Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

finsk konsul, författare, konstnär

Lähteet

Tisdag morgon 1. tammikuuta 1884
Häromdagen var en stor skandinavisk bal – det är verkligen ej roligt om man ej har något intresse. På den der skandinaviska balen att Gösta Sundman omgifven af en svärm finskor, och var mycket shangtil och magnifik.
Måndag d. 10 mars 1884 10. maaliskuuta 1884
Vet Mamma hvilken stor artist som gjorde sitt intåg hos mig i går? – jo Gösta Sundman – som kommit hit från Düsseldorff för att fortsätta fisk och äggmålning. Jag förklarade att jag ej visste af några lärdomsanstalter der dessa nog mycket speciela brancher af målningskonsten bedrifvas, – hvarför jag rådde Gösta Sundman att gå in i en vanlig atelier, hvilket han också lär komma att göra.
Paris 10 dec. sent på qvällen 10. joulukuuta 1889
Coquelin menar att Helsingfors är "charmant" och att invånarna är "charmanta"; Edelfelt frågade inte om Gösta Sundman.
Moskva 14/26 Maj kl. 3. e.m. 1896 26. toukokuuta 1896
Ja jag har varit så upptagen af kröningen att jag icke hunnit förvåna mig tillräckligt öfver Sophie Mannerheims förlofning. – Ja, nog blef jag så förvånad ungefär som om jag fått höra att Anni tänkt gifta sig med Gösta Sundman eller Marmeladoff Procopé – vare detta sagdt sans Comparaison – ty jag tycker ganska mycket om Hj. Linder, som är både fiffig och godhjertad men en evig gamin