligen Annie Edelfelt. Liksom Berta sitter Annie lutad med armen över stolsryggen. Kvinnor som på olika sätt lutar sig över stolsryggar förekommer också i andra verk av Edelfelt, t.ex. "Från direktoriets tid" 1881 (Hintze 203), "Virginie" 1883 (Hintze 227), "Ung dam med duvor" 1883 (Hintze 232) och "Modellpaus i Edelfelts ateljé i Paris" 1886 (Hintze 365).

Hintze: Bröstbild av en 14 års flicka. Pastell. Storlek omrking 70 x 50. Målat på Haiko sommaren 1883 och uppbrunnet vid Haiko gårds brand.

242 På havet


Hintze: Gråvädersdag med frisk bris. I en tjärad, gråbrun skötbåt, avskuren av bildranden vid mellersta toften och sedd från styrbordssidan av fören, sitter vid rodret en fiskare i blå blus, gråbruna byxor och svart hatt med breda brätten. På mellersta toften sitter en barhuvad, blond flicka i gråbrun klänning och gråblått förkläde; med högra handen fattar hon kraftigt toftbrädet och stöder den vänstra mot relingen. Båten, seglande i medvind, kränger över åt höger och lyftes upp av en våg, så att rorsmannens gestalt framträder i brösthöjd över horisontlinjen, som endast längst till höger brytes av en klippa och en bergsudde. I båten strömmingsnotar. Grågrönt vatten. Kolorit i grått, gråbrunt, gråblått och grågrönt. 163 x 150. Signerad: A. Edelfelt 1883. Målad på Haiko i juli - september 1883 (delvis i ateljén, där en itusågad skötbåt för detta ändamål placerats) samt bearbetad i Paris i februari 1884. Kompositionen återgår på förstudier, som Edelfelt gjort 1880 på en fiskefärd. I Stockholms Dagblad omnämner Spada en av dessa studier, som han sett i Edelfelts ateljé, återgivande hälften av en skötbåt med två figurer i aktern. Flera kompositionsskisser och figurstudier, delvis daterade 1880, i skissböckerna A II 1517:10 och 22 i Ateneum. På Parissalongen 1884 förvärvad för 7,000 franc av Pontus Fürstenberg i Göteborg. Testamenterad av denne till Göteborgs Konstmuseum.

Toimituskunta: I skissboken A II 1517:26, där skisserna till "Ett barns likfärd" finns, ingår också en rad skisser av roende kvinnor. Möjligen har Edelfelt också tänkt sig en komposition med roende kvinnor, men förkastat den. Möjligen är de skisser till ett helt annat verk. Samtidigt förebådar kvinnorna i båten kompositionsmässigt verket "På havet", målat i Haiko sommaren 1883. Verket reproducerades 1893 i Harper's magazine New Monthly Magazines februarinummer, sid. 341 (träsn.). Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887 och många av teckningarna som reproducerades i 1891 bygger på det arbete Edelfelt gjorde under resan.

248 Sommar

Hintze: I en solig trädgård med äppelträd sitter i förgrunden till vänster en ung dam i ljus klänning – Annie Edelfelt – betraktande två barn, som plockar blommor i gräset till höger. Längst till höger franskymtar den vitmålade, solbelysta villan på Haiko. Förgrunden i halvskugga. Kolorit i grönt. 49,5 x 58,5. Signerad A. Edelfelt - 83.

249 Sommar II

Hintze: Replik av föregående målad på beställning i Paris i februari 1884.

Hintze: Strandmotiv från Haiko. I en vitmålad roddbåt i förgrunden till vänster ror en kvinna i grå blus och vitt förkläde mot en brygga till höger i fören Berta Edelfelt i gråbrun klänning och röd hatt, i aktern Annie Edelfelt i mörkblå klänning och gul hatt. Ljusreflexer på vattnet. 40 x 58. Signerad A. Edelfelt 1883. En skiss av flickorna i båten, oljefärg, 23,5 x 39,5 förvärvad från General Paul von Etter av Generalkonsul Allan Hjelt, Helsingfors.

Hintze: På en strandstig i dämpad solbelysning vandrar en ung dam — Annie Edelfelt — i elegant, grå klänning, blå slängkappa och hög, gul hatt med röd garnitvr. I handen ett parasoll. Framför henne går till vänster en stor, svart hund. I förgrunden till höger stenar, i fonden skog. 45 x 59. Målad sannolikt sommaren 1883. En motsvarande målning deltog i Edelfelts utställning i Köpenhamn och Göteborg 1884 (700 kr) samt i Femte utställningen av »Société Internationale de peintres et sculpteurs» i Galerie Georges Petit, Paris maj 1885. Då ovan beskrivna målning är jämförelsevis skissaktigt utförd, osignerad och delvis ofullbordad, utgör den sannolikt en skiss till den slutliga målningen.

Hintze: Studie av en ung dam, sittande på en brygga i en elegant, blå kappa, rosafärgad sidenklänning och gul hatt med blå sidenband. Helfigur i profil åt höger. I bakgrunden Haiko fjärd. Gråväder. Olja på kartong. 13,5 x 19. Signerad: A. Edelfelt. Målad sommaren 1883.

Hintze: Ofullbordad studie. Helfigur i randig, ljusblå klänning och vit skärmmössa på mörkbrunt hår; figuren i fas åt höger, huvudet i fas åt vänster. Olja på trä. 33 x 20. Målad på Haiko sommaren 1883.

Hintze: Motiv från stranden nedanför konstnärens villa på Haiko en gråtung sensommardag. På en sank, gräsbevuxen strand i förgrunden vandrar en bondflicka i blågrå klänning och rosafärgad duk med åror på axeln ned till en stenbrygga, vid vilken två tjärade roddbåtar äro förtöjda. Till vänster en vik och en udde med en vit brygga och ett vitt simhus. På fjärden utanför några stora segelfartyg. 36,5 x 58. Signerad: Till faster Hermanine vänligt minne af Albert Edelfelt. Målad på Haiko sommaren 1883. Skänkt av Edelfelt åt Hermanine Edelfelt.

Toimituskunta: Modell var Aina [Salenius?]

Hintze: Verandatrappa med blomsterprydd balustrad i förgrunden och utsikt över Haiko fjärd i bakgrunden. Solsken och ljusa färger. Akvarell. Målad sommaren 1883.

Hintze: Oljemålning, utförd på Haiko sommaren 1883. Ett tiotal studier av stockflottning i skissboken A II 1517: 48 i Ateneum.

Hintze: Utsikt i högt perspektiv över en fjärd med några segelfartyg. I förgrunden en strandsluttning med en del av en magasinsbyggnad (?) längst till höger. Oljemålning i höjdformat. Målad sannolikt senhösten 1883.

Hintze: En stående medelålders gråhårig man i mörk päls med bred schalkrage, iklädd frack med vit halsduk och röd ordensknapp i vänstra uppslaget. Guldbågade glasögon och långa, nedhängande grå mustascher. I den behandskade vänstra handen en ljusgrå handske. Mörk bakgrund. 82,5 x 60. Målat efter foto på Haiko juli 1883 och fullbordat i Helsingfors sept.–okt. samma år

Hintze: På en vit rokokostol sitter en ung, lutaspelande dam med pudrat hår och ljus rokokoklänning. Halvfigur sedd från ryggen, huvudet i profil åt vänster. Från ett fönster till vänster flödar solljus in i rummet. 63 x 48. Signerad A. Edelfelt 1883. Påbörjad på Haiko i september 1883 och fullbordad i Helsingfors i oktober–november 1883. Kompositionsstudie i skissboken A II 1517: 13 i Ateneum. Inköpt 1883 för 600 mk till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

Toimituskunta: Edelfelt kretsade kring detta tema också i Paris och målade verket "Mandolinata" 1888, se skissbok A II 1517:32. Dessa skisser gjorda med modellen Mademoiselle Alda är införda här som relaterade skisser.

Hintze: Ung. aristokratisk dam i »en guldstickad sortie de bal, kantad med sobel» mot en mörkblå sammetsfond. Stående halvfigur i hel profil åt höger. Hon har liten mun och markerade, något skarpa drag. Målat i S:t Petersburg december 1883–januari1884. Porträttet fanns 1903 på slottet Pratolino invid Florens.

Hintze: Utkast till en icke utförd komposition med motiv från Kalevala. I ett insjölandskap i lätt aftonrodnad står en ung, naken flicka på knä på en strandklippa i förgrunden till vänster. Hon betraktar några sjöjunfrur, som längre bort leka i vattnet vid en klippa i mittplanet till höger. I bakgrunden en skogbevuxen strand. Tusch, akvarell och gouache. 43,5 x 28,8. Målad med all sannolikhet i Paris i februari 1884. Talrika tecknade kompositionsutkast i Ateneum, främst skissbok A II 1517:49 från 1884.

Hintze: Skiss i pastell, målad hos Edelfelts vän Noël i Paris i februari - mars 1884 samt skänkt åt denne.

Hintze: Bröstbild i fas åt vänster av en ung dam i 1700-talsdräkt med spetsmössa och fichu. I den av nedre bildranden avskurna högra handen håller hon en solfjäder. Kolorit i grått, gråblått och gult. Signerad: Edelfelt. 60 x 48,5. Sannolikt identisk med en i Paris i februari - mars 1884 utförd pastellmålning med samma motiv, som Edelfelt i mars samma år skänkte till ett lotteri till förmån för en svensk-norsk understödsfond i Paris.

Hintze: I ett soligt landskap med Haga slott och en flik av Brunnsviken i bakgrunden sitter Bellman spelande luta under några träd i förgrunden till höger; vid ett dukat bord till vänster med en bål och tre höga glas sitter Gustav III med Armfelt stående bakom bordet. Figurerna skissaktigt behandlade, landskapet mer detaljerat. Dagmått: 70 x 150. Målad i Paris mars–april 1884 (landskapet möjligen bearbetet på Haiko sommaren 1884). Återgår på en skiss från Haga, katalog nummer 127, från 1879. För denna komposition vistades Edelfelt i juli 1879 under några veckor på Haga. Landskapsstudier i blyerts från denna visitelse samt flera varierande kompositionsutkast, bl.a. från 1878, och en porträttstudie i skissbok A II 1517:25, 26, 41 och 100 samt A III 2028:119 och 181 i Ateneum. Tecknade studier och utkast till en liknande komposition från 1869 i Ateneum, från 1875 i Gösta Stenmans handteckningssamling.

Hintze: Bröstbild i helfas av en gammal, läsande jude med svart kalott, vitt hår, helskägg och mustascher. Boken ligger i förgrunden, avskuren av bildranden. 55 x 37,5. Signerad: A. E. 84. Målad i Paris i april - maj 1884.

Hintze: Ateljéinteriör med en ljus, gråbrun avdelningsskärm i bakgrunden. I förgrunden sitter en ung, brunhårig modell – Thérèse Lainville – i ljusblå klänning spelande piano, knäfigur i profil åt vänster, medan en ung, svartklädd man – Axel Berndtson – med vänstra handen på hennes axel lutar sig fram för att vända notbladen. Fullt dagsljus från från vänster. 73 x 63. Signerad: A. Edelfelt 1884. Målad i Paris i april–juni 1884 samt retuscherad på Haiko juli–augusti samma år. Beställd av konsthandlaren Hodges i New York. På grund av den i Förenta Staterna 1883 införda, till 30% av värdet uppgående importtullen vägrade Hodges att erlägga det överenskomna priset 3,600 franc, varför Edelfelt behöll tavlan (Hbl. 29.VIII.1884 uppger felaktigt, att Hodges inköpt målningen på Edelfelts utställning i Köpenhamn augusti i 1884). Kompositionsutkast i skissbok A II 1604 i Ateneum. Inköpt i november 1884 till Göteborgs Konstmuseum.

Toimituskunta: I Edelfelts skissböcker förekommer flera skisser av kvinnor vid pianot.

Hintze: Bröstbild i helfas av ung, leende dam – Thérèse Lainville – med svart hår, röd turban, mörkbruna ögon, lysande hy och röd dräkt mot purpurfärgad bakgrund. Yppig, något blottad barm. 54,5 x 46. Signerad A. Edelfelt 1884. Målad i Paris i maj–juni 1884.

Hintze: Interiör från Edelfelts ateljé i Paris. I förgrunden sitter en ung parisiska - Thérèse Lainville - lutad mot ett bord vid ett balkongfönster till vänster genom vilket, genom vilka några hustak synas. Rosafärgad hatt med svarta band, ljust, brungult hår, svart, åtsittande kappa, ljus, beigefärgad kjol med volanger, beigefärgade kraghandskar på händerna. Över knäet ett svart paraply. Knäfigur i profil åt vänster. På bordet en vinröd duk. Blågrön fondvägg. Pastell på papper, uppfodrat på duk. 72 x 66. Signerad: A. Edelfelt Paris 1884. Målad i Paris vårsommaren 1884.

Hintze: Vid en balkong i Edelfelts ateljé Avenue de Villiers 147 står en sommarklädd dam, lätt stödd mot barriärens järngaller. Hon ser ut över Paris, vars konturer förtona i sommarljuset. 72 x 52. Signerad: A. E. 84. Målad i Paris vårsommaren 1884. Kompositionsutkast i skissbok A II 1517:49 i Ateneum.

Hintze: Lutad mot järngallret framför hörnfönstret i Edelfelts ateljé Avenue de Villiers 147 står en ung dam i svart promenadkostym med ljusröd krage, helfigur i profil åt vänster. Hon avtecknar sig i silhuett mot den ljusgrå himmeln och den pärlgrå, disiga utsikten åt nordväst över Paris. Till vänster en hög, japansk skärm och en stol, till höger en lätt antydd, mörkblå kruka med ett stort fång röda blommor. 46 x 38. Signerad: A. E. Målad i Paris vårsommaren 1884.

Hintze: Lutad mot ett skisserat järngaller framför ett öppet, franskt fönster står en ung dam i brun klänning och blå hatt med breda brätten och stor rosett. Hon ser ut över en öppen, trädbevuxen plats i vårlig grönska. Längst i bakgrunden solbelysta hus. 72 x 59. På baksidan anteckning av främmande hand: A. Edelfelt. Målad i Paris vårsommaren 1884.

Hintze: Förstudie till katalog nummer 278. Vid ett fönster står en ung dam i blå klänning med vitt rysch, svart kappa och svart hatt med svart strutsplym. Helfigur i profil åt höger. Hon stöder ena knäet på en stol och vänstra handen mot fönsterbrädet. Akvarell. Dagmått: 54 x 37. På baksidan intyg av Annie Edelfelt. Målad 1884.

Hintze: På en bänk i en solig trädgård sitter en blond, 3-årig gosse i ljusblå kolt med bara armar, långa, gråblå strumpor och gråbruna skor. Helfigur i helfas. På bänken till höger en brunviolett pläd. I bakgrunden stiger den mörka, bruna och gröna terrängen, som försvinner i ett obestämt dunkel i bildens övre del. 55 x 39,5. Signerad: A. Edelfelt, 6 juli 1884. Målad i Pietro Krohns trädgård på Rosenvaenget i Köpenhamn.

Hintze: På verandan utanför villan på Haiko sitter en ung, blåögd flicka i blå klänning med bred, vit spetskrage och röd filthatt med breda brätten. Bröstbild i helfas. Högra armen vilar på verandaräcket . I fonden en grå bergssluttning, och en ljusgrön, i grått skiftandelövskog. Figuren och landskapet i fullt solsken. Dagmått: 58 x 44. Signerad A. Edelfelt 1884. Målat på Haiko i slutet av juli och början av augusti 1884.

Toimituskunta: Edelfelt målade flera porträtt och gjorde skisser av sina systrar. Porträtten av Berta Edelfelt i röd hatt är från sommaren 1883 (Hintze 240) respektive 1884 (Hintze 284). Det senare porträttet på vilket Berta har en stor vit krage förefaller vara en vidareutveckling av porträttet i pastell från 1883.

Hintze: Solbelyst äng med en flicka och en pojke som räfsa hö. Flickan i förgrunden har en vit huvudduk; pojken, som står längre i fonden, har mörka kläder och vit mössa. I bakgrunden en dunge med lövträd. 59 x 39,5. Signerad A. Edelfelt 1884. MÅlad på Haiko i juli–augusti 1884. Studier till figurerna i skissboken A II 1517:57 i Ateneum.

Hintze: Oljemålning, utförd på Haiko juli—aug. 1884.

Hintze: Strandmotiv från Haiko. På en stock i förgrunden, som går diagonalt över bildytan, sitter en pojke betraktande en tvåmastad barkbåt, som manövreras av en annan, på stocken liggande pojke. På den solbelysta, vindstilla fjärden ligga i bakgrunden några segelskutor och ångbåtar i lätt dis. Längst till vänster en ångsåg. Blå himmel med lätta moln. 90 x 108. Signerad A. Edelfelt 1884. Målad på Haiko i augusti–oktober 1884.

Toimituskunta: Edelfelt och hans danska konstnärsvän P.S. Krøyer sysselsatte sig båda vid den här tiden med motivet barn vid vattenbrynet. Kort före Edelfelt åkte för att fira sommaren i Haiko, där han målade "Lekande pojkar på stocken" och "Lekande pojkar på stranden", hade han tillbringat en tid i London tillsammans med Krøyer. Breven berättar inte om diskussion kring detta motiv, men det ter sig sannolikt att de två konstnärerna har samtalat om motivet. Både Edelfelt och Krøyer sände sina "Lekande pojkar på stranden" till Stockholm, där det var meningen att de skulle ställas ut vårvintern 1885, men utställningen blev inte av. För Edelfelt blev verket "Lekande pojkar på stranden" både i Stockholm och Paris en källa till missnöje med det egna skapandet. "Lekande pojkar på stocken" verkar han ha varit mera tillfreds med.

Hintze: Strandbild från Haiko fjärd. På en sten i förgrunden sitter en pojke på huk, med en käpp manövrerande en tvåmastad barkbåt. Bredvid står en annan pojke iklädd endast skjorta och hållande en segelbåt i händerna. Längst till vänster i förgrunden går en pojke, sedd från ryggen, ut i vattnet. Solglittrande fjärd under blå himmel med lätta moln. Vid en skogbevuxen strand i bakgrunden till vänster en större ångbåt, två segelfartyg och en mindre pråm; längst till höger en udde. 89 x 106,5. Signerad: A. Edelfelt 1884. Målad på Haiko i augusti - oktober 1884. I Ateneum studier i svartkrita av gossarna samt kompositionsutkast A III 2028:308 och 311. Inköpt i juni 1885 för 5,000 franc från Galerie Georges Petit av greve Wladimir Scheremetjeff för kejsarinnan Dagmar. Förvärvad 1930 i Leningrad (från de upplösta samlingarna i Anitschkoffpalatset) av konsthandlaren W. Sjöberg, Helsingfors. Inköpt från denne för 85,000 mark till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

Toimituskunta: Edelfelt och hans danska konstnärsvän P.S. Krøyer sysselsatte sig båda vid den här tiden med motivet barn vid vattenbrynet. Kort före Edelfelt åkte för att fira sommaren i Haiko, där han målade "Lekande pojkar på stocken" och "Lekande pojkar på stranden", hade han tillbringat en tid i London tillsammans med Krøyer. Breven berättar inte om diskussion kring detta motiv, men det ter sig sannolikt att de två konstnärerna samtalade om motivet. Både Edelfelt och Krøyer sände sina "Lekande pojkar på stranden" till Stockholm, där det var meningen att de skulle ställas ut vårvintern 1885, men utställningen blev inte av. För Edelfelt blev verket "Lekande pojkar på stranden" både i Stockholm och Paris en källa till missnöje med det egna skapandet.

Hintze: »Gult inånskenslandskap . . . från Borgåtrakten». Oljemålning i litet format, utförd på Haiko hösten 1884.

303 Havsparti

Hintze: Oljemålning i stort format, utförd på Haiko 1883 eller 1884.

Hintze: Vid ett solbelyst bord sitter en ung flicka i blå och vit 1700-talsklänning med vit tygmössa på det mörkbruna håret; halvfigur i halv fas åt vänster. Hon betraktar småleende några blommor, som hon håller i vänstra handen. I den högra en ljusröd kamelia. På bordet står en blomsterbukett. Fonden i ljusblått, rosa och ljusgrönt. Färgen starkt bleknad och i synnerhet till vänster mycket skadad. Pastell på papper, uppfodrat på duk. 82 x 60. Signerad A. Edelfelt -84. Jfr replik från 1885, katalog nummer 350. Förvärvad från konstnären i oktober 1884 av överste Hugo Standertskjöld; testamenterad av denne 1931 till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

Hintze: Bröstbild i fas åt vänster av en ung, fyllig kvinna med mörkt hår och vit 1700-talsmössa av spets eller tyll. djup urringning. Bröst- och axelpartierna endast antydda. Pastell. Ca 60 x 50. Signerad: A. Edelfelt. Målad sannolikt 1884. Jämför N:o 269. Tillhört samling Sjöstrand, Stockholm.

Hintze: Interiör med palmer och andra bladväxter. En äldre dam i svart sidenklänning och spetsmössa sitter med ett rött sidenbroderi i famnen. Till höger står en sybåge med rött tyg, från vilken hon tager en trådhärva. Knäfigur i fas åt höger. Genom ett fönster i bakgrunden faller ljus in i rummet; till höger en halvöppen dörr. 128,5 x 104. Signerad A. Edelfelt 1884. Målat i Helsingfors i november 1884 på beställning av modellen för med.dr F. Wahlbergs räkning.

Toimituskunta: Edelfelt målade fyra porträtt av Anna Sinebrychoff. Det första (H308) 1884 för kommerserådinnans dotter Maria Sinebrychoff med make C. F. von Wahlberg; det andra (H317) nästan samtidigt för dottern Anna Sinebrychoff med make Emil Kjöllerfeldt; det tredje (H633) 1892 för sonen Paul Sinebrychoff och det fjärde (H634) nästan samtidigt för sonen Nicolai Sinebrychoff.

Hintze: Bröstbild i helprofil åt vänster av en ung dam med mörkbrunt, uppsatt hår, mörkbruna ögon samt frisk, rosafärgad hy. Svart blus med stor, svart rosett och smal, vit krage. Rödbrun bakgrund. 59,5 x 50. Osignerat. Målat i Helsingfors hösten 1884 eller vårvintern 1885. Skänkt av Edelfelt vårvintern 1885 åt fröken Ellan de la Chapelle.

Hintze: Sittande, äldre dam med en tidning i famnen; mörkgrå sidenklänning med smal, vit spetskrage och vita spetsmanchetter samt en vit spetsmössa med svart band. Knäfigur vänd åt höger. På ett brunt rokokobord bakom henne en korg med röda tulpaner , skära hyacinter och vita konvaljer. I fonden längst till vänster mörkgröna bladväxter såsom bakgrund för huvudet, till höger blommor i ljusa färger. Rummet starkt solbelyst. dagmått: 121,5 x 94. Signerad: A. Edelfelt. 1885. Målat i Helsingfors i november 1884 - februari 1885 (enligt Helsingfors Dagblad 27.2.1885). Skadat vid rysk flygräd mot Helsingfors 1939; restaurerat av Hugo Backmansson 1940.

Toimituskunta: Edelfelt målade fyra porträtt av Anna Sinebrychoff. Det första (H308) 1884 för kommerserådinnans dotter Maria Sinebrychoff med make C. F. von Wahlberg; det andra (H317) nästan samtidigt för dottern Anna Sinebrychoff med make Emil Kjöllerfeldt; det tredje (H633) 1892 för sonen Paul Sinebrychoff och det fjärde (H634) nästan samtidigt för sonen Nicolai Sinebrychoff.

Hintze: Interiör från en skräddarverkstad med sju gossar, som sitter och arbetar kring ett långt bord. Färg i grått och brunt. Starkt solsken från ett fönster i bakgrunden. 43 x 54. Signerad Edelfelt 85. Målad i Helsingfors i början av 1885. I Ateneum en kompositionsstudie, kolteckning med tre figurer, reproducerad i Berta Edelfelts "Liv och Arbete", vid sidan 56.

Hintze: Bröstbild i profil åt höger av en i eldsken läsande man. Pastell (något skadad). 42,5 x 25,7. Signerad "K. A. T.stjerna. A. Edelfelt 1885". Målat i Helsingfors i början av 1885.

Hintze: Oljemålning, exponerad på fjärde utställningen av "Société Internationale de peintres et sculpteurs" i Galerie Georges Petit, Paris maj 1885 (Finland 28. V. 1885).

326 Parisiska


Hintze: Framför en ljus avdelningsskärm sitter en ung brunett i en åtsittande, brun klänning med vid kjol och några gula brlommor vid axeln. I vänstra handen en bukett vita och gula vårblomster. Halvfigur i hitvänd profil åt vänster. På ett bord till vänster en bukig, blå vas med en bukett i vitt, gult och skärt. Pastell på papper, uppfodrat på duk. 66,5 x 54. Signerad Edelfelt 85. Målad i Paris våren 1885. Samma modell i katalog nummer 348.

Toimituskunta: Edelfelt ställde ut "Parisiska" (H326) på Galerie Georges Petit i Paris i maj 1885, men han var inte nöjd med helheltsintrycket av sin utställning. Boussod, som hade köpt Goupils konsthandel i Paris, gjorde i november 1885 en beställning. Som modell önskade han sig samma unga kvinna som suttit modell för Edelfelts verk "Parisiska". Den unga kvinnan var bokförare i en pappershandel. Då Edelfelt sökte henne, fick han veta att hon hade dött i lunginflammation, bara 21 år gammal. Det är oklart om Boussods beställning resulterade i något konstverk. Modellen för "Parisiska" kan således inte ha stått modell för pastellen "Parisisk modell" (H348) som Neovius beställde, men det är möjligt att Edelfelt målade henne på basis av verket "Parisiska".

Hintze: Bröstbild av en ung parisiska med gulbrun vårdräkt med åtsittande, svart krage garnerad med smal vit spets. Brunt hår och mörkbruna ögon. På huvudet en gråbrun hatt med vitt band och blommor framtill. Hatten och övre delen av ansiktet täckta av ett tunt flor i grålila. Figuren är sedd snett från ryggen, huvudet i hitvänd profil åt vänster. Mörkgrön fond med svarta skiftningar. Pastell på papper. Dagmått: 48 x 41. Målad i Paris, sannolikt 1885 (samma modell som katalog nummer 349).

Hintze: Laboratorieinteriör från Pasteur-Institutet i Paris. Lutad mot ett bord med flaskor och andra laboratorieföremål står Pasteur iakttagande ett stycke hundryggmärg i en glasflaska, som han håller i högra handen. I vänstra handen en anteckningsbok. Knäfigur i fas åt höger, lätt böjd ställning. Starkt dagsljus från ett fönster till höger. Vid ett fönster längst i bakgrunden ett bord med flaskor. Kolorit i gråbrunt, rödbrunt, pärlgrått. 158 x 130. Signerad A. Edelfelt 1885. Målat i Pasteur-institutet i Paris i maj–juni 1885. Talrika tecknade förstudier och utkast i Ateneum. Jämför repliken H412 från 1887. Inköpt vårsommaren av franska staten, ursprungligen för Luxembourg-museet, men deponerad i Sorbonneuniversitetet. År 1904 beställde franska staten av Edelfelt en kopia för Pasteur-institutets räkning, varvid originalet skulle överlämnas till Luxembourgmuseet. Genom Edelfelts död förföll planen. År 1922 införlivades porträttet – såsom det bästa porträttet av Louis Pasteur – med samlingarna i Louvremuseet och deponerades först i Musée du Jeu de Paume, sedermera i Musée de Versailles.

Toimituskunta: Porträttet kom till på Edelfelts eget initiativ. Edelfelt kände sedan tidigare Louis Pasteurs son Jean Baptiste Pasteur och kontakten knöts via honom. Edelfelt var imponerad av Pasteurs forskning och utarbetade porträttet i samråd med Pasteur. Edelfelt hade planerat att skänka porträttet åt Pasteur. Medan Edelfelt höll på med arbetet beställde den danska ölbryggaren Jacobsen ett porträtt av Pasteur, som skulle utföras av den franska konstnären Léon Bonnat, som var äldre än Edelfelt och en erkänd porträttkonstnär. De båda porträtten ställdes ut på Salongen i Paris i maj 1885 och kritikernas och publikens jämförelse mellan porträtten utföll till Edelfelts fördel. Franska staten köpte porträttet och Edelfelt utförde 1886–1887 en replik (H412) tillsammans med Helene Schjerfbeck. Edelfelt skänkte repliken åt Pasteur.

Hintze: Pastell, målad efter foto i Paris förra hälften av juni 1885.

Toimituskunta: Edelfelt var själv missnöjd med porträttet som han målade efter markisinnans död. Att måla ett bra porträtt av en person han aldrig träffat, menade han att var omöjligt. Markis Émile de Chambure var nöjd med porträttet av hans avlidna fru.

Hintze: Interiör från Edelfelts ateljé i Paris. På golvet, täckt av anatoliska bönemattor, kryper i förgrunden till vänster ett naket barn mot sin mor, som i ljus klänning ligger på knä på golvet till höger. bakom barnetsitter en ung bonne i mörk klänning, vit huva med mörkt band samt vitt förkläde. Till väntser ett badkar samt ett lågt bord med mat åt barnet. genom ett golvfönster till höger faller ett diffust ljus över modern. Förgrunden belyst framifrån, fonden i halvskugga. Stort breddformat. Signerad: A. Edelfelt -85. Målad i Paris under januari, februari och april 1883, februari och mars 1884, fullbordad i Paris i juni - juli 1885. Enligt beställning från 1881 förvärvad från Finska Konstutställningen i Helsingfors i augusti 1885 av kejsar Alexander III.

Hintze: Strandbild från Haiko fjärd i aftonskymning. I förgrunden kvinnor och barn på en gråbrun ångbåtsbrygga; i mittplanet arbetare, som kommer i roddbåtar från en ångsåg i bakgrunden längst till höger. Till höger på bryggan sitter en gubbe i gråbruna byxor, grå blus och mörkblå väst, tändande sin pipa. Bland kvinnornas och de linhåriga barnens kläder dominerar ljusa toner i blått, rosa och gult. Vattnet bakom bryggan återspeglar ljusa moln i gula, grönaktiga, lilafärgade och ljusblå skiftningar. I bakgrunden en mörkgrön, grådisig granskog, över vilken det faller ett varmgult sken från den nedgående solen. Lätt dis i luften. 93,4 x 135,2. Signerad Edelfelt 1885. Målad på Haiko i augusti–september 1885. Figurstudier i Ateneum. Inköpt 1886 till Statens Museum for Kunst, Köpenhamn.

Toimituskunta: Edelfelt verkar ha sökt efter ett arbetar- och fabriksmotiv. Han gjorde otaliga skisser med arbetare, stockar och plankor, på de så kallade Sågholmarna vid Hammars i Haiko, där August Eklöfs sågverk var beläget. En skiss med vatten, stränder och fabrikspipor från Tölöviken i Helsingfors, daterad den 13 eller den 15 september 1885, påminner till kompositionen mycket om "Lördagskväll vid Hammars". Det är möjligt att denna skiss gett Edelfelt idén till den slutliga kompositionen för "Lördagskväll vid Hammars". Fru Ekman i Stockholm verkar ha gjort en beställning, som Edelfelt ville diskutera med henne i mars 1885. I augusti–september samma år målade Edelfelt "Lördagskväll vid Hammars", som han sedan erbjöd fru Ekman. Fru Ekman hade tänkt sig ett annorlunda konstverk, något som hon uttryckte med termen "en genretavla" och hon köpte inte "Lördagskväll vid Hammars". I maj 1886 nämner Edelfelt att en amerikansk konsthandlare beställt ett verk "i stil med" "Lördagskväll vid Hammars", men det finns inget senare omnämnande om detta verk. Edelfelt ställde ut "Lördagskväll vid Hammars" på Salongen i Paris 1886 och i Valand i Göteborg samma år. Verket köptes till Statens Museum for Kunst i Köpenhamn 1886.

Hintze: Studie till "Lördagskväll vid Hammars". Ett omkring 3-årigt barn i ljusröd kolt, sittande helfigur i profil åt höger. Fonden omålad. 21 x 17,5. Målad på Haiko i juli - augusti 1885.

Toimituskunta: Det är möjligt att detta verk är identiskt med en replik av den sittande flickan, som Edelfelt målade i Paris i december 1885 för lotteriet till förmån för Johannes Takanens änka och barn.

Hintze: "Emmas flickas huvud" (antagligen studie till "Lördagskväll vid Hammars", sålt jämte "en litens skiss" i Paris 18 maj 1886 åt konsthandlaren Roland Knoedler (Goupil & C:ie) i New York (Liv och Arbete, s. 133).

Hintze: Tidig vinterdag i gråvädersbelysning. Vid långa bord sitta fiskargubbar och en rysk soldat drickande te och kaffe. I förgrunden till vänster en frodig torggumma vid ett rykande tekök, till höger en tiggare, sedd från ryggen. I bakgrunden segel, en magasinsbyggnad samt längre bort de snöhöljda Observatoriebergen. Grisaille i svart och vitt. 41 x 64. Signerad A. Edelfelt 85 (enligt foto Daniel Nyblin från 1885 var signeringen ursprungligen endast: A. E. 85). Målad sommaren 1885.

