Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

svensk konstnär

Lähteet

Julafton 24. joulukuuta 1880
Edelfelt skriver hos Gunnar Berndtson innan de går till middagen de ska äta tillsammans med Casper Wrede, William Feron, Robert Tegerström och en doktor Zetterman från Åbo.
Paris d. 6 februari 84 6. helmikuuta 1884
Middagen var hos Wepler, Place Clichy; fru Runeberg satt emellan Björnson och Lie, Valter emellan den vackra fru Munthe och lilla fru Larson, Carl Larsons nyss förvärfvade vif. Jag hade skrifvit till alla i sällskapet och försökt göra det så homogent som möjligt de flesta i staden vistande finnar, Hagborg, Thegerström, Spada Carl Larson – de hyggligaste och gladaste bland svenskar och norrmän. – Stämningen var alltigenom lifvad. Då champagnen kom, steg jag upp och drack i korta och kraftiga ord en skål för Johan Ludvig Runebergs minne – niofaldigt hurra – och så steg Björnson upp och höll ett af sina allra grannaste tal – till den grad storartadt, storslaget och ståtligt att alla som en man stego upp vid slutet, tårar glänste i de flestas ögon. Han talte om Runeberg som skald – den ädlaste afslutning på den gamla tegnerska tiden och den bästa början till den nya, talte om hans manlighet, hans lugn och gjorde då långa naturbeskrifningar bl.a öfver en vacker frostmorgon i norden – så som blott Björnson kan göra det. – och så kommo tal på tal. Munthe talade, jag talade om Joh. Ludvig Runebergs hem i Borgå och om gästfriheten der, och slutade med att dricka en skål för Walter och hans fru. Så reglerade jag räkningen och fick ånyo konstatera att det är ytterst ofördelaktigt i ekonomiskt afseende att gå i utläggning – men jag hoppas peu à peu få igen mina fyrkar.
Paris d. 17 febr 84. 17. helmikuuta 1884
Så har jag mot min vilja trakterat långt flera personer engång att jag ämnade. Jag hade bjudit herrskapet Vallgrens på middag, så kommo Tavaststjerna, Thegerström och Spada (Janzon) med – som jag trodde för att deltaga blott, men hur det gick så fattade de det som en bjudning, och kommo hit uppsträckta i svarta syrtuter. Hvad var att göra? Jag måste ha uttryckt mig tvetydigt och den historien blef ganska dyr. – Hädanefter gör jag aldrig om det och skall aldrig häntyda på en sådan inbjudning ens.
Odaterat 1. tammikuuta 1886
Edelfelt har lovat sitta modell för Thegerström, som vill måla en pastell med Edelfelt sittande i ateljén; Edelfelt är irriterad av att redan ha förlorat så mycket tid genom att sitta modell för Ville Vallgren.
Har sagt Thegerström att dennes konst är dålig; Thegerström blev nedslagen; Edelfelt tog med honom till Dagnans ateljé för att visa Dagnans konst.
Thegerström är son till en välbärgad grosshandlare i Stockholm; han sysslar mer med musik och sällskapsliv än med konst.
Nyårsaftonen kl. 2 e.m. 31. joulukuuta 1889
Ledsen över att missa två av Griegs konserter under influensan; blivit inbjuden till en privat tillställning genom Thegerström.
Nyårsdagen 1890 1. tammikuuta 1890
Läkaren ordinerat Edelfelt att hållas inne ännu åtta dagar; det brtyder att Edelfelt inte kan gå på musikafton till Grieg, där Grieg och hans fru ska uppträda; kan inte heller gå till frukost med Griegs hos Thegerström.
tisdag 7 januari 1890. 7. tammikuuta 1890
Har inte hört om den planerade festen för Grieg blivit av; skrivit till Thegerström att han ska säga Grieg att Edelfelt kommer att resa till Bergen en dag för att höra Grieg och hans fru; Edelfelt hade gärna missat 20 andra konserter och teateraftnar för att få höra denna.
Paris, onsdag 8 januari 1890 8. tammikuuta 1890
Frukost hos Thegerström för Griegs; det bästa som Edelfelt hört i musikväg.
Ellan var glad att hon inte kom till Thegerströms; hon skulle ha kommit ifall hon orkat, hon hade vakat strösta delen av natten; Edelfelt var också trött, men han ville inte missa Grieg en tredje gång.
Efter frukosten uppträdde Grieg och hans fru till klockan 5; Thegerström spelade då och då också något av Grieg.
Edelfelt gråtit så han lyssnat till paret Grieg; det gjorde de andra också: Thegerström, fru Thegerström, fröken Lamm, Bull som är son till Ole Bull, trävaruhandlaren Zimmer och hans franska fru; på paret Griegs konsert hos Pleyel och Wolff lär det ha varit likadant; paret Grieg verkade njuta av att uppträda.
Paris 12 Januari 1890 12. tammikuuta 1890
Skulle skriva brev igår, men blev hindrad av en affaire d'honneur mellan redaktören Sjöstedt och Thegerström; kunde biläggas utan blodsutgjutelse; Berta Edelfelt kommer ihåg Sjöstedt; gräler gällde en bok som Sjöstedt skrivit och Thegerström lämnat uppgifter till; Sjöstedt bett Figaros redaktör Armand Dayot och överste Onthier vara hans sekundanter; Sjöstedt ville på detta sätt göra reklam för sig i Parispressen; det svåra var att fransmännen, som inte skämtar i dylika fall, var inblandade; Thegerström bad Edelfelt som känner Dayot att han skulle ta sig an saken; Edelfelt valde norrmannen Zimmer som andra sekundant, han är parisare, distingerad och lugn; Ellan menade att detta val var bra.
Oro för den möjligen förestående duellen mellan Thegerström och Sjöstedt; Edelfelt orolig för att hans namn skulle komma i tidningen i anslutning till den.
Beslöt tillsammans med Zimmer att till varje pris försöka hindra duellen mellan Thegerström och Sjöstedt.
Dayot medgörlig angående duellen; Edelfelt förde Thegerströms talan; omöjligt att ta upp Sjöstedts svinaktighet att föra saken utom den svenska kolonin, samt "reklamfrågan"; Onthier menat att det nu inte var frågan om svenskt eller franskt, utan att lagarna är desamma överallt för en gentleman; Onthier menade att en duell alltid är dum, men det oaktat har han själv varit med om många.
Thegerström och Sjöstedt fick göra sina ursäkter till varandra skriftligen.
Historien med Thegerström och Sjöstedt är nu undanstökad, ursäktsbreven är avsända.
Tala inte om historien med Thegerström och Sjöstedt.
Kunde inte motstå frestelsen att gå ut för att äta middag i fredags då Thegerströms och Sjöstedts tvist var bilagd; vädret dessutom vackert; Ellan och Edelfelt njöt som om de för första gången sett restaurangerna, musiken etc.; det "glada pariselifvet" är emellertid inte ännu för Ellan och Edelfelt, som var trötta efter 2 timmar.
Paris 21 februari 1890 21. helmikuuta 1890
Middag hos Zorns på fastlagstisdagen; Edelfelt: inga grosshandlare kunde vara mera "merkantilistiska" än Hagborg, Thegerström och löjtnant Ehrenborg som är massör; de hyllar de borgerliga dygderna och Edelfelt kan inte förstå hur Zorn kan leva i detta sällskap.