Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

fransk kemist och biolog, utvecklade bl.a. ett vaccin mot rabies

Lördag. Okt 1880 16. lokakuuta 1880
Edelfelt sänder ett artigt och smickrande brev från en ung litteratör, Monsieur Jean Baptiste Pasteur, son till den store kemisten.
Fjerdedag jul 1880. 28. joulukuuta 1880
Föregående dag var Edelfelt på middag hos Jean Baptiste Pasteur; dennes far Louis Pasteur var också där; den store kemisten må vara en av Europas främsta vetenskapsmen, men han hade något inte sympatiskt i sig; han kände bra till Finland och Sverige och man kunde i detta sällskap inte spåra den omtalade franska okunnigheten i geografi.
d. 2 februari 2. helmikuuta 1881
Om söndag är Jag bjuden till M. Pasteur fadren, och är ej särdeles förtjust deröfver.
Måndag d. 7 Februari 81 7. helmikuuta 1881
I går på soirée hos M. Pasteur, fadren. En massa äldre herrar: l'Academie française och l'Institut voro väl representerade. Paul Dubois blef jag presenterad för, och med Henner talade jag. En ung vicomte d'Angely, som för resten varit här hos mid många gånger läste upp ett fantastiskt poem skrifvet af en af hans intima vänner Han läste dikten utmärkt bra, men sjelfva poemet uppväckte den lifligaste diskussion. Den var alltför mycket i Edgar Poes genre för att falla alla dessa vetenskapsmän i smaken. Då M. Bertin, rector för l'Ecole Normale, sade om verserna: "c'est de l'épilepsie" var domen fäld – d'Angely var rasande, ty han har en varm beundran för författaren, en M. Salmon.
Onsdag d 16. febr. 1881 16. helmikuuta 1881
Mr Pasteur, fadren, har gjort mig den äran att beställa ett litet porträtt af sin son hos mig 1000 frs bara hufvudet. De öfriga porträtten i familjen äro gjorda af Henner och Dubois, det gäller således att göra något bra.
Torsdag d. 3 mars 1881. 3. maaliskuuta 1881
Får se om Gubben Pasteur lyckas komma till någon lösning af denna stora fråga rabies canina. Han anställer alla dagar experiment i sitt laboratorium, och hoppas vinna vigtiga resultat. Hans son talade om att hans patienter, en massa gulna hundar i burar, erbjuda den sorgligaste anblick. Något som vackert talar för Pasteurs (fadrens, naturligtvis) oegennytta, är att han ännu ej är rik, ehuru man ofta upprepat att hans kemiska upptäckter inbringat Frankrike mera än hvad hela fransk-tyska kriget kostat.
d. 20 Juni 81. 20. kesäkuuta 1881
Pasteurs porträtt är nu underkastadt familjens kritik och de som alla andra porträttafsynare finna att der är något i ögonen – om en stund väntar jag gubben P. En kritiker journalist som hört talas om porträttet men ej sett det, talar dock, i den medsända artikeln om detsamma.
Paris d. 7 april 1882 7. huhtikuuta 1882
Pasteur är i Rom, 2dra legationssekreterare, men kommer hit i maj, till fadrens intagande i Akademin. Gubben lärer arbeta flitigt på sitt inträdestal, och har derföre ej kunnat sitta för Berndtson.
Paris onsdag d. 25 1. tammikuuta 1885
Har lämnat [visit]kort hos Pasteurs med son och sondotter som är på landet.
Paris, Lördag 11 april 85 11. huhtikuuta 1885
Jean Baptiste Pasteur vill att Edelfelt besöker Louis Pasteur i hans laboratorium; måste telegrafera återbud till Kaufmann som har bjudit till frukost.
Paris d. 22 april 85 22. huhtikuuta 1885
Om måndag ska Edelfelt gå till Pasteurs laboratorium igen: Edelfelt vill absolut måla Pasteur i hans laboratorium, i hans rätta omgivning; "gubben Pasteur" i frack och kraschaner vore löjligt.
Inget är bestämt om porträtt av Pasteur; Edelfelt är ledsen över att tidningarna i Finland skrivit om det; Pipping har berättat om tidningarnas skriverier.
Edelfelt har varit i Pasteurs laboratorium; Pasteur har visat Edelfelt runt i laboratoriet och talat om sina experiment [forskning om rabies]; Edelfelt har i laboratoriet sett hundar, apor, marsvin och höns som Pasteur experimenterar med; Pasteur har funderat på när och hur porträttet ska målas; han är mycket upptagen och hans många assistenter frågade honom hela tiden om något under Edelfelts besök.
Nästa söndag är Edelfelt bjuden på middag hos Pasteur.
Pasteur är "på vippen" att göra sin största upptäckt, att finna ett vaccin mot rabies; Edelfelt har i laboratoriet fått se hundar och apor i alla stadier av rabies; Edelfelt skulle vilja måla Pasteur i laboratoriet eller framför "sina kräk" [försöksdjuren].
Edelfelt funderar om han ska kunna besvära Pasteur med porträttet, "villrådig" och "osäker".
Paris. d. 26 April 1885 26. huhtikuuta 1885
Arbetet med porträttet av Pasteur kan inledas efter Italienresan;det blir ett svårt och tidskrävande arbete, men bra; Edelfelt hoppas kunna "skörda mycken ära" om porträttet blir bra.
Pasteur har "mycken vänskap" för Edelfelt; Edelfelt konstaterar: det är bra för seanserna tråkar alltid ut modellen.
Paris d. 7 maj 85 7. toukokuuta 1885
Edelfelt inleder arbetet med porträttet av Pasteur följande vecka.
Porträttet av Pasteur ska bli bra; Edelfelt har varit i hans laboratorium för att se i vilket rum det skulle bli bäst att måla; i källaren med djuren skulle Pasteur se ut som en veterinär, Pasteur står alltid då han är vid mikroskopet; skrivrummet ser ut som vilket som helst kabinett.
Pasteur har lovat vara en bra modell.
Pasteur ville bli konstnär som 16-åring; han har sysslat med konst några somrar; han har målat många porträtt i pastell; citerar "gammal tants" beröm om Pasteurs konst på franska.
Pasteur förklarar sin forskning på ett begripligt sätt; han har stora "mikrobdrivhus" med olika temperatur.
Utländska läkare arbetar i Pasteurs laboratorium.
En ung doktor Loir, som är Pasteurs nevö [Pasteurs hustrus systerson], har lovat hjälpa Edelfelt med "råd och dåd".
Pasteur kan stå modell tre eftermiddagar i veckan, ifall det behövs också en fjärde.
Pasteur menar att Kocks upptäckt av kolerabacillen är förhastad.
Paris d 10 maj 85 10. toukokuuta 1885
Edelfelt kan ägna sig helt åt porträttet av Pasteur, då utställningen hos Petit är öppnad.
Pasteur kan stå modell bara tre dagar i veckan.
Ska börja croquiserna [skisserna] till porträttet av Pasteur i övermorgon; Edelfelt har de bästa föresatser.
Pasteur, Hugo, Lesseps är de tre populäraste stormännen för närvarande; ett bra porträtt av Pasteur är det bästa sättet att göra sitt namn allmänt känt, konstaterar Edelfelt.
d. 16 maj kl. ½ 5 e.m. 16. toukokuuta 1885
Har haft första seansen med Pasteur, som sitter bra, men blir sömning.
Edelfelt önskar att Pasteur kunde posera i en operationssal med den speciella belysningen som finns i dessa salar, men där görs många operationer på några timmar.
Har sett hur man har gjort rabiesprov med två hundar och två kaniner.
Har ritat i en annan byggnad, men teckningarna fick en "vanlig porträttprägel" på grund av den vanliga inredningen; Edelfelt vill undvika detta; ska återkomma på tisdagen med en fotograf, som fotograferar Pasteur i laboratioriesalarna.
Fotografiet underlättar arbetet och minskar antalet seanser.
Pasteur har suttit trettio gånger för skulptören Paul Dubois och femton gånger för ett porträtt av Lafon, som Edelfelt menar är dåligt.
Pasteur sitter modell på tisdag och lördag eftermiddagar och de torsdagar han inte är på Academie Francaise.
Vill först måla porträttet av Pasteur, som ska bli riktigt bra.
Paris d 22 mai 85. 22. toukokuuta 1885
Edelfelt har kommit igång med porträttet av Pasteur; målar honom i laboratoriet, starkt upplyst från höger.
Har träffat Jarl Hagelstam oftare, i samband med att ha varit i Quartier Latin hos Pasteur.
Edelfelt har låtit fotografera Pasteur; fotografiet kommer att vara till nytta vid teckningen av kläder och assecoirer.
Hoppas vara färdig med porträttet av Pasteur om tre veckor; duken blir stor, har mycket att måla förutom Pasteur själv.
Paris, söndag d. 31 maj 85. 31. toukokuuta 1885
Porträttet av Pasteur framskrider; det kunde vara färdigt om en vecka om Edelfelt skulle få arbeta med det hela tiden.
Pasteur och hans kolleger tycker att porträttet redan är likt.
