Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

rysk ballerina

Lähteet

Petersburg tisdag. 27. huhtikuuta 1896
Soiréen var mycket lifvad – hundrade herrar och två damer, dansöserna Petitpas (är det icke ett herrligt namn för en dansös?) och Preobrajenskaïa – de förnämsta étoiler vid baletten. En dansör Bekefi, ungrare, dansade med Petitpas, – bonne fille – , dansade hela natten, improviserade, var alldeles ypperlig – ungerska, ryska, spanska danser hela hennes repertoir. Hon var klädd i en toilette de ville, ljusrödt siden med silfver och öfversållad af diamanter – Jag förstod att dansen kan vara en skön konst. Hon dansade på golfvet, icke på estraden – spanska saker t.ex. med guitarr musik. – Vi hade dessutom der en stråkqvartett från Operans orkester och den spelte ofta musik med piano och guitarrer – det hela alldeles improviseradt, men just derigenom så egendomligt bra.