Hintze: Vid ett bord i förgrunden till vänster sitta några fiskargubbar drickande morgonkaffe. Bakom dem skisserade segel. Längre till höger två sittande, antydda män med ett hus och en bergskontur i bakgrunden. Skiss i grisaille. 38 x 50 (39 x 51?).

Hintze: Bröstbild i profil av en ung kvinna med brunt hår, uppsatt med en glänsande sköldpaddskam. I örat ett litet, blått örhänge. Över axlarna ett svart draperi. Fond i ljusgrått med skiftningar i lila. 32 x 26,5. Signerad A. E. 85. Målat sannolikt i Helsingfors. Skänktes av konstnären till ett 1886 anordnat lotteri till förmån för bildhuggaren J. Takanens änka och barn. Då vinnaren icke anmälde sig, köptes målningen för 100 mk av privatperson.

Hintze: I en rik, borgerlig salongsinteriör sitter en gammal svarthårig dam i en länstol med färgrikt ovantåg. Svart sidenklänning, stort, vitt rysch med guldbrosch samt vit spetsmössa med rosafärgat sidenband. I den vänstra handen håller hon en spetsnäsduk, den högra, som är slagrörd, är dold av en svart spetsschal. Vaken, iakttagande blick. Det minutiöst utmodellerade huvudet avtecknar sig ljust mot ett mörkbrunt draperi framför en dörr; till vänster hänga två ljusa tavlor över ett damskrivbord, till höger ser man genom ett halvöppet draperi in i ett solbelyst rum med en länstol i rött, över vilken mörkgröna blad av filodendron synas. Dagmått: 96 x 72. Signerad A. Edelfelt 1885. Målat i Helsingfors i oktober–november 1885.

Hintze: En gammal dam med spetsmössa och skruvlockar sitter i en vinterträdgård. Bröstbild i helfas. Målat i Paris i slutet av juni och och början av juli 1885 samt fullbordat i december samma år. I Ateneum en minutiös studie i blyerts, A II 1321 (49 x 31,5).

Toimituskunta: Émile de Chambure som beställt porträttet av sin svärmor, betalade 2500 franc. Han tyckte att Edelfelt begärde för litet betalt då han begärde 2000 franc. Edelfelt ställde ut porträttet på Galerie Georges Petit i Paris 1886 och på världsutställningen i Paris 1889.

Hintze: Framför en ljus avdelningsskärm står en ung parisisk modell – densamma som i "Parisiska" katalog nummer 326 från 1885 – med mörka ögon, mörkt hår, uppsatt med ett ornagefärgat spänne, axlarna bara och barmen till hälften blottad. Bröstbild i fas åt vänster. Ljus fond i grått, blått och gult. Pastell. 54 x 46. Signerad A. Edelfelt -85. Fullbordad i Paris i december 1885 på beställning av professor E. R. Neovius för 700 mk.

Toimituskunta: Edelfelt ställde ut "Parisiska" (H326) på Galerie Georges Petit i Paris i maj 1885, men han var inte nöjd med helheltsintrycket av sin utställning. Boussod, som köpt Goupils konsthandel i Paris, gjorde i november 1885 en beställning. Som modell önskade han sig samma unga kvinna som suttit modell för Edelfelts verk "Parisiska". Den unga kvinnan var bokförare i en pappershandel. Då Edelfelt sökte henne, fick han veta att hon dött i lunginflammation, bara 21 år gammal. Det är oklart om Boussods beställning resulterade i något konstverk. Modellen för "Parisiska" kan således inte ha stått modell för pastellen "Parisisk modell" (H348) som Neovius beställde, men det är möjligt att Edelfelt målade henne på basen av verket "Parisiska".

349 Brunett

Hintze: Bröstbild i profil åt höger av en sittande, ung parisiska med mörkbrunt hår, elegant, beigefärgad klänning med en skär ros vid barmen samt ett rosafärgat sidenband kring halsen . Ljusblå fond. 55,5 x 38. Signerad A. Edelfelt 1885. Samma modell i nästan identisk pose föeekommer i "I Luxembourg-trädgården i Paris" från 1887 samt i förändrad ställning i katalog nummer 327. Målad i Paris på beställning av statsrådet W. von Frenckell.

Hintze: Replik av "Flicka med blommor" katalog nummer 305 från 1884. Flickan, som sitter vid bordet i blå 1700-talsklänning med bred vit krage och vit tygmössa med ljusröd rosett, är något mindre fyllig i ansiktet än på den ursprungliga målningen. I sin högra hand håller hon en ljusröd kamelia. På bordet ligga i förgrunden några lösa blommor, till vänster står en blå vas med gula och skära blommor. Dagmått 79 x 62. Signerad Edelfelt 85. I brev till Pietro Krohn, daterat i Helsingfors 20 oktober 1885, skriver Edelfelt om Finska Konstutställningen i Helsingfors samma år: "Kejsaren köpte ett (dåligt) Billede af mig ["I barnkammaren, katalog 333], en av storfurstarna en pastell". På nämnda utställning representerades Edelfelt av fyra pastellmålningar: porträtten av fröken Aina Ehrnrooth (katalog nummer 266) och K. A. Tavaststjerna (katalog nummer 323), "Parisiska" (katalog nummer 326), som förvärvades på utställningen av överinspektör A. Laurell och varav någon replik icke är känd, samt "Flicka med blommor" (katalog nummer 305), sedan 1884 tillhörig dåvarande kapten H. R. Standertskjöld. Otvivelaktigt gällde storfurstens köp – i augusti 1885 – en beställning av den här beskrivna repliken av "Flicka med blommor".

Hintze: Ung parisiska med brunt hår och blå ögon, iklädd en blommig morgonrock i mörkbrunt och grönt; bröstbild i helfas. Kring huvudet en ljusgul strålkrans. Terrakottafärgad bakgrund. Dagmått: 51 x 43,5. Signerad: Till Roberto Stigell af Albert Edelfelt. Målad i Paris omkring 1885 samt skänkt åt Robert Stigell omkring 1886–1887.

Hintze: Bröstbild i helfas av en ung dam i ljusröd dräkt med vit tyllkrage samt stor, blågrön hatt med med ljusa strutsplymer. Pudrat hår, bruna ögon och mörka, skarpt markerade ögonbryn; runt, fylligt ansikte. Ljus, grålila bakgrund. Dagmått: 55,7 x 44,7. Signerad A. E. Målad i Paris omkring 1885.

Hintze: Interiör från Edelfelts ateljé i Paris. På en divan sitter en ung parisiska – Thérèse Lainville – i svart promenaddräkt. I högra handen ett svart paraply, den vänstra på en kudde på divanen. Mörkbrun, blommigt mönstrad fond. 55 x 43. Signerad A. Edelfelt. 1886. Målad i Paris i januari–februari 1886 (avsedd för Goupul, men köpt i februari 1886 av dr. F. Antell för 1500 mk).

Hintze: Ateljéinteriör med två knäfigurer i naturlig storlek. Vid en kavalett till höger står Vallgren i grå dräkt, modellerande skissen till "Eko". Till vänster sitter hans hustru i en mörk, gråblå länstol betraktande mannens arbete; i högra handen ljusgula ängsblommor, den vänstra vilar på stolens ryggstöd med handen mot hakan. Ljus, gråbrun klänning med mörkbrun, pälsbrämad jacka. Bakom henne en låg, ljusgrå skärm, över vilken man längst till vänster ser en del av ett fönster med mörkblå gardin. Ljusgrå fondvägg. 114 x 138. Signerad A. Edelfelt 1886. Målat i Paris under senare hälften av februari 1886. En detaljerad kompositionsstudie i kol med Antoinette V. stående till vänster 47,7 x 61,2 i Ateneum. Inköpt på utställningen i Göteborg 1886 till Göteborgs konstmuseum.

Hintze: Motiv från sydsluttningen med rik vegetation och Medelhavet i solsken. Målad i mars 1886 samt skänkt åt markis Émile de Chambure.

Toimituskunta: Detta är en kopia som Edelfelt gjorde i Paris i mitten av april av en studie som han haft med sig från Monaco.

Hintze: Målat i mars 1886.

Hintze: Från en öppen, av låga, gråblå stenmurar inhägnad plats i förgrunden ser man ut över Medelhavet ; en hög gråblå bergsudde i bakgrunden till vänster och en liten segelbåt längst till höger. Till vänster en gammal pinje, vars tudelade krona fyller bildens övre del. Kolorit i grått, gulbrunt, blågrått och grågrönt. 33,5 x 51. Signerad AE. Beaulieu 15 mars 86.

Hintze: En solbelyst, brant bergssluttning med en väg i ljusgult, grått och rosa. Vid en stenbarriär i en vägkrök står en dam i vitt med uppspänt parasoll. På sluttningen buskartade växter i grågrönt, gult, rostbrunt och rött. Till höger Medelhavet. I bakgrunden blånande berg under en blå himmel med lätta moln över bergstopparna. 33 x 51. Signerad Route de la Corniche – 20 mars 86. A. Edelfelt.

Hintze: Samma motiv som föregående, men sett från andra sidan. Medelhavet till vänster, till höger en i ett brant bergsmassiv inhuggen väg; vid en stenbarriär längst till höger en ung dam i ljust. I bakgrunden en bergsudde som sluttar mot havet. 54,5 x 46. Målad omkr. 20 mars 1886.

363 Mentone

Hintze: Utsikt i högt perspektiv över en liten stad på en udde mellan två vikar. Till höger en bergssluttning i grågrönt och blått, i förgrunden och till vänster Medelhavet med några segelfartyg. I bakgrunden en lång, låg udde, som sträcker sig fram till vänstra bildranden. Gråväder med ljusa moln som avspeglas på vattnet. 32 x 48. Målad i mars 1886.

Hintze: Gråvädersdag vid Medelhavet. Från en höjd med en ljus, gråbrun stenbarriär ser man ned mot en mörkgrå, amfiteatraliskt terrasserad strandsluttning med några hus med röda tak nederst. Till vänster och i bakgrunden Medelhavet. Mulen himmel med ljusning avspeglad på vattnet. 32,5 x 24,5. Målad i mars 1886.

Hintze: Bröstbild i hitvänd profil åt höger av en tillbakalutad man med mörkbrunt hår och skägg samt mörkbrun rock, skiftande i grålila. Han sitter med högra handens tumme vid västens ärmurrigning. I vänstra handen en brinnande cigarett. Över ansiktet och bröstet faller varmt eldsken. Gulbrun, i grålila skiftande bakgrund. Pastell på papper, uppfodrat på duk. 58 x 42. Signerat Edelfelt 86. Målat i Paris våren 1886.

Hintze: Bröstbild eller huvud av en 50-årig, mager man med hög panna, stor krokig näsa, svarta ögon och mustascher, framskjutande haka och allvarligt ansiktsuttryck, "litet Don Quichote-utseende". Rocken högt knäppt. Oljemålning, utförd på beställning av greve de Kergorlay för ,000 franc i Paris under senare hälften av maj och första dagarna av juni 1886. Två studier i blyerts i skissboken A II 1517:12 i Ateneum.

Hintze: Motiv från skriftställaren Henri Amics lantställe "Chateau des Bouleaux" invid Chantilly. På en solbelyst gräslinda, som upptar större delen av förgrunden, växer fyra blommande, trädartade hagtornsbuskar. I bakgrunden framskymtar en grönskande dunge; till höger en mörk stuga med ljusgrått tak. Kolorit i ljust grågrönt och rosa. 41 x 32. Signerad AE 20 juin 86.

Hintze: Bröstbild eller huvud av en ung, smärt amerikanska med "regelbundna, seriösa drag, stora sorgsna bruna ögon, guldglänsande brunt hår" vita tänder samt röd och vit hy. Målad på beställning i Paris i början av juli 1886 för 2000 franc.

Hintze: I en elegant, grålila vagn sitter en parisiska, knäfigur i fas åt höger, i röd klänning och svart hatt samt med ett uppspänt, rött parasoll i högra handen. Bredvid henne en liten, långhårig, vit hund. Bakom vagnen eleganta ekipager samt ett högt stenhus, omgivet av lummiga träd. Starkt solsken. Dagmått: 90,4 x 71,5. Signerad: A. Edelfelt 86 (årtalet halvt utplånat). Målad i Paris i februari - juni 1886 samt fullbordad på Haiko sommaren samma år. Beställd av friherre Herman Standertskjöld-Nordenstam för 2,000 mk.

Toimituskunta: Tanken om "boulevardliv" i Paris hade kommit upp i ett samtal mellan Edelfelt och gravören Charles Baude redan 1880. Edelfelt började fundera på Herman Standertskjöld-Nordenstams beställning i december 1885, så snart han anlänt till Paris efter sin årliga vistelse i Finland. Till en början övervägde Edelfelt olika motiv, bland annat gjorde han en skiss under en balettföreställning på Edenteatern i Paris.

Hintze: Motiv från Haiko fjärd i vindstilla och aftonsol. I en vit roddbåt i förgrunden sitta två unga, eleganta damer, den ena, Berta Edelfelt, på mittoften, bortvänd och med armarna i famnen, den andra, Annie Edelfelt, i aktern, styrande båten med en åra. Grön slagskugga från båten på det blå vattnet. Vid stranden i bakgrunden förankrade fartyg. 33 x 40. Signerad AE 86. Målad på Haiko juli 1886.

Hintze: I aktern av en vitmålad eka sitter konstnärens syster Berta i vit klänning och vit hatt. Till vänster fören av en annan båt, till höger en trädbevuxen strand. Starkt solglitter över vattnet. 36 x 53,5. Målad på Haiko juli 1886.

378 I kanot

Hintze: Solig sommardag vid Haiko strand. I en vit kanot i förgrunden paddlar en ung dam — Annie Edelfelt — i ljusgul kjol, blå blus och blå mössa med röd tofs. I bakgrunden till höger ytterligare två kanoter och några segelbåtar, till vänster en skogbevuxen udde. På himmeln lätta moln. Akvarell. 47 x 56. Signerad på kanotens för A. Edelfelt. 1886.

Hintze: En ung dam i mörkblå dräkt med blå mössa och långa, blå sidenvantar paddlande i en vit kanot. 32 x 41. Målad på Haiko sommaren 1886.

Hintze: I en vit roddbåt vid en brygga sitter konstnärens syster Annie i skär klänning. I bakgrunden grönt lövverk. Starkt solsken. 43,6 x 28,8. Målad sannolikt 1886.

Hintze: Strandmotiv från Borgå i starkt solsken, sett från Näsebackens strand. Nedtill strandbodar i brunt och gult, på sluttningen Diktarhemmet i gulvitt, till höger en klarröd träbyggning, till vänster klockstapeln och en del av domkyrkan. Ljusblå himmel. I det gråblå, glittrande vattnet bada två gossar; på en brygga i förgrunden drager en tredje skjortan över huvudet, medan en fjärde sitter påklädd och betraktar de badande. På frånsidan intyg av Ellan von Born (tid. Ellan Edelfelt). 41x31,5. Målad i augusti 1886 såsom förstudie till "Borgå", katalog nummer 387. Studie i tusch och blyerts i Ateneum, A II 1319.

382 Augusti


Hintze: Skördescen från Haiko. På en solbelyst strandäng vandrar en barhuvad flicka bärande en räfsa på axeln och ett matknyte i handen samt åtföljd av en gosse med en väska och en plåtflaska. På en åker längre bort två gossar och två gummor, de senare med räfsor. I bakgrunden till vänster en vik, till höger skog. Starkt solsken. 73 x 57. Signerad A. Edelfelt 1886.

Hintze: Skisserad studie av en ung, blond bondflicka i fullt solsken bärande en räfsa på högra axeln. Bröstbild i fas åt vänster. På ansiktet rödaktiga reflexer från en ljusröd duk över axlarna. Neutral bakgrund i gröngult. 41 x 32. Målad sommaren 1886.

Hintze: Studie från konstnärens trädgård på Haiko en solig sommardag. I förgrunden sitter, halft beskuggad, en ung, syende flicka, knäfigur i hitvänd profil åt höger. Skisserad bakgrund. Höjdformat. Målad på Haiko i juli–aug. 1886. Kompositionsstudie i skissboken A II 1517: 12 i Ateneum.

Hintze: Bröstbild i fas åt höger av en bondflicka med två hårt åtdragna hårflätor. Hon stickar en strumpa som avskäres av nedre bildranden. I bakgrunden en solbelyst skogsbacke med en stor sten till höger. Breddformat. Signerad: A. Edelfelt -86. Målad på Haiko i juli–augusti 1886 på beställning av en amerikansk konsthandlare.

Toimituskunta: Beställd av en amerikansk konsthandlare i Paris i maj 1886 för 2000 franc.

Hintze: Strandmotiv från Haiko med flytande stockar i solsken. Till vänster en skogbevuxen udde, i bakgrunden till höger en öppen, gråblå fjärd. 36 x 59. Signerad A. Edelfelt 86. Målad på Haiko i juli–aug. 1886.

387 Borgå

Hintze: Vy av Borgå i starkt solsken, sett från Näsebacken. I förgrunden ån med glittrande vatten, som återspeglar de röda, gula och gråbruna strandbodarna. Längst till vänster domkyrkans gavel och tak, inbäddade i grönska, i mitten klockstapeln och Diktarhemmet, till höger några trähus. Lätta moln på himmeln. Dominerande röd färg. 48,5 x 64. Signerad A. Edelfelt. Målad sensommaren 1886 samt retuscherad och på nytt signerad i Helsingfors eller Paris hösten samma år. Jfr den fria förstudien katalognummer 381.

Toimituskunta: Verket reproducerades 1893 i Harper's New Monthly Magazines februarinummer, och senare i Finland i 19:de seklet. Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887 och många av teckningarna som reproducerades i Harper's Magazine 1891 bygger på det arbete Edelfelt gjorde under resan. Denna vy över Borgå (1886) och verket på Havet (1883) var äldre verk som reproducerades i tidningen.

Hintze: Skisserad studie. På en bänk i den solbelysta trädgården på Haiko sitter konstnärens systrar bindande kransar, Annie Edelfelt till vänster i ljusbrunt och Berta Edelfelt till höger i ljusblått och rött. I förgrunden längst till höger en trädstam. I bakgrunden skissaktigt antydda fruktträd. 48,5 x 68. Målad omkring 1886.

Hintze: Strandmotiv från Haiko, avbildad i del I, färgplansch V. 135 x 95. Signerad A. Edelfelt 1886. Målad på Haiko i augusti–september 1886 på beställning av konsthandlaren Bulla i Paris för Roland Knoedler i New York. Kompositionsstudier i blyerts i Ateneum, A II 1312–13.

Hintze: Strandmotiv från Haiko. Påbörjad på Haiko sommaren 1886 och fullbordad i Paris i december samma år. Såld till Förenta Staterna (Helsingfors Dagblad 27. I.1887).

Hintze: Studiehuvud av en ung, skrattande dam med blå ögon och mörkbrunt hår. Över axlarna en ljusblå schal med guldbruna ränder. I den icke synliga högra handen en japansk solfjäder med fåglar m. m. i lila och blått. Bröstbild i fas åt höger. Neutral fond i guldbrunt, gult och lila. Höjdformat, ca 65 x 55. Signerad A. Edelfelt (årtal?). Målad i Helsingfors 1886.

Hintze: En medelålders man, sittande vid ett skrivbord. Knäfigur i fas åt vänster. I högra handen en penna, den vänstra vilar på den mörkbruna stolens armstöd. Svart dräkt. På bordet en karta över Åbo stad med mattröda fält samt handlingar inbundna i blått. Gråbrun vägg i bakgrunden med en tavla till vänster, återgivande Åbo domkyrka. 130x103. Signerad A. Edelfelt 1886. Målat på beställning av Stadsfullmäktige i Åbo. Studier i skissboken A II 1517: 12 i Ateneum.

Hintze: Bröstbild i halv fas åt vänster av en tioårig flicka; blå klänning med stor vit spetskrage över axlarna, blek hy, långa, bruna lockar och mörkbruna ögon. Bakgrunden, som målats efter det figuren fullbordats, är till väntser blå med rostbruna fläckar, till höger rödbrun. 46 x 37. Signerad: Till Valter och Lina Runeberg vänligt minne af A. Edelfelt 86. Målat i Paris i december 1886.

Hintze: En blond yngling i ljusgrå kostym med långbyxor, sittande på ett brunt bord med några böcker och hållande en bok med röd rygg i högra handen. Knäfigur i fas åt höger. Grå fond, skiftande i grönt. 114 x 73 (duken invikt, ursprungligen har målningen varit större). Signerad A. Edelfelt 1887. Målat i Paris i december 1886–februari 1887. Studier i skissbok A II 1517: 21 i Ateneum.

Hintze: En sittande yngling i gråbrun dräkt med stor, svart kravatt och bred, över rockkragen nedvikt vit krage. Knäfigur i fas åt vänster. I högra handen en bok med röda pärmar. Mörkgrön bakgrund. 23 X 15 (ursprungligen större format). Målad i Paris i december 1886.

Hintze: En ung, svarthårig, yppig dam i ljus, lilafärgad klänning sitter skrivande vid ett mörkt bord med gula blommor i en svart vas; halvfigur i fas åt vänster. I vänstra handen ett öppnat, blågrått kuvert, genom vilket dagsljuset faller. I bakgrunden en avdelningsskärm i grågult. 28,5 x 37. Signerad A. Edelfelt. 1887. Målad i Paris januari 1887 och såld för 1500 franc åt Goupil & Cie, Paris.

Hintze: Studie till en icke utförd målning i anslutning till Bellmans sång "Låtom oss dö såsom vi levat i musik". I en interiör i eldsken äro fem personer samlade kring ett bord med en punschbål. De lyssnar till Bellman, som avtärd sitter längst till vänster sjungande till luta. 27 x 42. Målad sannolikt i januari–februari 1887. I brev daterat i Paris fastlagstisdagen 1883 (Resor o. Intryck, sid. 228), skriver Edelfelt att han efter den 15 mars skall "ta itu med Bellman", i Friska Vindar 1904 ingår en reproduktion av en detaljstudie i tusch till en av figurerna, daterad 1885, och den 1 februari 1887 (Liv o. Arbete, sid. 161) skriver Edelfelt att han "arbetat duktigt sista veckan, t. o. m. om aftnarna, då jag hållit på med Bellman. Om fredag skall jag börja på med den egentliga definitiva akvarellen". I Topelius-rummet i Hertonäs museum finnes en studie till en av åhörarna – identisk med etsningen N:o 24 från 1904 – en sittande gammal man lutad mot ett bord med vänstra handen vid hakan, tuschteckning, signerad "En åhörare, studie för en komposition 'Bellmans sista sång'. Den 14 januari 1888. Albert Edelfelt". Ännu i mars 1905 planerade Edelfelt att utföra denna komposition såsom en stor porträttgrupp (H:fors Posten 24. III. 1905). Jfr även Hfors Dagbl. 21. I. 1887. Två kompositionsutkast från ca 1904—05 i skissbok A II 1517: 33 i Ateneum.

Hintze: Utsikt från konstnärens ateljé i Paris över snöhöljda gator och tak en solig vinterdag. I förgrunden går en trädplanterad gata snett inåt bilddjupet med ett hustak längst till höger, i bakgrunden rykande skorstenar under en kallblå, klar himmel. Solsken från höger med blå skuggor på snön. 46 x 37. Signerad A. Edelfelt Paris 1887. Målad vårvintern (sannolikt i mitten av mars) 1887.

Hintze: Bröstbild av en ung dam med långsmalt huvud, uppsatt hår och åtsittande blus. Målat i Paris mars 1887. Studier i blyerts i Ateneum (30,3 x 22,1, inv. n:o A II 1304) och i privat ägo (29 x 21,3, med hög krage och en ros vid vänstra axeln).

Hintze: Solig vårsommardag med klarblå himmel. I halvskugga i förgrunden till vänster en grupp ammor och barn i svart, grått, gråblått, vitt och rosa; på en stol längst till vänster ett luftigt stilleben av vita barnkläder i solsken. På sandplanen längre i mitten en gosse och en flicka på huk. Längst till höger en sittande amma, sedd från ryggen och halvt avskuren av bildranden. I den klart solbelysta bakgrunden impressionistiskt målade barn som leka och ammor som sitta på en bänk vid en stenbarriär. Längst i fonden till vänster lövträd i gråaktig, vårlig grönska, till höger Luxembourgpalatset i grågult. 144 x 188. Signerad A. Edelfelt 1887. Målad i Paris i maj–juli 1886 (förstudier i april samma år), fortsatt på Haiko sommaren 1886 (Östra Nyland 30.VIII. 1886) samt fullbordad i Paris i april 1887. Beställd i Paris i februari 1886 av friherre Herman Standertskjöld-Nordenstam för 6000 mk. Beställningen avsåg en målning i format ca 95 x 135. I skissboken A II 1517:100 i Ateneum ingår talrika skisser, studier och croquiser från omkring 1879 från Luxembourgparken med ammor och barn, bl.a. en sedermera återupptagen kompositionsstudie med figurer som sitta på en lång, halvcirkelformig bänk vid en sandgång. I skissboken A II 1517:79 i Ateneum talrika kompositionsutkast, detaljstudier och croquiser, delvis mycket detaljerade, av landskapet och den arkitektoniska bakgrunden; utförda 1886. En kompositionsstudie i blyerts med män och kvinnor på en halvcirkelformig bänkrad, på sandgången duvor och i mittplanet två ammor med barn, i Ateneum.

Toimituskunta: I Edelfelts "Från direktoriets tid" (Hintze 203), som han målade 1881 och 1882 i Palais-Royals trädgård, finns samma parkmiljö med ljus och skugga på ljus sandgång och samma parkstolar som förekommer på många av skisserna till "I Luxembourg-trädgården".

Hintze: Pastell "med en massa bonner och bebéer" utförd i Paris under förra hälften av februari 1886 såsom underlag för friherre Herman Standertskjöld-Nordenstams beställning.

Hintze: Vid en solbelyst sandplan med några lekande barn i mitten sitter i skuggan i förgrunden en ung parisiska med en uppslagen bok i famnen; helfigur i mörkviolett klänning, gråbrun jacka och hög, brun hatt. Längre bort till vänster en äldre, strumpstickande bonne [barnflicka] i vitt och blått. I bakgrunden några lätt skisserade figurer i rött och blått mot fond av grönska. 27 x 21,7. Signerad A. Edelfelt 86. Målad i Paris våren 1886. Möjligen identisk med en i "Liv och arbete", sidan 123 omnämnd studie, målad före 25 april (påskdagen) 1886 i Madame Bertaux trädgård i Paris.

Hintze: Målad sannolikt våren 1886.

Hintze: Vid en solbelyst, gråbrun sandplan sitter i förgrunden en ung, tidningsläsande dam i blå klänning och brun hatt; knäfigur i profil åt höger. Bakom en stenbarriär med urnor i mittplanet synes i fonden till höger palatset med sandstensfärgade väggar och gråblått tak samt till vänster grågröna lövträd. 37,5 x 60. Målad i Paris våren 1886.

Hintze: Studie till "I Luxembourgträdgården". Bröstbild i halv fas åt vänster av en medelålders kvinna i blå kappa och blå tygmössa med vit kulle och vita band. I bakgrunden till höger ett soligt, brett skisserat vårlandskap med två träd. 46 x 38. Signerad A. Edelfelt 87. Signeringen utförd senare än målningen. På Edelfelts utställning i Helsingfors i oktober 1886 deltog ett studiehuvud i oljefärg "En amma" (Hbl. 29.X.1886), som möjligen är identisk med denna, av konstnären eventuellt feldaterade målning.

Hintze: Sittande ung dam i en ljus, blommig, djupt urringad 1700-talsklänning med spetskrage; knäfigur i fas åt höger. I vänstra handen en solfjäder, den högra armen vilar på en stolkarm, över vilken en pälskappa är lagd. I bakgrunden en japansk skärm samt en vas med blommor. 150 x 81. Signerad A. Edelfelt. 1887. Målad i Paris våren 1887. Studier i skissboken A II 1517: 21 i Ateneum.

Hintze: Sittande ung dam i lilafärgad 1700-talsklänning med en solfjäder i vänstra handen. Knäfigur i fas åt höger. Fond i grått och gulbrunt. 24 x1 8,5. Målad i Paris i mars 1887.

Hintze: I en soffa sitter en ung dam, knäfigur i fas åt höger; lilafärgad, djupt dekolleterad balklänning, högt uppsatt, brunt hår, en solfjäder i vänstra handen. Fondvägg i ljusbrunt och rödlila. Brett målad skiss. 24x19. Målad i Paris i mars 1887. Testamenterad 1935 av fröknarna Annie och Berta Edelfelt till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

Hintze: Replik, dagmått 157 X 127, av kataog nummer 328, målad i Paris i december 1886–maj 1887, delvis med biträde av Helene Schjerfbeck. Skänkt av Edelfelt åt Louis Pasteur.

Hintze: Lutad mot ett brunt bord med röda och gula blommor i en blå vas står en medelålders dam i svart sidenklänning och håller några gula blommor i vänstra handen; knäfigur i fas åt höger. Bakom bordet en avdelningsskärm i ljusgrått och gult. 115 x 80. Signerad A. Edelfelt 1887. Målat i Paris i maj–juni 1887.

Hintze: Studie av en fors i solsken, sedd nedifrån. I förgrunden strandstenar och en laxpata, i bakgrunden en skummande vattenmassa i en smal fåra. På stranden till höger skog. På frånsidan intyg av Friherrinnan Ellan von Born. Dagmått: 26 x 34. Målad kring mitten av juli 1887. En fritt efter denna målning utförd, 1888 daterad tuschteckning avbildad i träsnitt i "Finland i 19:de seklet", sid. 39.

Hintze: Utsikt i högt perspektiv över en liten vik med lugnvatten, som återspeglar träden på den motsatta stranden. I mittplanet ett smalt sund, bakom vilket en liten fjärd utbreder sig. I förgrunden till höger fyra ungtallar. Akvarell. Smalt höjdformat. Signerad: A. Edelfelt Punkaharju 22 / VII 87. Reproducerad i Finland i 19:de seklet, sid. 43. Foto Daniel Nyblin.

Hintze: Utsikt i högt perspektiv mot ett smalt sund i bakgrunden; i förgrunden en roddbåt vid en liten holme. Akvarell. Smalt höjdformat. Signerad A. Edelfelt. Målad omkring 22 juli 1887. Reproducerad i Harper’s New Monthly Magazine, Febr. 1891, s. 338.

Toimituskunta: Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887. Det här verket har kommit till som ett resultat av den resan.

Hintze: En äldre kvinna i folkdräkt med vitt huvuddok, vitt liv och röd-vit-blårandigt förkläde. Stående helfigur i helfas. Dagm: 44 x 25. Signerad "A. Edelfelt. Hannonhaudon Emäntä. Immolan kylä". Målad i Ruokolaks i juli 1887.

Hintze: Interiör från en bondstuga. Vid en öppen spisel står en medelålders kvinna i vit blus och vitt huckle; en kaffepanna i handen. Halvfigur i halv fas åt höger. 27,5 x 26,5. Signerad A. Edelfelt "Elli". Målad i Immola by i Ruokolaks juli 1887.

Toimituskunta: Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887. Det här verket har kommit till som ett resultat av den resan. Under sin resa och vistelsen i Immola by i Ruokolaks socken i juli 1887 lade Edelfelt också grunden till andra verk med Ruokolaksmotiv: "Hannonhaudon emäntä" (Karelsk bondvärdinna), Hintze nr 420; Vid Ruokolaks kyrkstrand, Hintze nr 422; Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka, Hintze nr 423. Bland teckningarna som reproducerades i Harper's Magazine fanns flera från Ruokolaks, se Sketches in Finland i konstverkstabellen för fullständig förteckning. Elli Jäppinen var en självlärd massös och botare som gjorde sig berömd med denna förmåga i Helsingfors, S:t Petersburg och Moskva. Edelfelt återkom till Elli Jäppinen som modell också senare och gjorde gravyrer 1902 (etsning med torrnål).

Hintze: Motiv från kyrkviken i Ruokolaks en söndagsmorgon; på stranden grupper av allmoge i folkdräkt, bland dem är i förgrunden till vänster Edelfelts trotjänarinna Fredrika Snygg avbildad. På krönet av strandsluttningen ligger kyrkan längst i bakgrunden På viken kyrkbåtar som nalkas. Kolorit i blått och vitt. 42x57. Signerad Edelfelt. Målad på Haiko sannolikt i augusti 1887 samt retuscherad i Helsingfors i september 1892 för reproducering i »Finland i 19:de seklet»; målningen blev likväl icke avbildad.

Toimituskunta: Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887. Det här verket har kommit till som ett resultat av den resan. Under sin resa och vistelsen i Immola by i Ruokolaks socken i juli 1887 lade Edelfelt också grunden till andra verk med Ruokolaksmotiv: "Hannonhaudon emäntä" (Karelsk bondvärdinna), Hintze nr 420; Elli Jäppinen vid spiseln, Hintze nr 421; Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka, Hintze nr 423.

