Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

finländsk konstnär

Onsdag d. 10 Nov 1880 10. marraskuuta 1880
Fröken Helena Sjerfbeck som är hos Walter Runebergs är tystlåten, men ser klok och bestämd ut.
torsdag. 2. joulukuuta 1880
Häromdagen hade Edelfelt besök av hela finska konstnärskolonin: Fredrik Ahlstedt med fru, samt lytta och lama finska målarinnor, fröken Helene Scherfbeck halt, fröken Ada Thilen enögd och den grymma Engblomskan.
Måndag d. 7 Februari 81 7. helmikuuta 1881
Nu några ord om den Runebergska middagen. I allo lyckad, utom att den blef dubbelt dyrare än vi hade tänkt oss den. Jag hade beställt maten, gjort upp matsedeln o.s.v. – och bestämt antalet kuvert till 15. Då nu runebergs voro bjudna och herrarne vid räkningens uppgörande beslöto att betala för damerna (inga andra än fröken Schjerfbeck och frih. Standertskjöld) belfvo vi bara 9 om att dela det hela. – Då jag framlemnade albumet, blef Walter Runeberg rigtigt rörd. Jag hade förut frambragt ett lefve för Joh. Ludv. Runebergs minne. Efteråt tågade vi upp till ateliern der det var mycket lifvadt. Jag hade tänkt läsa upp något af Runeberg men ansåg ej sällskapet moget för en dylik njutning, då de unga damerna uteslutande tänkt på att dansa. I albumet ingingo teckningar af Berndtson, mig, fr. Schjerfbeck och Uotila men de 50 bladen kommer väl att fyllas i sinom tid. – På ateliern var en utställning arrangerad; ganska bra. Buttis porträtt hade hedersplatsen och beundrades mycket.
d. 17 Nov. fredag 17. marraskuuta 1882
Hvilken tur på Gatchina! Jag fick genast företräde hos Kejsarinnan. Hon har embellerat ofantligt, var utmärkt välklädd i "velours frappé vieil or et feu” – och var vänligheten sjelf – Hon gratulerade mig till succèsen i Paris, talte om Moskva – Frågte hur Mamma och mina systrar mådde, samt förklarade att jag måste ha haft det "godt hjemme, for det De er bleven saa tyk" – således också hon tycker det!! Länge pratade hon, vänligt, snällt rigtigt som om hon varit glad att se mig igen, så pretentiöst det än låter. Derpå såg hon på skizzen den schjerfbeckska som hon fann "nydelig, saa rigtig naturlig og enkel" "Den gør saadan et godt Indtryk" o.s.v. – Jag explicerade att jag skulle skicka skizzer ytterligare från Paris – "Ja de kan De göre, men jeg vil ha det Billedet, saa kan De ju gøre et andet til Kejseren" – Jag talte om expositionen hos Petit, och hon gick in på allt – önskade mig lycka och gaf sin hand att kyssa hvarpå jag, med tacksamhet tog afsked af henne, den söta och snälla menniskan. Jag kom ut strålande naturligtvis
P.burg måndag d. 20 november 1882 20. marraskuuta 1882
Kejsarinnan såg endast den Schjerfbeckska skizzen, taflan såg hon ej. Något pris var ej fråga om. Är det värdt att tala om detta i tidningarna, förrän expositionen hos Petit går af stapeln. Troligen är detta dock redan gjordt, om Bos fått tag i saken.
Torsdag d. 23 mai, 84 23. toukokuuta 1884
I dag har jag varit och korrigerat i Colarossis fruntimmersatelier i Dagnans ställe. Fröken Sjcherfbeck är den bästa der. Det är litet svårt att rigtigt förklarar sig för dessa unga damer – de fråga dessutom så mycket mera än sju visa kunna svara på!
Paris lördag d. 4 dec. 86 kl. 2. 4. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck besökte Edelfelt denna dag; Edelfelt inleder arbetet med kopian av porträttet av Pasteur tillsammans med henne på måndag.
Edelfelt måste fråga någon annan eller kopiera porträttet av Pasteur själv, ifall det inte lyckas med fröken Schjerfbeck.
Paris d. 7 dec 86 7. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck arbetar med porträttet av Pasteur i Edelfelts ateljé.
Paris lördag d. 11 dec 86 11. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck målar kopian av porträttet av Pasteur; Edelfelt har själv målat det svåraste, d.v.s. händerna och huvudet.
Paris d. 14 dec 86 14. joulukuuta 1886
Fröken Schjerfbeck målar kopian av porträttet av Pasteur; Edelfelt ska måla de viktigaste partierna och är rädd för att han inte ska få ansiktet att likna.
Paris Onsdag d. 22 dec 1886 22. joulukuuta 1886
Edelfelt turas om att måla kopian av porträttet av Pasteur tillsammans med fröken Schjerfbeck; det ser ut att bli bra.
Edelfelt och fröken Schjerfbeck är överens om att ingenting kan stuka Stigells "bondnatur".
Det var först meningen att fröken Schjerfbeck skulle måla i den lilla ateljésalongen, men nu är det för kallt där; Edelfelt vill inte köpa en extra kamin som inte behövs senare; fröken Schjerfbeck kommer inte då Edelfelt har seance för ett porträtt.
Paris d. 2 Januari 87 2. tammikuuta 1887
Fröken Schjerfbeck klarar kölden bättre än Edelfelt.
Paris d. 4 jan 1887 4. tammikuuta 1887
Kopian av Edelfelts porträtt av Pasteur blir bra; fröken Schjerfbeck målar det samvetsgrant; Edelfelt undrar hur han ska betala henne.
Fröken Schjerfbeck äter frukost i ateljén varje dag; hon lär ha sagt åt Runebergs att hon lär sig av arbetet med kopian av porträttet av Pasteur och att det är roligt.
Paris d. 18 januari 87 18. tammikuuta 1887
Edelfelt ska dessutom betala fröken Schjerfbeck; betalar inte mer än 500, snarare mindre.
Paris, måndag 7 maj 88 7. toukokuuta 1888
Fröken Schjerfbeck har en bra tavla på Salongen, likaså Järnefelt.
Paris 20 maj – kl. 4 på morgonen 20. toukokuuta 1889
Vallgren, Gallén, fröken Schjerfbeck, fröken Soldan och nordbor som har intresse av saken anser att Edelfelt "slapp och beskedlig".