Ljuset i Pasteurs laboratorium är dåligt.
Café Voltaire fredag d. 5 Juni 85 kl. 6 e.m. 5. kesäkuuta 1885
Edelfelt har just kommit hem från Pasteur, har målat hela eftermiddagen.
Porträttet av Pasteur torde bli bra; men ljuset i laboratoriet är dåligt och åstadkommer mörka reflexer i Pasteurs ansikte.
Följande dag fortsätter arbetet med Pasteur.
Paris, söndag d. 7 juni 1885 fortsatt 8 juni 7. kesäkuuta 1885
Arbetet med porträttet av Pasteur går bra; Pasteur är älskvärd.
Pasteurs assistenter är "hyggliga", särskilt doktor Roux som forskat om kolera i Egypten, Toulouse och Marseille.
Pasteur och de andra forskarna förklarar sina vetenskapliga rön på ett begripligt sätt.
Paris d. 12 Juni 1885 sent på aftonen. 12. kesäkuuta 1885
Måste måla porträttet av Pasteur och porträttet av Chambures svärmor färdiga.
Porträttet av Pasteur går framåt, men det tar tid, eftersom det är lika stort som porträttet av fru Sinebrychoff.
Pasteur hade tandvärk denna dag, men satt modell trots det.
Porträttet av Pasteur torde vara färdigt till midsommar.
Alexandre Dumas menar att det är en god idé att måla porträttet av Pasteur.
Pasteur är "komplicerad som karaktär", han är ett geni med drag av trägen och tålig tjänsteman, menar Edelfelt.
Pasteur och Roux grälar om akademier och institutioner samt viktiga personer i Paris: Roux angriper akademierna och institutionerna, Pasteur försvarar dem; de grälar också om tidningen Times korrespondent Blowitz.
Pasteur menar att Times korrespondent Blowitz är en "skojare", men han högaktar Blowitz ändå för att denne ger ministrarna råd och förtjänar bra.
Den spanska läkaren Ferrans koleravaccinationer har väckt uppståndelse i Pasteurs laboratorium.
Ferran sänder "svulstiga telegram" till Pasteur om sina "segrar".
Pasteur konstaterar: Ferrans metod är omöjlig.
Pasteur föraktar den spanska vetenskapen, menar att de italienska forskarna "går framåt med stormsteg".
Pasteur menar att koleran är mindre smittsam än difteri; koleran smittar genom vatten, det gäller bara att låta bli att dricka vatten under några veckor för att undvika smitta.
"Fête des fleurs" är i morgon, men Edelfelt målar då hos Pasteur.
Paris d. 17 juni 85. 17. kesäkuuta 1885
Edelfelt har arbetat med porträttet av Pasteur trots hettan som han trots allt klarar bra.
Det är varmt i laboratoriet, eftersom Pasteur har lidit av tandvärk och "nevralgie" [neuralgi] och inte har velat ha drag från öppna fönster.
Edelfelt måste få porträttet av Pasteur färdigt inom åtta dagar.
Pasteur själv är intresserad av porträttet; Pasteur föreslår förändringar som är bra, eftersom han själv har erfarenhet av att måla.
Hos Pasteurs är alla nöjda med porträttet; t.o.m. vaktmästaren på laboratoriet; Madame Pasteur är mycket nöjd.
Paris d. 27 Juni 85 27. kesäkuuta 1885
Denna dag är sista seansen hos Pasteur.
Edelfelt är missnöjd med mycket i porträttet av Pasteur.
Pasteur är nöjd med porträttet.
Pasteur har beordrat Edelfelt att måla honom med en glaskupa med ryggmärg av hund, som hör till hans pågående forskning.
Edelfelt är glad över att Pasteur har kallat honom "ihärdig arbetare".
Paris söndag d. 28 juni 85 på aftonen 28. kesäkuuta 1885
Edelfelt har jobbat mycket och har ibland haft seanser med både Pasteur och Madame Saussine samma dag.
Har varit så trött på kvällarna, suttit "som en idiot" på "min" restaurang på Avenue des Villiers ”och låter en rysk målare, Wyllie, f.d. gardesofficer, prata för mig utan att begripa hvad han säger. Denne Wyllie är rigtigt en typ på den der aimabla, pratsamma, sliskigt-vänliga ryska verldsmannen, med gester, axlar och ögonbryn som flyga upp till väders, munnen som skjutes ut och ögonen som bli så pliriga när det skall vara rigtigt skämtsamt.".
Det var sista avtalade seansen med Pasteur i går, men Edelfelt tror att Pasteur måste sitta ännu följande vecka.
Edelfelt har fått Pasteurs autograf för systern Annie Edelfelt.
Denna dag går Edelfelt till Pasteur.
Paris, måndag d. 30 nov. 1885 30. marraskuuta 1885
Ölbryggaren Jacobsen från Köpenhamn har beställt ett porträtt av Pasteur av Bonnat; Edelfelt konstaterar: förargligt att få en sådan medtävlare.
Pasteur tror inte att Bonnats porträtt kan bli bättre än Edelfelts.
Paris d. 5 December 5. joulukuuta 1885
Modellen har gett återbud och Madame de Saussine kunde inte sitta modell igår: Edelfelt gjorde i stället turné i Quartier Latin; frukost hos Pasteur.
Edelfelt har sett Pasteur vaccinera: bl.a. en rysk officer, som Edelfelt fick tolka för, och en ungersk pojke, som var klädd i nationaldräkt; den ungerska pojken hade kommit på basen av en tidningsartikel och hämtat österrikiska cigarrer som tack; en judisk assistent kunde tolka för pojken; tjugo personer blev vaccinerade; Edelfelt önskar att det ska lyckas.
Pasteur kan inte själv göra vaccineringen, eftersom han inte är medicine doktor; doktor Grancher hjälper honom.
Pasteur menar att han aldrig hade trott att så många skulle erbjuda sig till vaccineringen, som är ett farligt experiment; Pasteur såg orolig ut och ångrade att han hade publicerat då han bara hade vaccinerat två fall; Edelfelt reflekterar: tänk om det skulle visa sig att vaccineringen alltid lyckas, det måste kännas roligt att kunna rädda liv.
Pasteur har prisat porträttet, han menar att Edelfelt tryggt kan tävla med Bonnat.
Edelfelt vill ge porträttet åt Pasteur som gåva; Edelfelt menar att de bästa porträtten inte görs på beställning, utan för äran; Edelfelt är övertygad om att Pasteur på något sätt kommer att vedergälla honom.
Alla bekanta tycker om porträttet av Pasteur och menar att jämförelsen med Bonnats porträtt av Pasteur bara kommer att vara till fördel för Edelfelt.
Dagnan säger: porträttet av Pasteur är det bästa Edelfelt har gjort.
Paris d. 9 december 85 9. joulukuuta 1885
Artikel av Rochefort om Pasteur och en liten flicka som vaccinerades för sent, och som dött.
Paris lördag d. 12 dec 85 12. joulukuuta 1885
Porträttet av Pasteur får beröm av alla; de flesta tycker att det är bra att det blir jämfört med Bonnats porträtt av Pasteur.
Paris 27 dec 85 27. joulukuuta 1885
Hellen menar att porträttet av Pasteur och "Lördagskväll vid Hammars" är bra; Hellen brukar inte slösa med lovord.
Nyårsdagen 1886. 1. tammikuuta 1886
Edelfelt har ingen lust att göra nyårsvisiter, men är tvungen att göra det: till Pasteur och Munkacsy och några andra.
Måndag 1 mars 86 1. maaliskuuta 1886
Edelfelt retuscherar ett fotografi av porträttet av Pasteur för Baude; det är sämre än Nyblins fotografi.
Nizza d 11 mars 86 11. maaliskuuta 1886
Det skulle vara roligt att läsa vad Kaufmann har skrivit om Pasteur.
Paris d. 3 april 86 3. huhtikuuta 1886
Alla konstnärer berättar att porträttet av Pasteur har blivit väl emottaget av Salongens jury.
Paris, Tisdag d. 6 april 86 6. huhtikuuta 1886
De rabiessmittade Helsingforsarna har anlänt; lyckligtvis är Homén i Paris och Pasteur har varit vänlig mot honom.
Pasteur har haft otur med de ryska bönderna som hade blivit bitna av en varg och som var illa däran; Pasteurs fiender gör allt för att förvärra saken, bland dem Conceil Municipal, stadsfullmäktige, som misstror Pasteur och har sänt spioner till hans lasarett, samtidigt som de uppmuntrar mördare och mordbrännare i delareville [?] och i Belgien.
Allmänheten är på Pasteurs sida: insamlingen för ett specialsjukhus har gått bra.
Bokstaven E kommer att vara i samma sal som för tre år sedan, då Edelfelt ställde ut porträttet av Louise Reuterskiöld; salen är inte på en framträdande plats; bokstävernas placering bestäms med lottning.
Bonnat som är president i Salongsjuryn har ställt sig positiv till Edelfelts porträtt av Pasteur; porträttet har blivit antaget med 1, som är ovanligt; ger rätt till god placering på utställningen.