Hintze: På en gräsbevuxen, solbelyst backe med en grå kyrkmur i bakgrunden sitta tre bondkvinnor i ljusa, karelska folkdräkter i vitt, gråblått, grått och rött samt en fjärde i grå jacka, rutig, röd kjol och röd huvudduk och med ett vitt knyte i famnen. De två äldsta kvinnorna längst till vänster äro inbegripna i ett livligt samtal, till vilket de två övriga lyssna, den ena med ett försmädligt uttryck, den andra halft frånvarande. I bakgrunden till höger allmogekvinnor och flickor i vita hucklen. Kolorit i vitt, ljusgrått ljusgrönt och rött. 131 x 159. Signerad: Edelfelt 87. Målad på Haiko sensommaren 1887 efter studier från Ruokolaks utförda juli samma år. Kvinnorna i förgrunden äro målade efter modeller från Haiko. Överlämnad åt Finska Staten för 4,000 mk enligt en beställning i samband med Finska konstutställningen i Helsingfors sommaren 1885. Förstudier i skissboken A II 1517: 16 samt A III 2028: 295.

Toimituskunta: Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887. Det här verket har kommit till som ett resultat av den resan. Under sin resa och vistelsen i Immola by i Ruokolaks socken i juli 1887 lade Edelfelt också grunden till andra verk med Ruokolaksmotiv: "Hannonhaudon emäntä" (Karelsk bondvärdinna), Hintze nr 420; Elli Jäppinen vid spiseln, Hintze nr 421; Vid Ruokolaks kyrkstrand, Hintze nr 422 Edelfelt kommenterar i brev till Alexandra Edelfelt den 8 februari 1888 att Walter och Lina Runeberg inte kommenterade verket då de såg det, och att deras nationalkänsla troligen sårades av "den där gumman med händerna", av de slitna och av arbete märkta händerna. Av kommentaren att döma hade frågan diskuterats redan tidigare.

Hintze: Impressionistisk studie av ett trädgårdsmotiv en solig sommardag. I förgrunden en gräsmatta, till höger en liten tårpil, i bakgrunden till vänster ett hörn av konstnärens vitmålade villa. 31,5 x 41. Målad på Haiko sommaren 1887.

Hintze: Haiko fjärd i aftonbelysning, sedd i högt perspektiv. På den spegelblanka fjärden ror i förgrunden till vänster en man i båt; i bakgrunden till vänster en bogserbåt med tre pråmar. Akvarell. Breddformat. Signerad A. Edelfelt. Målad omkr. 1887. reproducerad i Harper’s New Monthly Magazine, Febr. 1891, sid. 330

Toimituskunta: Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887. Det här verket har uppenbarligen kommit till samma sommar i Haiko. En reproduktion också av detta verk publicerades som Hintze nämner i Harper's Magazine.

Hintze: Interiörbild. "Två halvvuxna pojkar sitta vid ett bord i färd med att rigga en smäcker farkost och mot väggen bredvid lutar sig en yngre sjögast, som kastar ett kritiskt öga på de unga byggmästarna. Genom fönstret, vild vilket de sitta, kommer en stark, ehuru något dämpad dager in i rummet och ovanom de vita jalousierna ser man havet och de avlägsna stränderna." Målad på Haiko och i Helsingfors sensommaren – november 1887 på beställning av konsthandlaren Roland Knoedler (Goupil & C:ie) i New York. Litt: Hbl. 13. XI. 1887.

Hintze: I en enkel, ljus interiör i grått och brunt sitta två unga, svartklädda, syende kvinnor vid ett fönster till höger, genom vilket man ser ett disigt vinterlandskap från Broholmen med låga trähus. På fönsterbrädet en blomma i kruka; på det ljusa bordet och på en stol i förgrunden längst till höger ligga vita, i blått skiftande linnekläder. Oljemålning i litet breddformat. Signerad A. Edelfelt 1887. Målad i Edelfelts ateljé i "Janssonska villan" på Broholmen i Helsingfors i november–december 1887. Förstudie i skissboken A II 1517: 24 i Ateneum.

Hintze: Motiv från Södra hamnen i Helsingfors med fiskförsäljning, halft igensnöade fiskarbåtar i en hamnbassäng samt en bonde med pärtkorg o. fåglar. I bakgrunden Storkyrkans torn. Akvarell. Breddformat. Signerad A. Edelfelt 1888. Målad antagligen i januari 1888. Reproducerad i Harper’s New Monthly Magazine, Februari 1891, s. 343.

Toimituskunta: Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887. Edelfelt inkluderade också andra teckningar, såsom en teckning som också ledde till akvarellen Vinterdag i fiskhamnen i Helsingfors, som tillkom följande vinter. Skisser från Ruokolaks och Olofsborg som uppenbarligen härstammar från resan i Finland sommaren 1887, finns i samma skissbok (A II 1517:44) som skiss av Södra hamnen i vinterskrud med Storkyrkan i bakgrunden.

Hintze: Ung, sittande dam i grått med röd garnityr i hatten; knäfigur i hel fas. 40 x 28,6. Anteckning på frånsidan: Ellan 1888.

Hintze: Sittande knäfigur i grå promenaddräkt med gråbrun pälsboa och hög, spetsig hatt. Figuren i fas åt vänster, huvudet i fas åt höger. Ljus, gråblå bakgrund. Dagmått: 21 x 13,5. Målad sannolikt 1888 (jfr Kat. n:o 437).

Hintze: En medelålders man iklädd "den spanska kappan", "en mycket spansk typ – gulblek, utmärglad, med stora, olycksbådande svarta ögon och spetsigt svart skägg". Ca 80 x 60. Målat i Paris mars 1888.

Hintze: Målad i Paris våren 1888 och sannolikt såld till New York (Liv o. Arbete, sid. 192 o. 194). Jfr Kat. N:o 458a.

Hintze: På en solbelyst marmorbänk i en trädgård sitter en ung kvinna i romersk dräkt. Bakom bänken står en skrattande man lutad över henne. Påbörjad i Paris våren 1886 på beställning av Konsthandlaren Bulla för Knoedler (Goupil & Cie) i New York för 4500 franc. Fullbordad i Paris i april–maj 1888. Jfr repliken katalog n:o 495 från 1889. Definitiv kompositionsstudie i blyerts, reproduktion i Liv o. Arbete, vid sida 120, i Ateneum, Helsingfors.

Toimituskunta: François Ponsards komedi i en akt "Horace et Lydie" (1850) översattes 1864 till svenska ("Horatius och Lydia") av Aurora von Quanten. En översättning av Harald Molander gavs ut i Uppsala 1879 och i Lund 1884.

Hintze: På en marmorbänk i en solig blomsterträdgård sitter en ung, svarthårig romersk kvinna i vit dräkt med armarna på bänkens ryggstöd. Till höger bakom bänken står Horatius lutande sig ned över henne. Till vänster ett blånande strandlandskap från Medelhavet. 67 x 69. Målad i Paris i april 1886 (efter denna skiss beställdes den slutliga kompositionen av Bulla-Knoedler).

445 Lydia

Hintze: Studie till »Horatius och Lydia». På en marmorbänk sitter en ung romersk kvinna i vit dräkt med händerna vilande i knäet. Helfigur vänd åt vänster. 28 x 23. Signerad A. Edelfelt. Målad sannolikt i Paris våren 1886.

Hintze: Vid ett skrivbord sitter en mörkklädd man i 30-års åldern, knäfigur i fas åt vänster, sysselsatt med att skära upp en bok. Till vänster en bokhylla, till höger hänger ett porträtt av Louis Pasteur. 65 x 55. Signerad A. Edelfelt 1888. Målat i Paris april–maj 1888 på beställning av Louis Pasteur. Fyra kompositionsstudier i varierande poser, med minutiöst utformade huvuden, i Ateneum.

Hintze: På en brun bänk i det fria sitter en ung, mörkhårig mandolinspelerska i Louis XV-klänning av ljusgrått siden och med trekantig, gul hatt med blekröd rosett; helfigur (utan fötter) i fas åt vänster. I bakgrunden en ljus, rosaskiftande vägg. Dagmått: 90 x 66. Signerad A. Edelfelt 1888. Målad i Paris i maj 1888 på beställning av kommerserådet Paul Sinebrychoff, men icke godkänd av beställaren. En pennteckning av modellen – M:lle Alda – och varierande kompositionsutkast i skissboken A II 1517: 32 i Ateneum.

Hintze: Sittande, mörkhårig dam i 30-årsåldern i ljus klänning; halvfigur i fas åt höger. Över högra armen en lätt, ljus schal. I bakgrunden till vänster ett ljust draperi. 60 x 50. Signerad A. Edelfelt 1888. Målat i Paris juni 1888, fullbordat våren 1889. Förstudie, huvud, i skissboken A II 1517: 15 i Ateneum.

Hintze: Sittande officer i 30-års åldern, halvfigur. "Med ena handen håller han om sabelfästet och tittar med sitt ärliga, litet runda rödblonda ansikte mot åskådaren". Bakåtstruket hår och långa, spetsiga mustascher. (Liv o. arbete, sid. 209). Ca 60 x 50. Målat i juli 1888 i Montbéliard. Tre kompositionsstudier i blyerts i Ateneum, skissbok A II 1517: 15, en av dem dat. 10 juli 88.

Hintze: Sommarlandskap med lätta moln. I förgrunden till vänster en blågrön kulle med fruktträd och gräs, bakom denna en slätt med åkerfält samt blånande kullar i fonden. I förgrunden till höger en väg till en fabrik. 26 x 37,5. Målad juli 1888. Antagligen identisk med en akvarell "Motiv från departementet Doubs", som under N:o 31 deltog i Finska Konstföreningens utställning hösten 1888 (350 mk). Införd i inventariet över Konstsamlingarna i Ateneum såsom "Utsikt från Näsebacken". Testamenterad 1935 av Fröknarna Annie och Berta Edelfelt till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

Hintze: Vid en kaj i förgrunden till höger ligger en bruntjärad pråm, som på mitten avskäres av nedre bildranden. Längre ut på sjön en bogserbåt. I bakgrunden antydda segel- och ångbåtar samt en befästning; längst till höger en ångbåt, från vilken tjock rök stiger upp mot den gråtunga himmeln. Havet spegelblankt. Kolorit i grått och brunt. Olja på kartong. 45 x 46. Bet: Kbhvn 12/8 88.

454 Vilodagen


Hintze: Söndagsförmiddag i en bondstuga på Haiko. Efter slutad måltid sitter till höger vid ett bord en gubbe med grön väst, vitt hår och långt skägg stoppande sin pipa; på bordet ett tomt lerfat med träsked. Längre till vänster en yngre, brunhårig man, ätande ur en skål. Från ett fönster till vänster faller varmt solljus på bordet. Längst till höger ett litet fönster, från vilket ett kallt, blåaktigt dagsljus tränger in. 60 x 76. Signerad A. Edelfelt 1889 (i Nationalimuseums Förteckning över målningssamlingen, 1922, anges datum felaktigt 1887; rättat i katalogen 1936). Målad på Haiko i augusti–september 1888 samt delvis ommålad (»uppsnyggad») och daterad på nytt i Paris hösten 1889. Kompositionsstudie i blyerts A III 2028: 238 i Ateneum.

454 Vilodagen

Hintze: Söndagsförmiddag i en bondstuga på Haiko. Efter slutad måltid sitter till höger vid ett bord en gubbe med grön väst, vitt hår och långt skägg stoppande sin pipa; på bordet ett tomt lerfat med träsked. Längre till vänster en yngre, brunhårig man, ätande ur en skål. Från ett fönster till vänster faller varmt solljus på bordet. Längst till höger ett litet fönster, från vilket ett kallt, blåaktigt dagsljus tränger in. 60 cm x 76 cm. Signerad: A. Edelfelt 1889 (i Nationalimusei Förteckning över målningssamlingen, 1922, anges datum felaktigt 1887; rättat i katalogen 1936). Målad på Haiko augusti— september 1888 samt delvis ommålad (»uppsnyggad») och daterad på nytt i Paris hösten 1889. Kompositionsstudie i blyerts A III 2028: 238 i Ateneum. Inköpt i Paris hösten 1889 från konstnären av Bergens Kunstforening för 1,200 kr; vid föreningens utlottning samma år tillfallit Handelsbetjent E. Engelsen, Bergen. Förvärvad 1912 för 3,000 kr. från Herr August Wallendahl, Bergen, till Nationalmuseum, Stockholm.

Hintze: Interiör från en bondstuga. Vid ett bord, som starkt belyses av solsken från ett fönster till vänster, sitter en medelålders bonde ätande ur ett lerfat. Kolorit i brunt och gulbrunt. Ca 31 x 43. Signerad A. Edelfelt 1888. Målad på Haiko i augusti 1888.

Hintze: Solig sensommardag vid Haiko fjärd. På en tunna i förgrunden sitter en barbent bondpojke i en gammal hård hatt spelande harmonika för en liten bondflicka, som lutar sig mot en trädstam. I bakgrunden fjärden med en brygga till höger samt talrika lastångare och segelfartyg vid den motsatta stranden. 55 x 38. Signerad A. Edelfelt 1888. Inköpt 1888 till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

466 Borgå

Hintze: Utsikt över Borgå från Näsebacken med ån i förgrunden. Samma motiv representerat i Harper’s New Monthly Magazine, Febr. 1891, sid. 344. Finska Konstföreningens utlottning 1889.

Hintze: Höstlandskap i aftonbelysning, sett i högt perspektiv. Från en höjd med en gulnad ungbjörk och två granar i förgrunden ser man ut mot en insjö i olika nyanser av blått. Över ett smalt sund i mittplanet leder en bro till en av aftonsolen klart belyst, stigande terräng med skog i grönt och rostbrunt, ur vilken framskymtar Saaris’ vita karaktärshus samt en röd byggnad längst till vänster. Lätta moln på rosafärgad himmel. 50 x 66. Signerad A. Edelfelt 1888. Målad i oktober 1888.

Hintze: Akvarell, målad hösten 1888.

Hintze: Utsikt i högt perspektiv över en kaj med järnvägsvagnar i fullt solsken; blå skuggor. Längst till höger en lastande segelskuta. Blå himmel med lätta moln. Akvarell. Dagmått : 27 cm x 37,5 cm. Signerad: A. Edelfelt Sörnäs 88. Målad hösten 1888.

Hintze: Vintermotiv med köpslående figurer samt hästar på ett torg. Målad i Helsingfors sannolikt 1889.

Hintze: Bakom ett bord med ljusröd duk sitter en vithårig man i frack och vit halsduk; halvfigur i fas åt vänster. I högra handen en talmansklubba, med den vänstra fattar han ett papper på bordet. I förgrunden längst till vänster en av bildranden avskuren omröstningsurna av glas. Gråbrun fond. Dagm: 110 x 89. Signerad A. Edelfelt 1889. På beställning av Borgareståndet målat i Helsingfors i december 1888– jan. 1889.

Hintze: I ett rum med utsikt över ett soligt vinterlandskap till vänster och med en Runebergs medaljong över en brun byrå med böcker till höger sitter en äldre gråhårsman i svart långrock och vit kravatt; knäfigur i fas åt vänster. I högra handen en bok med Helsingfors universitets pärmexlibris, den vänstra i byxfickan. 131 X 103. Signerat A. Edelfelt 1889. Målat i Helsingfors december 1888–januari 1889 på beställning av Helsingfors universitet. För den ursprungliga studien satt Topelius modell i Hotel Wilhelmsbad invid Kaisaniemi park. Målningen visar honom i föryngrad gestalt. Skrivtyget på bordet under fönstret är målat efter en studie av Anna Wengberg. Duken skadad till vänster (fönstret) samt omkr. 1920 restaurerad av Eero Järnefelt.

Hintze: I en stallsinteriör sitter Maria i vit dräkt med barnet liggande i famnen; helfas med nedböjt huvud, en gloria över det blonda håret. Från en (osynlig) lykta till höger varmt eldsken i rosa och orange, från en fönsteröppning till vänster kallt, blåaktigt morgonljus. Höjdformat. Signerad A. Edelfelt 1889. Målad på Gumtäkt gård invid Helsingfors dec. 1888–jan. 1889. En akvarellstudie, 31,5 x 23, med skisserad, gråaktig fond och Maria lutad åt vänster över barnet, som ligger i krubban, i Ateneum. En studie av barnet, olja på duk, 19 x 27,5, efter konstnärens son, i Ateneum. Jämför replikerna katalog nummer 491 från 1889 och 994 från 1903.

Toimituskunta: "Julmorgon" var Edelfelts utgångspunkt då han målade altartavlan "Herdarnas tillbedjan" för Trefaldighetskyrkan i Vasa.

Hintze: Interiör i skymningsljus och lampsken. I förgrunden till höger sitter en gammal, svartklädd dam – fru Adelaide Gadd – lyssnande till två unga, vitklädda damer till vänster, av vilka den ena står och sjunger, medan den andra ackompanjerar vid en flygel. På flygeln en brinnande oljelampa på hög fot. Oljemålning i breddformat. Signerad A. Edelfelt (årtal?). Målad i Helsingfors kring årsskiftet 1888–89; färdig i febr. 1889.

Hintze: Bröstbild av en baby liggande på rygg. Skisserad målning. 38,5 x 25,3. Målad sannolikt på Saaris juni 1889.

Hintze: Utsikt i högt perspektiv över en spegelblank insjö i solnedgång. I förgrunden några unga tallar och en halft upprotad stubbe, i mittplanet en fjärd med skogsbevuxna holmar; till vänster går en ås snett över bildytan. Grönblå himmel. I fonden en skogskontur bakom en fjärd, över vilken solen går ned i lätta moln. 75 x 58. Signerad A. Edelfelt. Målad på Saaris juni–juli 1889; förgrunden något förändrad i Paris hösten samma år eller vårvintern 1890. Två detaljerade teckningar med minutiösa färgannotationer i Ateneum.

Hintze: Utsikt i högt perspektiv över en liten, solbelyst fjärd med några små, skogbevuxna holmar i mitten. Längst till höger framskymtar en stuga. Till vänster en låg ås diagonalt över bildytan; längre i bakgrunden en större fjärd. I förgrunden två gula björktoppar. Färgannotationer på franska. Dagmått 22 x 27. Målad 1888 eller 1889 (fri förstudie till katalog nummer 475 eller 497).

Hintze: Sommarlandskap i kvällsol och högt perspektiv. I förgrunden till höger en gulnad björk, i mittplanet en blånande fjärd; till vänster några röda stugor på en strandsluttning med mörkgrön skog. I bakgrunden solbelyst skog under ljus himmel. 31 x 41. Signerad A. Edelfelt. Målad 1888 eller 1889.

Hintze: Sommardag med klar luft. Bakom en grupp trädtoppar i förgrunden till höger utbreder sig en öppen fjärd med en bro över ett smalt sund i bakgrunden till höger och en skogbeklädd sluttning med två röda byggnader till vänster. Dagm: 49,5 x 70. Målad 1888 eller 1889.

Hintze: Vid en grind i varmgult och rött i förgrunden till vänster står en pojke i ljusgrå kläder; till höger närmar sig en tavastländsk bonde i vit »mekko» med näverkont på ryggen och en lie över axeln. I bakgrunden en kal, solbelyst sandås med grå stugor och en liten humlegård i mitten. 68,5 x 84,5. Signerad A. Edelfelt 1889. Målad i det fria i Portas by i Mäntsälä under förra hälften av juli 1889.

Hintze: Impressionistisk skiss av en vitklädd baby, sittande i fullt solsken i en blågrön barnvagn med vit inredning. I bakgrunden en antydd trädgård. 46 X 40. Antagligen av Ellan Edelfelt: Erik Edelfelt Haiko 1889.

Hintze: I en stuga – densamma som i katalog nummer 454 – sitter vid ett solbelyst fällbord en ung kvinna med ett barn och blickar ut genom fönstret. Barnet sträcker ut sina armar mot en kattunge, som ligger i en pärtkorg. På fönsterbrädet några blomster i kruka. Vid fondväggen till vänster en säng, till höger ett solbelyst fönster med fördragna, ljusa gardiner. På ett litet bord vid fönstret står en kanna, en skål och en mugg. Oljemålning i breddformat. Signerad A. Edelfelt 1889. Målad på Haiko sensommaren 1889. Kompositionsstudie i blyerts i skissboken A II 1517: 94 i Ateneum.

Hintze: Vid ett solbelyst bord invid ett fönster till vänster sitter en ung kvinna med ett litet barn i famnen. I bakgrunden till höger ett antytt fönster. Skiss i brunt och gulbrunt. 44 x 58 cm. Sign: à Roll A. Edelfelt. Målad på Haiko sensommaren 1889.

Hintze: Motiv från Haiko fjärd en sommardag med solglittrande vatten. I förgrunden en ung bondkvinna som ror en ljusmålad båt med två stora mjölkhinkar. Längre i bakgrunden till höger en brygga med två roddbåtar; i fonden en strand med förankrade segelfartyg till vänster. Höjdformat. Signerad A. Edelfelt 89. Målad på Haiko sensommaren 1889.

Hintze: Klar sommardag med svag vind och lätta moln i bakgrunden. På en fjärd i förgrunden ror en pojke en eka i riktning mot några förankrade segel- och ångfartyg vid en såg i bakgrunden till höger. Till vänster flyter en stor stockflotte; i mitten en bogserbåt med två pråmar, vars rök blandas med röken från sågens höga skorstenspipa. På stranden till vänster synes familjen Eklöfs villa Sjökulla. 49 x 69. Signerad A. Edelfelt 89. Målad sensommaren 1889 på beställning av kommerserådet August Eklöf.

Hintze: Marinlandskap i vindstilla och fuktigt gråväder. I förgrunden en pojke i en ljusgrå eka med årorna vilande i luften. Längre bort en bogserbåt. Vid stranden i bakgrunden några fregatter med segel upphängda till torkning. Kolorit i grått med grön skugga på vattnet under båtfören. 58 x 37. Målad på Haiko september 1889. Finska Konstföreningens utlottning 1890.

Hintze: Framför en rödbrun vägg med listverk och en pilaster till vänster står en äldre, ordensprydd man i adelsuniform, hållande lantmarskalksstaven i högra handen och en båtformig hatt i den vänstra. Knäfigur i halv fas åt vänster. Dagmått: 127 X 96. Signerad A. Edelfelt 1889. Målat i Helsingfors i augusti–september 1889 på beställning av Ridderskapet och adeln. Kompositonsutkast och figurstudier i skissb. A II 1517: 14 i Ateneum.

Hintze: Bröstbild i fas åt vänster av en kraftigt byggd man i 1600-tals uniform med gult skärp kring midjan, hatt med breda brätten på huvudet och lans i handen. Gråbrun fond. 64,5 x 70. Målat i Paris hösten 1889 vid gasbelysning; enligt uppgift av Fröken Annie Edelfelt (1934) bearbetade Edelfelt detta porträtt senare vid olika tillfällen och ansåg det icke vara fullbordat. Ramen förvärvad av Edelfelt i Sevilla 1881. Testamenterat 1922 av Friherrinnan Ellan von Born till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

Hintze: Fri studie av konstnärens hustru i fullt solsken mot bakgrunden av ljusgrönt skogslandskap; bröstbild i fas åt vänster, mörkbrunt, uppsatt hår, mörkbruna ögon, rosafärgat ansikte, halvöppen mun, djupt nedskuren, ljusröd blus. 65 x 50. Signerat A. Edelfelt 1890. Målat sommaren 1889; delvis ommålat samt signerat i Paris i januari 1890.

Hintze: Södra hamnen i Helsingfors, sedd från sjösidan; solsken. I förgrunden till vänster en vitmålad roddbåt med en roende kvinna och två eleganta damer, som vinka farväl åt en stor ångbåt, vilken halft avskäres av högra bildranden. Hamnen är uppfylld av ångfartyg och segelbåtar; längst i bakgrunden framträda diffust de vita byggnaderna vid Salutorget. Oljemålning i höjdformat. Målad halvfärdig i Helsingfors aug.–sept. 1889 och ursprungligen avsedd för Kejsar Alexander III, som beställt ett hamnmotiv av Edelfelt, men slutligen valde katalog nummer 559. Kopparstick 1891 av J. E. Buland; träsnitt, sannolikt av Baude, omkr. 1890.

Hintze: Solig sommareftermiddag på Haiko fjärd. På det glittrande vattnet i förgrunden en vit roddbåt med tre unga damer i grått, ljusbrunt, blått och rött, vilka vinka farväl till en icke synlig båt till höger. I bakgrunden strand med ett segelfartyg längst till vänster. 54 x 44. Sign: A. Edelfelt. Målad sensommaren 1889. Given av konstnären såsom medlemsavgift till Cercle Suédois, Paris.

Hintze: Förstudie till »Sista avskedet». Soldisig sommareftermiddag i Södra hamnen i Helsingfors. I förgrunden till vänster en förfallen stockbrygga, bakom vilken man ser en skisserad ångbåt, till höger en roddbåt, avskuren av bildranden. Längre bort en förankrad segeljakt. I fonden framträda diffust ryska katedralen till höger samt Storkyrkan i mitten. I hamnen några segelfartyg. Solglittrande vatten och lätt bris. Bred och flytande teknik. 38 x 60. Målad 1888 eller 1889.

Hintze: Skisserad förstudie till »Sista avskedet». Hamnmotiv från Blekholmen utanför Helsingfors med jakter som hissa segel. I bakgrunden ryska katedralens röda tegelmassa. Ca 30 x 40. Målad 1888 eller 1889.

Hintze: Mer utarbetad förstudie till »Sista avskedet» samt till »Nyländska Jaktklubbens båthanm», katalog nummer 868. Den solglittrande hamnen är uppfylld av jakter under segel. I förgrunden en öppen slup utan segel. I mittplanet till höger Nyländska Jaktklubbens brygga med några roddbåtar. I bakgrunden framträder staden i lätt soldis med ryska katedralen längst till höger och Storkyrkan i mitten. Lätta moln. 37 x 59,5. Signerad A. Edelfelt. Målad 1888 eller 1889.

Hintze: Impressionistisk studie i fullt solsken. Hamnen till vänster uppfylld av jakter med hissade segel; i förgrunden till höger två jakter utan segel samt längst till höger en antydd roddbåt med en figur. I bakgrunden, som till stor del döljes av jakterna, reser sig i mitten Storkyrkan och till höger den ryska katedralen. Ljus kolorit i vitt, grått och blått. 35 x 51. Signerad med blyerts A. Edelfelt. Målad 1888 eller 1889.

Hintze: Interiörbild. En leende, mörkhårig gosse i svart kolt, knäbyxor och blankläderskor, helfigur i halv fas åt vänster, står lutad mot ett bord med tennsoldater. Vänstra armen vilar mot bordskanten. I bakgrunden till vänster en stol vid ett fönster med ljusa gardiner, genom vilket klart solljus faller in i rummet. Höjdformat. Signerat A. Edelfelt 1890. Målat i Paris januari–mars 1890 på beställning av Bankiren Lyon, Santiago, Chile. Varierande kompositonsutkast och studier i skissbok A II 1517: 17 i Ateneum.

Hintze: Vid en öppen spis sitter en yngre dam – sannolikt konstnärens hustru – i blå morgonrock och betraktar elden, i vilken hon kastat några brev. Hon är starkt belyst av solsken från vänster och eldsken från höger. På en björnhud i förgrunden står en liten sekretär med buntar av brev. 36 x 32. Osignerad. Sannolikt identisk med en studie till den målning "Dam som bränner brev i en kamin", vilken Edelfelt utförde i Paris i början av mars 1890 för en utställning i Mülhausen (Liv o. Arbete, 279).

Hintze: En gammal man i visitdräkt och uppslagen, svart överrock, med en cylinderhatt i högra handen och en käpp i den vänstra, står i en tambur, beredd att gå ut. Knäfigur i halv fas åt höger. I bakgrunden en mörkgrå vägg och mörkbruna gardiner. 140 x 90. Signerad och daterad 1890. Målat i Paris i februari–april 1890. Retuscherat i Paris i juni 1895. Ursprungligen avsett att målas i röd uniform med kraschaner och ordnar (en studie i röd dräkt målad i Paris i februari 1890). En tuschteckning av kompositionsstudien avbildad i Liv och Arbete, sid. 283. Jfr Kat. n:o 911. En studie i blyerts, 33,5 x 21,7, i Gösta Stenmans handteckningssamling.

Hintze: I en interiör sitter en medelålders man med mustascher, snibbkrage och stor kravatt; håret benat på vänstra sidan. Halvfigur; högra armen vilar på stolkarmen. Påbörjat i Montbéliard (Marti var gift med Elisabeth Grosjean, jfr katalog nummer 401) i november 1889 och fullbordat i Paris vårvintern och våren 1890.

Toimituskunta: Edelfelt målade Mademoiselle Elisabeth Grosjeans porträtt i Paris våren 1887 (Hintze 401). I brev till Alexandra Edelfelt den 1 maj 1888 berättar Edelfelt att han har blivit inbjuden till familjen Grosjean i Montbéliard samma sommar för att måla fyra porträtt i pastell. Edelfelt besökte Montbéliard i juli 1888 och förberedde porträtt av Monsieur och Madame Grosjean. Han slutförde under vistelsen ett porträtt av Elisabeth Grosjeans bror Daniel, en ung officerare (Hintze 450). Beställningarna från den Grosjeanska familjen fortsatte 1889 med detta porträtt av dottern Elisabeths man Samuel Marti.

Hintze: Vid ett bord med gravyrer sitter en medelålders man, halvfigur i fas åt vänster, hållande en gravyr i händerna. Han har runt huvud, mustascher och ett litet pipskägg samt pincenezer. I bakgrunden till vänster en ljus vägg med två inramade teckningar eller gravyrer. Breddbild. Signerad A. Edelfelt (årtal ?). Målat i Paris maj 1890.

Hintze: Porträtt av en judinna, maka till bankir Cohen i Paris. Under arbete i Paris maj 1890. Jfr kat. n:o 651.

Hintze: Pastell, under arbete i Paris maj 1890 (icke identiskt med det samtidigt planerade, men först påföljande år utförda pastellporträttet av L. Pasteur Vallery-Radot).

Hintze: På en delvis solbelyst, stenig skogsbacke i förgrunden nalkas två bondflickor; den yngre är barhuvad och bär en näverriva med smultron i händerna, den äldre, som går bakom, har duk på huvudet och knyten i händerna. Längre i mittplanet en gärdesgård med en grind längst till vänster. Bakom gärdesgården en björkskog med utsikt över den solbelysta Haikofjärden. Stark kolorit i rött, grönt, gult och blått. 60 x 80. Signerad A. Edelfelt 90. Målad utanför konstnärens villa på Haiko juli–augusti 1890.

Hintze: Se tillägget till katalogen! I en skogsbacke med solsken mellan stammarna står en flicka och lyssnar till fågelsången. Oljemålning, utförd på Haiko sensommaren 1890. Tillägg: Björkskogsinteriör med mossbelupna stenar; i förgrunden genomskinlig halvdager, från fonden — med utsikt över Haikofjärden — starkt solsken. Den i mittplanet stående flickan (samma modell som i katalog nummer 535 och 536) bär ett långt vitt förkläde, som utgör medelpunkten i målningens grön-gula färgskala. 58 x 45 cm. Signerad A. Edelfelt. 1890.

Hintze: På en solbelyst veranda i förgrunden står vid räcket till vänster Harry Eklöf i mörk dräkt betraktande sin bror Torsten, som iklädd en vit sjömansblus med blå krage sitter vid ett vitmålat bord riggande en skonarmodell. På verandaräcket längst till höger sitter Hjalmar Eklöf i vit sjömansblus med blå krage och korta byxor. Utsikt i högt perspektiv över den solglittrande Haikofjärden med en brygga till vänster samt lastångare och segelfartyg vid den motsatta stranden. Dagm: 54 x 72. Sign: A. Edelfelt 1890.

Toimituskunta: Komp. utkast o. studier i skissboken A II 1517: 5 i Ateneum.

Hintze: Motiv ur Kanteletar. I ett solbelyst, höstligt strandlandskap med gulnande björkskog och löv på marken ligger Magdalena, framställd såsom en bondflicka, på knä framför Kristus; huvudet är upplyftat och händerna ångestfullt sammanknäppta. Hon har blont hår, nedfallande på ryggen och sammanhållet av ett mörkt band kring huvudet samt bär en karelsk folkdräkt (från Joutseno) med lång, brun jacka och enfärgad, mörkgrå kjol. Kristus, som står till höger i skepnaden av en vandringsman i vit, fotsid dräkt, näverskor och med en stav i vänstra handen, böjer sitt huvud och sträcker sin högra hand mot henne. I bakgrunden till vänster utsikt över den spegelblanka Haikofjärden. 221 x 154. Signerad A. Edelfelt. 1890. Målad – huvudsakligen i det fria – på Haiko sept.–okt. 1890 samt fullbordad i Helsingfors oktober samma år, varvid Magnus Enckell stod modell för Kristushuvudet. Tavlan omarbetades i Cannes i mars 1891 på inrådan av Dagnan-Bouveret, varvid Kristus’ dräkt förlängdes, Magdalenas ursprungligen klarröda hårband målades svart samt hennes randigt mönstrade kjol gjordes enfärgad. Talrika tecknade kompositionsutkast och detaljstudier i handteckningssamlingen i Ateneum, bl. a. i skissboken A II 1517: 55 en komposition i breddformat med Magdalena vänd mot bakgrunden, där Kristus kommer vandrande ut ur skogen, samt i A II 1517: 5 o. 14 och A III 1782. Inköpt 1892 för 5000 mk till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

Hintze: Motiv från Holmens kanal en gråvädersdag med regndis. På akterdäcket av fregatten Sjaelland står längst i förgrunden en vitklädd matros hållande en tross, helfigur i profil åt höger. Bakom några vanter längst till höger framskymtar aktern av en lustjakt med Dannebrogen hissad. Mellan dessa två fartyg går snett mot bilddjupet en smal flottbro. Längst till vänster några gamla, avriggade örlogsfartyg med hventak, till höger några ångfartyg. I bakgrunden en diffus stadssilhuett. Kolorit i grått. Ca 95 x 150. Signerad A. Edelfelt. Påbörjad i Paris senhösten 1889 och fullbordad i Helsingfors hösten 1890 på beställning av Kejsarinnan Dagmar, som likväl enligt uppgift av Fru Saima Neovi torde ha funnit målningen alltför färglös och i stället beställde av Edelfelt katalog nummer 558 (Från Köpenhamns redd II).

