Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

fotograf, konstnärsnamn C.P. Dyrendahl

Paris Måndag d. 10 Febr. 1879 10. helmikuuta 1879
Fotografierna från Daniel Nyblin har kommit; Jules Bastien tyckte Johan August von Borns porträtt var mycket bra och sade det var skada att Edelfelt inte kunde ställa ut det här.
Petersburg måndag 7/1 84 7. tammikuuta 1884
Anni måtte ha beställt origtiga fotografier hos Nyblin, ty jag ville ha de ovala, hvilka äro betydligt bättre. Kan ej detta ändras ännu?
Måndag 1 mars 86 1. maaliskuuta 1886
Edelfelt retuscherar ett fotografi av porträttet av Pasteur för Baude; det är sämre än Nyblins fotografi.
Juldagen 1886 25. joulukuuta 1886
Edelfelt tackar för fotografiet av Alexandra Edelfelt taget av Daniel [Nyblin?].
Daniel [Nyblin?] borde låta bli att göra allt runt och hårt; Annie Edelfelt är en bättre fotograf än han.
Paris 28. Okt 89 28. lokakuuta 1889
Har Nyblin lämnat tillbaka familjen Etters fotografier av Manzey? Kan Alexandra Edelfelt be Nyblin låta bli att kopiera dem, bara ge dem tillbaka.
Montbéliard 15 nov 89. 15. marraskuuta 1889
Alexandra Edelfelts, Ellans och Edelfelts gemensamma tanke att Edelfelt ska måla ett porträtt av Neiglick till Nyländska studentavdelningen; ska måla porträttet under vårens lopp; kan Alexandra, Annie eller Berta Edelfelt få tag i goda fotografier av Neiglick, så låt Nyblin förstora dem i naturlig storlek.
Ospedaletti 17 mars 91 17. maaliskuuta 1891
Nå det var då roligt att se att mamma fortsätter att skrifva, fastän ni redan tro oss vara borta härifrån – Alla Edra bref ha kommit fram och komma alldeles säkert , ty vi äro goda vänner med Signor Pianavia, postmästaren här. Endast fotografierna från Nyblin ha ej kommit – äro de afskickade? Jag ville mycket gerna ha dem. –
Cannes 31 mars 1891 Hôtel du Paradis 31. maaliskuuta 1891
Rysligt ledsamt, är det med fotografierna från Nyblin – isynnerhet för att jag så stormodigt lofvade Baude att bestyra om saken – får se om han ids gravera taflan nu, och om kan hinner göra det mera.
Cannes fredag 24 april 1891 24. huhtikuuta 1891
Här medfölja några fotografier – misslyckade ty min ofta klandrade apparat är ej god, "ljussvag" skulle Daniel säga – På en af fotografierna skrattar han – hurra för da Mama Edelfelt" Mamma kan se hur stor han blifvit. Han är nästan ett hufvud längre än lilla Volkoff, hvilken dock är äldre än han. Han frågar alla dagar efter "Da Mama och auntina. Fotografierna äro tagna af mig här i hotellets trädgård Ni kan se hur utmärkt rikt och sydländskt här är – så när som för temperaturen.