Bonnats porträtt av Pasteur är mer effektfullt än Edelfelts, men konstnärerna tycker att Edelfelts är intressantare; den stora allmänheten kommer att fästa sig mer vid Bonnats porträtt.
Hoppas att Wolff skriver bra om porträttet av Pasteur; han har ett starkt inflytande på opinionen.
Paris, Onsdag d. 14 april 1886 14. huhtikuuta 1886
Gérômes och Edelfelts förhållande; Gérôme har kommenterat porträttet av Pasteur, Bonnats porträtt av Pasteur, talat om Finland; menade att Edelfelt borde gifta sig.
Edelfelt hälsade på hos Pasteur, som var utom sig över en artikel i en tysk tidning; Edelfelt talade om yrkesavund och nationalhat, visade på patienterna som väntade på Pasteur.
De vargbitna ryssarna har blivit sämre; Pasteur är orolig.
Edelfelt är stolt över att Pasteur talar med honom "människa till människa".
Pasteur menar att de rabiessmittade helsingforsarna kommer att repa sig, eftersom rasen är stark; Edelfelts kommentar om folktyperna; har talat finska med dem; köpte apelsiner, bröstsocker och brända mandlar åt pojkarna Gustafsson och Finér; pigorna förklarade att de hade det bra i Paris; beskriver pigornas utseende, inga tavastländska käkar.
Baron Freedericksz har hämtat ryska soldater till Pasteur; har talat om Pasteurs godhet.
Edelfelt hoppas att Pasteur lyckas med sitt verk.
Söndag 2 maj 86 2. toukokuuta 1886
Edelfelt har fått den framgång han alltid önskat sig på Salongen.
Har fått beröm av alla dem vars omdöme han sätter värde på för porträttet av Pasteur och för porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström.
Alla jämförde Bonnats och Edelfelts porträtt av Pasteur till Edelfelts fördel.
På vernissagedagen, på fredagen vaknade Edelfelt tidigt, men fick tidningen Le Figaro med Wolffs recension först halv åtta och kunde lugna sig.
Wolff skrev negativt om de flesta, hans positiva omdöme om Edelfelt måste betraktas som ett stort erkännande.
Edelfelt har haft samma känsla som alltid på Salongen inför sina egna konstverk; han ångrade att han hade ställt ut "Lördagskväll vid Hammars", tyckte att porträttet av Pasteur kunde ha varit bättre placerat, konstaterade att porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström hade vunnit på att få en ram; sedan skyndadade han att se Bonnats porträtt av Pasteur.
Bonnat har inte uppfattat Pasteurs karaktär; Edelfelt högaktar Bonnats arbete, men tycker inte om hans porträtt av Pasteur.
Vernissagepubliken tyckte bättre om Edelfelts porträtt av Pasteur än om Bonnats.
Den skandinaviska frukosten på restaurang Ledoyen: det var bara Larsson och Pauli som gratulerade; Salmson, Hagborg, Wahlberg och alla andra såg arga ut.
Meissonier har gratulerat; han menar att Edelfelts porträtt av Pasteur är bättre än Bonnats; Edelfelt beskriver sin glädje över Meissoniers uttalande.
Soaré hos Ehrenborg: de svenska "knoddarna" och löjtnanterna var tarvligare än vanligt; alla svenska bildkonstnärer utom Larsson och Pauli var där, och alla teg om Salongen.
Det skulle vara olyckligt att bli ovän med Bonnat på grund av porträtten av Pasteur.
Pressen är enstämmig i sitt beröm; Edelfelt skickar tidningsurklipp hem.
Edelfelt hoppas framgången botar hans likgiltighet.
Paris, tisdag d. 11 maj 86 11. toukokuuta 1886
Skickar tidningsurklipp om succén med porträttet av Pasteur.
Jean-Baptiste Pasteur tror att Louis Pasteur ogärna skiljs från porträttet, ifall Edelfelt inte målar en replik.
Det är roligt att Pasteur vill ha Edelfelts porträtt, trots att han får Bonnats som gåva.
Edelfelt lockas av möjligheten att få porträttet av Pasteur till Luxembourgmuseet, men tycker inte om att kopiera sig själv, det är nästan lika förfärligt som att måla efter fotografi.
Pasteur vill betala Edelfelt för porträttet.
Edelfelt har gjort visit hos Madame Lurcy tillsammans med Chambure; blev överöst av komplimanger av alla närvarande: bl.a. gammal baron Larrey, son till Napoleon I:s ryktbare läkare, och d’Arcel, direktör för [Musée de] Cluny.
"Mille" Cedercreutz är i Paris; Edelfelt har presenterat honom för Pasteur; "Mille" Cedercreutz har studerat en månad i Berlin hos Koch, som är Pasteurs motståndare, och var mycket intresserad av den tur han fick i Pasteurs laboratorium.
Edelfelt är bjuden till Amics lantställe tillsammans med Dagnan, Dagnans fru och deras son, Pasteur med fru, Courtois, Stetten m.fl.
Paris d. 14 maj 1886 14. toukokuuta 1886
Tackar för Alexandra och Annie Edelfelts glada brev om succén med Pasteurs porträtt.
Edelfelt har varit på kulturministeriet hos Turquet för att tala om porträttet av Pasteur och dess möjliga försäljning till franska staten.
Pasteur har gått med på att porträttet säljs till staten, bara han får en reproduktion.
Edelfelt gick med Pasteurs besked till Turquet; men Jean Baptiste Pasteur har berättat att familjen har ändrat sig: Madame Pasteur d.ä. och d.y., Madame Vallery-Radot och hennes man; de är rädda för att reproduktionen aldrig blir av.
Har inte varit på välgörenhetsbalen till följd av affären kring porträttet av Pasteur; Turquet hade bett om svar följande dag.
Beskedet till Turquet är: staten får porträttet av Louis Pasteur först då Edelfelt har målat repliken; alla är nöjda med denna lösning; Edelfelt skickar Jean Baptiste Pasteurs svar till Alexandra Edelfelt som bevis för detta.
Affären med Pasteurs porträtt visar att man alltid ska lyssna på sitt samvete.
Edelfelt har gjort visit hos Léon Bonnat med Jean Baptiste Pasteur på Louis Pasteurs uppmaning; Bonnat var "utmärkt hygglig"; han menar att Edelfelt och Krøyer är det bästa skandinaverna som ställer ut i Paris just nu.
Bonnat är en gentleman; talade om sitt och om Edelfelts porträtt av Pasteur.
Edelfelt har fått ett långt och uppsluppet "skaldebref" av Tavaststjerna som gratulation för framgången med porträttet av Pasteur.
Tacka alla för deras fröjd över succén med porträttet av Pasteur; tante Gadd, Berta, Annie, Tajta.
Paris, tisdag d 18 maj 86 18. toukokuuta 1886
Porträttet av Pasteur för 5000; repliken för 2000.
Alexandra Edelfelt kanske förvånar sig över att porträttet av Pasteur är värderat till 5000 franc; inget är ännu avgjort; 5000 är ett bra pris av staten; Edelfelt vill inte begära mera för att Pasteur inte skall tro att Edelfelt vill slå mynt på affären, vill inte förskräcka Turquet; Edelfelt har hört ryktas om hederslegionen.
Paris d. 23 maj 86 23. toukokuuta 1886
Porträttet av Pasteur och porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström gör fortfarande succé; tidningarna är enstämmiga.
Edelfelt är bjuden på middag hos Pasteur i kväll, men kan inte gå; har lovat gå till Emile Bastien och sedan ska han gå till M. Marschall, som är japansk conseiller d’ambassade och bekant till Reuterskiölds.
Gäster hos Pasteur i kväll var Bonnat samt bryggaren och miljonären Jacobsen.
Paris d. 24 maj 86 24. toukokuuta 1886
Har gjort visit hos Pasteur, som var inte hemma.
Paris, Kristihimmelsfärdsdag. 86. 3 juni 3. kesäkuuta 1886
"Granna ord" om Edelfelt i tidningen l’Intransigeant; samtidigt som [tidningsägaren] Rochefort spyr galla över Pasteur; kan Alexandra Edelfelt ge artikeln åt [redaktören] Axel Berndtson; B.O. Schauman har fått tillräckligt för tidningen Finland.
Porträttet av Pasteur graveras av Leopold Flameng, som är Frankrikes bästa gravör; Flameng har fått medaille d’honneur i gravyr i år; Edelfelt skickar Flamengs svar på Edelfelts lyckönskningsbrev till Alexandra Edelfelt.
Paris d. 6 juni 86 6. kesäkuuta 1886
Kulturministern Goblet varit på frukost hos Pasteur och talade om hederslegionen för Edelfelt; det kommer att väcka ovilja på vissa håll.
Paris lördag 3 juli 86 3. heinäkuuta 1886
Edelfelt har fått förslag från olika håll om att ta porträttet av Pasteur på utställningsturné och visa upp den i Gent, i Nantes, i Amerika; Hodges har lovat en riklig ersättning för det; Edelfelt vet att Turquet och Pasteur inte skulle gå med på det.