Hintze: Samma motiv som föregående, men utan matrosen på däcket. På däcket två hoprullade trossar. Genom de tunga regnmolnen bryter solljuset något starkare fram än i den slutliga kompositionen, vilken även är något mer avskuren upptill och i förgrunden. Breddformat, ca 55 x 90 eller något mindre. Signerad A. Edelfelt. Målad i Köpenhamn i september 1889. Akvarellstudie i skissboken A II 1517: 14 i Ateneum, daterad Köbenhavn sept.

Hintze: Fri variant av »Från Köpenhamns redd I» med förändrad belysning och figurkomposition. Scenen är förflyttad något mer mot midskepps. På däcket står i förgrunden en sjömansgosse – på mössan läses »Sjaelland» – på huk, rullande samman en tross; längre akterut står en sjöman vid relingen och ser ut över hamnen. Bägge klädda i vitt. Bakgrunden ligger i grådis, men längst till höger bryter solskenet fram ur molnen och kastar ett blont ljus med kraftiga skuggor över däcket. Starkt solglitter på vattnet längst till höger. 41 x 59. Signerad A. Edelfelt 1890. Målad i Helsingfors i november 1890 på beställning av Kejsarinnan Dagmar.

Hintze: Motiv från Tre Kroners fjärden en solig höstdag. På fördäcket av den danska fregatten Sjaelland, vid vars bogspröt Dannebrogen svajar, stå två samtalande matroser i mörkblått lutade mot relingen. På den bortre matrosens mössa läses »Sjaelland». Bakom en grå pålbro, som går snett över bildplanet, ligger förankrad en rysk, kejserlig lustjakt, Djerschava, med Andreasflaggan i aktern. Längre bort framskymtar en annan rysk kejsarjakt samt talrika flaggprydda ångfartyg, som nästan helt dölja den bakomliggande staden. I bakgrunden längst till vänster en mängd segeljakter. Stark kolorit med dominerande röda, mörkblå och blågrå toner. 95 x 150. Signerad A. Edelfelt 1890. Beställd 1889 för 6000 mk av Kejsar Alexander III för dåvarande Kejserliga palatset i Helsingfors; fullbordad i Helsingfors i november 1890.

Hintze: Vy från danska fregatten Sjaellands fördäck en klar höstdag; motiv från Tre Kroners fjärden. I förgrunden stå två sjömän i mörkblått lutade mot relingen; längre till höger ligger en kejserlig lustjakt förankrad utanför en pir. I bakgrunden talrika segel- och ångfartyg. 36,5 x 53. Signerad: till Emile Cedercreutz från hans gamle vän A. Edelfelt 1890. Målad i Köpenhamn i september 1889. Jfr en akvarell- studie i Ateneum, skissb. A II 1517: 14, utförd i Köpenhamn i september 1889.

Hintze: Kompositionen väsentligen överensstämmande med den slutliga målningen, men mera skissaktigt utförd. Huvudsakliga avvikelser: Sjaellands bogspröt utan Dannebrog; den bortre matrosens huvud i helprofil åt höger; närmast piren ligger en rysk kejsarjakt med endast en pipa samt med seglen hissade till torkning; segeljakterna i bakgrunden till vänster skarpare framträdande; vatten i mörkare blått och ångfartygens röda bottenplåtar mer dominerande i färgskalan. 59 x 92. Signerad A. Edelfelt. Målad 1889 eller 1890.

Hintze: En ung sjöman i mörkblå dräkt med ljusblå krage står lutad mot en icke synlig reling med högra armen upplyftad; halvfigur vänd åt höger med huvudet i fas åt höger. På mössans band läses "Sjaelland". Fonden bakom huvudet ljusblå, i övrigt omålad. 41 x 32. Målad i Köpenhamn i september 1889.

Hintze: Odaterad, målad sannolikt 1889.

Hintze: Vy av Salutorget från nuvarande Stadshuset en grå förvinterdag med snö på torget och öppet vatten i hamnen. I förgrunden längst till höger vandra två ryska gymnasister i uniformer samt tre unga damer, figurerna avskurna av bildranden. Längre till vänster en åkare med släde. I bakgrunden hamnen med Saluhallen och Observatorieberget längst till höger, magasinsbyggnader i mitten och en båt på inkommande mest till vänster. Kolorit i grått med himmeln skiftande i rosa och lila. Dagmått: 36 x 55. Signerad Edelfelt 1890.

Hintze: Akvarell, målad sannolikt hösten 1890 eller i januari 1891.

Toimituskunta: Med största sannolikhet planerade Edelfelt vyn från Salutorget för Bulla, enligt den beställning på en pendang till "Sista avskedet" som Bulla kommit med sommaren 1890. De många skisserna tyder på att Edelfelt planerade ett mera betydande konstverk. Som en följd av att Erik Edelfelt insjuknade, bröt familjen Edelfelt upp från Helsingfors för att söka sig till ett vänligare klimat på Rivieran. Det verkar som om Edelfelt inte slutförde verket i Paris på basen av skisserna från Helsingfors.

Hintze: Motiv från Salutorget i Helsingfors en snöig vintermorgon. "Det är bitande kallt, rökpelare uppstiga mot den gula morgonluften; livet där ute är ännu knappt börjat. I förgrunden ser man endast ett par av kölden krokiga gummor med sina stora kvastar." Akvarell, målad i jan. 1891.

Toimituskunta: Med största sannolikhet planerade Edelfelt vyn från Salutorget för Bulla, enligt den beställning på en pendang till "Sista avskedet" som Bulla kommit med sommaren 1890. De många skisserna tyder på att Edelfelt planerade ett mera betydande konstverk. Som en följd av att Erik Edelfelt insjuknade, bröt familjen Edelfelt upp från Helsingfors för att söka sig till ett vänligare klimat på Rivieran. Det verkar som om Edelfelt inte slutförde verket i Paris på basen av skisserna från Helsingfors.

Hintze: Presidentpalatset, gråväder. I bakgrunden den snöhöljda Skatudden med ryska katedralen. I den ännu icke tillfrusna hamnen i mittplanet ligga segelfartyg och en liten ångbåt vid kajen till vänster. På det snötäckta torget i förgrunden ligger det gamla "kokhuset" längst till vänster; till höger två väntande åkare i mörkblått med hästar i mörkbrunt och ljust rödbrunt. Längst i förgrunden en av bildranden avskuren pojke i grå kappa, bärande en gul pärtkorg. Dagmått: 31 x 40. På frånsidan intyg av Berta Edelfelt. Målad sannolikt kring årsskiftet 1890—91.

Toimituskunta: Med största sannolikhet planerade Edelfelt vyn från Salutorget för Bulla, enligt den beställning på en pendang till "Sista avskedet" som Bulla kommit med sommaren 1890. De många skisserna tyder på att Edelfelt planerade ett mera betydande konstverk. Som en följd av att Erik Edelfelt insjuknade, bröt familjen Edelfelt upp från Helsingfors för att söka sig till ett vänligare klimat på Rivieran. Det verkar som om Edelfelt inte slutförde verket i Paris på basen av skisserna från Helsingfors.

Hintze: Vinterbild "med snöbetäckta alper återspeglande sig i den öppna sjöns yta". Akvarell, målad i Luzern omkr. 20 jan. 1891.

Toimituskunta: Senare i brevet skriver Edelfelt att Vierwaldstättersjön följande dag var "betäckt med en 2 tums iskorpa som dock sönderbråkats under dagen af en här varande Murtaja."

Hintze: Motiv från palatsets marmorterrass. I förgrunden en fontängrupp, i fonden det låga palatset med arkadbågar nedtill samt fönster med gröna spjälskärmar. Bakom palatset en kulle med byggningar; längst till vänster avtecknar sig ett kyrktorn mot blå himmel. Starkt solsken. Ljus kolorit i grågrönt, gråblått, ljusblått, gult och grönt. Akvarell och gouache. Dagmått: 44,6 cm x 29 cm. Signerad: A. Edelfelt 28 jan. 1891.

Hintze: Strandmotiv från Medelhavet i solsken. I förgrunden ett åt höger brant sluttande klipparti med lösa stenblock, bakom vilket man ser en liten, vit stad vid stranden av en vik. I bakgrunden kullar och en flik av himmeln med moln. Havet närmast staden i skugga. 00,5 x 40,5 cm. Signerad:. A. Edelfelt. Målad februari 1891.

Hintze: Utsikt över Medelhavet en klar solskensdag med svag vind. I förgrunden till vänster en klippig, brant stupande strand i ljusrött, ljust gråbrunt och grått; till höger mörkblått hav med en ångare vidsynranden. Molnfri himmel. Dagmått: 17 cm x 23 cm. Signerad: Edelfelt Ospedaletti Ligure 1891. Målad februari 1891.

571 Olivträd

Hintze: Brant sluttning med olivträd i rik grönska; i bakgrunden ett solbelyst, vitt huskomplex med röda tak. Akvarell. 23 x 32 cm. Målad i trakten av Ospedaletti 3 februari 1891.

Hintze: Landskap, oljemålning, utförd i trakten av Ospedaletti februari 1891.

Hintze: Akvarell, målad i trakten av Ospedaletti i februari 1891.

Hintze: Marinlandskap med höga vågor, strandbränningar i fgr. och längst till vänster en smal strandremsa. Till höger två utskjutande bergsuddar. Akvarell. 33,5x48,5 cm. Signerad: A. Edelfelt 1891. Målad vid Ospedaletti i februari 1891.

Hintze: Utsikt över Medelhavet en klar solskensdag med frisk vind. Vågorna, som komma från höger, brytas i vitt skum mot en grå strandklippa i förgrunden till vänster. I bakgrunden låg, ljusblå himmel. Akvarell och gouache. 33 x 49 cm. Signerad: A. Edelfelt 1891. Målad i februari 1891.

Hintze: Studie av en mörkhårig, 17 års flicka — densamma som i »I en italiensk osteria», Katalog nummer 580 — i gråbrunt med röd halsduk, stående i lätt skugga på en solbelyst gård framför en vit mur med järngaller. Bröstbild i hitvänd profil åt vänster. I bakgrunden framskymtar det ljusblå Medelhavet under klar himmel. 24 x 18 cm. Signerad: Edelfelt Ospedaletti 91. Målad i febr. 1891

Hintze: Enligt uppgift av Friherrinnan Ellan von Born utsikt från Edelfelts hotellfönster i Ospedaletti invid Bordighera. Tidig vårdag med klart, milt solsken. I högt perspektiv synes i fgrunden en enkel trädgård med en damm, som återspeglar några gamla, knotiga olivträd i gråblått och gråbrunt. Längre till vänster några späda fruktträd med ljust, gulgrönt lövverk. Längst till vänster en liten vit byggning med rött tak. Mellan stammarna framskymtar en ljusblå himmel. Akvarell och gouache. 33 x 49 cm. Signerad: A. Edelfelt 1891. Målad sannolikt i febr. 1891.

Hintze: Huvud av en liten flicka. Pastell, målad i Ospedaletti februari 1891 på beställning av Lady Barrington. (Enligt Middagshöjd, sid. 29—33, målade Edelfelt tvenne porträtt av Lady B:s barn, men enligt Edelfelts brev till René Vallery-Radot, Ospedaletti 7 april 1891 samt till B. O. Schauman, Cannes 25 april 1891 målade han endast ett porträtt av den ena flickan).

Toimituskunta: Enligt Edelfelts brev 1.3.1891 är verket en pastell.

579 Miss Maud

Hintze: Bröstbild i fas åt vänster av en ung dam med regelbundna anletsdrag, ljust hår, blågrå ögon, hatt med breda, raka brätten samt en pellerin i gråbrunt över axlarna. Rödbrun fond. 47 x 38 cm. Signerad: A. Edelfelt 91. Föreställer troligen Erik Edelfelts engelska barnsköterska (jfr Middagshöjd, sidan 6). Målad i februari—mars 1891, sannolikt i Ospedaletti.

Toimituskunta: Erik Edelfelts engelska barnsköterska tog avsked medan familjen befann sig i Ospedaletti. En ny anställdes genast, och henne beskrev Edelfelt som mera sympatisk än den förra. Han skrev också om hur Erik inte saknade den gamla, och genast blev "god vän" med den nya. Allt det här tyder på att porträttet föreställer den nya barnsköterskan. Edelfelt målade inte friviligt personer som han upplevde som osympatiska.

Hintze: Interiör. I förgrunden står en ung kvinna »La bella Elisabetta» (jämför katalog nummer 576) i vit klänning med ljusrött förkläde serverande en Chianti-flaska åt två bönder vid ett bord till vänster; de belysas av solsken, som faller in genom ett fönster i bakgrunden till höger. Bakom henne sitta två bönder under fönstret, mot vilket en lätt, blågrå tobaksrök stiger upp. Längst till vänster en vit vägg i fullt solsken. 63 x 45 cm. Signerad: Albert Edelfelt 1891. Målad under mars och april 1891 i Bottas kafé i Ospedaletti.

Hintze: I fgrunden en solbelyst udde, som till vänster avslutas med en brant stupande klippa, skiftande i ljusgult och lila. I bakgr. till vänster konturerna av en lång, hög strandklippa. Till höger det blågröna, soliga Medelhavet i svag vind. Akvarell. Dagmått: 21,5 x 27,7 cm. Målad våren 1891 sannolikt i trakten av Ospedaletti.

Hintze: På en solbelyst backsluttning med impressionistiskt målade fruktträd i grönt, gult och rosa ser man till vänster en byggning, framför vilken en mörkgrön gräslinda utbreder sig i fgrunden till vänster. På krönet till höger avteckna sig två olivträd mot en klarblå himmel. Olja på papper. Dagmått: 21,5 x 27,5 cm. Målad vid Rivieran våren 1891.

Hintze: Bakom en beskuggad, snett löpande stenmur i förgrunden ser man solbelysta blommande fruktträd (mandel och orange) i grönt, gult, rosa och vitt. Längre i bakgrunden en bergssluttning med några vita byggningar. Akvarell. 49 x 33 cm. Signerad: Ernst Nordström af hans gamle vän A. Edelfelt 1891. Målad vid Rivieran våren 1891.

Hintze: Mot bakgrunden av en mörkblå bergsudde, som skjuter ut i havet till vänster, ser man en solglittrande bukt med en smal strandremsa med brutna, ljusblå klippformationer mest i förgrunden. Akvarell. Dagmått: 31 x 47 cm. Signerad: A. Edelfelt 1891. Målad våren 1891.

Hintze: Solskensdag vid Medelhavet. Till höger utbreder sig det lugna havet, till vänster brant sluttande berg vid stranden. Längst i förgrunden en vit, solbelyst klippa, bakom vilken människor vandra på den i berget uthuggna vägen. I fonden en vik, som avslutas av en i havet utskjutande, vit bergsudde. Akvarell. Dagmått: 30,5 x 47 cm. Signerad: A. Edelfelt. Målad våren 1891.

Hintze: Kring en solfjäderspalm i förgrunden utbreder sig en matta av färgrika blommor; bakom palmen en stor buske med vita blommor. I fonden till vänster byggningar samt träd i grågrönt. Längst i bakgrunden en blånande bergstopp. Solsken. Akvarell. Dagmått: 28,2 x 21 cm. Signerad: A. Edelfelt Cannes 1891. Målad våren 1891.

Hintze: Mellan marmorkolonner i förgrunden ser man blånande berg vid en strand i fonden. Akvarell. Dagmått: 32 x 31 cm. Målad våren 1891 antagligen i Cannes.

Toimituskunta: Det är med största sannolikhet frågan om Madame Borgets Villa des Bambous i Cannes. En annan möjlighet är den villa som familjerna von Etter, Manzey, Volkov hyrde vid Santa Maria. Möjligt är också att Edelfelt målat verket i den villa vid Golfe Juan som familjen Dagnan-Bouveret hyrde.

Hintze: Från en loggia av rödgrå sandsten ser man ut över en hotellträdgård med palmer och en solbelyst strandpromenad med en plage, som går snett mot bakgrunden. I mittplanet havet, som är blågrönt närmast stranden och längre ut övergår i ultramarin. Till höger hus och kyrktornet i gamla Cannes samt vid hamnen en vågbrytare med fyrtorn. I fjärran de blånande Estrellabergen under en himmel med lätt söndertrasade, vita moln. 65 x 44 cm. Signerad: A. Edelfelt. Målad april 1891.

Hintze: På barriären av en solbelyst altan i förgrunden sitter en ung dam i ljusblått läsande ett brev, medan en annan dam i lilafärgad klänning lutar sig över hennes axel. I förgrunden en blågrön vas med blommor. Nedanför altanen en plage. I mittplanet till vänster det mörkgröna Medelhavet, till höger en udde med vita byggningar. Längst i fonden blånande berg under en lätt molnhöjd himmel. 61 x 50 cm. Målad i april 1891.

Hintze: Två unga damer i ljusblått och ljus rosa — den senare är fru Edelfelt — stå lutade mot en låg stenmur i förgrunden.; knäfigurer. De betrakta Medelhavet, som nästan spegelblankt utbreder sig till vänster. Längst till höger en knut av ett hus i ljust gråbrunt. I bakgrunden en strand med vita hus och blånande berg under en ljusgrå, lätt molnhöljd himmel. 35 x 47 cm. Målad i Cannes april 1891.

Hintze: Solbelyst landskap med en hög, blånande bergskedja i fonden. I mittplanet en bondgård, i fgrunden en grön sluttning. Akvarell. Dagmått: 31 x 46 cm. Signerad: A. Edelfelt 1891. Målat i slutet av april 1891.

Hintze: Bergslandskap i fullt solsken. I förgrunden en Ijungbevuxen sandslätt i röd lila med en pinje och två gamla olivträd till vänster. Pinjens krona avtecknar sig mot en ljusblå himmel med lätta moln. I mittplanet lysande grönska samt några låga, i rostbrunt skiftande buskar. I fonden en blånande bergskedja med fyra toppar. 45,5 x 65 cm. Signerad: A. Edelfelt 1891. Målad i slutet av april 1891.

Hintze: Solbelyst bergssluttning i klar luft. I förgrunden några pinjer med kraftig slagskugga, i fonden bergshöjder under klar himmel. Impressionistisk färgbehandling med rik palett med dominerande ton i grålila. 66 x 54 cm. Signerad: A. Edelfelt 1891. Målat i slutet av april 1891.

Hintze: En gosse i vit kostym och med lockigt hår sitter uppkrupen i en fåtölj, hållande en bok i högra handen och stödande den vänstra på stolkarmen. Knäfigur vänd åt höger. Pastell. 65 x 82 cm. Signerad: A. Edelfelt 1891. Målat i Paris i slutet av maj och början av juni 1891.

Hintze: En ung, stående flicka i vit konfirmationsdräkt med vit slöja och blomsterkrans på huvudet; i vänstra handen ett långt vaxljus. Halvfigur i hitvänd profil åt höger Pastell. 64 x 49 cm. Signerad: A. Edelfelt 1891. Målat i Paris i början av juni 1891.

Hintze: "Ett elegant Louis XV porträtt i helfigur ehuru halvnaturlig storlek. Hon sitter i sin fina salong vid en grå rikt skulpterad marmorkamin, på en liten Louis XV soffa med röd- och gula blommor, bakom några konstsaker bl. a. en silverstaty av Henrik IV; själv är hon i dekolleterad balklädning, écru atlas med spetsar . . . och tar just av sig en vit sortie de bal med strutsfjädrar. Hennes grå och pudrade hår och allt det ljusa låter de svarta vänliga ögonen komma till sin fulla rätt." (Middagshöjd, sid. 55). Huvudet fjorton cm högt (Middagshöjd, sid. 57). Målat i M:me G:s salong i Paris juni–aug. 1891 för 5000 franc.

Hintze: Målat i Paris i slutet av maj 1891.

Hintze: Bröstbild i fas åt höger av en äldre, distingerad man med hög panna, kraftig näsa, långa svängda mustascher, något tunga ögonlock, iklädd mörk rock, ljus väst samt stor, svart kravat med kråsnål. 32 x 22. Signerad: A. Edelfelt 1891. MÅlat i Paris "på ett par dagar" i juli 1891 samt retuscherat i Paris i maj 1892.

Hintze: Målad i gasbelysning i Paris juli 1891. Sannolikt identisk med en samma månad utförd målning, beställd av en amerikansk konsthandlare och omnämnd i brev till R. Vallery-Radot, Paris 3 juli 1891.

Hintze: Stående knäfigur i fas åt vänster i Livgardets till häst ryttmästareuniform: blå vapenrock med flätade axelklaffar och kartuscher av silver; över axlarna en mörkblå slängkappa. Han bär Serafimerordens plaque samt riddartecken av Svärdsorden, Nordstjärneorden, St. Olafsorden och ytterligare en orden. Svart hår och små mustascher. Vänstra handen vilar på sabelfästet vid midjan. I bakgrunden en interiör från Arvfurstens palats i vitt och guld med speglar. Kolorit i klarblått, svartblått, vitt och gulbrunt. 135 x 85. Sign: A. Edelfelt 1891. Målat i oktober 1891 i Arvfurstens palats i Stockholm. Enligt Berta Edelfelt i Middagshöjd, sid. 85, målades porträttet på beställning av Oscar I, enligt Edelfelts egen uppgift i brev till Pietro Krohn, Stockholm 18 okt. 1891, skulle det »skänkas åt kungen till jul». Två kompositionsstudier i oljefärg samt flera figurstudier i skissboken A II1517: 5 i Ateneum.

Hintze: Stallsinteriör; till höger sitter Maria med barnet, till vänster de knäböjande herdarna. Upptill änglar. Ca 100 x 38,5. Målad i slutet av 1891 såsom tävlingsförslag till altartavla i Johanneskyrkan i Helsingfors. Belönad med I priset vid tävlingen men inte utförd. Förslaget lades sedermera till grund för altartavlan i Vasa stads kyrka, H682. Otydligt avbildad i en interiörfotografi från Edelfelts ateljé i Veckans Krönika 26.VIII.1905.

Hintze: En man i gråblå rock med ljusblå halsduk, brunt hår och röda mustascher, halv fas åt höger, sitter mediterande med en brinnande cigarett i högra handen och den vänstra vilande vid knäet. I bakgrunden till vänster en vägg i mörkt vinrött och grålila, till höger ett fönster med gul gardin. 32 x 22. Signerad: Juhani Aho af hans vän A. Edelfelt 1892. Målat i Helsingfors januari 1892.

Hintze: En dam sittande i en salong iklädd lilafärgad klänning; genom en halvöppen dörr ser man in i en matsal. Naturlig storlek. Ca 127 x 100. Målat på beställning i Köpenhamn i slutet av april och början av maj 1892 för 2200 kr.

Hintze: Brb. i fas åt höger av en ung, svarthårig dam i vit klänning. Hon står mot en ljus fondvägg i gråblått, grålila och grågrönt. Till höger vita rhododendronblommor. Dagm: 71x55 (oval). Signerad A. Edelfelt 1892. Målat i Köpenhamn maj 1892. Ramen utförd efter ritning av Mario Krohn.

Hintze: Huvud av en ung dam, fas åt höger. Pastell i svart, vitt o. rött. 37 x 28. Signerad A. Edelfelt. Utförd i Köpenhamn maj 1892.

Hintze: Målad såsom rabbin i "L’ami Fritz" av Erckmann-Chatrian. Beställt i Helsingfors april 1892, utfört i början av maj samma år i Köpenhamn på åtta timmar i "ett format icke högre än 20 centimeter". I brev t. J. B. Pasteur, Köpenhamn, 27 april 1892, skriver E. att han ämnar måla porträttet i akvarell.

Hintze: Skalden sitter vid sitt skrivbord bläddrande i en foliant; halvfigur vänd åt höger. Ljus, blå- grå rock, kortklippt hår, mustascher, blå ögon, rödlätt karnation. I fonden till höger ett solbelyst fönster, som delvis täckes av en genomskinlig, blå gardin, längre till vänster en bokhylla. 99 x 107. Signerad: A. Edelfelt 1892. Beställt i april 1892 för 2,500 kr. av Nationalmusei nämnd, målat juni—juli samma år. I Rydbergs villa Ekeliden på Djursholm samt ommålat där i mörkare ton juni 1893.

Hintze: Från ett berg i förgrunden med en krokig tall till vänster ser man ut över en liten fjärd, som lätt kåras av aftonvinden, återspeglande rosafärgade och gråblå moln på himmeln. 61 x 46 cm. Signerad: A. Edelfelt. Målad 1892 eller 1893.

Hintze: Motiv i gråvädersbelysning från gatpartiet utanför Författarhemmet i Borgå, vars vita fasad synes längst till höger. På den grå-lilafärgade gatan vandrar i förgrunden en kvinna i vitt och svart med ett barn; vid en röd gavel till vänster går två gamla, svarklädda kvinnor på en sluttning (där Edelfelt-bysten sedermera blivit uppställd). I bakgrunden gröna lövmassor och det gamla rådhusets torn. Bred penselföring. Akvarell och gouache. Dagmått: 32 x 47,5. Signerad: A. Edelfelt 18 3/VIII 92. Reproducerad i Finland i 19:de seklet, sid. 30.

Hintze: Sensommardag med klar luft och starkt solsken. I förgrunden till vänster en upprotad fura, bakom vilken man i mittlanet ser sluttande, gulgröna åkerfält. I fonden de gamla trähusen i Borgå, bilka av kvällsolen färgas i lysande, röda och gula toner. Högst upp till vänster, delvis skymd av tallen i förgrunden, ligger den vita domkyrkan. I högt perspektiv syns till höger ån med bron. Lätta moln. Dagmått 98,5 x 79,5. Signerad: A. Edelfelt. (signatur delvis utplånad). Målad i det fria augusti 1892. På Finska Konstnärers utställning 1892 kallades målningen för sina starka färger allmänt "Borgå brand". Studie i skissbok A II 1517: 21 i Ateneum. Jämför även H1037–H1038.

Hintze: Grå vinterdag under 1808–09 års krig. På en snöig väg marchera i förgrunder soldater i Björneborgska regementets grå-blå uniform; i spetsen fyra trumslagar (den fjärde, längst till vänster, blott delvis synlig). I bakgrunden till vänster pågår en strid. Horisonten brandröd. gouache på papper, uppfodrat på duk. Dagmått: 125 x 94,5. signerad: A. Edelfelt 1892. Pålad på några dagar i helsingfors senhösten 1892. Förstudie i skissbok A II 1517:24 i Ateneum.

Hintze: Vy från stranden av östra Brunnsparken mot Blekholmens båtvarv; tidig vinter med snöhöljd mark och öppet vatten. På stranden i förgrunden till höger en villa i blek orange bredvid rönnar med lysande röda bär; till vänster en villa i beigegrått. I mittplanet en klippig holme med röda båtskjul och grågulvita hus. Vattnet skiftande från blekgult till gulgrått och rosagrått. Längst i bakgrunden en blågrå, skogsbevuxen strand med röda hus länst till vänster. Från den molnbetäckta himmeln faller i mitten av bakgrunden en solreflex i blek gulrosa. 55 x 80. Signerad: A. Edelfelt. Målad i Helsingfors december 1892. Inköpt i maj 1893 för 2 000 francs till Luxembourg-museet.

Hintze: Strandmotiv i kvällsbelysning och fuktigt gråväder en tidig vinterdag; vid horisonten en gulaktig ljusning. I förgrunden flyta isflak vid några snöhöljda strandstenar, till höger en röd telefonstolpe. I mittblanen till vänster Harakka, till höger ugnsholmen, i mitten ugnsmundsstundet. Marken täckt av snö. Kolorit i grått. Akvarell och gouache. dagmått: 35,5 x 55. Daterad: 11/XII 92. Reproducerad i Finland i 19:de seklet, sid 7.

638 Månsken

Hintze: Strandlandskap från Brunnsparken i månsken, tidig vinter. På den snöhöljda stranden i förgrunden till vänster en villa med ett starkt upplyst fönster. I mittplanet mörkblått hav med små klippor; i fonden strandkontur. Mörkblå himmel med moln, månen ej synlig. Akv. 38 x 58 cm. Signerad: A. Edelfelt 1892. Målad i december 1892.

Hintze: I förgrunden en strandbrant med en liten, snöhöljd tall; snett mot bildplanet forsen med brunt vatten, skummande mellan branta stränder. Olja på duk, uppfodrad på kartong. 45,4 x 29. På frånsidan intyg av Friherrinnan Ellan von Born. Målad vid Imatra 6 januari 1893 i 22 graders köld. Reproduktion av Finland i etsningen n:o 72. en laverad teckning av Adolf von Becker, daterad 6 januari 1893 (tillhörande Medicine doktor Kaj Lindberg, Torneå, och omnämnd i Suomen Kuvalehti 13.I.1934, sid. 71) återger Edelfelt och Gallen-Kallela – som jämte Louis Sparre, B. O. Schauman med flera inbjudits till invigningen av det nya hotellet i Imatra – sittande ungefär vid platsen för den nuvarande paviljongen samt målande i sina skrin. Fotografier från samma tillfälle avbildade i Suomen Kuvalehti 13.I.1934, sid. 70 och Helsingfors-Journalen 1935, N:o 6, sid. 150. Edelfelt utförde den ovan beskrivna målningen, Gallen-Kallela skissen (tillhörande Konsul Erik Sawon, Åbo) till "Imatra om vintern" i Ateneum.

Hintze: Vinterbild med ett snöhäljt strandparti i förgrunden, is i mittplanet och i fonden Norra hamnen i soldis med Storkyrkan i mitten samt Johanneskyrkan och ryska katedralen längre till vänster. Blå skuggor på isen och snön. 33 x 68. Signerad: A. Edelfelt. Målad februari 1893. Foto Daniel Nyblin.

Hintze: Interiör från en tvättstuga med vita bykkläder upphängda till torkning. Från en icke synlig eldstad till höger faller varmt eldsken, från ett fönster till vänster kallt, blåaktigt solljus, reflekterat av vit snö utanför fönstret. Vid en gul pärtkorg med tvättkläder står i förgrunden längst till vänster en gumma i blårutig blus och blå kjol med vitt förkläde samtalande med en ung kvinna i vitt och gråbrunt, som står i fullt solsken och stryker vid ett vitt bord vid fönstret till vänster. Längst till höger en stol med linnekläder och vid den bruna fondväggen en mangel i ljusa, gulbruna toner. 97 c 129. Signerad: A. Edelfelt 1893. Påbörjad på Gumtäkt gård invid Helsingfors invid Helsingfors januari–mars 1889, fullbordad i Helsingfors vårvintern 1893. En kopia av främmande hand, 85 x 116, signerad: A. Edelfelt (utan årtal) utbjöds 1937–39 i Helsingfors såsom original.

Hintze: I en stuginteriör i dämpad färgskala sitter en gammal kvinna, som visionärt skådar framför sig och spelar på en kantele i famnen. Hon bär en karlesk folkdräkt i vitt med röd hätta på huvudet. Helfigur i fas åt vänster. Höjdformat. Målad i Helsingfors vårvintern 1893.

Hintze: Kvinna i vit, karelsk folkdräkt med röd hätta. Hon sjunger klagovisor, medan hennes knotiga fingrar glida över en kantele, som ligger i brösthöjd på ett mörkbrunt bord framför henne till höger. Bröstbild i halv fas åt höger. Från en icke synlig eldstad i förgrunden till höger faller ett starkt eldsken över henne, medan ett kallt, blåaktigt kvällsljus silar in i stugan genom ett skissaktigt antytt fönster i bakgrunden till vänster. 54 c 65. Signerad till höger: A. Edelfelt. Målad i Helsingfors vårvintern 1893. Kompositionsutkast i skissbok A II 1517:67 i Ateneum.

Hintze: På en solbelyst backsluttning med en gärdesgård längst i fonden sitter en gammal kvinna i svart och vit folkdräkt med röd och vit hätta samt näverskor; helfigur i halv fas åt höger. Hon ser framför sig med ett fjärrskådande uttryck och håller sina hopknäppta händer framsträckta i famnen. 70 x 107. Signerad A. Edelfelt 1893. MÅlad sommaren 1893.

Hintze: Knäfigur av en ung dam i ljusgrön, dekolleterad sidenklänning med chiffongarnering på livet. På vänstra axeln en aftonkappa av mörkröd sammet med skunkkrage, som hon håller med högra handen. Blågrå bakgrund. Pastell. 107x71. Signerad A Edelfelt 1893. Målat i Paris våren 1893.

Hintze: Bröstbild i naturlig storlek i hitvänd profil åt höger av en medelålders dam med förfinat utseende; mörkt, högt uppsatt hår med liten lock vid örat och ett spänne i håret, livfulla ögon, böid näsa med tunna näsvingar samt fyllig mun. Den skissaktigt antydda klänningen är djupt dekolleterad. I bakgrunden en antydd vägg. Huvudet minutiöst utarbetat. Dagmått: 64 x 47. Signerat: à l'ami A Bloch A. Edelfelt. Målat i början av 1890-talet. Möjligen identiskt med eller studie till katalog nummer 531.

