Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

chevaliergardist

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Kirejev
Petersburg söndag 28 nov. 1881 28. marraskuuta 1881
Sedan jag kom från Zarskoje var det hela tiden folk hos fru Etter. Fru Linder med döttrar, fru Sassiâtsky (en rik fru som mest bor i utlandet), en chevaliergarde Kireeff, samt den hatade Lerche med sin nya fru född Osten-Sacken, hvilken nu presenterades för fru Etter. En liten tyska som många andra, men ändå för god åt honom, om det är möjligt allt hvad som säges om honom.
torsdag 16 mars 1882 16. maaliskuuta 1882
Nu på aftonen har jag varit på middag på chevaliergardisternas klubb. Jag trodde de skulle ha det finare och vara mera vräkiga. De voro alla mycket förekommande. Tre fyra civila inbjudna, musiken spelade och middagen var enkel men god. Jag gjorde en massa bekantskaper: grefvarne Barclay de Tolly, Tolstoi, Scheremetieff (en 22 åring som har 800,000 rubel i räntor) grefve Mengden, furst Galitzin, furst Metchersky, m.fl. alla gamla intetsägande och mycket hyggliga. Boris, ytterst stolt att vara med officerarne nu. Kireeff och Kasnakoff hade bjudit mig och jag satt mellan dessa båda och skålade med hela sällskapet, så jag satt i mig ganska bra med champagne i afton. I går morgse var jag i kasernen för att lemna kort åt inbjudarne – träffade der Boris som hade mig att göra en tur i officersstallena, der jag såg många vackra hästar. Bland annat har den slyngeln Boris en svart arab som är något makalöst.
Petersburg d 15 Jan 84 15. tammikuuta 1884
Kireef har presenterat mig för den ryska romanförfattaren Solowieff, som skall tillbringa 2 år i Paris och som ville göra min bekantskap. Jag var der en afton. En fin, litet nervös, sakta natur, hjertligt – men åtminstone ej i mina ögon en "esprit de premier ordre". Roligt var det att kunna tala igen om någonting, höra intelligenta reflexioner och vara med en menniska som anser att konst och litteratur äro något att lefva för.