Vill tala med Pasteur vad [oläsligt, Gand?] vidkommer; Edelfelt har uppsökt Pasteur två gånger förgäves.
Paris d. 9 Juli 86 9. heinäkuuta 1886
Edelfelt har fått springa hos administrationer och byråer för att få ut porträttet av Pasteur, som denne vill ha tills kopian är färdig.
Edelfelt har sex månader på sig att måla kopian av porträttet av Pasteur.
Har fått brev från fru Reuterskiöld, som inte trivs i Amerika; hon vill höra om Salongen och ha fotografi av porträttet av Pasteur.
2 dec. torsdag, Café de la Regence 2. joulukuuta 1886
Edelfelt har hämtat porträttet av Pasteur.
Edelfelt har talat med Helene Schjerfbeck om kopierandet av porträttet av Pasteur.
Edelfelt är bjuden på frukost av Boutroux, som är Pasteurs administratör.
Paris lördag d. 4 dec. 86 kl. 2. 4. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck besökte Edelfelt denna dag; Edelfelt inleder arbetet med kopian av porträttet av Pasteur tillsammans med henne på måndag.
Edelfelt måste fråga någon annan eller kopiera porträttet av Pasteur själv, ifall det inte lyckas med fröken Schjerfbeck.
Paris d. 7 dec 86 7. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck arbetar med porträttet av Pasteur i Edelfelts ateljé.
Paris lördag d. 11 dec 86 11. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck målar kopian av porträttet av Pasteur; Edelfelt har själv målat det svåraste, d.v.s. händerna och huvudet.
Paris d. 14 dec 86 14. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck målar kopian av porträttet av Pasteur; Edelfelt ska måla de viktigaste partierna och är rädd för att han inte ska få ansiktet att likna.
Turquets efterträdare vill troligen göra tvärtom mot vad Turquet har gjort: återstår att se om porträttet av Pasteur kommer till Luxembourgmuseet; Edelfelt hoppas bli "räddad" genom Pasteurs prestige.
Paris d. 18 dec. 86. 18. joulukuuta 1886
Edelfelt har fått en påminnelse från ministeriet att snart lämna tillbaka porträttet av Pasteur; Turquet gav tillstånd att hålla det hur länge som helst; Edelfelt hoppas att hans efterträdare låter tala med sig.
Fröken Schjerfbeck arbetar i ateljén med kopian av porträttet av Pasteur.
Paris Onsdag d. 22 dec 1886 22. joulukuuta 1886
Edelfelt turas om att måla kopian av porträttet av Pasteur tillsammans med fröken Schjerfbeck; det ser ut att bli bra.
Turquets efterträdare har skrivit och reklamerat porträttet av Pasteur; Turquet menar att Edelfelt inte ska bry sig om det.
Det var dumt att sälja porträttet av Pasteur; nu sägs det att det ska komma till Sorbonne, eftersom ett porträtt av en levande person inte kan komma till Luxembourg.
Edelfelt väntar på att Pasteur ska komma tillbaka; Edelfelt litar på Pasteurs inflytande, som denne kan använda också i porträttfrågan; vill inte oroa sig i förväg den här gången.
Palmsöndag 1887 1. tammikuuta 1887
Gérôme talade om impressionisterna och det senaste modet inom konsten "och inte utan bitterhet", om Dagnan, det sköna och det eviga, om porträttet av Pasteur.
Edelfelt hoppas att han inte går tillbaka i utvecklingen som konstnär efter porträttet av Pasteur; han har inte känt sig väl till mods de senaste dagarna.
Paris d. 4 jan 1887 4. tammikuuta 1887
Kopian av Edelfelts porträtt av Pasteur blir bra; fröken Schjerfbeck målar det samvetsgrant; Edelfelt undrar hur han ska betala henne.
Fröken Schjerfbeck äter frukost i ateljén varje dag; hon lär ha sagt åt Runebergs att hon lär sig av arbetet med kopian av porträttet av Pasteur och att det är roligt.
Paris d. 1 februari 1887 1. helmikuuta 1887
Edelfelt levererar porträttet av Pasteur först i april då Pasteur själv har kommit tillbaka.
Paris d. 14 februari 1887 14. helmikuuta 1887
Arbetet med kopian av porträttet av Pasteur närmar sig sitt slut; originalet har fått patina på bara ett år; arbetet har varit svårt.
Paris, lördag d 26 februari 86 [ändrat med blyerts till 87] 26. helmikuuta 1887
Alla Edelfelts vänner är oskadda av jordbävningen; Pasteurs i Bordighera, Chambure i Nizza, Amic med mor, systrar och svägerska i Cannes.
Paris d. 13 mars 87 13. maaliskuuta 1887
Det har "kostat på" Edelfelt att inte ha något bra att ställa ut på Salongen, Edelfelt har inte mått bra av det, men han inser att det skulle kunna inverka negativt på den position han har tillvunnit sig i konstvärlden om han ställde ut en tavla som inte håller samma nivå som de han ställde ut året innan [porträttet av Pasteur och porträttet av Ville och Antoinette Vallgren] .
Paris d. 15 mars 87 15. maaliskuuta 1887
Edelfelt känner sig illa till mods över att inte ställa ut på Salongen; han är rädd för att ha gått bakåt i sin konst, för att inte längre kunna måla något sådant som porträttet av Pasteur.
Edelfelt har ställt porträttet av grevinnan Lewenhaupt bredvid porträttet av Pasteur; han gjort sorgliga betraktelser.
Paris d. 18 april 87 18. huhtikuuta 1887
Den chilenska herrn verkar stormrik; han har följt med konsten i Paris också då han har varit "därborta"; han talade om Edelfelts målningar "På havet" och porträttet av Pasteur som om gamla bekanta; han beställde en tavla av Dagnan, utan att fästa sig vid priset.
Paris d. 12 maj 87 12. toukokuuta 1887
Pasteur har återvänt till Paris; han har varit med sin fru i Edelfelts ateljé och sett kopian av porträttet; Pasteur vill ha små ändringar.
Paris d. 5 juni 87 5. kesäkuuta 1887
Det är många och långa omständigheter med betalningen av porträttet av Pasteur; Edelfelt kan få mera pengar tidigast den 10 [juni].
Paris d. 8 juni 87 8. kesäkuuta 1887
Pengarna för porträttet av Pasteur kommer först om tre veckor; Chambure är inte i Paris då, Edelfelt vill inte besvära Courtois som har erbjudit sig att ta ut pengarna; Edelfelt tvekar att ge färghandlaren Barque fullmakt att lyfta en så stor summa.
Edelfelt är arg över att det dröjer med pengarna för porträttet av Pasteur: tänk att ha 16000 franc att få ut för ett arbete som är värt mera, men inte få något alls nu.
Paris, fredag d. 24 februari 88 24. helmikuuta 1888
Eftermiddagen med alla visiter var ansträngande, men det var nästsista gången som Edelfelt vill göra sådana visiter; han vill ännu göra visit hos Pasteur, Madame Luroy, Madame Magnin; sedan får Ellan för alltid ta över visiterna.
Paris 21 mars 21. maaliskuuta 1888
De har gjort visit hos Pasteur, som var mycket vänlig mot Ellan och sade "granna" saker om Edelfelt.
Edelfelt har varit hos Antonin Proust för att tala om utställandet av porträttet av Pasteur i Köpenhamn; Edelfelt behöver inget annat att ställa ut i så fall.
Onsdag morgon 11 april 1888 11. huhtikuuta 1888
Edelfelt har varit hos Petit för att tala om porträttet av Pasteur; fransmännen lånar porträttet för att ställa ut det i Köpenhamn [Nordiska konstutställningen i Köpenhamn 1888], men danskarna vill inte att Edelfelts och Stevens verk ingår i den franska avdelningen, eftersom de inte är födda fransmän.
Porträttet av Pasteur måste ställas ut i samma byggnad som de andra franska tavlorna, annars betalar franska staten inte försäkringen och frakten; Petit löste problemet:, han låtsas inte veta om danskarnas krångel och skickar porträttet av Pasteur och Stevens verk till Köpenhamn.
Huvudsaken för Edelfelt är att få porträttet av Pasteur till Köpenhamn den enda gången han får ställa ut det i Norden; det skulle ha sett bättre ut i den franska avdelningen än bland Liljelunds och Marga Kiseleffs verk, men "schto djälats?", vad göra?
Det värsta skulle vara om Sorbonne inte skulle gå med på att skicka porträttet av Pasteur, eller om Edelfelt skulle bli tvungen att betala för transporten.
Paris 20 april 88 20. huhtikuuta 1888
Vallery-Radot beundrar sin svärfar Pasteur, precis som varje ärlig människa i "Pariserskojet".
Edelfelt skickar en bunt med brev till Annie Edelfelts autografsamling: Madame Pasca, Albert Wolff, Solowieff, Pasteur.
Paris 25 april 88 25. huhtikuuta 1888
Igår gick porträttet av Vallery-Radot framåt, eftersom Vallery-Radot satt modell hela dagen; Pasteur gjorde visit på kvällen.
Trappan till ateljén är svår för Pasteurs dåliga ben.