Hintze: Motiv från Provence. I skuggan av en låg mur i förgrunden står en kvinna i arlesisk folkdräkt med svart klänning och vit krage; halvfigur vänd åt vänster. I bakgrunden en solbelyst trädgård med vita liljor, blommande fruktträd, cypresser och vita husmurar. 76 x 60. Signerad: A. Edelfelt 1893. Målad i Paris juni—aug. 1891 samt ommålad och fullbordad i Paris våren 1893.

Hintze: Vy av Salutorget från nuvarande Stadshuset en grå förvinterdag med snö på torget och öppet vatten i hamnen. I förgrunden längst till höger vandra två ryska gymnasister i uniformer samt tre unga damer, figurerna avskurna av bildranden. Längre till vänster en åkare med släde. I bakgrunden hamnen med Saluhallen och Observatorieberget längst till höger, magasinsbyggnader i mitten och en båt på inkommande mest till vänster. Kolorit i grått med himmeln skiftande i rosa och lila. Dagmått: 36 X 55. Signerad: Edelfelt 1890.

Toimituskunta: Med största sannolikhet planerade Edelfelt vyn från Salutorget för Bulla, enligt den beställning på en pendang till "Sista avskedet" som Bulla kommit med sommaren 1890. De många skisserna tyder på att Edelfelt planerade ett mera betydande konstverk. Som en följd av att Erik Edelfelt insjuknade, bröt familjen Edelfelt upp från Helsingfors för att söka sig till ett vänligare klimat på Rivieran. Det verkar som om Edelfelt inte slutförde verket i Paris på basen av skisserna från Helsingfors.

Hintze: I en stor bukett av vita och ljusröda pioner står ett mörkgrönt, hellenistiskt Bacchushilvud, sett i halvfas åt vänster. I förgrunden till höger en blå vas. Till vänster och vid huvudet en liljestängel. Brun fond. Dagmått: 75,5 x 49 cm. Signerad: A. Edelfelt 1893.

Hintze: En stående, medelålders man med kal hjässa, mörka ögon och mörkbruna mustascher, iklädd en röd, guldstickad kammarherrefrack med vit väst och ordensstjärnor; halvfigur i fas åt vänster. Under armen håller han sin uniformshatt. I bakgrunden en ljus vägg med blågrå fält, inramade av smala guldlister. Dagmått: 71 x 56 cm (oval). Signerad: A. Edelfelt 1893. Målat i Köpenhamn juni 1893.

Hintze: Bröstbild av en äldre dam i svart dräkt mot mörkblå fond. Huvudet vänt åt höger. Pastell. 45 x 29 cm. Signerad: A. Edelfelt. Målat i Köpenhamn omkring 1893 samt skänkt åt Pietro Krohn.

Hintze: Bröstbild i helprofil åt vänster av en ung dam med brunt hår och mörkgrön dräkt med gult mönster. Naturlig storlek. Akvarell och svartkrita. Signerad: A Edelfelt 2/VII 93. Målat i Paris.

659 Solveig I

Hintze: Lutad mot en gärdesgård i fgr. står en ung flicka med ljust, flätat hår, iklädd vit skjortblus och grönt dräktliv; knäfigur i hitvänd profil åt höger. Högra handen vilar på gärdesgården, den vänstra är upplyftad och avskäres av högra bildranden. I bakgrunden en dal med några hus längst bort samt en skogbevuxen fjällsluttning utan byggningar. 66 x 45 cm. Signerad till höger: A. Edelfelt 21 juli 1893. Målad i Gausdal.

Hintze: Något förändrad replik av föregående. En ung flicka med ljust hår, vita skjortärmar och grönt dräktliv står lutad mot en gärdesgård i förgrunden; halvfigur vänd åt höger. Den ena handen vilar på gärdesgården, den andra, som är återgiven i sin helhet, griper kring en gärdsgårdsstolpe. Bakom flickan en gulgrön äng. I bakgrunden en brant stupande, skogbevuxen fjällsluttning i grå-blått och grönt med en gård till vänster. På frånsidan intyg av Berta Edelfelt. 80 x 55. Signerad till vänster: A. Edelfelt 1893. Målad sannolikt på Haiko sept. 1893.

Hintze: Motiv från Gausdal med Skeikampen i förgrunden till höger. Snett mot bildplanet går en dal, över vilken en väg ringlar fram. I fonden kala höjder och en rad blånande fjälltoppar, som nå upp till de svagt rosafärgade molnen. 44,5 x 66 cm. Signerad: A. Edelfelt 1893. Målad juli 1893.

Hintze: Motiv från Gausdal. I förgrunden en dal sedd i högt perspektiv med några lätt antydda byggningar till höger. Bakom dalen ligger en fjällsluttning i halvskugga med gråtunga moln över topparna till höger samt ljusning till vänster. Akvarell och gouache. Dagmått: 48,6 x 75 cm. På frånsidan intyg av Ellan von Born samt en fragmentarisk studie i akvarell av Nikolaj II. Målad juli 1893.

Hintze: Motiv från Gausdal. Utsikt från en grönskande, delvis solbelyst sluttning i förgrunden mot en dal, på vars botten sanatoriebyggningen ligger till höger. I bakgrunden till höger en mörkgrön fjällsluttning under en ljus himmel med lätta moln. Till vänster tränger ett dimmoln in mot dalen och skymmer himmeln. Akvarell och gouache. 36,7 x 56,7 cm. Signerad: A. Edelfelt 1893. Målad juli 1893.

Hintze: Fjällandskap från Gausdal i åskvädersstänming, sett i lågt perspektiv. Bakom en gärdesgård i fgrunden i grått och rött utbreder sig i mittplanet en gräsbevuxen dalsänka med en gård m. röda hus, vilkas tak avteckna sig i ljusgrått och brunt. Från stugan längst till vänster uppstiger rök. I bakgrunden en delvis skogbevuxen fjällsluttning i olika nyanser av mörkgrönt. Mörkgrå himmel med ljusning över fjällryggen. Akvarell och gouache. Dagm: 39 x 54,4 cm. Signerad: A. Edelfelt Gausdal 1894. Edelfelt vistades på Gausdal endast i juli 1893; den egenhändiga dateringen troligen gjord senare och därvid felskriven.

Hintze: På ett bord sitter en man i civil dräkt, hållande vänstra handen i byxfickan; knäfigur i fas åt vänster. Höjdbild i stort format. Signerad: A. Edelfelt 1893. Målat på Bregentved juli—aug. 1893.

Hintze: Interiör från en kyrksal i barockstil. Till höger ett lågt, mörkt altarskrank och en praktfull altarvägg med delvis förgylld, arkitektonisk och skulptural utsmyckning i svart och vit marmor; altaret rött med vit duk. Ljust sandstensgolv. Mitt på fondväggen — i vitt och guld — ett fönster med uppdragen grön spjälgardin, genom vilket starkt solsken faller in i salen. 55 x 46 cm. Signerad: A. Edelfelt. 93. Målad på Bregentved juli—aug. 1893.

Hintze: Parklandskap i sommarsol. I förgrunden stranden av en damm, i mittplanet en gräsmatta, i fonden ett stort, vitt slott i barockstil med ett högt torn i mitten. Akvarell. 37 x 27 cm. Signerad: A Edelfelt. Målad juli—aug. 1893 på Bregentved på Sjaelland.

Hintze: Från en parkdamm med näckrosor i fgrunden leder i mitten en stentrappa upp till en obelisk av ljus sandsten; på sidorna rik grönska i halvskugga. Akvarell. 37 x 27 cm. Signerad: A Edelfelt. Målad på Bregentved på Sjaelland juli—aug. 1893.

Hintze: Akvarell, målad 1893 eller 1894.

Hintze: På en solbelyst, grönskande strandsluttning, glest bevuxen med träd, ligger i mittplanet en ljus villa med glasveranda. I fgrunden solglittrande vatten. Akvarell och gouache. Dagmått: 60,5 x 47 cm. Signerad: A. Edelfelt 26 aug. 1893.

671 Landskap

Hintze: Akvarell. Konstnärsgillets utlottning december 1893.

Hintze: Sittande knäfigur, fas åt höger, i helknäppt prästrock och lindad vit halsduk. Högran handen är instucken i rocken, den vänstra vilar i famnen. Varm, gulbrun ansiktsfärg, gråviolett fond. 58 x 43,5. Signerad: A. Edelfelt 1893. Målat på Haiko september 1893 efter foto av J.C. Lihr från 1862; utfört för "Finland i 19:de seklet". Skänkt 1897 av Kommerserådet Fredrik von Rettig till Konstmuseet i Åbo.

Hintze: Utsikt en solig sommardag över kala, delvis med låga tallar bevuxna klippor med Kronbergsfjärden och Sandhamns blånande konturer i fonden. Vid stranden till höger det gamla badhuset, på berget längst till vänster Kalliolinna med torn. På fjärden några segelskutor och en ångbåt. På frånsidan av kartongen inskrivet med blyerts: N:o 153 Edelfelt, Vy från Brunnsparken i Helsingfors. Fmk. 375. Akvarell. Dagmått: 32,3 x 49,3 cm. Signerad: A. Edelfelt. Målad i början av 1890-talet.

Hintze: Höstlig gråvädersdag. Från Edelfelts villa Östra Brunnsparken 12 ser man över det grå taket av en längre ned på strandsluttningen belägen villa ut mot Blekholmen och Klippan. I fonden diffusa strandkonturer. I förgrunden till vänster färgrika lövkronor i gult och rött. Disig luft och gråblå himmel. Dagmått: 81x59 cm. På frånsidan intyg av Berta Edelfelt. Målad omkr. 1892—93.

Hintze: Bröstbild i fas åt höger av en ung man med mörkt hår, mustascher, hornbågade pincenezer, ljusgrå rock och vit krage. Röd fond med en palmkvist till höger. Upptill läses: Hjalmar Neiglick MDCCCLX–MDCCCLXXXIX samt en grekisk inskription. 78 x 60. Signerad A. Edelfelt pinxit MDCCCXCIII. Målat i Helsingfors hösten 1893 efter ett fotografi, avbildat i Hjalmar Neiglick: Valda Uppsatser, Helsingfors 1916. Skänkt av konstnären till Nylands Nation, Helsingfors.

Hintze: I en mörk interiör med ljus från vänster ligger Schwerin på bår med ansiktet starkt belyst; vid båren en officer på knä med ryggen vänd mot förgrunden. Rummet är uppfyllt av officerare bakom båren. En dörröppning i fonden till vänster synes silhuetten av en officer som inträder och blottar sitt huvud. Gouache i grisaille (mörkgrått till vitt). Dagmått 38 x 29,7. Signerad: Edelfelt. Målad i Helsingfors hösten 1893 för "Finland i 19:de seklet". En replik för "Fänrik Ståls sägner", utförd i Paris juli 1900, dagmått 37,5 x 30,2, gouache i blått, grågrönt, gulbrunt och vitt, tillhörande Konstsamlingarna i Ateneum. Kompositionsstudie i Ateneum, A III 2028: 247. Inköpt på Finska Konstnärers utställning 1893 av Bergsrådet Rudolf Elving.

Hintze: Vid en orgel i förgrunden sitter en ung kvinna oeh spelar; bakom henne en sjungande änglaskara. Akvarell. 43 x 32 cm. Signerad: A. Edelfelt 93. Målad i Helsingfors hösten 1893 på beställning av direktör Ernst Bojesen för reproduktion i Julrosor 1893.

Hintze: Förstudie till Edelfelts illustration till Snoilskys "Amaryllis". På en stubbe i fgrunden sitter Bellman i helfigur sjungande till luta. I fonden en lugn vik oeh en stadskontur. Akv. 47 x 38 cm. Signerad: till Herr Hofrådet K. A. Weckström den 9 augusti 1894. Albert Edelfelt. Målad 1893 el. 1894.

Hintze: Utsikt från Edelfelts ateljé vid Elisabetsgatan 27 en förvinterdag med mulen himmel. I förgrunden en snöhöljd bakgård med ett rödbrunt plank, bakom vilket några insnöade tunnor ligger; längst till vänster ett gråbrunt tvåvåningshus. I mittplanet Långa bron och ett snett mot bildplanet löpande sund med svartgrått vatten, krusat av lätta kårar. Längst till vänster låga byggnader i kraftigt rött, som till höger motsvaras av John Stenbergs maskinfabriks tegelbyggnader. i bakgrundens stigande terräng framträder diffust de låga husen i Berghäll, insvepta i blågrå, disig luft. 70,5 x 60. Målad i Helsingfors kring årsskiftet 1893–1894. Jämför repliken H982.

Hintze: Gråmulen vinterdag. I bakgrunden snöhöljda berg under dunkelblå moln; närmast stranden i fonden öppet vatten i mörka toner. I mitten av bilden ligger ett svart, avmastat segelfartyg, infruset vid en brygga. På isen i fgrunden, som är delvis täckt av flödvatten, en man i tegelröd tröja med en kälke. 37 x 47 cm. Signerad: A. Edelfelt. Målad omkr. 1893—1894.

Hintze: Replika av motsvarande illustration i Snoilskys "Svenska Bilder". Vid ett starkt belyst bord sitter en äldre, kraftig man i svart dräkt och vit krage; helfigur i fas åt vänster. I högra handen en gåspenna, den vänstra vilar på en uppslagen bok. Neutral fond. Akvarell och gouache. Dagmått: 45 x 32. Signerad till höger: A. Edelfelt 1894 (illustrationen i Svenska Bilder är signerad till vänster: Edelfelt).

Hintze: I en stallsinteriör i gula, gröna, rosafärgade och blå toner mot gulbrunt träverk sitter till höger Maria med Jesusbarnet i famnen. Från barnet utstrålar ett gulvitt, fosforescerande ljus, som faller på fyra tillbedjande herdar längst till vänster. Över krubbans avbalkning synes till vänster ett bergslandskap under mörkblå himmel med starkt stjärnljus. Upptill tre svävande änglar i vitt, hållande ett textband med inskriptionen: GLORIA IN EXCELSIS DEO PAX IN TERRA IN HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS. Olja på duk. Ca 500 x 227 (upptil avslutning i spetsbågsform). Signerad: A. Edelfelt 1894. Målad i Paris våren 1893 samt i Helsingfors från hösten 1893 till mars 1894. Beställd 1892 av Änkerådmanskan Amanda Revell i Vasa. Ramven utförd enligt ritning gjord av Edelfelt med biträde av arkitekterna Jac. Ahrenberg och A. Lindegren, Stockholm. Jämför H606. Uppställd i juni 1894 såsom altartavla i Vasa stads kyrka.

Hintze: Kartong till föregående utan övre delen av komp. Längst till höger sitter Maria med Jesusbarnet i famnen. Från barnet utstrålar ett starkt ljus mot Maria och över herdarna, av vilka två längst i förgrunden knäböja, den tredje står bugande, medan av den fjärde endast ansiktet är synligt. Över krubbans avbalkning synes en skissaktigt antydd natthimmel. Akvarell och pastell på papper. 336 x 164 cm. Tecknad i Paris våren 1893 samt målad på Haiko sommaren samma år. (Katalogen över Konstsamlingarna i Ateneum, 1938, uppger felaktigt 1891—92).

Hintze: Studie till "Herdarnas tillbedjan", katalog nummer 682. I en stallsinteriör sitter Maria i ljus dräkt och svart huvuddok hållande i famnen det liggande Jesusbarnet, från vilket ett starkt sken utstrålar. Knäfigur vänd åt vänster. Genom en fönsteröppning till vänster ser man ut över ett bergslandskap i kallt månsken. Troligen ca 100 x 80 cm. Signerad: A. Edelfelt 1893. Målad i Paris våren 1893

Hintze: Studie till "Herdarnas tillbedjan", H682. I en stallsinteriör sitter Maria – i svart dok – med barnet, från vilket utstrålar ett starkt, varm-gult sken, vilket skarpt kontrasterar mot det kalla, blå ljus, som från den stjärnbeströdda natthimmeln faller över ett bergslandskap till vänster, synligt genom en fönsteröppning över barnets huvud. 58 x 41. Signerad: A. Edelfelt 1893. Ram i italiensk ungrenässansstil, utförd av Viktor Kårlund i Helsingfors efter ritning av Professor J.J. Tikkanen. Målad sannolikt våren 1893 i Paris. Förvärvad från konstnären i oktober 1896 för 590 mark av Hovrådet W. Westzynthius. Från dennes arvingar förvärvad av Bergsrådet E. Aaltonen, Tammerfors.

Hintze: Studie till "Herdarnas tillbedjan" Katalog nummer 682. Huvud av en ung kvinna med svart dok; huvudet nedböjt och vänt åt vänster. Gråbrun bakgrund. Akvarell. 44 x 34 cm. Signerad: A. Edelfelt. Målat antagligen i Paris våren 1893.

Hintze: Studie till "Herdarnas tillbedjan" katalog nummer 682. Huvud av en ung kvinna; nedböjt huvud och dok över håret, profil åt vänster. Ansiktets profillinje markeras av en kraftig blå skugga på insidan av doket. Akvarellerad teckning. Dagmått: 23 x 14,3 cm. Signerad: till Eliel Aspelin med gammal vänskap af Albert Edelfelt julen 1896. Utförd sannolikt 1893.

Hintze: Helfigur i naturlig storlek, pastell, målad på tio dagar i Köpenhamn maj 1894 på beställning av den avbildade. Upphängt i Det Gule Palais, Köpenhamn.

Hintze: Stående knäfigur i fas åt vänster. Ovalt ansikte, blå ögon, blont, lockigt hår med en lock i pannan. Vit, djupt urringad, guldmönstrad hovdräkt med Sankta Katarinaordens band och stjärna, en medalj i blått och ett brett kommendörsband i rött och vitt. Över högra axeln bär hon en ljus, i blågrönt skiftande kappa med blårävskrage och laxfärgat foder. På den vänstra handen en lång, gul handske. I bakgrunden ett ljust, blågrönt draperi utan ornament. Olja på duk. 145 x 85 cm. Målad i Köpenhamn april — maj 1894 och kvarlämnad såsom ofullbordad hos Pietro Krohn.

Hintze: Stående knäfigur i samma ställning som på föregående studie. Huvudsakliga avvikelser: kompositionen nedtill avskuren betydligt högre, vid handen, ovanför knäna; draperiet i fonden har upptill till vänster ett kinesiskt drakmönster, aftonkappan är mer utbredd, har kortare krage framtill och fyller en större del av bilden baktill till höger. Pastell i smalt höjdformat. Troligen signerad nedtill. Målad i Köpenhamn april—maj 1894.

Hintze: Stående halvfigur i samma ställning som föregående. Avvikelser: Kompositionen avskuren ovanför vänstre handleden, bakgrunden neutral utan dekor. Pastell. Dagmått: 90,5 x 61 cm. Signerad upptill till vänster: A. Edelfelt. Målad i Köpenhamn april—maj 1894.

Hintze: Pastell i bleka färger. 45 x 37 cm. På baksidan intyg av friherrinnan Ellan von Born samt Stenmans Konstsalongs stämpel. Målad i Köpenhamn april—maj 1894.

Hintze: Bröstbild i halv fas åt vänster. Ärggrön kappa över ljus, laxröd klänning; vid kappans uppslag två blommor i cinnoberrött. Vid halsen ett briljantsmycke. Fond i ljust grågrönt. Pastell på papper. Dagmått: 56 x 38 cm. Signerad: A Edelfelt. Målad i Köpenhamn april—maj 1894.

Hintze: I en mahognylänstol sitter en svartklädd, vithårig dam med svart spetsmössa; knäfigur i fas åt vänster. Ljusgrå fond. 86 x 70. Signerad: A. Edelfelt 1894. Målat sommaren 1894 på Gammelbacka gård invid Haiko på beställning av Direktör Sven Palme.

Hintze: I en interiör med neutral bakgrund – till vänster i mörkt gråblått, till höger i ljust gråblått – sitter i en brun länstol en gråhårig dam i svart klänning och svart spetsmössa. Vänstra handen vilar på stolens armstöd, den högra med en pincenez i famnen. Knäfigur i fas åt höger. 107 x 79. Signerad: Albert Edelfelt 1894. Påbörjat på Haiko sensommaren 1893, målat i Helsingfors vårvintern 1894 samt fullbordat (händerna och ansiktet retuscherade, den ursprungliga helbruna fonden förändrad till den definitiva) på Haiko juli–augusti 1894. Porträttet hängde ikonstnärens arbetsrum i Helsingfors över skrivbordet. Skänkt 1934 av Fröken Annie Edelfelt till Borgå museum.

705 Sorg


Hintze: På en sten vid en gärdesgård i förgrunden, sitter ett ungt allmogepar; kvinnan, klädd i gråblå, randig kjol och randig, ljusblå blus med förkläde av samma tyg, torkar tårarna i förklädet, som döljer ansiktet; mannen, i brun hatt och blus, gråbruna vadmalsbyxor och svarta stövlar, ser tigande mot marken samt håller hennes vänstra hand i sina händer. I bakgrunden ett ljust sommarlandskap med björkskog och en vik i aftonbelysning. Målad i fri anslutning till Carl Snoilskys dikt "På Vernamo marknad". 108 x 90. Signerad: A. Edelfelt 1894. Målad på Haiko juli–augusti 1894. Förvärvad 1894 från konstnären av Häradshövding P. Jansson. Inköpt 1906 från dennes sterbhus för 14 000 mark av Antellska Delegationen. Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

714 Långörn


Hintze: Utsikt från Brunnsparken en vårvinterafton. I mittplanet till vänster står Långörns svarta silhuett mot horistonten, som färgas brandgul av den nedgående solen. I bakgrunden längst till höger Gråhara fyr. Tunga, naturlatistiskt målade ovädersmoln på himmeln. I förgrunden ligger ett stort, vattenmängt isflak på det mörkt gråvioletta, stiliserade vattnet, som krusas av en lätt dyning. 63 x 91. Signerad: Albert Edelfelt 1894. Målad på Haiko sommaren 1894.

Hintze: I ett rum med ett fönster till höger sitter en dam i baltoalett med spetsar, hållande vänstra armen något upplyftad. knäfigur vänd åt höger: Signerad: A. Edelfelt 1894. Porträttet – som Edelfelt fyra gånger påbörjade på ny duk – utfördes på Bregentved och i Moltke-palatset i Köpenhamn juli–augusti. 1893 och april–maj 1894. Blyertsstudie i skissboken A II 1517:87 i Ateneum.

Hintze: Halvfigurer i profil åt vänster mot enfärgad fond i mörk, blågrön ton. Pietro Krohn med hög panna, grått hår och gulbrun hy håller sin vänstra arm kring Mario, en gosse med ljus, rosafärgad hy och brunt hår. På Pietros hand en guldring med röd sten. Diffust ljus utan skuggor. Tempera och vaxblandad oljefärg. 68 x 58. Signerad: A. Edelfelt 1894. MÅlat på några dagar i Köpenhamn 1894, varvid Pietro Krohn var sjuk och huvudsakligen Marios figur utfördes. Pietros huvud fullbordades i Köpenhamn 1896.

Hintze: I en förgylld rokokosoffa sitter en ung dam i elegant baltoalett av gult siden; högra armen är lutad mot en kudde, en solfjäder i den vänstra. Över axeln en lätt dunboa. Helfigur i fas åt vänster. På en piedestal till vänster en kinesisk vas med blommor. I bakgrunden ett mörkblått, kinesiskt sidendraperi. 135 x 100. Signerad A. Edelfelt 1895. Målad på beställning i Helsingfors december 1894–januari 1895.

Hintze: Akvarell, målad i Helsingfors januari 1895 (brev till Pietro Krohn, Paris "andra dag påsk" 1895).

Hintze: Solbelyst, snöhöljd sluttning med rimfrostbitna träd och ett staket i förgrunden, en rund tornbyggnad i mitten och några villor i fonden. 60 x 40. Signerad: A. Edelfelt 1895. Målad januari 1895.

Hintze: Snöhöljd, solbelyst gårdsplan i Brunnsparken med ett uthus i mittplanet till höger, samt rimfrostbitna träd i bakgrunden. Till det lilla uthuset leder till höger en upptrampad väg. 41 x 31. Signerad: A. Edelfelt 1895. Målad i januari 1895, retuscherad i november samma år.

Hintze: Ofullbordad komposition. På ett berg i förgrunden med utsikt över ett vidsträckt skärgårdslandskap med havet i bakgrunden, en holme till vänster och klippiga vikar till höger sitter i mitten kung Fjalar i blågrönt, hopsjunken, med huvudet lutat mot högra handen. Framför honom ligger Hjalmars lik i rödbrun mantel. Längst till höger står Dargar i grått, sedd snett från ryggen. Akvarell 91,5 x 133. Målad på Haiko juli–augusti 1894 i anslutning till illustrationerna till Runebergs "Kung Fjalar" samt lämnad halvfärdig.

Hintze: Ofullbordad replik av föregående. I bakgrunden skärgårdslandskap med öppen horisont. Akvarell på duk. 92 x 133. MÅlad i Paris mars 1895.

Hintze: På ett berg med blått hav i bakgrunden sitter kung Fjalar i ljusblått. Framför honom ligger Hjalmar i röd mantel och med ett svärt i bröstet; ur såret strömmar blod. Till vänster en gammar krigar, till höger Dargar i grått. Kompositionen inramad av en brun bård med runskrift. Akvarell 26 x 44,5. Signerad Edelfelt. Målad sannolikt 1895 i anslutning till illustrationerna till Runebergs "Kung Fjalar".

Hintze: Bröstbild i helfas av en medelålders man i arbetsblus med nedböjd huvud, lutat mot högra handen. Blicken eftersinnande. Yviga mustascher. Tempera och vaxblandad oljefärg. 54 x 36. Signerad: A. Edelfelt. Målad sannolik på Haiko sommaren 1894 såsom förstudie till H724.

Hintze: Fri förstudie till Dargars gestalt i H724. Bröstbild i halv fas åt vänster av en gammal, fårad allmogeman (densamme som till höger i H454) med stripigt, gulbrunt, grånat hår, blonda mustascher och kort hakskägg; grå rock. Ljus, rödbrund fond. Tempera och vaxblandad oljefärg. 55 x 38. På frånsidan intyg från 1910 av Ellan von Born. Målad på Haiko sannolikt sommaren 1894.

Hintze: Dekorativ pannå. På ett stormigt hav med stiliserat solglitter länsa tre vikingaskepp med röda segel. I fonden en låg landkontur. Kvällssol. Långsmalt breddformat, höjd omkring 45 cm. Signerad till höger: A. Edelfelt (årtal?). Ramen efter ritning av Edelfelt. Målad 1895 eller 1896 i anslutning till illustrationerna till Runebergs "Kung Fjalar". Studier samt ritningar till ramen i skissboken A II 1517: 50 i Ateneum.

Hintze: Förändrad variant av H685–686. Stallsinteriör med Maria i helvit dräkt; hon är mer nedböjd över barnet i famnen än i de tidigare kompositionerna. Ljuset som strålar från barnet är intensivare, kompositionen mer stiliserad. "Bakom henne går väggen hrisontalt, och i fonden synes Betlehem i månsken med tindrande stjärnor" (Middagshöjd, 193). enskilda detaljer ommålades något senare av Edelfelt. Oljemålning i litet format. Målad i Paris mars–april 1895. Såld i Paris våren 1895 för 2 000 francs.

Hintze: Restaurangscen från Paris. Vid ett bord i förgrunden sitter en ung, något fyllig, rödhårig dam i svart, djupt dekolleterad klänning med bara skuldror och korta puffar nedanför axlarna. Huvudet lutat mot händerna. Bröstbild i helfas. Till höger en champagneflaska i en brett målad kylare av vitmetall samt två fyllda glas. Röd fondvägg med ett fönster till höger, genom vilket ett kallt blåaktigt ljus silar in i rummet; från en osynlig ljuskälla till höger eldsken med varma, gula och rödaktiga reflexer. 62 x 79. Signerad: A. Edelfelt Paris 1895. Målad i Paris våren 1895.

Hintze: Pastellporträtt av en 5 års gosse, målat på beställning i Paris maj–juni 1895.

Hintze: Pastellporträtt av en fem eller sex års gosse, målat i Paris juni 1895 på beställning av Louis Pasteur.

737 Montreux

Hintze: Akvarell med motiv från Alperna och Genèvesjön, målad i början av juli 1895 i Glion invid Montreux.

Hintze: Interiör från en föreläsningssal. Vid ett ljusgrått bord med svart sarg och en mörkgrön burk med mikrobrör längst till höger står en medelålders man i svart dräkt med Hederslegionens röda knapp i rocksuppslaget; halvfigur i fas åt vänster. Han har kortklippt, svart hår, kort, spetsigt skägg, mörka ögon och avtärda anletsdrag. I vänstra handen en pipett, den högra i byxfickan. I bakgrunden en gråsvart tavla med inskriptioner; överst läses 43:e Lejon-Tétanos. Starkt dagsljus från vänster. I bakgrunden till vänster framskymtar ett laboratorierum i dämpat solsken. 130 x 92. Signerad: A. Edelfelt Paris 1895. Målat i Institut Pasteur i Paris juli 1895.

Hintze: Utsikt i högt perspektiv över en obebyggd, delvis trädbevuxen plan. Till höger går en gata inåt bilddjupet; i fonden stenhus. Till vänster fabrikspipor under monhöljd aftonhimmel. Ljus kolorit. Dagmått: 63 x 79. Signerad: A. Edelfelt Paris 1895.

747 Vallmo

Hintze: Röda vallmor i en trädgård med Haiko fjärd i fonden. Akvarell 75 x 43. Signerad: A. Edelfelt 1895.

748 Tulpaner

Hintze: På ett brunt, solbelyst bord står en mörkbrun vas med brandgula och rödflammiga tulpaner mot mörkgrön fond. längre i bakgrunden till vänster en hög, vit porslinsvas. Akvarell med täckfärg. 61 x 47. Signerad: A. Edelfelt 1895.

Hintze: Bröstbild i profil av en ung dam i grön dräkt. Pastell. 63 x 48. signerad: A. Edelfelt 1895.

Hintze: En ung dam i rödviolett balklänning, skiftande i brons, med bara axlar och stora ärmpuffar; stående knäfiggur i fas åt höger. Mörkt hår med en diamantprydd kam, i höger handen en solfjäder av grå plymer. Mörkgrön fond. 102x70. Signerad A. Edelfelt 1895. Målat i Viborg hösten 1895 på beställning av arkitekt W. Dippell.

Toimituskunta: På färgskissen har Dagmar Dippel grön klänning och står mot röd fond. På det slutgiltiga porträttet har Edelfelt, enligt Hintzes beskrivning, bytt färgsättningen så att klänningen är röd och fonden grön.

Hintze: En stående dam med regelbundna anletsdrag, starkt välvda ögonbryn, mörkbruna ögon; hon bär en mörkblå aftonkappa med brun pälskrage; halvfigur med huvudet i halv fas åt höger. Mörkbrun fondvägg med ljusgrått längst till höger. 99,5 x 60. Signerad: Albert Edelfelt 1896. Målat i Helsingfors januari 1896. Under signaturen har konstnärens hustru enligt Edelfelts på sjukbädden den 12 augusti 1905 uttalade önskan låtit anbringa inskriptionen: Beauty is a joy for ever. 12 aug. 1905 (jämför Ernst von Born i Hbl. 29.I.1922). Ansiktet skuret med bajonett av röda soldater i Föreningsbankens kassavalv i Heinola 1918, dit målningen sänts i förvar av Friherrinnan von Born (Hbl. 27.I.1922).

Hintze: En ung, blond dam i mörkblå klänning, sittande med högra handen vid hakan. Bröstbild i något hitvänd profil åt vänster. Enfärgad mörk fond. 51 x 42. Signerad A. Edelfelt 1896. Målat i Helsingfors januari 1896 samt skänkt åt den avbildade. En blyertsstudie till porträttet tillhör Nylands Nation, Helsingfors. Förvärvat omkring 1898 från Friherren von Heiroth till dåvarende Alexander IIIS museum i Sankt Petersburg. Eremitaget, Sankt Petersburg.

Hintze: En edelålders man i svart långrock, sittande vid ett bord, på vilket han stöder högra armen; halvfigur i halv fas åt vänster. I högra handen en i brunt läder bunden lagbok, den vänstra handen i famnen. Neutral, grågrön fond. Dagmått: 95,6 x 80,5. Signerad: A. Edelfelt 1896. Målat i Helsingfors januari 1896 på beställning av Nyländska studentavdelningen för 2 500 mark. Studier i Ateneum, A II 1519:21 och skissbok A II 1517:17.

Hintze: Kejsaren är återgiven i "grå kort hemrock" mot bakgrunden av ett gobelängtyg, tecknat av Walter Crane. Halvfigur i naturlig storlek. Oljemålning. Omkring 75 x 55. Målat efter naturen i mars–april 1896 i Vinterpalatset i Sankt Petersburg på betsällning av kejsaren samt av denne skänkt åt Kejsarinnan Alexandra, i vars budoar i Zarskoje selo det upphängdes.

