Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

rysk konstnär, utställningskommissionär, medlem av Ryska konstakademien

Lähteet

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Emil Wiesel
Paris 28. (Jag tror det är den 28, onsdag är det i alla fall) mars 1900 28. maaliskuuta 1900
Jag har tills vidare kommit mycket bra öfverens med ryssarne Loboykoff och Wiesel, båda två i högsta grad beroende af min erfarenhet. Wiesel är mycket hygglig och erkänner när som helst finnarnes öfverlägsenhet i artistiska ting.
Paris tisdag 3 april fortsatt onsdag 4 april 1900 3. huhtikuuta 1900
Kl. 3 e.m. gick jag med Wiesel, som hela tiden och i allt stått på min sida till ryska Generalkommisariatet. En sådan fars der alltid är! Folk, som ser ut som narinkbor – det är ju ingen under heller – ryssar och judar, de senare i stort flertal, ty trots att antisemitism kunna ryssarna alla ej berga sig utan dem. På alla trappsteg af utställningsfunktionärskalan finnes ryska judar, och dessa äro ej af de angenämaste. – Som vi fingo vänta 2 timmar på Tenischeff hade jag god tid att studera allt detta pack. Då hans herrlighet slutligen kom fick endast Loboykoff företräde – och kom ut med triumferande min och ett så lydande telegram. "Son Altesse Impérial ne voit pas d'inconvenient à ce que les groupes, pourvu que la dénomination totale soit la section russe. – Således den saken yttermera beträftad. T. hade ej låtsas hitta telegrammet, ej komma ihog hvad der stod o.d. – tycker någon menniska att detta är värdigt och gentlemanlike?
Då jag frågade Loboykoff och Wiesel hvarför i all verlden Tenischoff nu med ens börjat bråka, svarade de förvånade: mais pour faire du Zèle – il sait que le gd duc a confiance en Bobrikoff et que B. deteste les finlandais – vackert motiv.
På frukoststället åt jag med Krohn och Tuxen, Arnold Krogh, Gallén och Wiesel denne siste sade sorgmodigt: Jamais on ne voit un russe avec les autres artistes européens, jamais je n'ai entendu un russe parler comme ces messieurs parlent de l'art. De kommo alla till paviljongen, och jag var glad att Krohn tyckte så mycket om den. Hvad skandinaverna ändå äro för herrskap jemfördt med alla de andra, ingen stormakt undantagen!
9 maj 1900 9. toukokuuta 1900
Loboykoff reser en af dagarna och jag blir då här med Wiesel för att vänta på de utställningsdraperier möbler o.s.v. som jag beställt för en månad sedan.
Paris 10 november 1900 10. marraskuuta 1900
Jag har här mitt elände med ryska kommissariatet igen. Jag skickade Wiesel som parlamentär till Tenesheff för att få reda på huru de vågat ändra Tolstoys af storfursten godkända lista, der det fanns 5 finnar. Ingen menniska i utlandet står på detta gammal- och storryska partis sida och hvad skildt utställningen beträffar, hör man från alla sidor att de utan oss, icke skulle haft mycken succès, åtminstone hvad konst anbelagar. Att de strukit ut alla andra finnar än mig har jag sett med egna ögon, och att de sagt till de franska myndigheterna att man ej gerna såge "att finnar dekorerades" är också säkert. Men hvem är det, är det Tenisheff sjelf eller är det Wuitsch? Jag tror den senare, som ser så led ut som möjligt. Nu lär emellertid Vallgren också få en grad till, så jag i intet fall blir ensam. Runeberg å sin sida har också lagt sig ut för Saarinen – får se om våra gemensamma ansträngningar lyckas. – Ack det der är ju bara skräp i grunden, men för landets skull vore det bra om vi fingo litet rikligare erkännande. Jag har sagt gång på gång att jag icke bryr mig om något för mig sjelf om blott mina landsmän får något, och nu kommer det kanske att heta att jag intrigerat för mig sjelf, men se det var då lögn och jag har ett absolut rent Samvete i den saken.
Paris 12 dec 1900. 12. joulukuuta 1900
I söndags bjöd Wiesel mig på afskedsmiddag för att tacka för godt samarbete. Efteråt gingo vi och sågo på den danska aktrisen o. dansösen Charlotte Wiehe, en förtjusande uppenbarelse som mimerar några historier à la Edgar Poe, alldeles förträffligt. En som heter la poupée, der hon uppträda som docka hvarannan minut och hvarannan som sig sjelf är alldeles ypperlig.