Paris 1sta Maj 1888. 1. toukokuuta 1888
Folk gett komplimanger för verken på Salongen; Edelfelt menar själv att det är en medelmåttig succé; något sådant som porträttet av Pasteur kommer aldrig mera.
Paris, söndag 13 maj 88 13. toukokuuta 1888
Vallery-Radot är en utmärkt skriftställare; han har skrivit boken om Pasteur som Annie Edelfelt läste.
Vallery-Radot är Pasteurs sekreterare och rådgivare.
Paris 17 maj 88 17. toukokuuta 1888
Den här dagen är det middag igen, denna gång hos Vallery-Radots; Pasteur tar första gången efter sjukdomen på sig fracken och kommer för Ellans skull; andra gäster är Francois Coppée, baron och baronne Du Piu och några politiker.
Pasteur har gjort visit hos Edelfelt i hans ateljé; Pasteur är förtjust i porträttet av Vallery-Radot.
Paris 22 maj 88. 22. toukokuuta 1888
Pasteur som är trött efter sin sjukdomsattack hörde mest på under middagen hos Vallery-Radot; han talade med Ellan om Edelfelt; Pasteur känd först inte igen Ellan eftersom hon var annorlunda klädd.
Paris 13 juni 1888 13. kesäkuuta 1888
Gett skissen från Vuoksen vid Zilliacus ställe åt Madame Vallery-Radot och Pasteur.
Paris 30 juni 88 30. kesäkuuta 1888
Familjen beundrat porträtten av Vallery-Radot och Madame Vallery-Radot; har sällan haft en tacksammare publik.
Vallery-Radot poserar med en bok som han skär upp, framför porträttet av Pasteur.
Vallery-Radots vänskap för Edelfelts; Madame Vallery-radot är alltid i första hand Pasteurs dotter, som Vallery-radot säger, och hon ger inte sin vänskap till vem som helst.
I familjen Pasteur och Vallery-Radot ställer man vetenskapsmannen och konstnären högt; Pasteur ville själv bli konstnär; han är en sträng kritiker och kommenterade porträttet av sig själv och dottern medan Edelfelt målade; resultatet blev bra tack vare dessa anmärkningar.
Ellan har varit några gånger på middag hos Pasteurs och Vallery-Radots; senaste gång ville de göra ett protokoll över samtalet, som gick ut på att Edelfelt om 3 år skulle ha kommit långt; Edelfelt tror inte själv på det.
Roligt att familjen Pasteur-Vallery-Radot tycker om Ellan, trots att hon är olik Madame Vallery-Radot.
Pasteurs och Vallery-Radots tyckar att Edelfelts ska resa till Montbeliard först i september; Ellan skulle då kunna komma till dem i Arbois då hon skulle tröttna på herr Grosjean.
Stolt över Pasteurs vänskap; han tror att Edelfelt är energisk, arbetsam och "djup"; allt som Edelfelt skulle vilja vara, men som han inte är.
Montbeliard 15 juli 88 fortsatt 18 juli 15. heinäkuuta 1888
Konstverken till världsutställningen ska lämnas in 20 december; det komplicerar alltsammans, eftersom det inte är troligt att Edelfelt får låna "På havet" av Fürstenberg, "Ett barns likfärd" av Botkin och "museitavlorna"; nu blir porträttet av Pasteur kanske det enda; har i 3-4 år planerat att denna världsutställning ska bli en succé; ser illusionen ramla som följd av egen oro.
Paris 25.4. 89 25. huhtikuuta 1889
Den ryska kommissionären föreslagit att Edelfelts tavlor, porträttet av Pasteur, "Julmorgon", porträttet av Madame Saussine, och ett litet porträtt av Portalis, ska komma på hedersplats i den ryska avdelningen; avslagit anbudet och inväntar Londén och Becker.
Onsdag 18 december 89 18. joulukuuta 1889
Varit hos Pasteurs igår; Pasteur själv var hos Vallery-Radots för att se efter dem; fru Pasteur tacksam för att Edelfelts gjort den långa resan till dem.
tisdag 7 januari 1890. 7. tammikuuta 1890
Willemain, som är Pasteurs medhjälpare tror att influensan är en "affektion av ryggmärgen" och han motiverar det väl.
27.2.90. 27. helmikuuta 1890
Varit hos Vallery-Radot igår: träffat Pasteur som repar sig från sitt tredje slaganfall; besynnerligt att att en människa som bara tänkt på sitt arbete och aldrig levt överdådigt ska pinas av slaganfall, medan libertiner går "vigilanta omkring på boulevarden".
tisdag 17 mars 90 17. maaliskuuta 1890
Edelfelt kommer ihåg Bocher, familjen Orleans högra hand, som skrev dubbla summan på sin check; Pasteurs och Chambure och alla fransmän Edelfelt har haft att göra med; tycker att herr Lyon kunde skynda sig när han fått ett porträtt som anses bra för halva priset.
Paris 20 maj 1890 [med blyerts ändrat till 1891] 20. toukokuuta 1891
Hos Vallery Radots är jag alla för middagar. De äro sig lika han skämtsam och rolig, frun himlande sig på sitt allvarliga sätt öfver sin man. Pasteur som jag sett flere gånger och som gick arm i arm med mig på salongen i lördags, är raskare än förr.
Häromaftonen voro vi på middag hos Emile Bastien. Dagnan med fru, Muenier med fru, Courtois, Aublet och Stetten. Det var så eget att tala om gamla minnen och sedan omkring sig se illustrationer till dem i de vackra taflor, så innerligt bekanta af Batien Lepage, rundt kring väggarna. – Dessa taflor förde alltjemnt min tanke till Mussets vers "Ce livre là est toute ma jeunesse" och jag behöfde ej skämmas för min entusiasm från fordom – Alla de tyckte om min utställning – Dagnan mest. Han har ännu aldrig (utom vid Pasteur) varit så ampelt erkännande. Om den lilla "i skogen" sade han admirable, exquit, d'un vrai peintre o.s.v. – och sade det till andra, utan att jag visste veta att jag hörde på. – Om ni visste hvad Dagnans tafla är utmärkt, storartad ja om parisarne, som se den, visste det! Det är ett karlatag! Han, Dagnan, Puvis de Chavannes och några andra rättfärdiga hindra ännu himmelens ilskor att slå med på all den rysliga medelmåttan i de två konsthallarna här.
Paris, lördag 30 maj 1891 30. toukokuuta 1891
Det har varit ett ansträngande mondaint lif nu också, utom arbetet. Sista Måndags soirée hos Mme Bouvins (det kom inte Ellan) onsdags middag hos Pasteur i anledning af Camille Vallery Radots confirmation der voro endast familjen, herrskapet Grancher, en fregattkapten Loir och vi Vid desserten proponerade Pasteur en skål för le Petit Edelfelt, var älskade son och den dracks i Champagne – var det icke en stor ära för den lilla gossen.
Paris 12 Juni 1891 12. kesäkuuta 1891
Några mondaina notiser. Senaste söndag soirée oläsligt på cerclen måndags middag hos Marcel imorgon lördag middag hos Chambure med Mme och Mlle de Lurcy – nästa lördag hos Portalis med herrarna de Fontance – i går åt Vallery Radot här. I dag reser han med Pasteurs till kusten.
Paris söndag 5 Juli 91 fortsatt söndag 12 Juli 91 5. heinäkuuta 1891
Vallery Radots och Pasteurs ha kommit tillbakafrån Bains de Mer. – De ha bjudit mig de sista dagarna på frukost och middag, hvilket snarare varit mig till besvär än glädje, då jag ju i alla fall betalar mina mål här och dessutom får lof att göra den långa resan till dem. Men en tacksam publik är det, och de äro så förtjusta i de porträtt jag nu gjort af barnen der, att det gör mig helt godt i själen.
I dag var Pasteur och Vallery Radot i ateliern medan jag målade Chambure – de äro de enda som sett skizzen af Chambure, och funno den mycket lik. Måtte nu denna lilla duk bli färdig i morgon – Ch stannar annars öfver la fête nationale och jag med – och jag skulle ha sådan lust till landet nu. Icke för att Paris är på något sätt obehagligt nu – tvärtom – det är ej för varmt 18, 19, 20 grader, lifligt, gladt och sommarlössläppt. –
Paris 16 Juli 91 16. heinäkuuta 1891
Chambure reste i går, sedan han förklarat sig mycket nöjd med det porträtt af honom som jag gjort hastigt och lustigt. Jag har inga andra närmare vänner här än Dagnan och Courtois, de bo långt borta och äro mycket upptagna Dagnan reser den 28de Vallery-Radot har sjelf rest till sin mor i Bourgogne och familjen är ute med Pasteur i Villeneuve-l'Étang –
tyvärr ännu Paris 2 augusti 1891 2. elokuuta 1891
Jag är bjuden till Pasteur till Ville Neuve l'Estrang på middag i dag, söndag, och jag har lust att fara till St Cloud på ångbåt och sedan gå derifrån 2, 3 verst genom den herrliga St Cloud-parken.