Hintze: Kejsaren är iklädd Finska Gardets översteunifrom i mörkblått med snörmakeriarbeten i silver samt står – helfigur i helfas – i en palatsinteriör med skinande parkettgolv; i bakgrunden ett tungt, mörkt olivgrönt sammetsdraperi, längst till vänster ett fönster mellan två konsollbord. I vänstra handen Uniformsmössan och en vit handske. 222 x 140. Signerad: A. Edelfelt 1896. Målat i Helsingfors sommaren och början av hösten 1896 på beställning av Helsingfors Universitet för 6 000 mark. I Paris mars–april 1897 retuscherades porträttet, varvid bakgrundens ursprungligen bruna draperi ändrades till olivgrönd. – En studie i oljefärg till interiören, målad i dåvarande generalguvernörshuset i Helsingfors, tillhörde 1930 Fröknarna Annie och Berta Edelfelt. – Ursprungligen erbjöds Eero Järnefelt att måla detta porträtt, men avböjde han uppdraget såsom alltför officiellt. Kopierat 1897 av Vidolfa Ahrenberg för Viborgs rådhus och för det i Helsingfors förlagda ryska regementets räkning. Kopierat 1897 av Magnus Enckell för Gamlakarleby stad (såsom bröstbild).

Hintze: Skiss till H758, med i huvudsak identisk komposition. Detaljerat utförd helfigur i finska Gardets uniform, interiören antydd. Olja på kartong. 30 x 19,5. Målad i Sankt Petersburg mars 1896 efter några ögonblicksfotografier.

Hintze: Bröstbild utan huvudbonad, i uniform med vita epåletter, fas åt höger. Brunviolett, neutral fond. Olja på kartong. 25 x 27. Målad i Sankt Petersbur första dagarna av mars 1896 (efter studie av Repin och och några ögonblicksfotografier)

Hintze: Stående halvfigur i Finska Gardets översteunifrom; helfas, utan händer, Gråbrun, neutral fond. 78 x 64. Målad efter naturen i Vinterpalatset i Sankt Petersburg mars 1896 såsom slutlig studie till H758. Kopierad våren 1896 av Fru Mendilejeff i Sanktpetersburg för ett flickgymnasium i Ryssland.

Hintze: En medelålders, sittande dam med mörkbrunt hår och blågrön sidenklänning med bred spetskrage; på högra axeln och skuldrorna en mörkbrun pälskappa med blågrönt sidenfoder i något mörkare nyans än klänningen. På vänstra handen en lång gråbrun handske. Halvfigur i fas åt höger. I bakgrunden ett veckat draperi i svart och blågrått. Dagmått 88 x 70. Signerad: A. Edelfelt 1896. Målat i Sankt Petersburg våren 1896. Skadat vid revolutionen i Sankt Petersburg 1918 samt restaurerat – huvudsakligen ansiktet – omkring 1921 av Fru Slotte.

Hintze: En ung, sittande flicka i benvit klänning med grönt skärp och bred krage i blåvitt; knäfigur i fas åt vänster. Hon har mörkbrunt hår och blågröna ögon. I händerna en uppslagen bok. I bakgrunden ett brokaddraperi i rosa med skuggpartier i ljus umbra och krapplack. Pastell. 82,5 x 63. Signerad A. Edelfelt. 1896. Målat i Sankt Petersburg våren 1896 på beställning av Envoyén Lennart Reuterskiöld. En kompositionsstudie, blyerts, 20 x 15,5, i samling Thorsten Laurin, Stockholm, förvävad från Stenmans Konstsalong.

Hintze: Titelblad till den av Finlands ständer vid kröningen 1896 till kejsarparet överlämnade adressen. I förgrunden representanter för det finska folket, allmoge, studenter med fanor, borgare, präster och adelsmän hyllande kejsarparet, som står på en blomstersmyckad trappa under en röd tronhimmel. Under valvbågar på sidorna bronsstatyer av Alexander I, Alexander III, Alexander II och Nikolaj I. I bakgrunden ett blånande insjölandskap från Finland. Akvarell och täckfärg. 40 x 30. Signerad: XIV MAJ MDCCCXCVI. A. Edelfelt. Målad i Sankt Petersburg april 1896.

Hintze: Utsikt i högt perspektiv över Röda platsen i Moskva med Kremlmuren till höger, den forna avrättningsplattformen i mitten samt Basiliuskatedralen längst till vänster. Mellan byggningarna syns Moskvafloden. På torget vandrande personer samt några vagnar. Akvarell. Dagmått: 32,3 x 47,6. Signerad: Albert Edelfelt 1896. Moskva 20 maj 1896.

Hintze: Torgbild i starkt solsken, sedd i högt perspektiv. I förgrunden övre delen av en flaggprydd äreport i rött och gult, i mittplanet torget med staffage av två väntande åkare och ett tiotal lätt antydda figurer. I bakgrunden den röda Kremlmuren med ett högt torn över en port till vänster. Vita kyrk- och klocktorn med förgyllda kupoler till höger. Blå himmel med lätta moln. Akvarell. Dagmått 32,6 x 49. Betecknat: Moscou 3 juni 96.

Hintze: Motiv från kröningen i Moskva 1896, återgivande Nikolaj II med gemål hälsande folket från Röda trappan i Kreml. Akvarell. Målad i Helsingfors 1896–97 och ursprungligen avsedd för ett av Ryska Konstakademien till kejsarparet år 1897 överlämnat album med scener från kröningshögtildligheterna. En del av detta album utgavs 1899 av ryska hovministeriet, men utan Edelfelts akvarell; i del I vid sida 274, ingår i stället en akvarell av A. Rjabuschkin, återgivande samma motiv, sett något mer från vänster. I det originala akvarellalbumet, som förvaras i handteckningssamlingen i Ryska museet, Leningrad, finns av Edelfelt endast H789. Akvarellen utlottades 1897 av Konstnärsgillet och tillföll lånebokhållaren A. Hoffström, St Michel.

Hintze: På en starkt solbelyst altan i rött och guld utanför Kröningssalen (Granovitaja Palata) i Kreml, som synes till höger, har kejsarparet med svit trätt ut efter kröningsmåltiden. Bakom dem en tegelmur, smyckad av gröna girlander. På en något lägre estrad till vänster en flyktigt skisserad festpublik i vitt och ljusblått. Längst till höger leder en fritrappa upp till palatset. Framför den kejserliga altanen defilerar i mittplanet militär i lysande färger. Mer i förgrunden en åskådarmassa i mörkare kolorit; till vänster höjer en man sin hatt. Längst i förgrunden står kosacker i rött med dragna sablar. Impressionistisk skiss. Olja på papper. 33 x 46,6. På frånsidan intyg av Friherrinnan Ellan von Born. Målad i Moskva kröningsdagen 26 maj 1896 (rysk tideräkning) eller omedelbart därefter. I skissboken II 1517:60 i Ateneum ingår en förstudie i akvarell, daterad Moscou 14 Mai 96. Konstnärens kvarlåtenskap.

Hintze: I mitten av logen, som är sedd nedifrån, sitter Nikolaj II med sin gemål vid sidan samt omgiven ave n talrik svit. Nedtill logens förgyllda barriär, upptill draperier i rött. Summarisk skiss i rött och gult. Akvarell. 35 x 50. Målad i Moskva maj 1896.

Hintze: Studie till föregående. Loge med purpurröda draperier upptill, på sidorna kolonner, nedtill förgylld barriär. Utan figurer. Akvarell 32 x 46. Målad i Moskva maj 1896.

Hintze: Två sjömän lutade mot relingen av ett segelfartyg; halvfigurer, den vänstra iklädd blå sjömansmössa med band, blå rock och randig tröja i vitt och blått, den högra, halv fas åt vänster, rökande pipa och iklädd mörkblå rock och svart skärmmössa. I bakgrunden mörkblått hav i sensommarbelysning med moln i rosa och lila. 69 x 86. Signerad: A. Edelfelt 1896. Målad på Haiko sommaren 1896. Detaljstudier i skissbok A II 1517:50 i Ateneum. Förvärvad från utställningen 1896 av Kommerserådinnan E. Ahlström.

Hintze: Gustaf Mauritz Armfelts arbetsrum på Åminne, inrett 1811–1814. Ett soligt biblioteksrum med empiremöbler och bokhyllor i mahogny med grön fris öer hyllorna. I förgrunden en skrivstol framför ett stort skrivbord med förgyllda ornament. Vid ett fönster i bakgrunden Sergels bronsbyst av Gustav III. Akvarell. Dagmått 35,5 x 25.5. Signerad A. Edelfelt Åminne 1896. Målad sommaren 1896.

Hintze: Kopia av C.F. von Bredas porträtt av Gustav III på Åminne. Gouache. 30 x 23. Målad på Åminne sommaren 1896. En kopia i blyerts av Edelfelt ingår i Konstnärsgillets Julblad 1896.

Hintze: Interiör med en sittande officer som skriver vid ett bord. Ovanför hänger Europas karta. På bordet en båtformig uniformshatt med trikolorkokard. Framför officeren står en ordonnans i honnör. Akvarell och täckfärg. Dagmått: 30,5 x 23. Signerad: A. Edelfelt 1896. På frånsidan dedikation: Hr H. Bukowsky vänligast af Albert Edelfelt.

Hintze: I en förgylld gustaviansk länstol sitter en ung, brunhårig dam i baltoalett av ljusgrönt siden med mörkare ränder och ljus, skär tyllkrage; knäfigur i halv fas åt vänster. I händerna, som vilar i famnen, håller hon några Maréchal Niel-rosor. Mörk blågrön fondvägg. Pastell. Dagmått: 106 x 73. signerad: A. Edelfelt 1896. Målat i Stockholm november–december 1896. Kompositionsstudie i skissbok A II 1517:27 i Ateneum.

Hintze: Bröstbild i fas åt höger av en gammal dam i svart klänning med elfenbensfärgad spetskrage och spetsmössa. Blågrön fond. Pastell. 58 x 48. Signerad: A. Edelfelt 24.XII.1896.

Hintze: Mot en fond i rödbrun sammet står en gråhårig man med glasögon och bruna mustascher, iklädd Oxford-universitetets röda doktorskåpa av siden samt svart långrock. Knäfigur i fas åt vänster. I vänstra handen ett ljusgrönt häfte "Acta mathematica". På ett bord till vänster en svart doktorshatt. Dagmått: 140 x 100. Signerad: A. Edelfelt 1896. Målat i Konstakademien i Stockholm november–december 1896; dräkten ommålad samt porträttet fullbordat i Paris april–maj 1897. Beställt av "världens matematiker".

Hintze: Sittande äldre man med gulblek ansiktsfärg, iklädd svart långrock. Knäfigur i fas åt vänster. Mörk, neutral fond. 100x80. Signerad A. Edelfelt 1896. Målat i Helsingfors kring årsskiftet 1896–97 för 3 000 mk på uppdrag av Finska Konstföreningen. Kopierat 1904 för Svenska Klubben, Helsingfors; d:o 1932 av A. Lindeblom för Nylands Nation, Helsingfors.

Hintze: Interiör från tronsalen i Kreml med några tiotal minutiöst utförda porträttfigurer. Till vänster står Nikolaj II och kejsarinnan Alexandra, till höger kosackerna, vilkas befälhavare kysser kejsarinnans hand. I fonden storfurstinnorna i Katarinaordens röda band. Salen i blått och guld. Akvarell och täckfärg. Dagmått 39,3 x 28,1. Signerad: A. Edelfelt Efter skisser gjorda vid kröningen 1896 (bland annat i skissboken A II 1517: 60 i Ateneum) påbörjad i Helsingfors februari 1897 och fullbordad i Sankt Petersburg mars 1897. Beställd 1896 av Ryska Konstakademien för 1 000 rubel för ett till kejsarparet år 1897 överlämnat album med akvareller från kröningen. Akvarellerna målades av Albert Benois, Edelfelt, Lebedjeff, Konstantin Makovski, Vladimir Makovski, Maté, Rjabuschki, Rjepin, Samoikisch, Seroff, Sokoloff och Vesnezoff. I den av ryska hovministeriet februari 1899 utgivna delen (I) av detta album ingår Edelfelts akvarell likväl ej. Jämför H768.

Hintze: I en palatsinteriör står en gammal, reslig man i generalsuniform med ett 30-tal medaljer och dekorationer samt ett brett kommendörsband över bröstet. Knäfigur i fas åt vänster. Till vänster ett förgyllt empirebord, mot vilket han stöder högra handen. I bakgrunden panelade väggfält. 149x97. Signerad A. Edelfelt. 1897. På beställning av Greve Schuvaloffs barn gjorde Edelfelt i mars 1897 i Warschau (Warszawa) studier och skisser till porträttet av Greve S., som låg svårt sjuk och ej kunde stå modell. Porträttet påbörjades – utan modell – i Paris maj 1897 samt fullbordades i Helsingfors hösten 1897 med hjälp av Fröken Sigrid Lehrbäck.

Hintze: Vid stranden av en mörk skogstjärn med näckrosor i förgrunden står till vänster en naken yngling (med ett vitt draperi kring höfterna) på knä och sträcker sig fram mot en sjöjungfru, som med näckrosor i handen och ansiktet vänt mot ynglingen simmar bort mot en i fonden framskymtande strand. 92 x 132. Signerad: A. Edelfelt. 1897. Målad i Paris mars–april 1897 efter förstudier och utkast, gjorda på Haiko sommaren 1896. Talrika, varierande kompositionsutkast och nakenstudier i skissbok A II 1517:17 och 50 i Ateneum; där även en kalkeringsteckning i slutlig storlek av den nakna ynglingen. Genom förmedling av målaren Alexander Harrison förvärvad från utställning 1897 till Pennsylvania Museum of Art, Wilstach Collection, Philadelphia.

Hintze: Förstudie till H793. Strandbild från en skogssjö i högt perspektiv med några träd i förgrunden till vänster och näckrosor på vattnet, som återspeglar den motsatta strandens av kvällssolen belysta skogssilhuett. 40 x 60. Signerad: A. Edelfelt 1896. Målad på Haiko sommaren 1896.

Hintze: Förstudie till H793. På den mörka, starkt speglande ytan av en liten skogstjärn flyter sju näckrosblommor, av vilka en i knopp och sex utslagna. Ca 35 x 50. Signatur till vänster. Målad på Haiko sommaren 1896.

Hintze: Mot en fondvägg med mörkgrön tapet och brun panel står en medelålders, något fyllig dam med brunt hår; hon är iklädd en balklänning av vitt siden med stora axelpuffar. På händerna långa handskar i ljusgrått. I högra handen en solfjäder av vita strutsplymer. Knäfigur i halv fas åt vänster. 120 x 70. Signerad A. Edelfelt London 1897. Beställt av Mr John Gallatly i Paris mars 1897, målat i London juni 1897.

Hintze: Utsikt över slätten mellan Kiala gård och Borgå, sedd från övre våningen av karaktärhuset. I mitten leder allén mot Borgbacken, bakom vilken domkyrkan och en del av staden syns. Till vänster ett åkerfält med gula rågskylar, till höger grön ängsmark. I förgrunden en del av parken. Stark eftermiddagssol. 60 x 100. Signerad: A. Edelfelt 25 aug. 97.

Hintze: En medelålders man med yvigt, svartbrunt hår, mörkbruna mustascher, gråblå ögon, fylliga, röda läppar och tärda anletsdrag; bröstbild i fas åt höger. Det lysande, gulbleka ansiktet är målat i mjuka, genomskinlig toucher. Dräkt i moderniserad 1830-talsstil med svart rock, djupt nedskuren, mörkbrun väst och bred, högt omlindad kravatt med mörkröd kråsnål. Mörkgrå fond. 60 x 40,5. Singerad: à M:lle Fanny Flodin. A. Edelfelt 1897. Målat i Helsingfors oktober 1897 samt skänkt åt sedermera Fru Fanny Leclercq.

826 Skogsnymf


Hintze: Skogsinteriör i kvällssol. Vid ett träd en sovande naken kvinna med huvudet lutat mot armen; en blomsterkrans i rött och grönt i det mörka, rödbruna håret. Från vänster faller starkt solljus över henne. I bakgrunden till höger mörkblått vatten, till vänster kraftiga, gula ljuseffekter. 49 x 31,5. Signerad: A. Edelfelt. Målad i Helsingfors vårvintern 1898 med samma modell som i H827–832 och H839–842. Restaurerad 1916 av E.O.W. Ehrström.

Toimituskunta: Modell Thyra Karlsson.

Hintze: En liggande naken kvinna med lysande, vit hy och rött hår. Knäfigur sedd snett uppifrån. Under huvudet en grön kudde. Rödbrun fond. Pastell. Dagmått: 44 x 61. Signerad: A. Edelfelt. Målad vårvintern 1898 som förstudie till föregående.

Toimituskunta: Modell Thyra Karlsson.

828 Diana


Hintze: En ung, kraftigt byggd kvinna med högburet huvud, brunt hår, brungul hy, blottad barm och en brun fäll över axeln; bröstbild i fas åt vänster med en blå månskära vid hjässan. Mörk, blågrön fond. 48 x 33. Signerad: A. Edelfelt 1898. Målad i Helsingfors vårvintern 1898 med samma modell – Edelfelts dåvarande husjungfru – som i H826–832 och H839–842.

Toimituskunta: Modell Thyra Karlsson.

Hintze: Studie till föregående. Bröstbild i helprofil åt vänster av en naken kvinna med ljusbrunt hår, knutet i nakcen; hon står i starkt eldsken mot röd fond. Gouache. dagmått: 53 x 42 (oval). Signerad: A. Edelfelt. Målad i Helsingfors vårvintern 1898.

Toimituskunta: Modell Thyra Karlsson.

Hintze: I en bruntjärad eka med grön rand sitter en fyllig naken kvinna skylande sig med ett badlakan. På vattnet näckrosor. Till vänster och i bakgrunden en grön strand. Kolorit i mörkblått och grönt. Olja på trä. 27 x 21. Signerad: Edelfelt. Målad i Helsingfors vårvintern 1898 med Edelfelts dåvarande husa som modell, densamma som i H826–832 och H839–842.

Toimituskunta: Modell Thyra Karlsson.

Hintze: "En ung flicka mot röd bakgrund. Hon söker skyla sig med ett vitt draperi, liksom om hon plötsligt blivit skrämd. Hennes ögon stirrar stora av rädsla, medan varje fiber av hennes varelse är lyssnande förstening". Omnämnd i Hufvudstadsbladet 25.V.1898 såsom påbörjad skiss med samma modell som i H826–831 och 839–842.

Toimituskunta: Modell Thyra Karlsson.

Hintze: Ett torg med en gotisk husfasad till vänster och ett barockhus med brutet tak till höger. I bakgrunden en gata med två smala medeltidshus. Akvarell och täckfärg. 31 x 24. signerad: Goslar 16/V 98. A. Edelfelt.

Hintze: Vy över solbelysta, röda och blågrå hustak i en liten stad med rik grönska. I mittplanet längst till höger en kyrka. Gouache. Dagmått: 47 x 29. Signerad: A. Edelfelt Goslar 19 maj 98.

Hintze: Solbelyst strand med Rhenflodens gröna, glittrande vatten i förgrunden. På stranden, som nedtill avslutas av en kaj, flera stenhus med domkyrkan i mitten. Till vänster en trädgrupp. Moln i gråblått och rosa. Gouache. 29 x 22,5. Signerad: A. Edelfelt (eventuell datering dold av ramen). Målad i slutet av maj 1898.

Hintze: På solglittrande vatten i förgrunden faller till höger skuggan av en gammal stenbro. I bakgrunden gamla stenhus, över vilka en smal strimma av himmeln syns. Akvarell eller gouache. Ca 29 x 22,5. Signerad: A. Edelfelt –98. Målad i Basel i slutet av maj 1898.

Hintze: Vid en strand med moderna tegelhus i bakgrunden ligger en liten Hansa-kogg i rika, lysande färger med dominerande rött. I aktern Dannebrogen. Akvarell och gouache. Dagmått: 21 x 28. Daterad: Kbhvn 15.6.98.

Hintze: Motiv i anslutning till Viktor Rydbergs dikt. Vid en mur med arkadbågar sitter Maria sömmande en blodröd bård på en vit linda, som ligger i hennes famn och på bänken bredvid; knäfigur i fas åt vänster. Hon har ljusgrön klänning, mörkgrön mantel samt ett vitt dok kring huvudet, nedfallande baktill; över huvudet en guldgloria. Genom arkadbågarna ser man djupröda rosor på mörkgröna buskar samt i bakgrunden en vit stad i fullt solsken. 46 x 65. Signerad: A. Edelfelt 1898. Påbörjad i Helsingfors december 1897–mars 1898 samt fullbordad på Haiko sommaren 1898 med samma modell – Edelfelts dåvarande husa – som i H826–832 och H841–42.

Hintze: Replik av föregående, utförd 1898 i akvarell för reproducering i Julrosor samma år. Beställd av direktör Ernst Bojesen, Köpenhamn.

842 Madonna

Hintze: Studie till "Jungfru Maria i rosengård", H839. En ung kvinna med nedböjd huvud; ansiktsuttrycket präglat av allvar och smärta. Kring huvudet ett vitt dok, nedfallande över en brun, i blått skiftande klänning. Bröstbild i halv fas åt vänster. Från vänster ett kallt, blåaktigt sken. 50 x 43. Signerad: A. Edelfelt. Målad i Helsingfors december 1897–vårvintern 1898 (omnämnd i Nya Pressen 28.XII.1897 och Hufvudstadsbladet 29.V.1898) med samma modell som i H826–832 och H839–841.

Toimituskunta: Modell Thyra Karlsson.

Hintze: en 10-årig gosse i blå blus med fylligt ansikte, röda kinder, blå ögon och brunt hår; bröstbild i fas åt höger. Grön fond. 39,3 x 32. Signerad: A. Edelfelt 1898. Målad sannolikt på Haiko sommaren 1898.

Hintze: Sommarlandskap med parken kring Haiko gamla, sedermera nedbrunna karaktärshus i förgrunden samt Haiko fjärd med segelfartyg och ångbåtar i fonden. Akvarell. Dagmått: 54 x 70,5. Signerad: A. Edelfelt 1898. Skänkt av konstnären 1898 åt General J.E. von Etter.

Hintze: Trädgårdsmotiv från Haiko. I förgrunden blockar Berta Edelfelt rosor bland buskar med vita och röda blommor. Bakom henne en vit villagavel i två våningar. Till vänster gröna träd belysta av den nedgående solens sken. 38 x 55. Signerad: Dr. T. Tallqvist till minne af Haiko och af A. Edelfelt. Målad sommaren 1898 samt retuscherad vårvintern 1899.

Hintze: I ett soligt rum i villan på Haiko sitter en ljusklädd dam i schäferhatt spelande luta vid ett bord med notblad. I bakgrunden ett fönster. Akvarell eller gouache. Ca 40 x 27,5.

Hintze: Utsikt mellan tätt växande tallar på en brant strandsluttning i förgrunden mot den av eftermiddagssolen starkt rödfärgade staden i bakgrunden. Till höger de röda strandbodarna och den i solskenet glittrande ån, till vänster kyrkan. 64 x 45. Signerad: A. Edelfelt 1898. Köpt från Utställning 1898 av Fru S. V. Retkoff-Poschnoff i Sankt Petersburg. Nationaliserad statsegendom 1918, överförd till Tretjakoff-galleriet i Moskva. Överflyttad 1925 till Museet för nyare västerländsk konst, Moskva.

Hintze: Mellan mörka tallstammar och grenar synes i bakgrunden domkyrkan och till höger de röda strandbodarna i starkt solsken. Brett målad skiss. Olja på trä. 22,2 x 34,7. Målad sommaren 1898.

Hintze: Mot bakgrunden av ett lätt krusat hav i sensommarsol med ljusa moln på himmeln vandra en äldre fiskare och två flickor bärande en mast med segel, nät och åror. Halvfigurer i helprofil åt höger. Mättad kolorit i blågrönt, mörkblått, rött, gulbrunt och gråbrunt. 86 x 144,5. Signerad: A. Edelfelt 1898. Målad på Haiko i augusti - september 1898. Flera kopior kända, bl. a. av J. Ruokokoski. Första kompositionsutkast och figurstudier i skissbok A II 1517: 1 och 36 i Ateneum. Förvärvad från Finska Konstnärsgillets utställning i oktober 1898 för 5,000 mk av Antellska delegationen till konstsamlingarna i Ateneum.

Hintze: Kejsaren är iklädd Finska dragonregementets unifrom med Andreasordens band och ordensstjärna och sitter på ett brunt, finländskt halvblod. Huvudet i helfas, kroppen vänd till vänster. I bakgrunden ett insjölandskap i sommarbelysning med en mörblå fjärd till vänster. 270 x 190. Signerad A. Edelfelt 1898. Beställt av Finlands senat för 6 000 mark. Målat i Helsingfors och Paris februari 1897september 1898 efter en studie, gjord i Sankt Petersburg mars 1896; fonden efter ett fotografi Dysterniemi Udde invid Villmanstrand. Utförandet blott delvis egenhändigt. En minutiös kompositionsstudie i blyerts i Ateneum, A II 1618. Upphängt i Generalguvernöshuset i Helsingfors september 1898; överfört därifrån 1918 till Nationalmuseum, Helsingfors.

Hintze: Skiss till föregående. Kejsaren är återgiven i Finska dragonregementets uniform. Målad i Sankt Petersburg mars 1896.

Hintze: En ung, ljushårig dam i åtsittande, svart sammetsklänning i 1500-talsstil med långa ärmar och något utstående, vid spetskrage. Hon står med högra handen lätt vilande på en stolrygg till höger. Halvfigur i fas åt höger. Ljus, grågrön fond. 73 x 57,5. Signerad: A. Edelfelt 1898. Målat i Helsingfors september-oktober 1898. Jämför H819.

Hintze: Interiör. I förgrunden till höger Jesus på knä, torkande en lärjunges fot. I en dörröppning längre i bakgrunden till vänster avtecknar sig fyra stående gestalter mot en starkt solbelyst arkitekturfond. Grisaille i olja på papp. 58 x 47. Signerad: A. Edelfelt. Målad i Helsingfors senhösten 1898 såsom illustration till "De geillustreerde Bijbel", Amsterdam 1901. Jämte H857 och 858 avbildad även i "Nya Testamentet illustreradt af nordiska konstnärer", Stockholm och Helsingfors 1906.

Hintze: Vid en lägereld knäböja fem herdar inför två änglar, som med utbredda armar svävar ned i en ljussky. Längst till vänster nalkas en ung herde. På natthimmeln i bakgrunden en starkt lysande stjärna. Gouache i grått. 56 x 44,5. Signerad: A. Edelfelt 1899. Målad i Helsingfors omkring januari–februari 1899. Jämför H856 beträffande avbildning.

Hintze: Stallsinteriör. Till höger sitter Maria i vitt med Jesusbarnet, bakom henne framskymtar Josef, lutad mot en krubba. Till vänster frambär de tre konungarna sina skänker. scenen starkt belyst av ett ljussken, som utgår från Maria och barnet. I bakgrunden ett nattligt bergslandskap och längst till vänster huvudena av konungarnas följeslagare. Gouache i breddformat, sannolikt ca 45 x 57. Signerad: A. Edelfelt. Målad i Helsingfors omkring januari–februari 1899. Jämför anmärkningen till H856 beträffande avbildning.

Hintze: I en mörkbrun renässanslänstol sitter en äldre, svartklädd man med händerna vilande på en käppkrycka; helfigur utan fötter, fas åt höger Grått hår, långa grå mustascher och kort, grått helskägg. I bakgrunden ett rödbrunt draperi. Dagmått: 130 x 96,5. Signerad A. Edelfelt Paris 1899. Verket beställdes av Helsingfors universitet med anledning av Daehns 60-årsdag 1898 (Daehn var 1891 t.f. kansler för universitetet) för 5 000 mk och målades i Paris maj 1899. Studie i skissboken A II 1517:12 i Ateneum. En pastellstudie finns i privat ägo.

Hintze: Vid ett skrivbord sitter en gammal dam i svart klänning och vitkantad, svart mössa. Knäfigur i halv fas åt vänster. Vänstra handen vilar på länstolens karm. I bakgrunden till vänster ett fönster med nedfällda persienner och vita gardiner. 107 x 90. Signerad och daterad 1899. Målat i Pasteurinstitutet i Paris maj–juni 1899. Ursprungligen hade Edelfelt målat en liten byst av Pasteur på bordet.

Hintze: Utsikt från det skogsbevuxna Telegrafberget i förgrunden över Haiko fjärd i fonden, på vilken till vänster några ångfartyg och skutor ligger förankrade. Den nedgående solen kastar ett starkt rödaktigt skimmer över fartygen och på en fura i förgrunden till vänster. På himmeln en halvmåne. 91 x 112. Signerad: A. Edelfelt. Målad på Haiko sensommaren 1899.

Hintze: Dekorativ replik av H866. 125 x 180. Målad på Haiko sensommaren 1899 på beställning av Industristyrelsen såsom dekroativ pannå för den finländska paviljongen vid världsutställningen i Paris 1900.

Hintze: Fri, dekorativ replik av "Från Helsingfors hamn III", Kat. n:o 524. Helsingfors sett från havssidan. I förgrunden segeljakter under segel och en ångbåt i solsken, till höger jaktklubbens båtbrygga. I fonden Salutorgets vita husrad med Storkyrkans torn i mitten, till höger ryska katedralen, till vänster en rökpelare från ett lokomotiv. 125 x 180. Målad 1899 på beställning av Industristyrelsen såsom dekorativ pannå för den finländska paviljongen vid världsutställningen i Paris 1900.

Hintze: Stående helfigur, fritt efter Segels staty av Gustav III, i mörk hovdräkt med slängkappa, vita strumpor, vitt halskrås samt Serafimerordens band och karschan. Han är vänd åt vänster med högra handen framsträckt och den vänstra vid sidan. I fonden en palatsinteriör. Akvarell och gouache. signerad: A. Edelfelt 20 augusti 1899. Målad vid den historiska festen i Borgå 20 augusti 1899, vars konstnärlige ledare Edelfelt var; av Edelfelts dräktskisser för denna fest (som framställde alla de svenska regenter – från Birger Jarl till Gustav III – vilka besökt eller antagas hava besökt Borgå) äger Borgå museum fyra akvarellerade tuschteckningar.

870 Borgå


Hintze: Vy av Borgå från västra sidan av bron. I förgrunden till vänster går en landsväg snett mot bron, bakom vilken domkyrkan och klockstapeln resa sig i silhuett mot himmeln. Längst till höger i förgrunden en dulissartad trädgrupp. 24 x 59. Signerad: A. Edelfelt 6 september 1899. Efter denna målning utförde Magnus Enckell kring årsskiftet 1899–1900 en större, dekorativ pannå för världsutställningen i Paris 1900 (i Ateneum.

Hintze: En gammal, sittande man i svart långrock, knäfigur i fas åt vänster. Med bägge händerna håller han en bok, som vilar uppslagen på högra knäet. Neutral, blågrå fond. Dagmått: 99,5 x 78,5. Signerad: A. Edelfelt Borgå 1899. Målat i Societetshuset i Borgå hösten 1899 på beställning av forna elever. Studie i blyerts i Ateneum, A II 1519:22.

Hintze: Adress med två sidor text inom läderpärmar utförda av Louis Sparre. På ena sidan Anatole Frances namn inom en lagerkrans på trikolorbotten, på den andra sidan Finlands vapen i rött och guld, inramat av en lagerkrans. nedtill och på sidomarginalerna typer ur Anatole Frances diktning, såsom Abbé Coignard, Monsieur Bergeret, Jean Servien, Thais med flera, samt brinnande hjärtan och lager. Överst på textsidorna två akvareller: 1. Interiör från en studerkammare; vid en skrivpulpet sitter Anatole Frances skaldemusa med handen utsträckt mot en finsk bondflicka. Överst en brinnande fackla och inskriften: Justice Vérité. 2. Vinterlandskap med snöhöljda barrträd mot fond av hav i mörkt violett med ljusare horisontlinjer i gult, grått och brunt. Akvarellerna och textdekoren utfördes av Edelfelt i Helsingfors januari–februari 1900. Adressen överlämnades av Edelfelt åt Anatole France i juni 1900. Adressen överlämnades av Edelfelt åt Anatole France i juni 1900 på uppdrag av ett antal finländare, dels för dennes uppträdande i Dreyfusaffären (enligt uppgift av Professor Yrjö Hirn), men främst för Anatole Frances ingripande till Finlands försvar (bland annat i företalet till René Puaux: Pour la Finlande).

Hintze: Porträtt i olja, enligt katalogen över minnesutställningen 1910 utförd på 1900-talet; sannolikt målat i Paris i samband med världsutställningen 1900, där Wiesel var sekreterare vid det ryska Utställningskommissariatet.

Hintze: En medelålders man med armarna korslagda över bröstet; svart rock, brunt hår, mustaascher och kort helskägg samt glasögon utan bågar. Stående halvfigur i fas åt höger. Genom en öppen dörr i den rödbruna fondväggen syns till höger ett solbelyst rum. 96 x 67. Signerad: A. Edelfelt 1900. På frånsidan av duken anteckning av konstnären: "Porträtt af Dr Axel Lille. Måladt för Nyländska Afdelningen af Albert Edelfelt Oktober 1900". Målat i Helsingfors. Beställt med Anledning av Lilles 50-årsdag 28 mars 1898 av Nylands nation för 3,000 mark.

