Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

g.m. 1. Henri Edouard de Marche, 2. konstnären Mihály Munkácsy

Lähteet

Paris fettisdagen 78. 5. maaliskuuta 1878
Sedan besökte de Mihály Munkachy som har ett palats som heter duga; för 15 år sedan var han svarvargesäll i Ungern, nu säljer han tavlor till 50 000 francs och har gift sig med en stormrik comtesse de la Marche.
d. 28 Mars 1879. 28. maaliskuuta 1879
Mihály Munkaczys för kanske det ståtligaste livet av alla konstnärer i Paris; hans nya hotell är inredd med överdådig lyx; förutom att han tjänar mycket på sitt måleri fick han 2 miljoner med sin fru, grevinnan de la Marche.
Paris d. 6 April 83. 6. huhtikuuta 1883
Sista tisdags middag hos Reuterskiölds – med Munkacsy's, baron Adelsvärds (alldeles franska, tala ej svenska) Nobel, den rike, nitro glycerin-mannen, några fransmän och några attachéer.
Mme Munkacsy är verkligen "la fine fleur du parvenu" något obeskrifligt simpelt och bråkigt. Hennes man, som visserligen varit arbetare, men som har takt och esprit, skäms som en hund för henne. Mme M. är från Luxemburg, har först varit några säga aktris, andra tvätterska – blef sedan gift med en stormrik baron de la Marche, som dog, hvarefter hon äktade Munkacsy. skrytsam, bråkig, snobbig, skulle hon aldrig ha blifvit emottagen om hon ej vore Munkacsys hustru. Det var roligt att se huru den vackra och fina Mme Adelsvärd dref med henne, narrade henne att tala om sitt tjenstefolk, om sina enorma utgifter o.d.
Mme M. smickrade mig så tjockt som möjligt. Det var så sällsynt att se en målare vara så comme il faut som jag – också skulle hon kunna citera många familjemödrar som ej bättre begärde än få mig till måg. Hon höll i denna reglering loftal öfver Juden Sedelmeyer, miljonär och tafvelhandlare, som "lancerat” Munkacsy" – han har en massa döttrar les unes plus charmantes que les autres, et, ma foi, une très jolie dot – etc. etc. – enfin je vous ferai invitez chez eux, vous verrez. Hvad skulle Mamma säga om jag en dag skulle komma hem med en Sarah, Rachel eller Dinah? – Pas de danger!
d. 24 april 83 24. huhtikuuta 1883
I lördags den stora balen hos Sedelmeyers. mycket grannt – rika parvenuer Madame Munkacsy gjorde allt för att få mig ihop med en af dottrarna, den som hon har distinerat åt mig – Det är en lång, mager ganska behaglig flicka, som ser intelligent ut. Jag kom hem kl. 6 på morgonen. En kadrilj dansade jag med Munkacsy o. Mme Antokolsky som vis à vis.
Paris d. 9 mars 1884 9. maaliskuuta 1884
Munkacsy satt som sagdt här i går. Han har en faible för fru Reuterskiöld, till hans frus stora förargelse
I förrgår var jag hos honom. En massa marquiser och comtesser och hans egen gamla galente som gjorde les honneurs.
Paris söndag d 21 april 84. 21. huhtikuuta 1884
I går var jag hos Sedelmeyer på en stor bal, derifrån jag också lagade mig i tid sedan ja svängt om ett hvarf med gumman Munkacsy och en af husets döttrar.
Den af fröknarna S. som Mme Munkacsy destinerade mig i fjol har embellerat – hon är mycket lång och gänglig, men ser alls ej illa ut.
Madame Munkacsy har stor vänskap för mig, frågat hvarför jag ej kommer oftare o.s.v.
Paris, Lördag 11 april 85 11. huhtikuuta 1885
Mademoiselle Sedelmeyer, som Madame Munkaczy ville para ihop med Edelfelt, gifte sig i går med en wienare.
d. 15 febr 86 15. helmikuuta 1886
Edelfelt har ätit middag hos Freedericksz, som skrattar åt Madame Munkaczy och hennes namnschiffer med kronor.
Paris d. 1 februari 1887 1. helmikuuta 1887
I söndags var Edelfelt bjuden till svenska ministern greve Lewenhaupt, utan att först ha gjort visit; övriga gäster var prins Eugen, Åkerman som är svensk minister i Wien, tillsammans med ny fru som är född grevinna Liljencrantz, Celsings, Munkaczy med fru, friherrinnan Adelsvärd född Pourtalès, baron Falkenberg, Wahlberg.
Det var roligt att se fruarna niga för prins Eugen; också fru Munkaczy och madame Adelsvärd som annars är så raka.
Paris d. 27 mars 1887. 27. maaliskuuta 1887
Festen var elegant och vacker som alltid på ryska ambassaden; trappan var full av pudrade betjenter, härolder, löpare, schweizare i galakostym, Edelfelt kände många och var livad hela kvällen; han umgicks med Madame Marschall, greve Lewenhaupt, friherre Fredericks och Madame Adelswärd; hertigen de Maulny med fru, hertigen och hertiginnan de la Rochefoucauld, fursten och furstinnan Radzivill, markisinnan de Gallifet m. fl. var på plats och Edelfelt kunde betrakta dem på nära håll; på festen var också "kineser, turkar, persiska shahens kusin"; friherrinnan Adelswärd gjorde Edelfelt uppmärksam på en "utgammal furstinna Galitzin" som var en verklig uppenbarelse från kejsarinnan Katarina den storas tid; är det inte sant att man måste se detta för att tro det, viskade friherrinnan Adelswärd; stämningen var glad; på plats var också Madame Munkacsy som neg och sade dumma komplimanger och Falkenberg som kanske hade drabbats av otrevliga bölder; Madame Magnin med dotter försökte monopolisera Edelfelts sällskap och ambassadörens fru Madame Fredericks höll en moralpredikan för att Edelfelt enligt henne hade övergivit ryssarna för ”votre prince, qui n’est pas le vôtre”, er prins [prins Eugen] som ändå inte är er, och ambassadssekreteraren Giers, ministerns son, flög nästan i armarna på Edelfelt då de möttes; La Baronne Decazes-Stackelberg läxade vänskapligt upp Edelfelt för att han inte genast kände igen henne; Edelfelt hade verkligen inte känt igen henne, hon bar en mycket urringad klänning och "gudlöst mycket diamanter".