Paris 6 augusti 1891 6. elokuuta 1891
Det här är icke för att beklaga mig men för att förbereda er på att jag ej ännu på länge kan komma hem. – Då jag började det Grancherska porträttet var det ej fråga om något pris, G.hade talat med Vallery Radot och sade mig "je ne vous parle pas du prix, je sais que vous êtes tres modeste. Då jag ändtligen i dag fick tillfälle att tala ett ögonblick med Vallery Radot mellan fyra ögon frågade jag honom hvad Grancher tänkt sig för pris, och fick till svar: ungefär 2000. Nu är saken den att jag är skyldig här 2500 – hyran, dukar ramar, skräddaren, pensionen m.m. och lofvat betala alla dessa inom denna vecka. Först och främst blir porträttet ej färdigt snart, ty jag harnu skrapat ut hufvudet, och det är således att börja om på ny kula. För det andra har jag ej lyckats sälja några småsaker som jag gjort under sommaren. Mme Granchers duk är lika stor som Moltkes, för hvilken jag fick 4000 och fru Reuterskölds, som betaltes med 5000, det ledsammaste är att Grancher och hans fru ej ha en aflägsen aning om konstverks värde och de gängse prisen, likasom de lefva i den mest rörande okunnighet om konstverden här i Paris – En medicine professor som alltid sysslat uteslutande med sin vetenskap och en kreolska som ej han lära sig sitt Paris fastän hon varit här i 12 år gift. Jag misstänker starkt att de endast öfvertalade af Pasteur kommit sig till att beställa porträttet. Min ställning är derför otäckt obehaglig. Endera ser jag ut att vilja profiteraaf det ouppgjorda priset, eller går jag in på något som är en skandalöst dålig affär och en stor förlust för mig.
Paris torsdag 13 aug. 91 13. elokuuta 1891
Några ord blott för att säga att allt är bra som slutar bra. Porträttet är färdigt, och betalt med 5000, således 1000 frcs mera än jag någon sin tänkt begära. Jag vet ej om det är Pasteur jag har att tacka för det. I förrgår reste jag till Villeneuve l'Etang för att säga dem Farväl. Vallery Radot hade ej vågat tala om pris frågan, dertill har han får stor respekt för Grancher. Pasteur som inom parenthes är så frisk och liflig och kry som jag aldrig sett honom sade: hvad är det för dumheter – 5000 skall ni ha, ej en smula mindre lät spänna för vagnen, jag reser genast till Paris och säger Grancher det – det gjorde han ändå ej, men lofvade komma dagen derpå.
Jag åt middag derute. Pasteur talte om rabies och nya experimenter som har nu gör. Det är ändå roligt att vara med en stor man. Han förklarade mig en hel hop saker om rabies om nya funderingar om nervsystemet, allt så klart och populärt att jag förstod hvart ord. – Mme Pasteur ursäktade sig för sin tarfliga middag men den smakade mig utmärkt godt i alla fall. Att icke vara ensam, det är ändå hufvudsaken. Mina amerikanskor och spanskor här i pensionen kunna ej få mig att glömma ensamheten.
Pasteur och Vallery Radot tyckte båda att jag borde försöka att måla Ibsen. Det skulle jag också bra gerna göra
Aftonen förut hade några oläsligt varit der på middag och mycket beundrat porträttet. En massa spanjorer och – -skor kommo för att se på taflan och sist hela Pasteurska familjen. Det var ett lofsjungande utan like. Mitt mod att för en vecka sedan skrapa ut hufvud och händer och mitt tokiga arbetande från 6 om morgonnen till 6 om aftonen sedan dess beundrades allmänt. "Vous ètes un grand peinter, sade Gubben Pasteur.
Köpenhamn 2 maj 92 2. toukokuuta 1892
Dagen förut hade jag varit med om en fest för Larsen, Mamma vet "es war ein Traum och es Küsste mich auf Deutsch denne Larsen nu 60 år är barnfödd här, men kom vid 2 års ålder till Belgien och sedan till Oläsligt och har nu gifvit en serie koncerter här. Vanlighygglig oskadlig Musik. Mamma skulle ha haft roligt åt en festouvertyr bygd på Thuringer visan "Älskade bölja blå" – Krohn ville gerna att jag skulle vara med på festen, mest för att Svensen ville träffa mig, och han har nu så mycket att göra att han annars ej får tid till sällskapslif – Svensen och jag talade också mycket och eldigt om Musik och norsk litteratur och måleri. – Hvad det är roligt att vara med rigtigt dugtigt folk de äro ej vigtigt och man förstår hvart ord af hvad de säga. När Pasteur talar baktereologi med mig eller Svendsen Musik så begriper jag dem mycket bättre än då Lille talar om landtdagsärenden – de ha ett sätt, dessa första klassens folk, att höja en fattig stackare till sin egen nivå, som gör att man sjelf tror sig vara betydligt fiffigare än man är. Efter många tyska tal till Larsen, från Larsen till Svendsen, fick jag också ett tyskt tal oläsligt! och jag svarade med att dricka en skål för danska skådespelar konst (på svenska talte jag likväl) och tillegnade den den gamle Skram, som jag så ofta beundrat i Holbergs Galgfogelsgestalter. – Gubben Skram, nu 74 år, var den lustigaste af hela sällskapet och så innerligen kärvänlig mot mig. – Mamma skulle ha sett honom häromaftonen i "Guldaren" en pjes från 1700-talet – der spelade han igen en komisk haslunk och var så "grinaktig" att man bara vred sig –
Söndag 29 maj 92 29. toukokuuta 1892
Vallery Radots ha haft det svårt denna vintern flickan har haft 4 gånger blindtarmsinflammation, och gossen har ännu kikhosta. Pasteur har jag träffat. Han är temmeligen rask ehuru han talar otydligt igen
Alla menniskor tycka att jag är galen som sålun öfvergifvit Paris. Då man engång arbetat sig till en situation här, är det vansinnigt att kasta bort den för ingenting. Chambure, Bulla, Pasteur alla ha hållit långa tal för mig i detta afseende jag tror de ha rätt.
Djursholm 1 juli 92 1. heinäkuuta 1892
Måtte bara porträttet bli – bra – jag bäfvar vid tanken på att jag kanske icke är så fullt entusiastisk för min sak som jag borde och skulle vara. Hvad Pasteur ändå var annorlunda – det var glöden under den sträfva ytan som då betog mig och som ännu gör att jag alltid liksom känner mig klokare, mera genomskådande med den gubben.
Paris fredag. 1. tammikuuta 1893
Fru Holmblad hade igår en slags festfrukost för mig och jag reste på aftonen till Pasteur för att få rättighet för dessa damer att se oläsligt, hvilket strax beviljades. De hade näml. uttryckt sin lifliga önskan att få se institutet och le service de la oläsligt.
Söndag 26 mars 1893 26. maaliskuuta 1893
Nu på e. m. skall jag fara till Pasteur o. Mme Kahn och sedan äta middag hos Kaufmanns – det blir en tråkig middag, derom är jag öfvertygad – ledsamt att se huru usel K. är, den stackarn – sjelf är han vid godt mod som alla lungsigtiga.
Paris 10 april (måndag) 93. 10. huhtikuuta 1893
skulle Ellan icke med litet vilja kunnat genomföra en gödningskur hemma? Har de nervöst symptomen tagit öfverhand – är hon på något sätt hysterisk? I går var jag hos Pasteur på middag och der voro flere läkare – de ansågo att isoleringskur endast bör andändas vid mycket långt gången nervositet. "Mais il me semble, sade Mme Pasteur, qu'elle est assez isolée en Finlande pour oläsligt ne pas avoir besoin de se separer de son fils encore. –
Paris 26 mars 1895 26. maaliskuuta 1895
I söndags var jag på diplomatmiddag hos Moltkes. Ellan hade icke gifvit något lifstecken och sade sig vara illamående. Sanningen var att hon ej hade ett decolleteradt lif. Der, hos Ms var en ung Wachtmeister (hygglig och bildad som alla Wachtmeistrar) och mycket förtjust i Svenska bilder. – En holländsk baronessa, fru till en sekreterare, utmärkt söt (hon icke sekreteraren). Pasteurs voro der. Gubben som varit så dålig att han ej tagit emot, kan knappt röra sig (han har haft sitt fjerde slaganfall i vinter). De voro mycket nedstämda – saknade Köpenhamn och ansågo sig åsidosatta här vid utrikesministeriet. Han är redacteur vid detta ministerium – d.v.s. det är han som sätter upp alla diplomatiska bref och akter. Han har också förfärligt mycket att göra och är mindre betald än i Khmn.
Paris 9 april 1895 9. huhtikuuta 1895
I söndags var vi hos Pasteurs. Det var rysligt sorgligt att se honom. Han är nästan alldeles lam och talar med största svårighet – har dock hela sin intellekt i behåll. Han hade med tårar i ögonen suttit och sagt till sin son häromdagen "inutile, je suis un inutile maintenant." – Då han fick se oss ville han att jag skulle sitta midt emot honom. och så började han storgråta efter hvad som sades om hans vänskap för mig. han tog och tryckte min hand och såg på mig så att det kunde skära en in i själen. Och detta är en stor man, en af de största i detta århundrade – huru skall det då kännas för oss andra att vara brutna. Jag vet att han är troende: det är den enda trösten, mera värd än miljoners beundran och tacksägelser. – Men en man och en stor man har ändå något upplyftande och försonande ty man vet att Gud skall säga till honom: Du trogne tjenare.