Hintze: Bröstbild i fas åt vänster av en gammal man med bruna ögon, kal hjässa och vit hårkrans, kort vitt skägg och vita mustascher. Grå rock, vit stärckrage och svart kravatt. Rödbrun fond. 61 x 49. Till hälften oläslig signering vid högra axeln: Edelfelt.Beställt 1882 men målat sannolikt först omkring 1900 efter fotografi.

Hintze: Två blad, storlek 36 x 28, bägge signerade Albert Edelfelt 13 nov. 1900, från frånsidan försedda med verser av Leo Mechelin tillägnade Aino Ackté. På den förra bilden står sångerskan i vitt vid ett brinnande altare med Finlands vapen, på den senare sitter hon vid spinnrocken utanför ett gammalt tegelstenshus med monogramet A. A. på fönstret. Akvareller. Överlämnade åt Aino Ackté vid en middag i Paris 13 november 1900 såsom erkänsla för hennes insats i Finlands kulturpolitiska propaganda i Frankrike.

Hintze: I det dubbla skenet av dämpat dagsljus från vänster och starkt rampljus framifrån står en ung, slank dam i mörk promenaddräkt med stor, mörkbrun pälskrage och svart hatt; helfigur i naturlig storlek, huvudet i helfas, kroppen något vänd åt vänster. Sångerskan är framställd kort före en repetition på Operan i Paris. Kolorit i brunt, svart med gråblå reflexer samt gult. 181 x 90. Signerat: A. Edelfelt. Paris 1901. Målat i Paris i december 1900—januari 1901. Kompositionsutkast i skissbok A II 1517: 3 och 40 Ateneum.

Hintze: Sångerskan står på en klippig strand med den svartgröna, stormiga Styxfloden i bakgrunden till vänster och en rödbrun klippa till höger; helfigur i halvfast åt vänster; vit fotsid dräkt med slöja över det mörkbruna håret, högra handen vid huvudet och den vänstra något sträckt bakåt. Hon är belyst av elden från det icke synliga offeraltaret till vänster och framställd i det ögonblick hon sjunger arian: "Divinité du Styx..." Dagmått: 98 x 58,5. Signerad: à Madame Aino Ackté-Renvall son admirateur et ami A. Edelfelt 1902. Målad i Paris vårvintern 1901, fullbordad i Helsingfors januari 1902. Talrika förstudier, delvis med Madame Marguerite Legrand som modell, i skissboken A II 1517:19 i Ateneum.

Hintze: Belyst av varmt eldsken från ett icke synligt altare till vänster står Alceste på stranden i vit fotsid dräkt med armarna korslagda över bröstet; helfigur i halvfast å vänster. I bakgrunden mörkblått hav i kvällsbelysning. 61 x 30. På frånsidan intyg av Ellan von Born. Målad i Paris kring årsskiftet 1900–1901.

Hintze: Bröstbild i naturlig storlek av en ung dam i helfas med händerna hopknäppta på bröstet. På huvudet en slöja. Ofullbordad. Pastell. Ca 61 x 50. Målad i Paris december 1900–januari 1901.

Hintze: Scenbild ur Glucks opera Alceste. Belyst av offerelden på ett altare till vänster står Aino Ackté i förgrunden iklädd en vit, fotsid dräkt, fas åt vänster. Hon håller högra handen på bröstet. Bakom henne fyra unga kvinnor i vitt. På en kulle till höger synes nedre delen av en tempelkolonnad; till vänster utsikt över ett mörkt hav. Akvarell och täckfärg på papper, uppfodrat på duk. 73 x 54. Signerad: Mademoiselle Aino Ackté dans le role d'Alceste. A. Edelfelt. Målad i Paris kring årsskiftet 1900–1901, fullbordad sannolikt i Helsingfors hösten 1901 (i oktober 1901 var målningen ännu ej slutförd).

Hintze: Mechelin är framställd i talarpose, med högra handen stödd mot en bok i brunt och rött på ett mörbrunt bord till vänster; en pappersrulle i den vänstra handen. Knäfigur i svart långrock, halvfas åt vänster. Grågrön fond. Dagmått: 161 x 93. Signerad: A. Edelfelt 1901. Beställt av Stadsfullmäktige i Helsingfors ( vars ordförande Mechelin var under 13 år) med anledning av Mechelins 60 årsdag 24 november 1899. Påbörjat i Helsingfors oktober 1900, fullbordat i Paris november 1900–januari 1901. Upphängdes i Stadsfullmäktiges sessionssal i rådhuset oktober 1901, avlägsnades på order av Generalguvernör Bobrikoff och överfördes till Ateneum december 1904, åter upphängt i sessionssalen november 1905. Akvarellstudie, bröstbild, i Ateneum, A III 2022:42.

Hintze: Fri replik av den senare illustrationen till motsvarande dikt i Fänrik Ståls sägner. Motivet är sett mer uppifrån, varigenom av de hälsande figurerna i förgrunden – som reducerats till fem – blott huvudena synas; i bakgrunden en huslänga med klockstapeln längst till vänster samt figurgrupper kring salustånd på gamla torget i Borgå. Kuskens huvud vid halsen avskuret av övre bildrandenn. Akvarell och täckfärg. Ca 25 x 35. Signerad A. Edelfelt 1901. Målad i Paris januari 1901 såsom gåva av de anhöriga åt Generallöjtnant Gustaf Robert Ehrnrooth (den i vagnen sittande generalens son) på dennes 80-årsdag 31 januari 1901.

Hintze: En ung, rådhårig judinna med mörka ögon och regelbundna fylliga drag; över axlarna ett gult draperi, som glidit ned från vänstra axeln och övre delen av barmen. Bröstbild i fas åt höger. Varmt aftonljus från höger. I bakgrunden träd. 55 x 46. Signerad: A. Edelfelt. Påbörjad i Paris omkring januari 1901 samt fullbordad i Finland senast hösten samma år.

Hintze: I en låg tvättbalja står en ung naken kvinna och tvättar sig, helfigur i hitvänd profil åt vänster. Höjdformat, ca 50 x 40. Målad omkring 1901.

Hintze: En ung dam med brunt hår, bröstbild i profil åt vänster. Mörkblå fond. Akvarell, kolteckning och pastell på papper. Dagmått: 45,4 x 30,5. Signerad: A.E. Målat omkring 1901. Enligt uppgifter av ägaren vunnet på ett konstlotteri omkring 1901 och möjligen identisk med "Huvud", som vid Konstnärsgillets utlottning december 1901 tillföll Kontoristen E. Pikoff, Viborg.

Hintze: Utsikt från Edelfelts ateljé vid Avenue de Villiers med en öppen plats i förgrunden och en husrad i bakgrunden. Skymning med tända lyktor. Akvarell 23 x 30. Signerad: A. Edelfelt 7 mars 1901 Paris. Svensk-Franska Konstgalleriets auktion 5 december 1928, N:o 21.

Hintze: Bröstbild i profil åt vänster av en leende man med hög ansiktsfärg, grå mustascher, pipskägg och pincenez. Akvarell. Dagmått: 20 x 15. signerad: A. Edelfelt 7 mars 1901. Målat på en bjudning hos Vallgren i Paris, 233 bis Rue Faubourg St. Honoré.

Hintze: En ung, blond dam med stora, fylliga drag (jämför H1057). Akvarell, sannolikt i litet format, målad i Ville Vallgrens ateljé i Paris 7 mars 1901 vid samma tillfälle som föregående målning.

Hintze: Interiör från Edelfelts ateljé i Paris. Vid ett fönster till höger sitter en ung dam i röd promenaddräkt, brun boa och stor, röd hatt med plymer; helfigur i profil åt höger. Hon skjuter åt sidan en rödbrun gardin och ser ut genom fönstret. I högra handen ett långt parasoll. Gouache. 41 x 33. Signerad: Albert Edelfelt 28 mars 1901. På frånsidan har Edelfelt antecknat: Parisienne 400 mk. Två studier i tusch i skissboken A II 1517:6 i Ateneum.

Hintze: En ung dam i mörkblå slängkappa med hög krage, stort vitt rysch och stor mörk hatt med plymper står vid en dörr med högra handen på låsvredet; huvudet avtecknar sig i silhuett mot en starkt belyst glasruta i dörren. Knäfigur i profil åt vänster. 105 x 72. Signerad: A. Edelfelt 1901. Modellen identisk med "Parisienne", H909.

Hintze: Målat med ledning av H528. Äldre man, stående halvfigur, i ministeruniform: röd frack med mörkblå sammetsuppslag, guldbroderier, kraschaner och ordnar samt plymagerad hatt, slängkappa och värja. Målat i Paris november 1900–april 1901.

Hintze: Vid ett bord med blommor i en porslinsvas står en ung dam i vit klänning, stödande högra handen mot en bok på bordet, halvfigur med huvudet i fas åt vänster och figuren i profil åt vänster. Olja på duk. 110 x 68. Signatur nedtill till vänster. Odaterad. Målat i Paris i slutet av april och början av maj 1901. Kompositionsutkast och studier i skissboken A II 1517:19 i Ateneum.

Hintze: En ung man av förfinad typ, knäfigur; mörk kolorit. Målat på uppdrag av Överstinnan Aurora Karamsin i London april 1901, fullbordat (utan modell) i Paris maj samma år.

Hintze: I en elegant salong, från vilken man genom ett fönster till vänster ser ut över det solbelysta Öresund, sitter en gammal, vithårig dam i en förgylld, gustaviansk soffa med grönt ovantåg. Hon är klädd i svart med bred, vit spetskrage och tre ordensdekorationer på kragen. Kring halsen ett band av stora pärlor. Helfigur i fas åt höger. På en vit piedestal till höger står en stor, vit porslinsurna. 140 x 117. Signerad A. Edelfelt 1901. Målad på Kulla Gunnarstorp oktober–november 1901 på beställning av kabinettskammarherren, greve Axel Wilhelm Wachtmeister. Reproducerad i Idun, december 1901; Svenska Slott och herresäten, Skåne, s. 70.

Hintze: Rollporträtt som Hedda Gabler i skådespelets slutakt. Helfigur i åtsittande, vit sidenklänning med långa ärmar och släp; hon står vid ett mörkgrönt draperi, som hon med en dramatisk åtbörd dragit åt sidan. Figuren i frånvänd profil åt höher, huvudet i halv fas åt höger. Mellan draperierna synes i bakgrunden ett mörkt rum, upplyst av varmt eldsken. Figuren i starkt rampljus. Dagmått: 206 x 94,5. Signerad: A. Edelfelt 1902. Beställt i december 1899 av "några Finska teaterns vänner" och målat i Helsingfors mars 1902. Överlämnat av beställarna såsom gåva vid invigningen av Kansallisteatteris nya hus den 2 april samma år. Kolteckning, helfigur i naturlig storlek (utförd med Skådespelerskan Elli Tompuri som modell för figuren) i Borgå museum; teckning av huvudet i Nylands Nation, Helsingfors.

Hintze: En ung, blond dam i vit klänning, sittande med högra armen lutad mot ett rödbrunt bord till vänster. Halvfigur i fas åt vänster. Starkt ljus framifrån. I fonden till höger ett antytt fönster med diffust infallande ljus. Grå fondvägg. 73 x 54. Signerad A. Edelfelt Paris 1903. Målat i juli 1903.

Hintze: Den tredelade väggmålningen återger festtåget på väg från invigningen i Akademihuset vid Skoltorget till gudstjänsten i domkyrkan. Motivet är fritt framställt efter Wexionius-Gyldenstolpe: "Academiae inaugurationis process" av C. v. Bonsdorff: Åbo stads historia under sjuttonde seklet. Vänstra fältet: Början av festtåget har nått det yttersta hörnet av kyrkans ringmur och nalkas domkyrkan, vars grå och tegelröda massa fyller bakgrunden. I spetsen vandrar adelsmän, följda av Per Brahes hovmästare, därefter de två akademitjänstemän, vilka burit insignierna till akademihuset, samt tvenne pedeller i röda kåpor, hållande akademiens silverspiror. Längst till höger en akademitjänsteman med Professor J.J. Tikkanens drag. Vid kyrkan väntar en festklädd skara borgare samt soldater med fanor och standar. Vid kyrkomursporten längst till vänster står en soldat med hillebard för fot och två trumpetblåsare, som blåser fanfar. En kraftigt uppåtstigande linje bildas i förgrunden av en grupp representanter för folket: i spetsen står en karelsk bondkvinna med sitt barn (Elli Jäppinen) och lägre ned tavastländska, savolaksiska och nyländska allmogetyper (bland dem en yngre man med Juho Rissanens drag). Mittfäletet: Längst till vänster en akademitjänsteman (vaktmästaren vid Helsingfors universitet W. Ståhlberg), därefter Akademiens kansler Per Brahe i plymagerad hatt, grå sammetsdräkt och röd kappa, "stolt och glad över det verk han så ivrigt arbetat för och nu lyckats genomföra". Över hans huvud, såsom triptykens medelpunkt, vajar Finlands röd-gula standar, avtecknande sig mot himmelns mattblå, en lövmassas djupgröna och den tegeltäckta ringmurens varmgrå toner. Standaret bärs av en krigsöverste i stormhuva och ceremonirustning (Professor Ernst Estlander); närmare förgrunden går en annan överste, en ung man med hillebard, slängkappa och bredbrättade hatt (Jean Sibelius). Gruppen avslutas av två officerare med hillebarder (i bakgrunden Gustaf Hamberg, längst till höger Edelfelt). Högra fältet: Ur en smal medeltidsgränd med kyrkans ringmur till vänster och framskymtande takpartier till höger framträder akademistaten, följd av studenter samt ryttare med höjda lansar. I spetsen, längst till vänster, skrider den gamle biskop Rothovius i svart bredvid Akademiens förste rektor Eskil Petraeus i röd kåpa (Statsrådet Thiodolf Rein, vilken under sitt rektorat återupptog och förverkligade den tidigare väckta tanken på solennitetssalens utsmyckning med väggmålningar). De övriga, svartklädda gestalterna framställer professorerna Terserus, Alanus, Delacarlius-Stjernhöök, Wexionius-Gyldenstolpe med flera, av vilka den reslige mannen framför den förste ryttaren till höger återger Professor Werner Söderhjelm. På en trappa i förgrunden till höger står en borgarhustru och förklarar processionen för sin lilla dotter. Kompositionen är inramad av breda girlander i mörkgrönt samt hållen i en kolorit, dominerad av rött, grönt, gulgrått, kallgrått och mattsvart. Målningen är utförd på duk med matt oljefärg (riven med Gluten elemi) och oljekritor på temperagrund. Av brist på nödiga materialier måste Edelfelt vid arbetets slut ställvis göra de sista retuscherna med limfärg. Dukarnas storlek 360 x 280. Signerad: A. Edelfelt pinxit MCMIV. Efter direkta förarbeten på Haiko under slutet av sommaren 1904 målades kompositionen i solennitetssalen från 1 september 1904 till 16 januari 1905 – delvis i elektrisk belysning – med hjälp av konstnären Hjalmar Grahn och herr John Brandt. Vid konstruerandet av perspektivet biträdde arkitekten Eliel Saarinen. För de tre målningarna erhöll Edelfelt i januari 1905 såsom honorar 16 000 mark. Vid en till vårvintern 1891 utlyst pristävlan med anledning av 250-års jubileet av Åbo akademis grundläggning erhöll Edelfelt i konkurrens med A. Gallén och Eero Järnefelt I priset och beställning av målningar för de tre mellersta väggfälten i universitetets solennitetssal. Sedan dessa målningar fullbordats beställdes i februari 1905 av Edelfelt ytterligare målningar för de återstående fyra väggfälten, vilka sedermera med delvis avvikande motiv (Florafesten i stället för jubelpromotionen 1840) utfördes av Eero Järnefelt. Kopior: Efter fullbordandet av de slutliga målningarna utförde artisten Hjalmar Grahn på ett av Edelfelts tidigare utkast en trogen kopia av hela kompositionen i 1/3 skala, tre osignerade oljemålningar på duk, storlek 120 x 100; dessa kopior har Edelfelt inte själv bearbetat. Edelfelts avsikt med kopiorna var att använda dem för utställningsändamål, men genom hans kort därpå inträffade död kom artisten Grahn att förbliva ägare till dem; Grahn skänkte dem åt John Brandt, vilken överlät dem åt herr Knut Tilgmann. Av denne erbjöds de utan resultat - såsom Edelfelts ursprungliga totalmodell till väggmålningarna – år 1910 för 3 000 mark till National museum i Stockholm och därefter åt Stadsfulmäktige i Viborg. Sedermera tillhörde de Restaurant Gradin i Helsingfors.

Hintze: Under senare hälften av 1880 gjorde Edelfelt på eget initiativ och i samråd med C.G. Estlander "en förberedande skiss" till en projekterad väggmålning i Helsingfors universitets solennitetssal med ovannämnda motiv samt utarbetade den i en kartong av större format.

Hintze: Vänstra fältet: Processionens första led, behandlat såsom en figurrik, kompakt massa, på den öppna platsen framför domkyrkan; kyrkan dominerar kompositionen mer än i den slutliga målningen. I festtåget, som är förlagt mer i mittplanet, deltaga bland annat representanter för Åbo hovrätt och Åbo stads beväpnade borgerskap, som sedermera bortlämnades. Till vänster hälsas det av en kompakt folkmassa. Längst i förgrunden till vänster en mörkklädd knekt med lans vertikalt för fot. Mittfältet: Per Brahe och hans officerare i ljusa dräkter. Vid den låga muren i bakgrunden, vars krön går i jämnhöjd med Per Brahes huvud och lämnar utsikt över bakgrundens trädkronor, stå två lansbärande knektar. Finlands fana saknas. Högra fältet: Mot ett brett, diffust gatpers- pektiv avteckna sig biskop Rothovius och akademistaten med en mörkklädd officer i spetsen. I förgrunden längst till höger står en ryttare, pendang till motsvarande gestalt på vänstra fältet. I bakgrunden till vänster Akademiens tornprydda hus vid Skoltorget. Oljemålning. 42 x 104 cm. Signerad: A. Edelfelt 1891. Skisserna monterade i arkitektonisk passepartout. Edelfelts vid tävlan 1891 med I priset belönade och till utförande godkända förslag. Målat huvudsakligen hösten 1890 efter förstudier samma vår (signeringen utförd senare, möjligen 1905, då skisserna förvärvades till Konstmuseet i Åbo; vid sin avresa till utlandet den 11 januari 1891 hade Edelfelt sina tävlingsförslag färdiga och torde han knappast nämnvärt ha arbetat på dem i jan. 1891).

Hintze: Komposition i två fält, minutiöst utförd. Gustaviansk interör med ljusa, gråbruna väggar; på en blågrå piedestal till vänster står Sergels byst av Gustav III i gips, till höger en brunmålad bokhylla; i bakgrunden två fönster med små, solbelysta rutor i gröngult. Kring ett vimålat bord som medelpunkt är tolv figurer grupperade i rummet: i förgrunden längst till höger sitter biskop Tengström, bakom honom står vid bokhyllan Clevberg, Kellgren och Franzén; kring bordet, räknat från vänster, sitter eller står Porthan, biskop Mennander, Lennqvist, Ganander, Chydenius och Calonius. I förgrunden längst till vänster står P.A. Gadd, bredvid honom Per Kalm. Akvarell och täckfärg. Dagmått: 2 fält à 34,5 x 28,5. Signerad (senare): A. Edelfelt. På den arkitektoniskt utskurna passepartouten daterad 1891. Målat i Helsingfors huvudsakligen hösten 1890 (jämför anmärkning till föregående). Förslaget godkändes inte av prisnämnden 1891, men lades 1905 till grund för en ny beställning.

Hintze: Komposition i två fält, framställande ett fritt uppfunnet, ohistoriskt möte på dåvarande Nikolaikyrkans trappa mellan F. M. Franzén och J. L. Runeberg. Vänstra fältet: På kyrktrappan står den gamle Franzén tryckande Runebergs hand. Till vänster lagerkrönta magistrar och jubelmagistrar samt kulturpersonligheter så som. Z. Topelius, Fredrik Cygnaeus, J. J. Nervander och Lars Stenbäck. Längst till höger bland andra Fredrik Pacius och fröken R. von Haartman. Högra fältet: På trappan och på torget nedanför samtala grupper av statsmän, vetenskapsmän och teologer, bland andra biskop F. L. Schauman, G. G. Hällström, Elias Lönnrot, M. A. Castrén, J. V. Snellman, Gabr. Rein, J. J. Nordström och R. H. Rehbinder. Dagmått : 36 x 29; 36 x 29,2. Monterad i arkitektoniskt utskuren passepartout. Målat i Helsingfors huvudsakligen hösten 1890. Förslaget godkändes icke av prisnämnden.

Hintze: Allegorisk komposition med ett finländskt ideallandskap som fond. I mittfältet Alma mater och Pallas Athene (enl. J. J. Tikkanen i Hbl. 27. I. 1905 en gestalt symboliserande Finland) omgivna av studenter med fanor samt skolbarn. På det ena sidofältet representanter för de sköna konsterna med J. L. Runeberg som medelpunkt, på det andra fältet företrädare för vetenskapen med J. V. Snellman som centralfigur. Enligt detta, från det av konsistorium fastställda tävlingsprogrammet avvikande, men till tävlingen inlämnade förslag hade Edelfelt tänkt sig sidoväggarna dekorerade med målningar framställande invigningsprocessionen 1640 (Kat. n:o 1072) och Auroraförbundet. Målat huvudsakl. 1890. Förslaget deltog icke i den utställning av Edelfelts skisser och studier till Per Brahe-sviten, som i januari 1905 anordnades i Universitetets solennitetssal, och har icke kunnat återfinnas. Summarisk kompositionsskiss i blyerts i Ateneum, A III 2028: 87.

Hintze: Komposition i två fält, alternativt avsedd för solennitetssalens ena sidovägg (i anslutning till H1071). Vänstra fältet: Efter gudstjänsten lämnar Per Brahe i spetsen för sina officerare domkyrkan; ljusa dräkter utan mantlar. I mittplanet en rad soldater med vertikalt burna lansar. Längre i bakgrunden skissaktigt antydda trädkronor samt till vänster flaggprydda, medeltida husgavlar av tegel. Högra fältet: Akademistaten och biskop Rothovius lämnar kyrkan, som är antydd längst till höger. Bakom processionen en skog av lansar. I förgrunden längst till höger en soldat med lans, sedd från ryggen. Akvarell och täckfärg. Dagmått: 2 fält à 34,5 x 27. Passpartouten mer summariskt skuren än i de övriga tävlingsförslagen. Målat huvudsakligen 1890.

Hintze: Komposition i tre fält, framställande Per Brahe med svit och akademistaten på väg från Åbo slott till invigningsgudstjänsten i domkyrkan. Kolorit i tegelrött, blågrönt, blekgult. Mittfältet: En härold i rött och gult med Finlands vapen broderat på bröstet hälsar Per Brahe, vars ljusa figur avtecknar sig i helprofil mot ljus bakgrund. Han står på en brygga med sina krigsöverstar i sluten grupp till vänster. I fonden Aura å i solsken samt staden och domkyrkan. Högra fältet: Vid bryggan ligger en förgylld galär, på vilken representanter för adeln i ljusa dräkter samt två svartklädda män bärande Akademiens insignier på kuddar vördnadsfullt invänta Brahe. I bakgrunden de kala Samppalinnabergen. Vänstra fältet: Mellan dubbla led av ryttare skrider akademistaten med Rothovius och rektor Petraeus i spetsen ned mot bryggan, medan några skisserade figurer i förgrunden längst till vänster, som stå i ett lägre plan än bryggan, betrakta processionen. En knekt med sänkt fana bildar en kraftig diagonallinje till vänster. Längst i bakgrunden framskymtar Åbo slott. Olja på duk. 39 x 105. Sign: A. Edelfelt 1896. Detta nya förslag, som var under arbete redan i mars 1895 i Paris, inlämnades vårvintern 1897 till Helsingfors universitets konsistorium, som gav Edelfelt fria händer att om han så önskade lägga denna skiss till grund för den slutliga målningen. De första kompositionsutkasten i skissbok A II 1517:17 och 67 i Ateneum. Inköpt 1905 från konstnären för 300 mark till Konstmuseet i Åbo.

Hintze: Detaljerat utförd kompositionsskiss, målad i anslutning till mittfältet av utkastet H1073. I mitten Per Brahe i gult och gråbrunt, till vänster tre krigsöverstar i svart, gråbrunt, vitt och gult, och till höger en man i rödbrunt och guld, som bjuder dem att stiga ombord på den icke synliga galären. I bakgrunden Aura å i lätt gråväder. Bryggan är lägre än i den ursprungliga skissen och de mer monumentalt uppfattade figurerna avteckna sig i kraftigare silhuett mot vattnet och luften. Olja på duk. 73 x 92. Signerad: A. Edelfelt Målad senare än H1073, troligen sommaren 1898 (jämför även H1076). Reproduktion i interiörfoto från konstnärens ateljé i Helsingfors i Veckans Krönika 26 augusti 1905, sid. 450. Foto Bögelund 1938.

1076 Åbo slott


Hintze: Åbo slott sett från inloppet; i förgrunden till vänster det solbelysta slottskomplexet med vita murar och tegeltak; nedanför slottet en landningsbrygga. Till höger flyter Aura å. I mitten av bakgrunden silhuetten av domkyrkan samt längre till höger Samppalinna kvarn. 40 x 105. Signerad: A. Edelfelt juli 1898. Målad i Åbo i samband med H1074. Reproducerad i gruppfoto av Ernst Nordström från Finska Konstnärers utställning 1898 (Konstnärsgillets arkiv).

Toimituskunta: Operasångerskan Aino Ackté i rollen som Julia i Romeo och Julia på Parisoperan 1900.

Toimituskunta: Studier som Edelfelt gjorde i Jean-Léon Gérômes ateljé i 1876–1877.

Toimituskunta: Gåva till Emric Öhman och Axeline Edelfelt i februari 1890.

Toimituskunta: Beställd av konsthandlaren Tooth i London i mars 1881.

Toimituskunta: Gåva till Émile Chambure nyår 1900–1901.

Toimituskunta: Akvarellstudie av ung kvinnomodell i finsk dräkt, påbörjad hos Adolf von Becker i Paris februari 1875.

Toimituskunta: Målad för Alexandra Edelfelt i februari 1888 för att berätta hur Edelfelt och Ellan de la Chapelle inrett sitt första hem i Paris.

Toimituskunta: Målad på Saaris under tredje veckan i juni 1889.

Toimituskunta: Beställning i november 1880.

Toimituskunta: Dam i direktoarstil i färd med att fånga fjärilar som träds upp på en Amorspil. Akvarell målad i januari 1882.

Toimituskunta: 4 akvareller utförda med snabb tidtabell som illustrationer till André Theuriets novell i Figaro Illustré i Paris i maj 1890.

Toimituskunta: Skisser från Antwerpen.

Toimituskunta: Antecknat: Till vännen Albert Gebhard, Albert Edelfelt, 23 januari 1900.

Toimituskunta: Förslag från general Otto Furuhjelm, juni 1882.

Toimituskunta: Denna beställning av en altartavla till Riga blev aldrig av.

Toimituskunta: Edelfelts övningar i att teckna från antiken under studierna på konstakademien i Antwerpen

Toimituskunta: Beställning av konsthandlare i Paris under första hälften av februari 1883.

Toimituskunta: På förfrågan av prinsessan Marie av Danmark ett bidrag till publikationen "La belle France" i mars 1901.

Toimituskunta: Teckning från Albert Edelfelts resa med Carl Albert Edelfelt på Åland 1868.

Toimituskunta: Edelfelt ställde ut "Parisiska" (H326) på Galerie Georges Petit i Paris i maj 1885, men han var inte nöjd med helheltsintrycket av sin utställning. Boussod, som köpt Goupils konsthandel i Paris, gjorde i november 1885 en beställning. Som modell önskade han sig samma unga kvinna som suttit modell för Edelfelts verk "Parisiska". Den unga kvinnan var bokförare i en pappershandel. Då Edelfelt sökte henne, fick han veta att hon dött i lunginflammation, bara 21 år gammal. Det är oklart om Boussods beställning resulterade i något konstverk. Modellen för "Parisiska" kan således inte ha stått modell för pastellen "Parisisk modell" (H348) som Neovius beställde, men det är möjligt att Edelfelt målade henne på basen av verket "Parisiska".

Toimituskunta: Detta är en utveckling från Hintze nr 64 "Efter drabbningen", som Gérôme var kritisk till. Edelfelt har gjort som Gérôme bad honom och börjat från början, ändrat kompositionen och idén, men håller sig inom temat 30-åriga kriget. Slutligen blev det Hintze nr 45 "Modellstudie av en sittande naken gubbe" som Edelfelt erbjöd familjen Alexander Wilhelm Brummer.

Toimituskunta: Gjord före hösten 1889?

Toimituskunta: Detta kan vara frågan om ett verk som Hintze nämner, men det kan också vara frågan om något han inte kände till.

Toimituskunta: Teckning till Figaro Illustré.

Toimituskunta: Det är oklart om detta någonsin blev av. Utifrån anspelningen på "Todtenmaler" i brevet från 26.4.1875 är det troligt att beställningen gällde ett porträtt av Carl Victor de la Chapelles mor Anna Charlotta (f. Sacklén som hade avlidit den 29 december 1874. Edelfelt skulle måla porträttet med hjälp av fotografier.

Toimituskunta: Teckning från Cercle de la Presse 1879 [?]. Troligt att datering borde vara 1880, om inte sent 1879. Möjligen från kvällen han tecknade karrikatyrer på Cercle de la presse, se brev 29.2

Toimituskunta: Teckningar av slottet Château de Chillon nära Montreaux, i början av juli 1895.

Toimituskunta: Beställd i december 1889, eftersom det konstverk som Coquelin ville ha redan var sålt till museet i Helsingfors.

Toimituskunta: Brev från AE till Alexandra Edelfelt "sönd. Dec" 1877

Toimituskunta: Förstudie till planerad tavla med Gustaf II Adolf-motiv, påbörjad våren 1874 vid konstakademien i Antwerpen.

Toimituskunta: Teckning från Albert Edelfelts resa med Carl Albert Edelfelt på Åland 1868.

Toimituskunta: Heinrich och Pauline Hirschsprung beställde en färgteckning av Drottning Blanka sommaren 1878.

Toimituskunta: Planer på att göra ett dubbelporträtt av Alexandra och Ellen Edelfelt då Edelfelt återvände från Paris hösten 1875.

Toimituskunta: Barnporträtt av mexikansk flicka på badhotellet i Ospedaletti.

Toimituskunta: Skisser, troligen från Edelfelts vistelse i London 1897.

Toimituskunta: Skisser för etsningar utförda i maj 1875.

Toimituskunta: Tecknat huvud av en äldre man av folket. Daterad 10 december 1875. Tryckt som ett prov på ryska skolan i "Voyage au pays des peintres. Salon Universel de 1878", av Mario Proth.

Toimituskunta: Övningar i att måla ansikten med olika uttryck under studierna på konstakademien i Antwerpen 1873–1874.

Toimituskunta: Illustration till verser av Karl Wetterhoff på skandinavernas julmiddag 1880.

Toimituskunta: Ritad i Sarah Austins album i januari 1875.

Toimituskunta: Teckning från 1877.

Toimituskunta: Studier för Fänrik Ståls sägner.

Toimituskunta: Studie av Fio (Sofia Salenius), flickan i båten i "Ett barns likfärd". Signerad A. Edelfelt 1879.

Toimituskunta: Målat sommaren 1872 på Granbäck som förarbete till H14: Porträtt av Friherrinnan Adelaide Leuhusen, f. Ahlberg

Toimituskunta: Komposition av en baby som spelar piano medan modern skrattande ser på.

Toimituskunta: Teckning från 1879.

Toimituskunta: Planerad teckning för att ställas ut och säljas i Helsingfors våren 1877.

Toimituskunta: Börjad i Paris i mitten av april 1878. Edelfelt tänkte i ett skede använda motivet till familjen Cedercreutz beställning.

Toimituskunta: Gravyr av Herdarnas tillbedjan, se H606 och H682

Toimituskunta: Edelfelt fick idén till detta motiv i oktober 1879, då han stod i kulisserna på Operan i Stockholm på Adelaide Ristoris konsert. Motivet stannade på idéstadiet.

Toimituskunta: Komposition påbörjad i Antwerpen våren 1874, ett av alternativen Edelfelt övervägde att sända till Finska Konstföreningens utställning i Helsingfors samma år.

Toimituskunta: Beställningen gjord i maj 1874

Toimituskunta: Troligen tecknat på Haiko sommaren 1880.

Toimituskunta: Förfrågan om beställning gjord av Carl Creutz för en valvnisch i Stålhandskes kapell i Åbo domkyrka i oktober 1879. Creutz bad Edelfelt ange sitt pris för att utföra ett sådant arbete.

Toimituskunta: Antecknat: Mr. Jacomb Hood's Studio, Tite Street Chelsea. London 10 Juin 97.

Toimituskunta: Utförd i februari 1880 i Paris för tidningen l'Illustration

Toimituskunta: Bottenplan för våningen vid Boulevard des Malesherbes

Toimituskunta: Edelfelt sovande med en massa kläder på; brev till Alexandra Edelfelt nyårsnatten 1875.

Toimituskunta: Pokitonoff, brev 25.1.1901.

Toimituskunta: Ny krage; brev till Alexandra Edelfelt nyårsnatten 1875.