Paris måndag 30 maj 1895 [april] 30. huhtikuuta 1895
I lördags var jag af några finska målarinnor bjuden på en kostymbal i deras (elev)atelier – atelier Delécluse der Cazin och Delance äro lärare. Mamma skulle ha sett min ståtliga entré. Ungdomen bildade haie när jag kom in och applåderade – jag märkte således att jag var populär. Den samma äran vederfors Delance, lärarn och Cazin, när de kommo. Många af de yngre kommo och talade med värme om mina taflor – ända från Pasteurs porträtt – de tidigare visste de naturligtvis ingenting om. Några mycket vackra kostymer bl.a. en mörk engelska i en kostym (äkta) från Betlehem – Den hade otroligt mycken karaktär, isynnerhet slöjan, och jag är ledsen att jag ej såg den innan jag gjorde madonnan.
Paris 2 maj 1895 2. toukokuuta 1895
Gerna ville jag ha hela min sommar på Haiko. Kröyer menade att jag på inga vilkor skulle låta mina finska saker lida af t.ex. Grefvinnan Rabens porträtt – han menade att jag skulle måla henne när jag har rigtigt god tid, annars ej. Med undantag af Pasteur, sade han, har du målat dina bästa saker hemma i Finland – det är ju en fingervisning också för framtiden.
Paris lördag 4 maj 1895 4. toukokuuta 1895
Jag har börjat på med ett litet barnporträtt i Pasteur. Det är en 6 års gosse, son till dr Chantemesse, som vårdat Pasteur hela detta år. Pastaurs beställa porträttet af mig för att dermed honorera dr Ch. som ej tar emot pengar af sin lärare P.. Gossen är mycket nätt med stora blå, flickaktiga ögon, mycket mild och säflig. – Lyckligtvis kommer Mme Ch. med gossen till ateliern, hvilket är särdeles lättande för mig.
Om fem dagar ungefär hoppas jag få något besked från Hegel i Kjöbenhavn och går då och talar med Lies. Jag vill gerna göra något lika godt som Pasteur af dem. Det är ju också en heder för mig som icke norsk eller dansk att bli vald af Hegel och Kröyer.
Paris torsdag 9 maj 1895 9. toukokuuta 1895
Pojken är nu alldeles frisk igen, litet mager och dåsig efter till halssjukdom, men med Guds hjelp går det väl ändå bättre och bättre. Ellan är just nu med honom hos en mycket berömd öronläkare, rekommenderad af Pyg Zilliacus och Pasteur. Hennes och pojkens öde skall således afgöras i dag. Anser Löwenberg, så heter han, att pojken bör föras till bergstrakter, så resa de väl till Schweitz i nästa vecka – ett ställe nära Interlaken, der vår läkare Gaucher brukar bo, och der en af mina bekanta, en schweitzisk målare vid namn Bod-Bovy, har sin atelier. Pensionen är billigare der än här, 6 frcs om dagen. – Jag tror att Ellan skulle ha lust att tillbringa en månad der, hvartill också Zilliacus rådde henne på det bestämdaste.
Paris måndag 13 maj 95 13. toukokuuta 1895
Här må vi godt i värmen (tropisk, men icke obehaglig efter den långa, kalla vintern). Ellan har nu beslutat att fara till Schweitz, der det ju alltid blir litet billigare än här, så mycket mera som läkarena både Zilliacus, Gauchas och den utmärkta öronspecialisten Löwenberg här alla öfverenstämma i att råda henne dertill för gossens skull. Löwenberg, som tagit emot Ellan utmärkt vänligt (Vi voro rekommenderade af Pasteur och Metschnikoff) undesökt gossen 2 skilda gånger och säger att ingenting farligt eller ens oroande föreligger. Det gäller endast att få influenzamikroben ur kroppen på honom, att härda honom med kalla afrifningar borstningar, bergsluft och friluftslif.
Paris 27 maj, (måndag) 95 27. toukokuuta 1895
I lördags var jag i Institut Pasteur och hörde på Roux' föreläsning i bakteriologi – der voro åhörare från alla verldens trakter t.o.m. från Australien. Jag satt och observerade Roux och fick den allra starkaste lust att måla honom. Får se om jag icke gör det. Det är ju jemt 10 år sedan jag målade Pasteur, samma tid på sommaren och detta porträtt har ju varit mig till så stor välsignelse. Jag kände samma hänförelse som då, denna beundran för hjelten, denna lust att återge en märkelig man, och jag tyckte, såsom man alltid tycker då man erfar den känsla af lust och initiativ och förmåga som kallas inspiration, att det skulle gå mycket lätt. I hvarje fall tror jag ej att det skulle ta af mig mera än 14 dagar, högst tre veckor – Ännu har jag ej börjat och vet ej om det blir af, men om Vår Herre låter Er och Ellan och pojken vara friska hvar på sitt håll så skulle jag icke ha något emot att blifva här litet längre att igen försöka göra något rigtigt godt.
Gubben Pasteur hade sin friskare dag i lördags. Hans blick var klar och klok som förr och man förstod bättre hvad han sade. Han slutade med att säga: Edelfelt, vous savez que je vous aime bien"
Paris lördag 1sta Juni 95 1. kesäkuuta 1895
Jag hade den glädjen att just nu igen få ett telegram från Ellan, som säger att de må bra och att pojkens magfel med feber nu är öfver. Jag kan derför lugnt antaga Pasteurs inbjudning att passera pingstdagarne på hans lilla ställe (ärfdt efter hans svärmor) Det ligger i den fula trakten la Cologne, sydost från Orleans, 4 1/2 timmes järn-vägsresa. med frukost hvila i Orleans. Herrskapet Rochefort ha sitt gods alldeles bredvid och jag är redan bjuden, i morgon afton. på middag till gr. Rocheforts svärfar, en 80 års gentilhomme Campagnard de Ganneval – Pasteur som var här i förrgår tyckte att jag såg utarbetad, och förvirrad ut och bad mig enträget komma ut till rigtiga bondlandet, då jag ju ingenting nyttigt kunde göra här under pingsthelgen.
Paris 4 juni (tisdag) 1895 4. kesäkuuta 1895
Jag kom mig icke till den pasteurska resan. 1° regnade det pingstmorgonen – 2° ansåg jag att 10 timmars resa i jernväg på 36 timmars lof var väl mycket. 3° hade Chambure bjudit mig på le Steeple chase d'Auteuil i hans landau och i tribunen. I stället för landtlifvets lugn var det således det mest raffinerade chic-lif på pingstdagen. På courserna träffade jag med Chambures alla verldens målade käringar som jag underhöll mig med, fint och spirituelt: Mme de Lurcy, Mme de la Vallée Mme Albert Lefêvre, bekanta från Cannes och Carmbures väninnor. Det hela var mycket vackert att se. De vackraste gladaste färger och så en doft af skog och gräs som allt verldens smink och opoponax och patepouli ej kunde döda. Sjelfva steeplechasen tyckte jag var idiotisk som alltid ett evigt väntande och gradhållande för att sedan ett ögonblick få se dem rusa förbi Den engelska favoriten bröt nacken af sig rakt framför mina ögon. – Den hoppade så nätt öfver ett hinder föll och kom på nacken – dog ögonblickligen, korjades och så var det lika roligt igen – utom för egaren som betalat jag vet ej hur många tusen för denna häst. Och så alla dessa bookmakers och jockeyer och spelare! Hvilken samling af intelligenta anleten! och dessa fransmän, som af franska kypare i buffetten bestälde "un claret ens" Lika mycket engelska som franska hördes och franskan var också fullblandad med engelska ord. Och judar sedan också mycket sportande och Rochefort, denna det stackars folkets vän: alltid med der det är fråga om lyx och chic, och Clemenceau, den andra proletärernas vän om de ej ha det bra, de fattiga, med så hängifna vänner då är det deras egen skull. – Damerna voro de roligaste att se på, på långt håll – ty så der på örfilshåll ramlade många illusioner – Men vackra färger hade de på sig och det hela var verkligen grannt att skåda. Vi hade kommit i Chambures landau och den hade ställt sig i filen bakom de tusentals vagnarne: i litet mera än 1 och en half timme fingo vi vänta på den. –
Paris måndag 10 juni 95 10. kesäkuuta 1895
Kiki har skickat till gubben Pasteur en mycket herrlig illustrerad fransk kungalängd, som mycket roat Pasteur. De äro de fasligaste karrikatyrer allesamman.