Toimituskunta: Père Pécau; brev till Alexandra Edelfelt 1.2.1875.

Toimituskunta: Studie av spelande faun; denna illustration hör ihop med konstverket "Flöjtspelande gosse", Hintze nr. 56; brev till Alexandra Edelfelt 21.2.1875.

Toimituskunta: Teckning av den handdocka som Erik Edelfelt fick på sin 1-årsdag.

Toimituskunta: Värdfolket Père et Mère Antony; brev till Alexandra Edelfelt 26.4.1875.

Toimituskunta: Figurer ur teaterstycket "La fille de Roland"; brev till Alexandra Edelfelt 3.5.1875.

Toimituskunta: De unga konstnärernas procession med romarpristagarna; brev till Alexandra Edelfelt 1.8.1875.

Toimituskunta: Följande teckning till Julqvällen; brev till Alexandra Edelfelt 4.8.1875.

Toimituskunta: Vinterlandskap; brev till Alexandra Edelfelt 4.8.1875.

Toimituskunta: Naken man; brev till Alexandra Edelfelt 16.3.1874.

Toimituskunta: "Husprofil"; brev till Alexandra Edelfelt 23.5.1876.

Toimituskunta: Erik Edelfelt gående. I brev till Alexandra Edelfelt "Trettondagsafton" 1890.

Toimituskunta: Doktor Erhardt; brev till Alexandra Edelfelt 29.5.1876.

Toimituskunta: Två judar i kaftaner, brev till Alexandra Edelfelt 7.3.1876

Toimituskunta: Två teckningar av Erik Edelfelt med hatt på huvudet.

Toimituskunta: Det polska landskapet, brev till Alexandra Edelfelt 7.3.1876.

Toimituskunta: Albert Edelfelt med sina kusiner Robert och Gustaf Edelfelt spankulerande på Göteborgs gator; brev till Alexandra Edelfelt 7.11.1876.

Toimituskunta: Österrikare: stationschefen, österrikarnas små fötter, nordtyskarnas stora fötter, brev till Alexandra Edelfelt 7.3.1876.

Toimituskunta: Tre damer från Wien, brev till Alexandra Edelfelt 7.3.1876.

Toimituskunta: Baron Lövenskjöld

Toimituskunta: Gondoljärer, i brev till Alexandra Edelfelt 13.3.1876.

Toimituskunta: Gondoljär-solist, i brev till Alexandra Edelfelt 13.3.1876.

Toimituskunta: Delar av publiken: två kvinnor, tre män, två soldater, en ensam man, man med skägg, i brev till Alexandra Edelfelt 13.3.1876.

Toimituskunta: Drottning Blankas klänning: schematisk bild av klänningen som modellen bär på tavlan Drottning Blanka; brev till Alexandra Edelfelt "Julmorgonen" 1876.

Toimituskunta: Landskap med växter och antika tempel, i brev till Alexandra Edelfelt 5.4.1876. Utsikt från tyska hospitalet på Capitolium i Rom, utförd av dansken Pietro Krohn.

Toimituskunta: Bottenplan och genomskärning av ateljén, med en liten figur som målar; brev till Alexandra Edelfelt "Julmorgonen" 1876.

Toimituskunta: Juristen Wasastjerna dansar masurka.

Toimituskunta: Furstinnan Natalia Eristov, fru till Valfrid Spåre. Illustration i brev 28.3.1896.

Toimituskunta: Gata med vagnar, i brev 19.5.1896.

Toimituskunta: Tibetanskt helgon, brev 26.5.1896.

Toimituskunta: Nikolaj II i kröningsdräkt, brev 26.5.1896.

Toimituskunta: Schematisk bild av Khodynkafältet, brev 1.6.1896.

Toimituskunta: Damer nigande för kejsarinnan, brev 1.6.1896.

Toimituskunta: "pappa L. konsthandlare", Levertin i brev 29.11.1896.

Toimituskunta: Madsen och dansk bildhuggare. AE till Alexandra Edelfelt 27.3.1877.

Toimituskunta: Scenen för tablåerna hos Frits Thaulow. Brev till Alexandra Edelfelt 7.2.1878.

Toimituskunta: Personer ur kortegen, hela kortegen vid världsutställningens öppnande 1878. Brev till Alexandra Edelfelt.

Toimituskunta: Körsbärsflickan (H107).

Toimituskunta: Warinka med den stora näsan, i brev 5 (17).2.1895.

Toimituskunta: Krigiser och baschkirer, i brev 5 (17).2.1895.

Toimituskunta: Madame Carpentier i brev från 1.1.1878

Toimituskunta: Tyskarnas uppstoppade axlar, i brev 24.2.1895.

Toimituskunta: Bottenplan av ateljén på Boulevard Montparnasse 81. Brev till Alexandra Edelfelt Allhelgonadag 1877.

Toimituskunta: Baronerna och löjtnanterna Rosenblad från Kalmar.

Toimituskunta: Bottenplan med Edelfelts och Gunnar Berndtsons placeringar på Salongen i brev till Alexandra Edelfelt 25.5.1878.

Toimituskunta: Julius Meier-Græfe, i brev fastlagstisdagen 1892.

Toimituskunta: Liten schematisk teckning av obekväm sovkupé.

Toimituskunta: Illustration av modern klänning på finansministern Joseph Magnins bal i maj 1880.

Toimituskunta: Teckning av dam med parasoll, hör i hop med "Rödhårig modell med japansk solfjäder" (H121).

Toimituskunta: Walter Runebergs skiss till staty av fadern

Toimituskunta: Bild av porträttet av Alfred Koechlin-Schwartz (H137).

Toimituskunta: Madonnan, i brev 1.4.1895.

Toimituskunta: Ett barns likfärd: studie av flickan och kistan

Toimituskunta: Utkast till Roux porträtt, i brev 27.5.1895.

Toimituskunta: Skiss av "en slags vådlig hiss", i brev 5.7.1895.

Toimituskunta: Bal hos finansminister Magnin: Madame Cotterau, Carolus-Duran och Paul Déroluede.

Toimituskunta: Hausse col och klänningsliv

Toimituskunta: Illustration av barockskåp i ateljén.

Toimituskunta: En man i 1700-talsdräkt.

Toimituskunta: Drottning Victoria, hennes privatsekreterare Sir Ponsonby och skotsk vakt

Toimituskunta: Vy från Edelfelts fönster på hotellet i Monte Carlo. I förgrunden ett apelsinträd, palats och palmer, längre bort Medelhavet och blånande berg.

Toimituskunta: Bergshöjden med Gourdon.

Toimituskunta: Medaljen från Salongen.

Toimituskunta: Kvinnor i arlesisk folkdräkt

Toimituskunta: Emile Zola sittande

Toimituskunta: Borovno.

Toimituskunta: Fransk sjökapten.

Toimituskunta: Porträttet av furstinnan Demidoff-San Donato, brev 12.12 1883.

Toimituskunta: Teckning av porträttet av fru Holmblad.

Toimituskunta: Teckning av porträttet av Coquelin.

Toimituskunta: Chez l'artiste (Les gravures) H159

Toimituskunta: Koppar i empirestil

Toimituskunta: Schematisk bild av ateljén och de planerade draperierna

Toimituskunta: Gerhardt Hauptmann

Toimituskunta: Mademoiselle Artôt de Padilla

Toimituskunta: Herre med höh hatt på Rose + Croix utställningen

Toimituskunta: Cora Laparcerie, skådespelare vid Théâtre de l'Odeon på en soarée hos Aline och Paul Menard-Dorians, brev 12.4 1897

Toimituskunta: kostymer från maskeraden vid akademin i Antwerpen i slutet av december 1873

Toimituskunta: de två medpassagerarna på ångbåten, brev till Alexandra Edelfelt 28.9.1873

Toimituskunta: Dagnans porträtt av Edelfelt.

Toimituskunta: Graosshandlare Kjaer.

Toimituskunta: Sanatoriet och fjället

Toimituskunta: de tre däckspassagerarna på ångbåten Porthan, brev till Alexandra Edelfelt 28.9.1873

Toimituskunta: Godset Bregentved

Toimituskunta: M. Joseph Van Loon, brev till Alexandra Edelfelt 2.10.1873

Toimituskunta: Planer för ny ateljébyggnad i Haiko.

Toimituskunta: två kvinnor i folkdräkt, brev till Alexandra Edelfelt 2.10.1873

Toimituskunta: två katolska präster, brev till Alexandra Edelfelt 2.10.1873

Toimituskunta: skomakare Lambrecht står på ett bord och berättar om sina bedrifter under 1848 i Frankrike, omgiven av lyssnande akademielever, brev till Alexandra Edelfelt 18.10.1873

Toimituskunta: Van Lerius, brev till Alexandra Edelfelt 29.10.1873

Toimituskunta: Claus och Anthonies, brev till Alexandra Edelfelt allhelgonadagen 1873

Toimituskunta: Arthur, Devey Bates, Adams, Dubois, med anteckning om ålder, brev till Alexandra EDelfelt allhelgonadagen 1873

Toimituskunta: Matthei, Boudry, de Pape, med ålder, brev till Alexandra Edelfelt allhelgonadagen 1873

Toimituskunta: Mr. Even, brev till Alexandra Edelfelt 8.11.1873

Toimituskunta: Mr. Lenærts, brev till Alexandra Edelfelt 13.11.1873

Toimituskunta: Neros moder Agrippina, brev till Alexandra Edelfelt 19.11.1873

Toimituskunta: man som talat svenska med finsk dialekt, brev till Alexandra Edelfelt 14 och 15.12.1873

Toimituskunta: Dekoration på balen: byst av Rubens, förfärdigad av Peeters och de la Montagne, brev till Alexandra Edelfelt 23.12.1873

Toimituskunta: fönster med utsikt mot trång gränd, brev till Alexandra Edelfelt 19.7.1872

Toimituskunta: Moberger, brev till Alexandra Edelfelt 8.8.1872

Toimituskunta: Madame Matthei, brev till Alexandra Edelfelt 2.1.1874

Toimituskunta: Fischer, brev till Alexandra Edelfelt 14.1.1874

Toimituskunta: Scriba, brev till Alexandra Edelfelt 14.1.1874

Toimituskunta: Brev till Alexandra Edelfelt 9.2.1874

Toimituskunta: Tre gossar sovande på provisoriska britsar under concoursen vid akademin i Antwerpen, brev till Alexandra Edelfelt 8.3.1874

Toimituskunta: Två teckningar av "finare sommarhattar" åt Annie och Berta Edelfelt

Toimituskunta: Soldatorkester från rekonstruktionen av Bastiljen före 1789.

Toimituskunta: teatersällskap från rekonstruktionen av Bastiljen före 1789.

Toimituskunta: Människor i Paris ur olika sammanhang: bl.a. M. Melon, den egyptiska paschan Demirgian, Mr Fuchs, kyparen Michel, konstnärer: Madrès, le comte de Nouij, Campagnol, fransk soldat; brev till Alexandra Edelfelt 21.7.1874

Toimituskunta: Bassan; brev till Alexandra Edelfelt 4.8.1874

Toimituskunta: Peyrot, Mac Allan Swan, Johnson, Weir, Bowin, Dufaut Marser, Contensin, Stewart, Petua, Duvergnier; brev till Alexandra Edelfelt 4.8.1874.

Toimituskunta: Skiss till Wilhelm von Schwerin på bår; brev till Alexandra Edelfelt 19.8.1874.

Toimituskunta: Nilsson och Gerle; brev till Alexandra Edelfelt 24.9.1874.

Toimituskunta: Edelfellt utklädd till "meunier Louis XV" [mjölnare i Ludvig XV:s stil] i brev till Alexandra Edelfelt 21.4.1884.

Toimituskunta: Bottenplan av nya logiet, utsikten från fönstret; brev till Alexandra Edelfelt 1.10.1874.

Toimituskunta: Efter Sveaborgs kapitulation; brev till Alexandra Edelfelt 6.11.1874.

Toimituskunta: Bottenplan av ateljén med möblernas placering

Toimituskunta: Planlösning som beskriver hur Edelfelt har inrättat sig i ateljén för att undvika drag och kyla, 4.12.1886

Toimituskunta: Erik Edelfelt "dansar"

Toimituskunta: Bottenplan av salen för världsutställningen i Paris 1900.

Toimituskunta: Brodern Gueldry; brev till Alexandra Edelfelt 30.6.1875.

Toimituskunta: Maxime Faivre; brev till Alexandra Edelfelt 30.6.1875.

Toimituskunta: Möjligen har Alli Trygg-Helenius bett Edelfelt illustrera hennes lekskrift "Hans, Jättens besegrare. Lek i tre afdelningar" (1897).

Toimituskunta: Författaren Alphonse Daudet ville i maj 1882 att Edelfelt skulle illustrera ett av hans verk som gavs ut i illustrerat nytryck.

Toimituskunta: Monde Illustré erbjöd Edelfelt i uppdrag att teckna från Alexander III:s kröning 1883.

Toimituskunta: I mars 1880 fick Edelfelt ett förslag av tidningen l'Illustrations redaktör Lucien Marc om att göra en 3 månader lång resa i Ryssland, som skulle resultera i en bok.

Toimituskunta: 12 teckningar för Jules Clareties roman. Beställda i mars 1884. 400 frsc / st.

Toimituskunta: Beställda sommaren 1890.

Toimituskunta: Målad vid akademin i Antwerpen vintern 1874

Toimituskunta: Studie målad i Gérômes ateljé juli 1874.

Toimituskunta: Bibliskt motiv utfört på konstakademien i Antwerpen i november 1873. Verket är möjligen Edelfelts uppgift med Jakob och Rakel-tema för studierna i expression. Den barnlösa Rakel tittar på systern Lea och de söner som denna fött åt deras gemensamme make Jakob.

Toimituskunta: Fotografen Johannes Jæger föreslog våren 1878 att Edelfelt skulle göra honom en skiss i utbyte mot att Edelfelt fick välja vad han ville ur Jægers fotografisamling.

Toimituskunta: Professorn på École des Beaux Arts i Paris, Jean-Léon Gérôme, 1876.

Toimituskunta: Utförd till finländarnas julfest i Paris 1876.

Toimituskunta: Tecknade troligen i samband med världsutställningen i Paris 1900.

Toimituskunta: Målad i Paris 1879 på beställning av en amerikansk konsthandlare. 47,5 x 38,1. Se "Edelfelt i Paris", s. 135.

Toimituskunta: Edelfelt skriver att han gör en kartong i tavlans storlek. Brev till Alexandra Edelfelt 14.12.1877.

Toimituskunta: Våren 1879 övervägde en högt uppsatt dam i Ryssland att köpa Hertig Karl skymfande Klas Flemings lik, men ville också ha en kopia av Drottning Blanka. Genomfördes inte.

Toimituskunta: Skisser efter Wilhelm von Kaulbach, möjligen detalj från konstverket Hunnenschlacht.

Toimituskunta: En idé som Edelfelt bollade med då han funderade på ett ämne med kvinnor. Idén utvecklade sig sedan till "Gudstjänst i nyländska skärgården" (H187).

Toimituskunta: I mars 1877 övervägde Edelfelt detta som ett alternativ till sin följande stora komposition. Ett annat (tidigare) alternativ var Sveaborg, som han ville måla i Finland. De här alternativen kan ses som upptakten till "Den brända byn" (1879).

Toimituskunta: Tavlan är målad i Paris våren 1878. Modell var Antonia Bonjean. Carl Robert Mannerheim var intresserad av att köpa tavlan. Edelfelt sålde den slutligen till en amerikansk konsthandlare för 500 francs i slutet av juni 1878.

Toimituskunta: Enligt Hintze (H357) motiv från sydsluttningen med rik vegetation och Medelhavet i solsken. Målad i mars 1886. Detta är den ursprungliga studien; H357 är en kopia som Edelfelt utförde i Paris i april 1886 som gåva åt markis Émile de Chambure.

Toimituskunta: Landskapsstudie tecknad under studieresa till Asnières 13 mars 1875.

Toimituskunta: Landskapsstudie påbörjad i Joinville i april 1875.

Toimituskunta: Utförda i juni 1874

Toimituskunta: Landskapsstudier i närheten av Granbäck, Sverige sommaren 1872

Toimituskunta: Landskapsstudier i Granbäcks omgivningar, utförda sommaren 1872

Toimituskunta: Planer på att utföra landskapsstudier i Saint Cloud eller någon annan kringliggande trakt våren 1877.

Toimituskunta: Akvarell med turturduvor. Edelfelts gåva till Annie Edelfelts väninna Rosina vid hennes bröllop vintern 1883.

Toimituskunta: I februari 1875 bad Carl Axel Levin sin dotter Viola hälsa att han önskade en kopia av en genretavla på Luxembourgpalatset i Paris.

Toimituskunta: gåva åt Sophie Manzey i mars 1882.

Toimituskunta: Köpt av den amerikanska konsthandlaren Knoedler i maj 1886.

Toimituskunta: Beställning för välgörenhetstidningen Les Victimes du Devoir våren / försommaren 1884.

Toimituskunta: Påbörjad i början av november 1874, men blev troligen aldrig genomförd eftersom modellen blev sjuk.

Toimituskunta: Edelfelt kontaktades för att göra ett porträtt av en ca 30-årig fransyska från Cambrai, vid namn d'Etténheim.

Toimituskunta: Kopia av den spanske konstnären Marià Fortunys illustration i Gazette des Beaux-Arts (1875). Kopian är daterad 23 juli 1875. (Se vidare Marie-Sofie Lundström, Travelling in a Palimpsest, 2007, 190–191)

Toimituskunta: Detta har Edelfelt målat i Finland hösten 1878.

Toimituskunta: Edelfelt säger att man inte ser land, så det kan varken vara frågan om nummer 574 eller 575 i Hintzes katalog.

Toimituskunta: Matsedel till banketten för Gérôme 1876.

Toimituskunta: Tecknad i Paris i februari 1880.

Toimituskunta: Edelfelts första studie av en naken kvinnlig modell vid Gérômes ateljé i juli 1874.

Toimituskunta: Daterat: London 17 juni 1897

Toimituskunta: Kompositionsstudie vid konstakademien i Antwerpen, utförd i november 1873

Toimituskunta: Planerad teckning för att ställas ut och säljas i Helsingfors våren 1877.

Toimituskunta: Helfigur av stående naken yngling med vänstra handen på bröstet. Akademistudie, målad i Gérômes ateljé. Signerad AE mars 1875.

Toimituskunta: Doktor Buistroff, familjen Manzeys husläkare.

Hintze: Illustration i Finland i 19:de seklet, utg. Leo Mechelin 1893, s. 207, även i Harper’s New Monthly, febr. 1891

Toimituskunta: Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887.

Toimituskunta: Teckning daterad 1879. Troligen från resa med ångbåt.

Toimituskunta: Edelfelt talar om "barnpasteller". Det är oklart när han fått beställningarna. den ena beställningen gällde ett pastellporträtt av 3-åriga mademoiselle Kahn, dotter till Mme Kahn.

Toimituskunta: Detta är möjligen "Au Bois de Boulogne" (Promenad i vagn i Champs-Elysées), Hintze nr 370, som var beställd av Herman Standertskjöld-Nordenstam. I början av brevet har Edelfelt dock antecknat att Standertskjölds beställning är färdig, vilket gör det osannolikt att han uppfattar den som ofärdig senare i samma brev. Under de kommande månaderna bearbetade Edelfelt trots allt pastellen och skriver om arbetet.

Toimituskunta: Några pennteckningar som Edelfelt skänkte till lotteriet för etnografiska museet (Nordiska museet) i Stockholm våren 1879.

Toimituskunta: Studie i perspektiv från 10.1.1874 och andra skisser.

Toimituskunta: Teckning gjord på beställning av den amerikanska tidskriften Scribner's Monthly i Paris i slutet av december 1879.

Toimituskunta: Jämför med "Vid pianot" (H274).

Toimituskunta: För Le Monde Illustré.

Toimituskunta: Porträtt av Alexandra Edelfelt, planerat att verkställas efter Edelfelts hemkomst hösten 1875.

Toimituskunta: Hör detta till serien av porträtt för Le Monde Illustré?

Toimituskunta: Troligen slutfördes porträttet aldrig.

Toimituskunta: Hör till serien av porträtt för Le Monde Illustré.

Toimituskunta: Doktor Mobeck bad Edelfelt måla ett porträtt av apotekaren sommaren 1872 i Jönköping

Toimituskunta: Pastellporträtt målat i Edelfelts ateljé i slutet av juni 1895 i samband med Audiberts besök i Paris.

Toimituskunta: Idén till porträttet föddes under Edelfelts vistelse på Gripsholm sommaren 1872, då han målade en kopia av ett porträtt av C. J. Adlercreutz. Porträttet av Ehrensvärd blev aldrig av. I stället målade Edelfelt av ett porträtt av en kvinna som man vid denna tid trodde var Ebba Brahe. Senare har det visat sig att porträttet inte föreställer Ebba Brahe, utan drottning Henrietta Maria av England (H16).

Toimituskunta: Rödkritsteckning av Aurora Demidova utförd i början av januari 1884.

Toimituskunta: För Le Monde Illustré.

Toimituskunta: För le Monde Illustré.

Toimituskunta: Målat sommaren 1872 på Granbäck, oklart om porträttet någonsin blivit fullbordat

Toimituskunta: Detta porträtt blev aldrig av.

Toimituskunta: Edelfelt kom på idén och den godkändes av Edvard och Nina Grieg i Paris i januari 1890, i samband med makarna Griegs privata konsert hemma hos Robert Thegerström och hans hustru Elin Thegerström.

Toimituskunta: Planerat i Paris i januari 1890.

Toimituskunta: Något som Edelfelt målade i Finland hösten 1878.

Toimituskunta: I brev från 23.1.1882 skriver Edelfelt att generalskan Lavroff vill att han ska måla hennes syster. Då frågan kom på tal igen i januari 1884, var det fråga om hennes dotter. Beställningen utfördes troligen aldrig.

Toimituskunta: Detta porträtt blev aldrig av.

Toimituskunta: I maj 1895 nämns en möjlig beställning på ett porträtt av grevinnan Raben.

Toimituskunta: Croquis utförd i Montbéliard i mitten av juli 1888.

Toimituskunta: Porträtt av Edelfelts klasskamrat Ferdinand Gueldry, påbörjat i juni 1875 för att möjligen ställas ut vid avslutningsutställningen på École des Beaux-Arts i slutet av juli samma år.

Toimituskunta: Oklart om detta porträtt någonsin blev av.

Toimituskunta: Porträttbeställning som inte blev av våren 1888. Förmedlare var den svenska diplomatfrun, grevinnan Augusta Lewenhaupt.

Toimituskunta: Blev inte av på grund av Gyldéns död 1896.

Toimituskunta: Beställt i februari 1884 av Söderström i Borgå. Samtidigt beställde Söderström en byst av J. L. Runeberg av Ville Vallgren.

Toimituskunta: Teckning utförd i Paris i april 1877.

Toimituskunta: Pastellteckning från år 1882. Dedikation i nedre högra hörnet: à l'ami Gueldry. Signerad A. Edelfelt. 61,5 cm x 46 cm. Porträttet är känt under namnet Portätt av Jenny Carré. Bloggaren Alphonsina i bloggen Kirjeitä myllyltäni identifierar i ett inlägg från 20 januari 2015 modellen som Jenny Vaillant. Jenny Vaillant var familjebekant till Edelfelts vän Ferdinand Gueldry, och Edelfelt lärde känna henne våren 1880. Samma år födde Jenny Vaillant som ensamstående mor en dotter, Marguerite, som sedermera gifte sig med operachefen Albert Carré. Dotterns efternamn som gift kan vara en förklaring till varför modellen fått namnet Jenny Carré.

Toimituskunta: Porträtt av Johan Ludvig Runeberg på uppdrag av Nyländska avdelningen. Genomfördes inte.

Toimituskunta: Planer på att måla ett porträtt av Johan Ludvig Runeberg då Edelfelt återvände från Paris till Finland hösten 1875. Runeberg hade emellertid hunnit bli så svag att planen måste överges.

Toimituskunta: Bokförläggaren Jacob Hegel var intresserad av att Edelfelt målade ett dubbelporträtt av Jonas och Thomasine Lie.

Toimituskunta: För Le Monde Illustré.

Toimituskunta: Detta porträtt blev aldrig av.

Toimituskunta: I ett odaterat brevkort från våren 1893 skriver Edelfelt att han ska måla Sparre. Antingen är det frågan om ett porträtt, eller så var Sappe modell för altartavlan "Herdarnas tillbedjan" som Edelfelt målade just då.

Toimituskunta: Målat i Montbéliard i juli 1888.

Toimituskunta: Nyårsaftonen 1877 ombads Edelfelt av Monsieur Carpentier att göra ett porträtt av hans dotter Mademoiselle Carpantier .

Toimituskunta: Medsänd teckning i brev till Alexandra Edelfelt.

Toimituskunta: Planer på ett porträtt som troligen inte verkställdes.

Toimituskunta: Möjlig beställning i februari 1890.

Toimituskunta: Det först av de två postuma porträtt som Edelfelt målade efter fotografi. Det senare har nummer 889 i Bertel Hintzes katalog.

Toimituskunta: Teckning av Pauline Ahlberg utförd i Edelfelts ateljé i Paris i maj 1875.

Toimituskunta: Teckning i svartkrita av Robert Stigell "à la Holbein". Utförd i Paris i mars 1877, utställd på Salongen 1877.

Toimituskunta: porträtt som Edelfelt lovat teckna av polacken Rothstein i september 1874

Toimituskunta: I juni 1877 gav Carl Mannerheim 1 000 francs för att Edelfelt skulle ge honom en skiss till någon av sina kommande tavlor. Beställningen ändrades sedan till att Edelfelt skulle göra ett portätt på Mannerheims avlidna syster Sofia Cotta (1833–1867). Porträttet slutfördes troligen inte, för följande år erbjöds Mannerheim tavlan Körsbärsflickan H107.

Toimituskunta: För Le Monde Illustré.

Toimituskunta: Edelfelt hoppades få en beställning att måla storfurstinnan, senare kejsarinnan, Dagmars porträtt.

Toimituskunta: Porträttbeställning som inte blev av våren 1888. Förmedlare var den svenska diplomatfrun, grevinnan Augusta Lewenhaupt.

Toimituskunta: Edelfelt fick våren 1879 en förfrågan om att måla ett porträtt av den avlidne mecenaten Victor Hoving, men han utförde inte beställningen.

Toimituskunta: Furstinnan Barjatinskij ville att Edelfelt skulle måla hennes barn.

Toimituskunta: Edelfelt målade Mademoiselle Elisabeth Grosjeans porträtt i Paris våren 1887 (Hintze 401). I brev till Alexandra Edelfelt den 1 maj 1888 berättar Edelfelt att han har blivit inbjuden till familjen Grosjean i Montbéliard för att måla fyra porträtt i Pastell. Edelfelt besökte Montbéliard i juli 1888 och förberedde porträtt av Monsieur och Madame Grosjean. Han slutförde under vistelsen ett porträtt av Elisabeth Grosjeans bror Daniel, en ung officerare (Hintze 450). Vem den fjärde person var som man hade tänkt att Edelfelt skulle avporträttera är oklart. År 1889 påbörjade Edelfelt ett porträtt av Elisabeth Grosjeans man Samuel Marti.

Toimituskunta: Målad i Paris i december 1885 för lotteriet till förmån för Johannes Takanens änka och barn. Det är möjligt att detta verk är identiskt med "Sittande barn i ljusröd kolt" (H337).

Toimituskunta: Beställd av en amerikansk konsthandlare i Paris i maj 1886 för 4000 franc.

Toimituskunta: Skiss troligen från Edelfelts resa i Spanien 1881.

Toimituskunta: Teckning från Edelfelts utflykt till Rouen 5 juli 1880.

Toimituskunta: Akademiuppgift i december 1876. Temat var en scen ur Odysséen.

Toimituskunta: Antecknat: Edelfelt, Hôtel Skandia, Drottningg. 25. I Stockholm.

Toimituskunta: Teckning från den skandinaviska middag som hölls för Adolf Erik Nordenskiöld i Paris 4 april 1880, då han återvände med fartyget Vega från sin segling genom Nordostpassagen.

Toimituskunta: Edelfelts övningar i anatomi under studierna på konstakademien i Antwerpen

Toimituskunta: Utförd i Antwerpen i februari 1874 hos studiekamraten Sidney Adams som övning inför konstakademiens concours

Hintze: "Diverse illustrationer", Hintze s. 248–249: Arton illustrationer i träsnitt i Harper’s New Monthly Magazine, Februari 1891, s. 330–353, med text av Edelfelt (väsentligt beskuren av tidskriftens redaktion). 1. Utsikt över Haikofjärden (akvarell från 1887, Kat. ,N:o 428). 2. Insjölandskap från Punkaharju (akvarell från 1887, Kat. N:o 418). 3. Hamnbild från Helsingfors med ryska katedralen i bakgrunden, pennteckning i tusch. 4. På havet (oljemåln. från 1883, Kat. N:o 242). 5. Interiör från en bondstuga i svenska Finland, pennteckning i tusch, signerad A. Edelfelt. 6. Vinterdag i fiskhamnen i Helsingfors (akvarell från 1888, Kat. N:o 436). 7. Strandbodarna och domkyrkan i Borgå (akvarell från 1888, Kat. N:o 466). 8 Elli Jäppinen vid spiseln (oljemålning från 1887, Kat. N:o 421). 9. Elli Jäppinens två söner återvända från höbärgningen, pennteckning i tusch, signerad A. Edelfelt. 10. Finsk bondgård, lavering. 11. Rutta, en skönhet från Ruokolaks, sittande halvfigur, blyerts eller tusch. 12. Gammal bondkvinna i Ruokolaksdräkt, pennteckning i tusch, signerad A. Edelfelt. 13. Bondpojke med näverskor och näverkont, signerad A. Edelfelt. 14. Vid kyrkstranden i Ruokolaks (oljemålning från 1887, Kat. N:o 422). 15. På kyrkogården i Ruokolaks, laverad tuschteckning signerad A. Edelfelt (avbildad i Finland i 19:de seklet, s. 73). 16. Bonde från Harakka, bröstbild, blyerts, signerad A. Edelfelt. 17. Finsk bonde slöjdande en selbåge, blyerts, signerad A. Edelfelt. 18. Olofsborg, pennteckning i tusch, signerad A. Edelfelt (avbildad i Finland i 19:de seklet, sid. 207). N:ris 8—18 utfördes på uppdrag av Harper’s Magazine under en resa i östra Finland i juli 1887 och utställdes på Finska Konstnärernas utställning 1891 (andra upphängningen, se Finland 7. 2.1891). Samtliga arton illustrationer jämte Edelfelts text i sammandrag ingår i Ny Illustrerad Tidning 1891, N:ris 32—35.

Toimituskunta: Som framgår av Hintzes förteckning över illustrationerna har nummer 1, 2, 4, 6, 7, 8 och 14 också lett till verk som har fått egna nummer i Hintzes konstverksregister. Enligt detta register ska också en av Edelfelt i tuschteckning utförd reproduktion av målningen nr 387 Borgå, vy av Borgå i starkt solsken, sett från Näsebacken, målad sensommaren 1886, ha ingått i serien Sketches in Finland.

Toimituskunta: Modellen Colorossi ville att Edelfelt gjorde honom en skiss på en eftermiddag, i utbyte mot en kalorifer [en eldstad i järn], våren 1879.

Toimituskunta: Blyertsteckning signerad och daterad: A.E:lt 1884 10/5. På andra teckningen står: Axel Berndtson

Toimituskunta: Edelfelts vän Filadelfo Simi, stipendiat från akademien i Florens. Elev i Jean-Léon Gérômes ateljé 1875.

Toimituskunta: Fornminnesföreningens expedition 1871 tog i Dalsbruk in hos familjen Ramsay. Magister Karl Emil Hård, Jonathan Collander, fröknarna Sofia och Charlotte Ramsay, Karl Oswald Svante Westling, Emil Nervander, [Albert Edelfelt?], Dahlsbruk 1871.

Toimituskunta: Hotellägaren Meyer. Antecknat: Hotelljuden, London -84

Toimituskunta: Skiss av Pierre Petit-Gerard, Gunnar Berndtson och Ferdinand Gueldry.

Toimituskunta: Antecknat: d'arpès Sargent

Toimituskunta: Pascal Dagnans-Bouveret höll 1881 på med en tavla av ett ungt par som välsignas inför sitt bröllop. Tavlan blev färdig följande år.

Toimituskunta: Edelfelt gjorde denna skiss i december 1885 på en balettföreställning på Edenteatern, för att möjligen utveckla den för Herman Standertskjöld-Nordenstam, som beställt ett "Parismotiv". beställningen resulterade emellertid i verket "Au Bois de Boulogne" (H370).

Toimituskunta: Antecknat: London juni.

Toimituskunta: Surbiton 6 juni 1897.

Toimituskunta: Skänkt av Edelfelt åt Marie Vallery-Radot och Louis Pasteur i juni 1888.

Toimituskunta: Antecknat: Warsovie. Troligen från Edelfelts besök i Warszawa våren 1897.

Toimituskunta: Realiserades inte då den tilltänkta barnmodellen inte var på plats i Clichy i februari 1875.

Toimituskunta: Skickad till Alexandra Edelfelt i brev "sönd. Dec" 1877.