Paris 20 Juni 1895 20. kesäkuuta 1895
– Ute hos Amic var en läkare från Cannes Pouzet (icke Roustau, Etters Manzeys) – han var särdeles upplagdt för att diskutera, och som Dagnan och jag också voro det och som Amic är en repeter oläsligt maskin af naturen var det mycket roligt. Dagnan är jemte gubben Pasteur, Puvis och några få till, så som jag tänker mig en rigtigt begåfvad fransman – klok och djupt men klarframförallt. Dr Pouzet kom till mig på aftonen och sade: Qelle charmante journeé, n'est ce pas – il me semble que c'est une de ces journées qui marguent dans la vie instellectuelle d'un homme! Och så var det så herrligt vackert derute!
Paris 30 Juni 95 30. kesäkuuta 1895
Hvilken underligt vecka, den nu till ända lupna. Tvekan, bråk, inervering Audibert (den stackarn här från måndag till fredag qväll), bestyr om Finland i 19 seklet förargelser – uppmaningar från Ellan att komma på några dagar till Schweitz för att hvila, två porträtt séancer med Roux, resa till Pasteur vid St Cloud på en låda innehållande 600 oläsligt flaskor, Metchnikoff, Roux och jag på lådan och en difterihäst framför i frukost hos Metschnikoff – och alltid, alltid natt och dag 30 grader!
Vallgrens ha lofvat ta hand om mig (de bo nära Institute Pasteur) de stanna här hela sommaren. likaså d. Chantemesse. Skulle jag få något fel på helsan – så har jag Europas bästa läkare omkring mig. – Det är så roligt att höra dem tala – hvar och en har sin specialitet. Metschnikoff studerar koleran, en ung, sympatisk blond dr Hiersaint Pesteu, Roux bråkar fortfarande med difterin – och elever från hela verlden – 2 ha tilltalt mig på svenska, och en af svenskarna (jag vet ej hvad han heter) sade: herr Edelfelt måste göra något lika bra som Pasteur nu igen – det blir en heder för hela norden! – Hela detta nya lif som Pasteur gifvit vetenskapen har något oändligt elektriserande – man känner sig midt i "le mouvement". Och så är det bra roligt att vara med menni-skor som lefva för ett högt mål, – vetenskapsmän och konstnärer – som ej sqvallra, ej tala om pengar och ej bry sig derom, som kunna lida för sin sak och som göra det utan prat, gladt, sans phrases.
Paris 15 Juli 95 15. heinäkuuta 1895
I går, 14 juillet var jag på frukost ute hos Pasteur. Gubben var rätt dålig – kunde just ej tala, emedan han hade någonslags sammansnörpning af strupen – det var mycket sorgligt att se honom.
Paris, söndag d. 28 Mars 1897 28. maaliskuuta 1897
Dagnan tycker att jag icke bör utställa porträttet af Kejsaren. han menar att då jag, med det oförtjent stora namn jag har, ställa ut ett porträtt af en så känd person, detta då bör kunna jemföras med Pasteurs porträtt. Han medger att det är likt, destingueradt i ställning och färg, men tycker ej om fonden och säger att det hela är svagare än mycket annat jag gjort. – Andra, likgiltiga menniskor vilja naturligtvis se det på Salongen. 8 dagar har jag ännu på mig att tveka. – Jag tror dock jag följer Ds råd, så mycket mera som jag hört efter och icke kan på något sätt få ut porträttet före den 30 Juni – då vore det hemma 15 20 Juli och han kan ju komma i början af juli till Helsingfors.
Alla tala om Pasteurs porträtt, som verkligen tycks lefva i deras minne
I afton skall jag till Madame Pasteur på middag, sedan jag besökt hans graf under institutet. Denna krypta, arrangerad af Jean Baptiste skall vara une merveille, efter modell af kyrkan i ravenne med mosaiker och steninläggning.
Söndag 30 maj 1897 30. toukokuuta 1897
För resten har jag arbeta rätt dugtigt i Paris, ehuru det mest gällt att putsa upp gammalt. Lefflers porträtt har sig målat om så godt som helt och hållet. Muenier som bor i 147 och som varit min trogne vän, kom upp och underströk litet sin förtjusning öfver porträttet, i Lefflers närvaro. Det hade en vådlig effekt, och L. nämnde om i sitt tal till alla matematikerna vid Institutet, att "le celèbre peintre Muenier, que vous connaissez tous; Messieurs o.s.v. – alltnog att han sagt att detta porträtt var jämförligt med Pasteurs. Det tycker jag inte, men låt gå. Jag har dessutom sedan målat upp Schuvaloff och gjort häststudier till Kejsarn. Då Jag varit bortbjuden så godt som hvarje dag, måste man ju säga att det ändå blifvit något gjordt.
Söndag d. 21 maj 1899 Pingstdag. 21. toukokuuta 1899
Häromaftonen var jag hos Vallery Radot på middag med deras abbé Hertig heter han, märkvärdigt nog, och en ung vetenskapsman som ser ut att vara något ovanligt skarpt. Han är bretagnare, elev af Pasteur och heter dr Le Dentec eller Ledentèque, – ett rigtigt bretagniskt gaeliskt namn. Inför en sådan karl, så vaken, så utomordentligt kunnig, så klok måste man beundra denna gamla franska kulturnation ändå. Han är ifrig Dreyfusard och talade om Finland och Ryssland med en kännedom som var förvånande. Han höll ett slags monolog om Europa och Asien som var makalös. – Han har förresten, ehuru blott 30 år nu, studerat pesten i Indien och Gula febern i Brasilien – och har haft Gula febern som han fick af en annan fransman som dog i den.
Måndag d. 12 juni 99 kl. 7 e.m. 12. kesäkuuta 1899
Madame Pasteurs porträtt blir ett af mina bästa. Alla tycka om det och tycka att det är likt, Samt att jag sagt så mycket i det. Vacker är hon icke i vanlig mening – liknar Tajta till dragen men har ej Tajtas vackra hvita hår. Men hon är en genompigg vänlig och liflig gumma, och så har hon i 45 år varit Pasteurs sekreterare och har reda på sig inom vetenskaperna. Jag är som barn i huset der och de ha verkligen mycken vänskap för mig, det känner jag i luften. Att Pasteur höll af mig gör att de liksom fått mig i arf. Kl. 9 på morgonen börja vi måla. – Kl. 12 frukost, så litet påtande på porträttet till kl. 3 och så försvinner jag och solen kommer in i rummet i stället.
Så här ungefär är porträttet hon sitter vid sitt skrifbord på hvilket står en liten byst af Pasteur bakom ett fönster med nedfällda persienner och hvita gardiner framför. hon sjelf i svart naturligtvis med en slags sorgmössa à la Medicis, som ger en viss stil. – Det är något af Mammas första porträtt i anordningen. Då jag varit rätt väl disponerad har utförandet blifvit kraftigt och friskt – om jag bara kan låta bli att gå och förstöra det. Att der i rummet bredvid finnas taflor af Bonnat, Henner, Paul Dubois o.d. Som jag alltjemnt går och ser på gör väl också att jag försöka göra så bra som möjligt.
Paris 8 mars 1901 8. maaliskuuta 1901
Benédite (direktören för Luxembourg) också han sjuk i influenza sedan veckor, har sagt till Ville Vallgren att han bara väntar på Ministerns bref ang. Pasteur-porträttet. Om några dagar får jag således besked om den närmaste framtiden.
Paris 21 april 1901 kl. 11 ½ på aftonen. 21. huhtikuuta 1901
Ack om Jag kunde sända Mamma litet af det herrliga sommarväder vi haft i går och i dag, litet af den stora glädje Jag erfarit då jag sett att jag begynt lefva upp igen som målare – ty jag har kännt succès'n igen, känt medhållet från konstnärerna och de bästa så starkt som jag icke gjort det sedan Pasteur, för 16 år sedan. Redan i går då jag kom upp till Grand Palais möttes jag af många lyckönskningar af folk som icke slösa sina komplimanger – i dag har det fortsatts hela dagen. Ack hvad jag är lycklig och hvad jag känner mig ha fått luft under vingarna igen! "Det är derför att Ni kommit tillbaka till Paris" säga de. Besnard, Boldini – menniskor som aldrig säga något behagligt om de ej måste säga det, ha båda kommit och sagt mig att fr. Acktés porträtt är bland det bästa jag gjort; många andra ha talt om att mitt måleri blifvit föryngradt – c'est toujours bien, ce que vous faites, mais il y à la note jeune, inquiète, chercheuse dans vos toiles de cette année qui prouve que vous avez encore beaucoup de temps devant vous – vous ne vous endormez pas sur vos lauriers etc. etc.
Paris 1 maj 1901 1. toukokuuta 1901
I går var jag, sedan jag målat flickan Camille på den andra salongens vernissage. Egendomligt nog fick jag höra ännu mera vackra saker der än på vår egen vernissage: Bastien Lepages bror sade bl.a. att jag aldrig haft en sådan succès förut, icke ens med Pasteur, att Jag var i ständigt framåtskridande o.s.v.
Paris 7 maj 1901 7. toukokuuta 1901
Igen en arbetsdryg dag men porträttet går också framåt med snabba steg. Bittert ångrar jag mig nu att jag åtagit mig detta arbete – af en slags égard för familjen Pasteur, som jag är skyldig så mycket – ty det är omöjligt att göra något dugligt när man måste skynda sig.